හාදයන්මෙවලම් හා උපකරණ

තමන්ගේ ම අත්වලින් හරිතාගාර සඳහා බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතිය

මෑත වසර කිහිපය තුළ දී ජනප්රිය විනෝදාංශයක් ගෙවතු බවට පත් වේ. ඔවුන් එය ගබඩා තුළ සැක සහිත තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට වඩා හෝ, වෙළෙඳපොළ මත ආරක්ෂිත සිතන නිසා ජනතාව, ගෙදර විවිධ පලතුරු සහ එළවළු වර්ධනය වේ. කිසිදා වැරැද්දක් බොහෝ නිෂ්පාදන ඉදිරියේ පාරිභෝගික හදවත් තුළ තැවුල් දිරිගන්වයි. බොහෝ බරපතල සකස් හරිතාගාර වගාව ආරම්භ, හා හරිතාගාර සඳහා බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතිය වැනි දේවල් සඳහා වැඩි අවශ්යතාවක් සම්බන්ධයෙන්.

ඇයි හරිතාගාර?

හරිතාගාර බොහෝ ශාක, බීජ පැළ හා මල් විධිමත් වගා සඳහා අවශ්ය පූර්ව අවශ්යතාවක් වේ. බොහෝ විට, එය සුළඟ, වර්ෂාව, හිම හෝ හිම ලෙස බාහිර බලපෑම් එරෙහිව ශාක ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්ය වූ විට, ශීත කාලගුණය මෙම ව්යුහයන් භාවිතා වේ. හරිතාගාර රැකවරණය වැදගත් අංගයක් නිවැරදි අතිශයින්ම ඉහල ය. මෙම ක්රියාවලිය, ආරම්භ ආකාරය කරනු ඇත සංස්කෘතියක් වගාව හි සාර්ථකත්වය මත. ජලය අමතරව එය හරිතාගාර තුළ නිවැරදි පොහොර ඉඩම් අනුගමනය කිරීමට ඉතා වැදගත් වේ. ඔබ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන වාරිමාර්ග පද්ධතියේ ඉතා වැදගත් වනු ඇති කාර්යයන් දෙකක්.

වාරිමාර්ග හා පොහොර වැදගත්කම

? එය එතරම්ම වැදගත් අතිශයින්ම ඉහල සහ පොහොර ද? එක් එක් ශාක ජලය දැමීමේ ක්රියාවලිය සඳහා විශේෂ ප්රවේශය අවශ්ය වේ. එක්, වඩා තෙතමනය අවශ්ය එහි චිත්රවලට සිට අනික් ඉක්මනින් මිය යයි. සමහර ශාක මුල් අන් අය ජලය විශාල ප්රමාණයක් සිට ප්රසංගය ලෙඩ යාමට පටන් ගෙන ඇත අතර, තෙත් පස් හොඳින් වර්ධනය වේ. එම පොහොර වලට අදාළ වේ. පොහොර වේගවත් පසුබිම නොමැති වඩා සංස්කෘතිය ඕනෑවට වඩා විනාශ කරන්න පුළුවන්. අවශ්ය වන්නේ ද, එක් එක්කෙනා කුමක් බලාගාරය නිසා එය ඔහුට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

 1. මූල පද්ධතිය ගුවන් නොමිලේ ප්රවේශය.
 2. ගැටුම් තොරව මුල් දී ජලය හා වාතය නොමිලේ සංසරණය.
 3. ශාක ඉක්මනින් හා නිවැරදිව සංවර්ධනය කිරීමට ඉඩ දෙන ජලය හා වාතය ඉදිරියේ.

කුමක් කළ යුතු ද? මේ සියලු සාක්ෂාත් කර ගැනීම? Gardeners මත හරිතාගාර සඳහා ජල බිංදු පද්ධතිය තුළ ය.

