පිහිටුවීමවිද්යාල හා විශ්ව විද්යාල

පීඨ හා විශේෂ, සමාලෝචන: ගගන උපකරණ පිළිබද, ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් විශ්ව

ඔවුන්ගේ අධ්යයන හා අනාගත වෘත්තිය දිගටම කරගෙන යාම සඳහා විශ්වවිද්යාල තෝරා ගැනීමට - උසස් පාසල් පසු, හැමෝම ජීවිතයේ ඉතාම වැදගත් තීරණ එක් කිරීමේ අද්දර සිටිත්. මෙම, එය ඉරනම දී තීරණය කරන සාධකය වන බැවින් ඉතා වැදගත් පියවරක්. හොඳ වෘත්තියක්, උපාධිය පසු අවස්ථා ගගන උපකරණ (ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග්) රාජ්ය විශ්ව විද්යාලය විසින් ලබා ගත හැක. SUAE - ආයතනයේ නම සඳහා කෙටි.

විශ්ව විද්යාලයේ ඉතිහාසය

ජනවාරි 25, 1941 සලකා කිරීම උපකරණ රාජ්ය විශ්ව විද්යාලයේ උපන් දිනය. අවස්ථාවේ පෙනී උසස් අධ්යාපනය, ආයතනයේ, ගුවන් සේවා රුසියාවේ සාන්ත පීටර්ස්බර්ග් ආයතනය අමතා. දෙවන ලෝක යුද්ධය අධ්යාපන සංවිධානයේ අවසන් ගුවන් උපකරණයේ රුසියාවේ සාන්ත පීටර්ස්බර්ග් ආයතනය ලෙස නම් කරන ලදී ටික කලකට පෙර.

පසු වසර කිහිපය තුළ, විශ්ව විද්යාල වේගයෙන් වර්ධනය වී ඇත. ඔහු උසස් අධ්යාපනය ප්රධාන ආයතන බවට පත්ව ඇත, රට තුළ නමක් දිනා ගත්තේය. අග 80 දී පුහුණු කිරීම්, ප්රසාරනය පීඨයේ නව ප්රදේශවල දිස් වන්නට විය. 1992 දී, එම ආයතනය ඇකඩමිය බවට පත් වූ අතර, වසර 5 කට පසුව විශ්ව විද්යාලයේ තත්ත්වය අත්පත් කර ගෙන තිබුණා.

විශ්ව විද්යාල විද්යාත්මක ක්රියාකාරකම්

විද්යාත්මක කටයුතු ගගන මෙවලම් රාජ්ය විශ්ව විද්යාලය (ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග්) ක්රියාකාරීව නිරතව සිටින බව වාර්තා වේ. 9 විශ්වවිද්යාල දේශීය සහ අන්තර් ජාතික පර්යේෂණ සමාගම් සමග සහයෝගී වන වැඩ ප්රධාන දිශාවන් (උදාහරණයක් ලෙස, අවකාශය සහ ප්රවාහන පද්ධති, ගුවන් අභ්යවකාශ පද්ධති සහ උපකරණ) අර්ථ. විශ්ව විද්යාල කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ආවරණය ඉහත සහ අනෙකුත් ප්රදේශවල පර්යේෂණ. විද්යාත්මක ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධ සිසුන් වේ. ඔවුන් ශිෂ්ය සම්මන්තණ, පදර්ශන, විද්යාත්මක කටයුතු පිළිබඳ තරග සඳහා සහභාගි.

විශ්ව විද්යාලයේ ජාත්යන්තර ක්රියාකාරකම්

SUAE ක්රියාකාරීව ජාත්යන්තර කටයුතු සංවර්ධනය කර ගැනීමට උත්සාහ කරයි. උසස් පාසලේ අධ්යාපනය සෑම වසරකම ඇමරිකාව, ආසියාව හා යුරෝපයේ සිට විදේශ නියෝජිත 30 කට වඩා වැඩි වෙයි. පොදු පර්යේෂණ, ඉගැන්වීම සහ ශිෂ්ය හුවමාරු සිදු කිරීමට අදාළ විවිධ ගිවිසුම් දුසිම් ගනනක් අත්සන් තැබීය. උදාහරණයක් ලෙස, මාර්තු 2017 දී, සිසුන්, ව්යවහාරික විද්යාව SUAE ෆ්රැන්ක්ෆර්ට් විශ්ව විද්යාලය සීමාවාසික කිරීමේ අරමුණ සඳහා ය.

