පිහිටුවීමවිද්යාල හා විශ්ව විද්යාල

නිබන්ධනය - එය කුමක්ද? නිබන්ධනය: අර්ථ දැක්වීම, සැලසුම් නීති, ආරක්ෂා කිරීම හා උපදෙස්

මෙම නිබන්ධය ... මොකක්ද ඒ? එය නිර්මාණය කුමක් සඳහා ද? කොහොමද එය කරන්නේ මෝස්තරයකට? මේ හා සමාන වෙනත් ප්රශ්න ලිපිය තුළ පිළිතුරු සැපයෙනු ඇත.

සාමාන්ය තොරතුරු

මුලින්, අපි නිබන්ධනයක් දේ ගැන කතා කරමු. ඇය තෑගි කැමති කුමක්ද? නිබන්ධනය සුදුසුකම් විද්යාත්මක ස්වභාවය ලක්ෂණයක් වන විද්යාත්මක වැඩ, විශේෂ, දැඩි ඇතැම් ආකෘති පත්රය, නම්. පොදු ආරක්ෂාව සඳහා සකස් කර යම් ලබා ලෙස ඇය අවසන් උපාධි.

නිබන්ධන සඳහා වන අවශ්යතා මොනවාද?

නිල වශයෙන්, එය පහත සඳහන් එකඟව කටයුතු කළ යුතුය:

  1. විද්යාත්මක පර්යේෂණ කතෘ විසින් සෘජුවම සිදු කළ යුතුය.
  2. ප්රවාදය වැඩ ප්රතිපාදන හා නව විද්යාත්මක ප්රතිඵල මාලාවක් අඩංගු විය යුතුය.
  3. උපකරනය අභ්යන්තර කෙසෙද? තිබිය යුතුය.
  4. මෙම නිබන්ධය විද්යාත්මක ගැටලු අධ්යයනය කිරීමට අයදුම්කරුගේ පෞද්ගලික දායකත්වය පිළිබඳව සාක්ෂි දිය යුතු ය.
  5. කර්තෘ විසින් ඉදිරිපත් නව විසඳුම්, පැහැදිලිව, පිටත් කිරීමට තර්ක මගින් සහාය සහ මීට පෙර නිර්මාණය සැලසුම් විවේචනාත්මකව සහසම්බන්ධිත ඇත.
  6. එය වැඩ ආරංචි මාර්ග නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිතා අඩංගු විය යුතුය.

එය, විද්යාත්මක නිබන්ධනය කිසිදු නිල වාර්තාවක් හෝ පොදු මිනිසා සමග පොදු දෙයක් නොමැති විශේෂ විද්යාත්මක කටයුතු, හෝ කරන ලද දේශනයකින් හෝ ජනප්රිය විද්යාව පොත, හෝ සරල සරළ වැඩ සිටින බව අවබෝධ කර ගත හැකි ය. ඔවුන් නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද? නිබන්ධනය - දැනුමේ යම් ශාඛාව විද්යාව වර්ධනය අයත්මෙම වන සැබවින්ම, විද්යාත්මක කටයුතු. එය ශිෂ්ඨාචාරයේ සංවර්ධන විද්යාඥයා පෞද්ගලික දායකත්වය තහවුරු කිරීමේ ලෙස කටයුතු කරයි. ඒ නිසා, ඔබ කටයුතු නිසි මට්ටමින් සිදු කර තිබෙන බව තහවුරු කළ යුතුය.

අපි දේවල් තාක්ෂණික පැත්ත දෙස

ඉතින්, දැන් නිබන්ධනයක් දේ පිළිබඳ අදහසක් නැත. එය මතය එය තාක්ෂණික සිට කුමක්ද? මෙම කාර්යය යම් ආරක අයිති, හා සමහර නීති රීති වලට යටත් විය සහ පවතින අවශ්යතා සඳහා අනුකූල වීම කළ යුතුය. එක් වැදගත් අංගයක් ප්රවාදය නිර්මාණය වේ. වැඩ සකස් කරන අවස්ථාවේ දී බොහෝ බව විවිධ නපුරු ප්රෝඩාවට සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් ව්යාප්ත, නමුත් එය ප්රමිතිකරණය පමණක් අවශ්යතා තියෙන්නේ සිතෙන්න පුළුවන්. ඇය, අනෙක් අතට, විද්යාත්මක පත්රිකා පහසු දළ විශ්ලේෂණය කිරීම ය. පසු, ඔබ කාලය ද ඉතිරි, යම් සම්මත ආකෘතියෙන් අතර අන්තර් ලේඛන විශාල සංඛ්යාවක් සමග වැඩ සහ ඉක්මනින් අවශ්ය තොරතුරු සොයා ගැනීමට අවශ්ය වන විට.

