පිහිටුවීමවිද්යාල හා විශ්ව විද්යාල

Belgorod සමූපකාර ආයතනය. දිශාවන් හා උපකාරක පන්ති ගාස්තු

අද ඔයා මොනවද සමූපකාර ආයතනය සොයා ඇත. Belgorod පළමු වරට 1978 දී සංස්ථාව, ආර්ථික විද්යාව හා නීති විශ්ව විද්යාලයේ අධ්යයනය කිරීමේ අයිතිය අපට ලබා දී ඇත. මුලදි Poltava සමූපකාර ආයතනයේ ශාඛා පෙනී සිටියේය. ආර්ථිකය සහ වෘත්තීය ගිණුම්කරණය: අධ්යාපනය පහත සඳහන් ක්ෂේත්ර සපයයි. කාර්ය මණ්ඩලය ගුරුවරුන් 19 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විය.

සමුපකාර ආයතනය (Belgorod): දිශාව

ඒ මොහොතේ දී, සහයෝගීතාව පිළිබඳ Belgorod විශ්ව විද්යාලයේ, ආර්ථික විද්යා හා නීතිය අපගේ රාජ්ය තුළ පාරිභෝගික සහයෝගය සංවර්ධන ශක්තිමත් කිරීමේ දිශාවට තෝරා ගෙන ඇත. ආයතනය පදනම් වී ඇති තවත් කරුණක් - නුවර හා කලාපයේ සංවර්ධන අපේක්ෂාව වේ.

උපදෙස් වැනි විවිධ, විශේෂයෙන්ම නිදහස්:

 • ආත්මික;
 • සමාජ,
 • ආර්ථික.

සමුපකාර Belgorod ආයතනය නිරන්තරයෙන් ඉගැන්වීම් හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගැනීම මගින් එහි පුහුණු කිරීමේ ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා උත්සාහ කර ඇත. මෙම විද්යාත්මක හා හැකියාවන් narabatyvaniya ප්රවර්ධන සංවර්ධනය කිරීමට නියමිතය. ඉහත ප්රතිඵලයක් ලෙස, 1994 දී මෙම ආයතනය මැසෙන ඇකඩමි විය. ඉතා සුළු කලකට පසු, 1996 දෙසැම්බර් මාසයේ දී, Belgorod ඇති සමුපකාර ආයතනය විශ්ව විද්යාල පදවියක් ප්රදානය කරයි.

ගුරුවරුන්

අපි ගුරුවරුන් නිරන්තරයෙන් ඔවුන්ගේ දැනුම වැඩි දියුණු ලෙස, ඔවුන්ගේ කලාපයේ ඉතා ශක්තිමත් BUKEPa බව මීට පෙර සඳහන් කළේය. 2017 දී ඔබ පහත සඳහන් සංඛ්යා ලේඛන බලන්න පුළුවන්:

 • 15% ක් - වෛද්යවරුන් හා මහාචාර්යවරුන්;
 • 85% ක් - විද්යාව පිළිබඳ අපේක්ෂකයන් සහ ආශ්රිත මහාචාර්යවරුන්.

ඒ මොහොතේ දී, සහයෝගිතා, ආර්ථික විද්යා හා නීති Belgorod විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන් තුන් ලක්ෂයකට අධික වෙහෙස නොතකා වැඩ කරමින් සිටිති. එහෙත් එය ඔබ හමුවීම සහ අධ්යාපනඥයන්ට සහ රුසියානු සහ ජාත්යන්තර පුහුණු කිරීමේ අදාළ සාමාජිකයන් හැකි බව සටහන් කිරීම වැදගත් වේ.

සමුපකාර ආයතනය (Belgorod) දැනට සිසුන් සංඛ්යාව 24 දහසක් ජනතාව දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ධනාත්මක ප්රතිචාර පමණයි. අපි මේ අගය ඉගෙනුම්, සියලු ආකාරයේ සිසුන් ඇතුළත් වේ. ඒ වගේම අපි සහයෝගිතා Belgorod විශ්ව විද්යාලයේ, ආර්ථික විද්යා හා නීතිය ඇති බව සඳහන් කළ යුතුය:

 • පන්ති කාමර හා විද්යාගාර,
 • උසස් තත්ත්වයේ උපකරණ;
 • පුහුණුව හා පරිගණක පන්ති කාමර,
 • පුස්තකාල,
 • කියවීම් ශාලාවක් කිහිපයක
 • කෑම කාමරය,
 • ජිම්,
 • සිසුන් සඳහා වැසික 4;
 • ම මුද්රණ පහසුකම්.

අධ්යයන ක්ෂේත්ර

සංස්ථාව, ආර්ථික විද්යාව හා නීති Belgorod විශ්ව ඔබ විශේෂ 35 (දෙකම අභ්යන්තර හා බාහිර) අධ්යාපන ලබා ගත හැක. අට උපදෙස් උපාධි පුහුණු කරනු ලබයි. උපාධිය දහයක් ගණන් කළ හැක. පනත විශේෂ 10 ලබා ගත හැක. විශේෂිත "ජාතික ආර්ථිකය ආර්ථිකය හා කළමනාකරණය" පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි හා ආචාර්ය අධ්යයන ක්ෂේත්ර දහයක් ඇත.

ඔබ ද අතිරේක අධ්යාපන ලබා ගත හැක:

 • භාෂා පරිවර්තක (වෘත්තීය සන්නිවේදන).
 • ගුරු.

තවත් වැදගත් අංගයක් - අඛණ්ඩ අධ්යාපනය. මෙය ඔවුන්ගේ සේවක කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මූලික පුහුණු කාලය ඇතුළත් වේ. එය මෘදුකාංග ලබාගැනීමට සහ විවෘත කිරීමට හැකි වන අතර, වැඩිම, එසේ මත වෘත්තීය හිණිමගේ සුදුසුකම් දක්වා. ඔවුන්ගේ වාට්ටු සම්බන්ධයෙන් එවැනි සේවා සමූපකාර ආයතනය පෙන්වා දෙයි.

Belgorod: BUKEP පුහුණු වියදම

උසස් අධ්යාපනය (විශේෂ) පූර්ණ-කාලීන පුහුණු දිශාවන් තුනකින් ලබා ගත හැකි අතර 2017 සඳහා වන පිරිවැය 73 දහසක් රූබල් වේ. BUKEP ද 18 තනිකඩ උපාධි වැඩසටහන පූර්ණ කාලීන ඉදිරිපත් කරයි. මිල 60 72 දහසක් රූබල් වෙනස් වේ. උපාධි ගමනාන්ත 17 අධ්යයන පළමු වසර සඳහා රූබල් 55 දහසක් වැය වේ. මිල පනත රූබල් .48,000 යන්නට සමාන වේ. දුර අධ්යාපනය (විශේෂ සහ තනිකඩ උපාධිය) - 43,000 රූබල්.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.