ගගන උපකරණ (ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග්) රාජ්ය විශ්ව ලොව ප්රමුඛ පෙළේ විශ්ව විද්යාල සමඟ කටයුතු කරයි. ලද ලැයිස්තුවට ඇතුලත්:

 • කැටානියා (ඉතාලිය) විශ්ව.
 • ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ ගැන උසස් ජාතික පාසල - ENSEA (ප්රංශය).
 • බටහිර ඔන්ටාරියෝ (කැනඩාව) විශ්ව.
 • දී අභ්යවකාශ කුසලතා සංවර්ධනය සඳහා චීන මධ්යස්ථානය (චීනය) සහ වෙනත් අය.

අධ්යාපන කටයුතු

විශ්ව විද්යාල ප්රධාන කාර්යය අධ්යාපන කටයුතු කර ගෙන යාම සඳහා ය. සිසුන් පුහුණු කාලය තුළ විශ්ව විද්යාල ව්යුහාත්මක ඒකක හමුවීමට. ඔවුන් බොහෝ පෙර පීඨ බව ආයතන විසින් නියෝජනය කරනු:

 • ගුවන් අභ්යාවකාශ උපාංග. එහි බිත්ති අතරින් රොකට් සහ අභ්යවකාශ තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ අවශ්ය විශේෂඥ, ගුවන් සේවා, උපකරණ, ඉලෙක්ට්රොනික.
 • සන්නිවේදන, ඉලෙක්ට්රොනික සහ ගුවන් විදුලි ඉංජිනේරු. මෙම ව්යුහාත්මක ඒකකය ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ විවිධ සමග වැඩ කිරීමට හැකි විශ්ව විශේෂඥ නිෂ්පාදනය වේ.
 • රොබෝ සහ විද ත් නවීන තාක්ෂණයන්. එය සිසුන් පරිගණක තාක්ෂණය සමඟ ඒකාබද්ධ තාක්ෂණික පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම සඳහා කරන ආකාරය ඉගෙන වන නවීන ආයතනය වේ.
 • වැඩසටහන් හා පරිගණක පද්ධති. මෙම ආයතනය, සිසුන් පරිගණක විද්යාව හා පරිගණක තාක්ෂණය, ආර්ථික විද්යාව ගණිතමය ක්රම අයදුම් ක්ෂේත්රයේ විශේෂඥයන් බවට පත් වේ.
 • තොරතුරු සහ තොරතුරු පද්ධති ආරක්ෂා. මෙම ව්යුහාත්මක ඒකකය ඇඟවෙන පරිදි, විශේෂ සහ තොරතුරු පද්ධති හා තාක්ෂණය සම්බන්ධ පුහුණුව, ස්වයංක්රීය පද්ධති තොරතුරු ආරක්ෂාව ප්රදේශ ඉදිරිපත් කරයි.
 • ව්යාපාර තාක්ෂණය එහි SUAE ආයතනය. ඔහු ව්යාපාර පරිගණක විද්යාව, ආර්ථික විද්යාව, කළමනාකරණය ආශ්රිත ප්රදේශ සඳහා සූදානම්.

දෙපාර්තමේන්තු, සුළු පිරිසක් (මානව, නීතිමය) ඇත. ඔවුන් ලබා දෙන විශේෂඥ, නීතිය, සංස්කෘතික අධ්යයන, වාග් විද්යාව, සංචාරක හා සම්බන්ධ කර ඇත. ව්යුහාත්මක ඒකක වර්ග දෙකම කොටසක් ලෙස දෙපාර්තමේන්තුව, පර්යේෂණ සහ ඉගැන්වීම විද්යාගාර, පර්යේෂණ හා අධ්යාපනික මධ්යස්ථාන, පර්යේෂණ ආයතන, අමතර ව්යුහාත්මක ඒකක. මෙම සංකීර්ණ ව්යුහයක් ගගන උපකරණ පිළිබද විශ්ව වේ. ඔවුන්ගේ කටයුතු පීඨ සහ ආයතන එම ඉලක්ක හා අරමුණු විසින් ඔවුන්ට මඟ පෙන්වනු ලැබේ. ඒකක අතර වෙනස්කම් ව්යුහය, පර්යේෂණ කර ඇති මුදල, පුහුණු ක්ෂේත්ර සංඛ්යාව වර්ධනය තුල පමණි. ආයතන විශාල සලකා බලන ලදී.