ප්රවාදය ඉදිකර ඇත ලෙස? දැනුම කළමනාකරණය - මෙම එහි මුල් ගල වේ. මෙම ලියවිල්ල එක් මනුෂ්ය වැඩ නිසා එය යම් යම් තොරතුරු වාසි ලබා දෙන විද්යාත්මක සුදුසුකම් වැඩ, විය යුතුය.

නව දත්ත

මීට පෙර වැටුප් වර්ධක තොරතුරු විවිධ ආකාරයේ නියෝජනය කළ හැකි බවයි. ඒ නිසා, ජනතාව අලුත් යමක් සොයා, න්යායික ආකෘති, ගුණාත්මක පවත්නා දැනුම වැඩි දියුණු, එදා පැවති සොයා ගැනීම් සහ තවත් ගොඩක් දේවල් ප්රසිද්ධියේ අවලාදයට නිර්මාණය කරන්න. එය කුමක් වුවත්, නිබන්ධනය - ඉහළ සුදුසුකම් ඇති විශේෂඥ වෛද්යවරයෙකු විසින් ආරක්ෂා කරන ලද සමස්ත පර්යේෂණ ප්රතිඵල අසුන වේ. ලබා ගත් දත්ත මේ වන විටත් දන්නා තොරතුරු සමඟ සසඳා පදනම මත බරපතල ඇගයීමට ලක් කර ඇත. ඒ නිසා, ඔවුන් ගුණාත්මක තර්කානුකූලව කළ යුතුය. නමුත් මේ ද සංස්ථාපිත කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීමයි. මෙම නිබන්ධය ගිණුමට නව විද්යාත්මක දැනුම ගත යුතුය සහ අපෝහක අන්තර් දී ප්රසිද්ධ අවශ්යයෙන්ම ජීවත්. හා අධ්යයනය ද විද්යාත්මක අනාවැකිය අනුපාත අඩංගු විය යුතුය. නමුත් විද්යාව මීට පෙර නිර්මාණය කළ ඉවත නොහැකි, සහ එකම නව සංවර්ධන මත විශ්වාසය තැබිය යුතුය. මීට පෙර නිර්මාණය කළ සහ නව මෙහෙයුම් කාලය පාවිච්චි මාලාවක් පමණක් එය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා හැකි වේ.

තරම් දුර නව දත්ත ලෙස?

ලියන විට, උදාහරණයක් ලෙස, නිබන්ධනය විද්යා අපේක්ෂකයා වන, එය දුෂ්කර එය පෙර සිටි අධ්යයන ප්රතිඵල සලකා නොවේ. එම නිසා එය ලැබී ඇති තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් වඩාත් සුදුසු එය පිළිබඳ සඳහනක් බව සැලකේ. වැනි, එය එම වැකිය ලෙස ක්රියා "තනි තනි ප්රතිඵල අලුත් නැත." එහෙත් ප්රධාන දෙයක් එය නොවේ, සහ ඇගයීම සිදු සහ යෝජිත නිගමන. නිබන්ධනය සභා කටයුතු ඇගයීමට ලක් හා උපාධියක් හෝ සම්මාන නොවේ තීරණය කරයි. ඇතැම් දුෂ්කරතා ලක්ෂණයක් සමග මතු වෙනවා. සංවාදය ප්රතිඵල සැලකිය යුතු කොටසක් බැලූ බැල්මට නොව නව බව සිදු කර ඇති විට, මෙම සෘණ තක්සේරු ලෙස පෙනේ. නමුත් අධ්යයනය වැදගත් ජයග්රහණයක් නම්, සභා සාමාජිකයන් වෙත ප්රදානය කිරීමට ඇති අයිතිය පුද්ගලයෙකු අධ්යයන උපාධි තියෙනවා. කෙසේ වෙතත්, ඉන් අනතුරුව, නිබන්ධනය විද්යා ඇකඩමියේ සලකා බලනු ඇත විට තීරණය, ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්ය විය හැක.

හා මේ ගැන රජය කල්පනා කුමක් ද?