ජල බිංදු ඇති වාසි

ඒ වෙනස් උපාංගය ජීවිතය වඩාත් පහසු Gardeners කරන්න. හරිතාගාර සඳහා බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතිය කිසිවෙකු තම අයදුම්පත් අවශ්යතාව පිලිබඳව සැක බව බොහෝ ප්රතිලාභ හිමි වේ. ඒ නිසා, අපි මේ පද්ධති පහත සඳහන් ප්රතිඵල සඳහා භාවිතා කරනවා නම්:

 • හරිතාගාර තුළ වර්ධනය වන බව ශාක ඵලදායිතාව වැඩි;
 • එය වඩාත්ම අවශ්ය හරියටම පසේ ඒකාකාරව වතුර බෙදා ඇත;
 • වාරිමාර්ග ස්වයංක්රීයව පාලනය කිරීම;
 • ජල ටැංකියට පොහොර එකතු, ඔබ ඉඩම නැවත පිරවීෙම් ක්රියාවලියට;
 • ගැබ් ක්රියාවලිය විධිමත් කිරීම හා හොඳින් සැලසුම් කාලය බවට එය ඉටු කර ගත හැකි,
 • ශාක හා ඔවුන්ගේ පෙනුම ගුණාත්මක පත්ර මත ඕනෑම දියර විසින් නරක් නොවන සේක;
 • මුල් දී ඉඩම් ගසාගෙන නැත, එය බොහෝ විට සෘජු අතිශයින්ම ඉහල සිදුවන බව එසේ සංවිධානය හරිතාගාර ජල බිංදු අතිශයින්ම ඉහල පද්ධතිය
 • ඒ සමගම, විශාල ප්රදේශයක් දී වතුර දැමීම කළ හැකි, එය කිසිදු අමතර උත්සාහයක් හෝ කාලය ගත නැත;
 • අඩු වියදමින් පහසුවෙන් ස්ථාපනය සහ පවත්වාගෙන යාම.

තමන්ගේ ම අත්වලින් හරිතාගාර සඳහා බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතිය

මගේ හරිතාගාර තුළ මෙම බලාගාරය ඉල්ලුම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සමහර Gardeners, එය ඔබම කරන්න ඕන. මෙම, ඇත්ත වශයෙන්, හැකි. රන් අත් මිනිසෙකු සැබෑ නොවන කිසිවක් නැත. තමන්ගේ ම අත්වලින් හරිතාගාර සඳහා බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතිය පද්ධතිය ගැනීමට දී, ඔබට අවශ්ය:

 • මෙම මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් සියලු ලබාගත හැකි තොරතුරු හොඳින් පරීක්ෂා කිරීමට;
 • ෙකොටස් සහ සංරචක සංඛ්යාව ගණනය කිරීම සඳහා සංරචක නිශ්චය කිරීම සඳහා ද;
 • ඔබට අවශ්ය සෑම දෙයක්ම මිල දී ගන්න;
 • වැඩ කිරීමට පද්ධතිය ස්ථාපනය කර ක්රියාත්මක කරන්න.

අද අපි නිමි පද්ධති ගැන, හෝ ඒ වෙනුවට නවීන නිෂ්පාදකයන් ඔප්පු බව අතින් එකලස් කළ හැකි වන කට්ටල, මත කතා කරන්න.

පද්ධති වර්ග

නූතන වෙළෙඳපොළ අපට සූදානම් උපකරණ පුළුල් නිෂ්පාදන පෙළ ඉදිරිපත් කරයි. හරිතාගාර සඳහා එක් එක් ජල බිංදු අතිශයින්ම ඉහල පද්ධතිය එහි වාසි ඇත. "පාපැදි" සහ "ජලය strider" වඩාත් ජනප්රිය ක්රමය බවට පත් විය. එය ඔවුන් ගැන අපගේ ලිපියේ සාකච්ඡා කරනු ඇත. බීට්ල් "- ජල බිංදු පද්ධතිය" Toeplitz Cicle 'තවත් නමක් තිබෙනවා. " මෙම නම යටතේ ඔහු දන්නා බොහෝ Gardeners. සැලකිය යුතු කරුණ විවිධ ක්රම කට්ටලයක් මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව ඇති, නමුත් එය තවමත් එම ජල බිංදු පද්ධතිය වේ:

 1. "හරිතාගාර" කට්ටලයක්.
 2. "හරිතාගාර" කට්ටලයක්.
 3. පුළුල් කිරීම සඳහා සකසන්න.

හරිතාගාර ප්රමාණය මත පදනම් වන ක්රියා මත, ඔබ පද්ධතිය අපේක්ෂිත සංස්කරණය තෝරා ගත හැකිය. මෙය ඔබ යන දෙකම, කාලය සහ අවකාශය හා මුදල් ඉතිරි කර ගත හැක.