ප්රධාන පීඨ සහ ආයතන මත ලබා ගත විභාගය හෝ දොරටුව ටෙස්ට් පසුකර හා ලේඛන ඉදිරිපත් කර කරන්න පුළුවන්. ප්රවේශය සඳහා බෙහෙවින් වෙනස් ක්රියා පටිපාටිය හමුදා අධ්යාපන ආයතනය නියම කර ඇත. ව්යුහාත්මක ඒකකය මොන වගේ? අපි මේ ප්රශ්නය ගැන අපි දැන් සලකා බලමු.

හමුදා පුහුණුව මත

සමහර සිසුන් හමුදා අධ්යාපන ආයතනය ගැන උනන්දුවක්, SUAE ලියාපදිංචි. (ඔවුන් කැමති සහ තේරීම කොන්දේසි නම්) මෙහි ඇත්තේ සිසුන් විශ්වවිද්යාලයේ බැර කර ඇත. හමුදා අධ්යාපන එහි ආරම්භයේ සිටම විශ්වවිද්යාලයේ ලබා ගත හැක. 1941 දී එය සොයා ගන්නා ලද්දේ හමුදා දෙපාර්තමේන්තුව හා ශාරීරික පුහුණුව. දැනට අප ආයතනය ප්රධාන කර්තව්යය වන්නේ, දැනට පවතින. එය, හමුදා පුහුණු වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම තුල ය සැරයන්වරුන්, නිලධාරීන්, හමුදා වෘත්තීය විශේෂ මිලිටරි දෙපාර්තමේන්තු සෙබළුන් වෙන් කරගන්න. කොහොමද හමුදා දෙපාර්තමේන්තුවේ ආවේ? මෙහි නීති කිහිපයක්:

 • හමුදා පුහුණුව කිරීමට කැමති වයස අවුරුදු 30 ක් කර නැති උසස් පාසල් සිසුන් අතර පැවති තරඟ තෝරා ගැනීම;
 • පළමු මූලික තේරීම් කරයි කැමති අය අතර (සෞඛ්ය හා මානසික තත්ත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු);
 • හමුදා සේවය සඳහා ඉදිරිපත් වන අයදුම්කරුවන්ගේ භෞතික යෝග්යතාව පරීක්ෂා කරන ලද ඊළඟ අදියර, ප්රධාන තේරීම්, දී.

විශ්ව විද්යාල අධ්යාපනය සඳහා යන මට්ටම්

සිසුන් වාර්ෂිකව ආරාධනා උසස් අධ්යාපන ආයතනය, උසස් හා ද්විතියික අධ්යාපන හා වෘත්තීය අධ්යාපනය පිළිබඳ වැඩසටහන් ඉදිරිපත්, ඇතුළත් කිරීම සඳහා උද්ඝෝෂනය සහභාගි වෙති. උසස් අධ්යාපනය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය අය ජනතාව, උපාධි අපේක්ෂක හෝ විශේෂ පුහුණුව දිශාව තෝරා ගත හැකිය:

 • 40. කට වඩා වැඩි පුහුණු කාලසීමාව පූර්ණ කාලීන 4 වසර ඇත ඔවුන් උපාධි අපේක්ෂක.
 • විශේෂත්වය මත ගගන මෙවලම් ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් රාජ්ය විශ්ව විද්යාලයේ ඇතුළත් විසින් වසර 5 ක් 5.5 ඉගෙන. විශේෂත්වය විවිධාකාර, නමුත් ඔවුන් තෝරා බොහෝ අඩු වේ. වන පමණක් 10 කට අධික වේ.

උපාධිය හෝ වෘත්තීය සමග ජනතාව SUAE දී magistracy දී ලියාපදිංචි විය හැකිය. පුහුණු ක්ෂේත්ර 30. කට වඩා වැඩි පැතිකඩ වඩාත් ඇත. සියලු පශ්චාත් වැඩසටහන්, විද්යාත්මක පර්යේෂණ ක්රියාත්මක කිරීම උපාධියක් ගැන ගැඹුරින් අධ්යයනය ලබා දෙයි.