අප වෙනුවෙන්, ව්යවස්ථාවේ පොලී යටතේ අධ්යයන උපාධි පිරිනැමීම මත නව තනතුරක් වේ. පොදුවේ ගත් කල, එය ඉතා විශාල නොවන අතර, එම නිසා ඔබට අවශ්ය නම් ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම එය කියවා ගත හැක. නමුත් වගන්තිය යටතේ වඩාත් වැදගත් අංශ ලබා දී ඇත. පුද්ගලයෙකු අටවැනි ස්ථානයට සමග ආරම්භ කිරීමට ප්රථම ස්ථානය, විශාරද හෝ ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගැනීමට අවශ්ය නම්. එය, ලියා තිබෙන ලෙස අයදුම්කරු වයස එහි නිර්මාපකයා අධ්යයනය ප්රධාන විද්යාත්මක ජයග්රහණය (හෝ වැදගත් ආර්ථික හෝ සමාජ-සංස්කෘතික වටිනාකමක් ඇති බව තීරණය සැලකිය යුතු ගැටලුවක් ලෙස සුදුසුකම් ලබා ගත හැකි බව න්යායික ප්රස්තුත සංවර්ධනය සිදු වන විද්යාත්මක සුදුසුකම් වැඩ, ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ). එසේම, විෂය, ඔබ, ජාතික ආර්ථිකයේ උන්නතිය හා සංවර්ධනය සඳහා සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දීමට ඉඩ හෝ එහි ආරක්ෂක වැඩි කරන අතර හඳුන්වාදීම පමණක් සාධාරණ හා තර්කානුකූලව, ආර්ථික, තාක්ෂණික හා තාක්ෂණික විසඳුම් ක්රියා කළ හැකි ලෙස.

ප්රවාදයන්හි අපේක්ෂකයන් ප්රේරණය අවශ්යතා අවම වශයෙන් එක් රැස් කළ යුතුය. නමුත් දැන් ඉතා කුඩා දෙයක් ලිවීමට. ප්රතිඵල දෙපාර්තමේන්තුව, නිල විරුද්ධවාදීන්, නිබන්ධනයක් සභා සහ විද්යා පුහුණු කිරීමේ ප්රධාන පෙළේ සමාගමක් උපාධිය, විද්යාත්මක අධ්යක්ෂක හෝ උපදේශක මගින් සනාථ විය යුතුය. මෙම "බාධක" මුළු ලැයිස්තුව ද? නැහැ, විවේචනය කිරීමේ අයිතිය පවා නිල නොවන විරුද්ධවාදීන්, පර්යේෂණ කණ්ඩායම්, තනි සංවර්ධකයින් සහ / ආරාධිත අමුත්තන් රැසක් සහභාගී වෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ මතය නිර්දේශ චරිතය පමණක් වේ.

අවධානය යොමු!

නිබන්ධනය - එය කුමක් ද, සමහර විට, එය දැනටමත් පැහැදිලි ය. එය එවැනි ශ්රාස්ත්රීය, පුවත්පත් සහ සඟරා එකතු ලිපි, පෙළපොත් හා ඉගැන්වීමේ ආධාරක ලෙස, විද්යාත්මක කටයුතු ඔවුන් මේ අවස්ථාවේ දී අනුපූරක සිටින නමුත් බව සඳහන් කළ යුතු ය, නමුත් එය තවමත් ප්රතිස්ථාපනය කළ නොහැකිය. ප්රවාදය ආරක්ෂා කටයුතු යනු යම්කිසි විසින් සිදු කරන විට දී පවා, එය දැඩි විද්යාත්මක උපමානයන් සපුරාලිය යුතුය. තවත් එක් කම්කරු කාලය කිරීම සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුය. සුදුසුකම් අත්පිටපත් ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමම, නමුත් එම අවස්ථාවේදීම, ඔවුන් මුද්රණය වැඩ මත පැටවීමට බව අවශ්යතා සපුරා ලිය යුතුය. මීට අමතරව, රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ භූමිය රුසියානු (නීතියක් ලෙස) ප්රවාදය සකස් කරමින් බව දක්වා ඇත. එමෙන්ම, ඔවුන් අත් පිටපත් ස්වරූපයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම්, වඩාත් වැදගත් විධිවිධාන ප්රකාශයට පත් කිරීමට ය. සාර්ථක ආරක්ෂක වීමට ප්රතිඵල සහ පරීක්ෂණවල ප්රගතිය ගුණාත්මක හෙළි කරන ලද්දේ බවට වග බලා ගන්න ඇත. විද්යාත්මක තොරතුරු ගැන සම්පූර්ණ සවිස්තරාත්මක අධ්යයනය, කල්පිතය, සමාන්තරයන් හා පුළුල් ඓතිහාසික digressions ඇතුළත් බව වඩාත් සවිස්තරාත්මක කරුණු මත පදනම් ද්රව්ය පිළිබිඹු කරයි.