ජල බිංදු පද්ධතිය: "හරිතාගාර Cicle» මාලාවක්

පළමුව, ඔබ ජල බිංදු ජල හා මුදල් කුඩා ප්රවාහය සමග ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ උපරිම ධනාත්මක ප්රතිඵල අත්කර ගැනීමට උපකාරී වේ බව අප වටහා ගත යුතුය. අතිශයින්ම ඉහල කුඩා කොටස් තුළ දිවා කාලයේ දී සිදු වූ විට, එය cluttering තොරව, සෙමෙන් තෙතමනය අවශෝෂණය කර ගැනීමට පස ඉඩ දෙයි. එම පොහොර වලට අදාළ වේ. නියමිත පරිදි එය කරමින්, ඔබට සාර්ථක අස්වැන්න ඔබ ලබා දෙයි.

පද්ධතියේ වාසි

ජල බිංදු පද්ධතිය ( "හරිතාගාර Cicle» මාලාවක්) ජල පරිභෝජනය අඩු කිරීමට උපකාරී වේ, පමණක් නොව, ශාක පිළිබඳ හිතකර ප්රතිඵල වී ඇතිවා පමණක් නොව,. වාරි ජලය ඉහළ අතිශයින්ම ඉහල දී මෙන්, කොළ මත ලැබෙන විට. එය ගසාගෙන ඉඩම් දෙන්න නොවේ, සහ කොළ කුණු නෑ. පද්ධති අඛණ්ඩ නවීකරණය සෑම විටම වාරිමාර්ග ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම කළ හැක. ඒ නිසා, උදාහරණයක් විදිහට, එය පියවර ගුණාත්මකභාවය සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය වන බව වැඩි දියුණු කිහිපයක් නිර්මාණය කරන ලදී:

 • වැව තුළ ජල ප්රමාණය නිරන්තරයෙන් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවසර දෙන, සලකුණු නව ෙහෝස්;
 • විශේෂ limiter සීල විදින දී හෝස් හානි නැත;
 • විශේෂ පෙරහන් ජලය පවිත්ර හා අවහිර droppers හා හෝස් වැළැක්වීම.

නිෂ්පාදන පරාසය

අපි ඔබට කියවීමට බව සමස්ත අන්තර්ගතයට ඇතුළත් නිෂ්පාදකයාගේ හරිතාගාර සඳහා ජල බිංදු ක්රමය හොඳ වන යෝජනා:

 • dropper;
 • ටී කුඩා;
 • ටී ½ ක (විශාල);
 • ප්ලග්;
 • අත්හිටු
 • වරහන හේ,
 • ප්රදේශයේ ½ ක (විශාල);
 • දොඹකර,
 • සදහට
 • දඩ පෙරහන;
 • සුදුසු පුමාණයක්;
 • ½ ක සරිලන;
 • කඳ ෙහෝස්;
 • බෙදාහැරීමේ නළය;
 • විනිවිද පෙනෙන නල මට්ටමේ.

ඔබ දැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි, නියමිත පුද්ගලයෙකු නිසි ජලය දැමීමේ සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය සෑම දෙයක්ම සපයයි. පද්ධතිය වෙත උපදෙස්, ඔබ සියලු සංරචක හා එක්රැස් ස්ථාපනය කළ යුතුය යන ආකාරය ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඔබ මිලදී ගෙන ඇත තබා, හා මුදල් ප්රමාණය විස්තර මත රඳා පවතී මත පදනම්ව. හරිතාගාර කට්ටලයක්, පිළිවෙලින්, හරිතාගාර සමන්විත දේහය වඩා අඩු සංරචක ඇත.

ස්ථාපන ක්රියාවලිය

පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය හැම දෙයක්ම මිල දී ගැනීමේ විසින්, ඔබ ආරක්ෂිතව එකලස් කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීමට සිදු විය හැක. එය විස්තර හරහා හොඳින් කල්පනා, ක්රමයෙන් සිදු කළ යුතු වෙනවා. නිර්දේශ අපගේ උපදෙස් අනුගමනය වන අතර මෙහි ප්රතිඵලයක් ලෙස ඔබ උසස් තත්ත්වයේ එකලස් පද්ධතිය හා නිවැරදි අතිශයින්ම ඉහල ලැබෙනු ඇත:

 • පද්ධතිය සඳහා කොටස් මිලදී ගැනීම, කරුණාකර අඛණ්ඩතාව සඳහා ඔවුන් කියවීමට හා තහවුරු සියලු කොටස් බවත්;