මෙම පනත වැඩසටහන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා

ලබා ගැනීම සඳහා ඉතා ප්රියෝජනවත් අයදුම්කරුවන් සඳහා වෘත්තීය ද්විතියික අධ්යාපනය, ගගන උපකරණ (SUAE) විශ්වවිද්යාලයේ පනත දෙපාර්තමේන්තුව නිර්මාණය. තාක්ෂණික වෘත්තීන් සම්බන්ධ පුහුණුව ප්රදේශවල තොග. මෙම පීඨයෙහි සිදු බිත්ති සිට:

 • තාක්ෂණය, තාක්ෂණික නියාමනය හා තත්ත්ව කළමනාකරණය, ගුවන් යානා උපකරණ හා පද්ධති, විදුලි යන්ත හා උපකරණ, යාන්ත්රික ඉංජිනේරු, තාක්ෂනික ක්රියාවලිය හා නිෂ්පාදනය, ස්වයංක්රීයකරණය පිළිබඳව දැනුවත්;
 • පරිගණක පද්ධති කලා;
 • කාර්මික ශිල්පීන් හා වැඩසටහන්කරුවන්.

මීට අමතරව, ද්විතීයික අධ්යාපන හා වෘත්තීය අධ්යාපනය පීඨයේ මූල්ය, නීතිඥයන් සහ ප්රචාරණ විශේෂඥ නිෂ්පාදනය කරයි.

ගගන මෙවලම් ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් රාජ්ය විශ්ව විද්යාලයේ: විභාගය සමත්වීමේ ප්රතිශතය

ස්ථාන සංඛ්යාව උසස් පාසල් සීමිත නිසා, පසුකර යන ලකුණු උනන්දුවක් SUAE කිරීමට නොව, සෑම දොරටුව විභාග සාර්ථකව ගමන් කිරීමට අවස්ථාව උදා වනු ඇත ප්රවේශය සඳහා අයදුම්කරුවන්. සංඛ්යා ලේඛන තොරතුරු තේරීම් කමිටු තුළ පැහැදිලි කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

පහසු ආකාරයකින් අධ්යාපන සංවිධානයේ නිල අන්තර්ජාල සම්පත් පමණක් 2013 වර්ෂය සඳහා දත්ත පෙන්නුම්:

 • විභාගය පිරිවැය ස්ථාන මත සාමාන්ය ලකුණු 79,1 සමාන ය;
 • ගෙවා ස්ථාන මත මෙම දර්ශකය එම 73,4 විය.

ආයතන පුස්තකාලය

ගගන මෙවලම් ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් රාජ්ය විශ්ව විද්යාල සිසුන් සැප පහසු ඉගෙනුම් දැනෙනවා බව සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය සියලු තත්වයන් නිර්මානය කර තිබේ. විශ්ව විද්යාල සියලු ප්රතිලාභ එය අධ්යාපන ක්රියාවලිය තුළ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි නිසා, පුස්තකාල සැපයීමයි. එහි එය 1941 සිට. අද පුස්තකාලයක්, පාසල් ගොඩනැඟිලි සහ ගබඩා 4 සිසුන් සඳහා අවශ්ය පොත් සහ සඟරා විශාල සංඛ්යාවක් ඇත. එක් එක් අවස්ථාවේ දී කියවීම් ශාලාවක්, පන්ති කාමර ස්වයං අධ්යයනය සඳහා ඩිප්ලෝමා හා පාඨමාලා සැලසුම් කිරීම, මාර්ගගත පන්ති ඇත.

පුස්තකාලය තුළ විශේෂ නීති ඇත. පාඨකයා බවට පත් කිරීම සඳහා, ඔබ පුස්තකාල කාඩ්පතක් ලබා ගැනීමට අවශ්ය වේ. පුස්තකාලය නැරඹීමට තීරණය කර ඇති ශිෂ්ය සඳහා, මෙය ප්රධාන ලියවිල්ල වන්නේ ද එය යි. පාඨකයා සහ ශිෂ්ය ටිකට් පෙන්වන්න අවශ්ය නීති මත පොතක් ලබා ගැනීමට. සාහිත්ය පසු ආපසු වන යම් නිශ්චිත කාලයක් සඳහා නිකුත් කර ඇත. නීති නොතකා සිසුන් සඳහා, දඬුවම්.