මේ බලමහිම ඔහු ලියන

මුලින්, ඔබ අරමුණ සහ අරමුණු බව වග බලා ගත යුතුය. එය ගැටලුව ප්රධාන පැතිකඩයන් විශ්ලේෂණය කළ යුත්තේ. පදනමක් නව සංසිද්ධි, සාධක හා ක්රමානුකූලභාවය විස්තරයක් ද ඇතුළත් වන සම්පූර්ණයෙන්ම නව තොරතුරු, ලැබිය යුතු ය. මීට අමතරව, පොදු දන්නා තොරතුරු භාවිතා කිරීම මීට පෙර විවිධ අංශයකම වෙනස් ප්රවණතාව හෝ විභාග වෙමින් ඔවුන් අවසර දුන්නා. අහෝ, තාක්ෂණික හේතු නිසා එය කළ හැකි නොවේ ලිපිය තුළ සිය ස්ථානගත ප්රවාදය උදාහරණයක් උදව් වනු ඇත කෙසේ හා කුමන, නමුත්, තේරුම් ගැනීමට හොඳම ක්රමය. ඔබ ද්රව්යමය නිර්මාණය බව අතිරේකය කියන්න පුළුවන් ද පවත්නා සංකල්ප හා ආකල්ප නැවත විශ්ලේෂණය හා සම්බන්ධ වන බව සාකච්ඡා ප්රශ්න තිබිය හැකිය. වැඩ අන්තර්ගතය දී ඇති තත්ත්වය නැවත, මුල්, සුවිශේෂී හා නොවන විය යුතුය. සේවා උපාධි නිබන්ධනය ක්රියාකාරීව තාර්කික චින්තනය ගණිතමය උපකරණ හා ක්රම අයදුම් කිරීමට, වියුක්තීකරණය ඉහළ උපාධියක් තිබුණේ, එහි නිවැරදි දත්ත සහ තර්කානුකූලව විනිශ්චය ලබා දුන් කටයුතු කළ යුතුය. වඩා හොඳ අනාවරණය නූල් සූත්ර, ප්රස්ථාර, වගු, රූප සටහන්, වගු ස්වරූපයෙන්, සහ අනෙකුත් සංකේත ලකුණක් උපකරණ භාවිතා කළ හැකි ය.

ප්රවාදය ආරක්ෂා කිරීමට සූදානම්

මෙම ක්රියාවලිය තුළ, ඔබ ඔබගේ දක්ෂතාවන්ට මට්ටමේ පෙන්නුම් කළ යුතුය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, හුදෙක් විධිමත් කර ඇති අතර සමහර අවශ්යතා ගණනාවක් ඉටු. ඒ නිසා, එය නව හා අදාළ දත්ත හඳුන්වා දීමට පමණක් නොව අවශ්ය වන නමුත් ප්රවේශමෙන් සියලු ලේඛගතකිරීම කරගන්න. අග ස්ථාපිත ප්රමිති සහ පෙළ විවිධ දෝෂ නොමැති සමග අනුකූල බවයි. ද නොයෙකුත් අදහස් හා ඡායාරූපයේ අදහස් පිරිහීම වළක්වා ගැනීම සඳහා, එය මේ සම්බන්ධයෙන් වන අනාගතය ගැන දුක් වන්නේ නැත බවට වග බලා ගන්න ඇත. ඇත්තෙන්ම, ඒ මොකක්ද, මේ බලමහිම ඔහු වැනි දෙයක් ගැන කතා කරන විට, බාහිර සුන්දරත්වය අවධානය ද යොමු වී ඇත.

ප්රවාදය ආරක්ෂා

මුලින් අධීක්ෂකයාට, සභා සාමාජිකයන් සහ නිල විරුද්ධවාදීන් ගරු ප්රකාශ කළ යුතුය. අපි ඔවුන් ස්වේච්ඡා පදනම මත, වැඩ කරන හා, රීතියක් ලෙස, මිත්ර dissertators කරගෙන යන බව ද අමතක කළ යුතු නැහැ. මෙම ජනතාව සිය නඩුව ගිහි පුද්ගලයෙකු සුදුසුකම් ලබා පනතක් ලබා ගැනීමට උදව් කිරීම සඳහා මෙම රැස්වීම වෙත යන්න. එම නිසා එය එම නිබන්ධනයක් යන මාතෘකාව හෙළිදරව් කිරීම රෙගුලාසි රාමුව තුල විශ්වාසදායක හා ව්යුහගත විය යුතුය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.