ශාරීරික යෝග්යතා SUAE

ගගන උපකරණ පිළිබද ක ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් රාජ්ය විශ්ව බව වාසි අතර, පුස්තකාලය පමණක් නොව, ශාරීරික යෝග්යතා SUAE පමණක් නොව නැඟී සිටියි. SUAE, ශරීර සුවතා සමාජ ලද විශ්ව වෛද්ය මධ්යස්ථානය සංකීර්ණයේ ය. ඔහු සති අන්ත සහ නිවාඩු දිනවල සතියේ දිනවල 8:00 සිට 23:00 දක්වා සෑම දිනකම ක්රියා කරන අතර 9:00 සිට 21:00 දක්වා.

එය ශාරීරික යෝග්යතා සමාජ ශාලාවක අමුත්තන් අභ්යාස විවිධ ඉදිරිපත් කරයි:

 • බලය වැඩසටහන;
 • සම්භාව්ය වුවෙකුත්;
 • වරම් ලබන්නට,
 • බොක්සිං,
 • යෝග;
 • නර්තන විලාසයන්.

, එන ප්රශ්න ගැන උපදෙස් දුන් වෛද්යවරයා පාසල් පෙර විභාග සහ සෞඛ්ය ගැන අවශ්ය නිර්දේශ ලබා දීම සුදුසුකම් ලත් පුහුණුකරුවන්, ඇත. සෞඛ්ය සමාජ සඳහා සෝනා ඇත. ඔබ ද සම්බාහන භුක්ති විඳින්න පුළුවන්.

ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් ගගන මෙවලම් රාජ්ය විශ්ව විද්යාලයේ: සමාලෝචන

SUAE ගැන මිශ්ර සොයාගෙන ඇත. පාසල් වැනි සමහර සිසුන්, අධ්යාපන ක්රියාවලියේ ගුණාත්මක තත්ත්වය. සමහර ගුරුවරුන්, ඉතා ආකර්ශනීය සහ ප්රවේශ ආකෘතියෙන් පුහුණු තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන, විශේෂයෙන් සටහනක් කඩදාසි කැබලි සමග දේශනය ද්රව්ය කියවන්න එපා. උපාධිධාරීන්, උසස් අධ්යාපන ආයතනයක් තක්සේරු, සේවා නියුක්තිය හා තාවකාලික රැකියා පුළුල් කිරීම සඳහා මධ්යස්ථානයක් පැවැත්ම කරුණාවෙන්. මෙම ව්යුහාත්මක ඒකකය සිසුන් සහ විද්යාලයේ හෝ විශ්ව වලින් උපාධි ලැබූ අයගේ ජීවිත තුළ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි වේ:

 • මධ්යස්ථානය ගිම්හාන පාසල් නිවාඩු කාලය තුළ අර්ධ-කාලීන වැඩ සඳහා සුදුසු පුරප්පාඩු සඳහා ගවේශනය කිරීමට උපකාරී වේ;
 • ඔහු ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත පුහුණු සඳහා වෙබ් අඩවි තෝරා ගැනීමේ දී නිරතව සිටින බව වාර්තා වේ;
 • මධ්යස්ථානය කාර්ය සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී හැසිරෙන ආකාරය, උපාධිධාරීන් හොඳම රැකියාවක් සොයා ගැනීමට එහිදී නිසි සූදානම් ආරම්භ කිරීමට යෝජනා;
 • ද මධ්යස්ථානය රැකියා තුළ දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ උපාධිධාරීන් උපකාරී වේ - රැකියා සහකරු සමාගම් විසින් වාර්තා ඉදිරිපත් කරයි.

මේ අනුව, ගගන උපකරණ (ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග්) රාජ්ය විශ්ව විද්යාලය - අයදුම්කරුවන් අවධානය ලැබිය යුතු බව විශ්ව විද්යාල. ආයතනය විවිධ වාසි ඇති බව පවසයි. ඒත්, ඔවුන් මොනවාද? තහවුරු කිරීම් සිසුන් සහ උපාධිධාරීන් ධනාත්මක ප්රතිචාර මෙන්ම ශ්රේණිගත කිරීම්වල හොඳ ස්ථානයක ය. උදාහරණයක් ලෙස, 2015 දී, ආර් "විශේෂඥ" විශ්ව විද්යාල ශ්රේණිගත, ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය කොන්දේසි මත පදනම්ව ය. තාක්ෂණික හා සම්භාව්ය විශ්ව විද්යාල අතර මේ ලැයිස්තුවට SUAE 4 වන ස්ථානය හිමි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.