 • හරිතාගාර සැලැස්මක් යොමු සහ ඔබ සියලු පක්ෂ, පේළි, ප්රාන්තර සඳහා චෙක්පත් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට කළ යුත්තේ අවශ්ය ආකාරය,
 • (ඔබ වතුර පොම්ප සඳහා ළඟම ඇති පොකුණ භාවිතා කළ හැකිය, පොම්ප තිබෙන), ඔබ අතිශයින්ම ඉහල සඳහා භාවිතා කරන්නේ මොන වතුර ප්රභවය ගැන හිතන්න කන්ටේනර් ගන්න, ජල සැපයුම හෝස් සම්බන්ධ කරනු ලබන;
 • සැලැස්මක් යොමු, ඔබට ඔබ හට පද්ධතිය සඳහා පයිප්ප සවි අවශ්ය වේ කොපමණ ගණනය කල හැක (මෙම අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා එය 32 mm දක්වා වූ විෂ්කම්භයක් සහිත සම්මත සීතල වතුර පයිප්පයක් සඳහා හොඳම සුදුසු වේ);
 • ජලය හෝ වෙනත් මූලාශ්ර හා නල ම සමග ධාරිතාව අතර විය යුතු, මෙම පෙරහන සකස් කිරීමට වග බලා ගන්න; කියවීමට හා තේරුම් ඔබ පෙරහන ස්ථාපනය පෙර, එය ජලය දිශාව පෙන්නුම් කරන අතර, එම නිසා නිවැරදි භාවිතය එය සැලකිල්ලට ගැනීමට අවශ්ය වන බවත්; භාවිතා සෑම විටම පෙරහන තබා හෝ නිතිපතා ඒවා පිරිසිදු,
 • ජල බිංදු නල ලද විශේෂ සම්බන්ධක හරහා ප්රධාන ජල නල; එය ඔබ නල අනුයුක්ත කිරීමට අවශ්ය ස්ථාන නිවැරදිව නිමිත්තෙන් කළ යුතු වේ; මෙම ප්රදේශවල කුහර හිල් කිරීමට අවශ්ය, වන අතර එහි විෂ්කම්භය මාලාවක් විස්තර අනුරූප;
 • ප්රධාන නල සම්බන්ධකය දොඹකරය සමග තැන්පත් කර තිබේ, එය ඉතිරි අමතරව සමහර ඇඳන් ජලය නතර කිරීමට හැකියාව ඇති කිරීම පිණිස අවශ්ය වන බවත්;
 • නල පවා (ඔවුන් මත විය යුතුය) අභ න්තර ඇති අයිතිය ප්රමාණය සකස් නළ මත ඒ සඳහා ජලය සහතික කිරීම සඳහා ශාක එක් එක් පේළිය හරහා ගමන් කළ යුතුය;
 • නළ තවමත් අංකුර ලිපියකි අවසන් මත සවි; එය විශේෂ අගුල් මගින් සිදු හෝ ගැටයක් බවට හරවා ටේප් ම භාවිතා කළ හැක;
 • ප්රධාන නල අවසානයේ ඕනෑම විශේෂ ගබඩා හෝ එය ඇතුළත් කර ඇත මිල දී ගත හැකි වන ප්ලග්, ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය;
 • හරිතාගාර ස්වරූපයෙන් වැරදි වේ නම්, එවිට ඔබ ටී මේ ආකාරයෙන් පද්ධතිය අතු බෙදී සඳහා, ඔබට අවශ්ය දේ භාවිතා කළ හැකිය.

ඇති "ජලය strider" හරිතාගාර සඳහා ජල බිංදු පද්ධතිය

මෙම වාරිමාර්ග පද්ධතිය එම මෙහෙයුම මූලධර්මය ඉහත විස්තර කලේ, "චක්රය" ලෙස ඇත, නමුත් අමතරව කට්ටලයේ සංරචක බහුත්වයක් පොම්ප සංවේදකය පරිපථ ඇතුළත් වේ. මෙම අමතර උපකරණ අවශ්යතාව තොරව, වහාම ජලය දැමීමේ ක්රියාවලිය ස්වයංක්රීය කිරීමට හැකි වේ. එය කරන බව සඳහන් කිරීම වටිනවා ස්වයංක්රීය ජල බිංදු අතිශයින්ම ඉහල පද්ධතිය හරිතාගාර සඳහා කිසිදු මාලාවක් මත ස්ථාපනය කළ හැක. මෙම ජලය නිරන්තර සැපයුම ඉදිරියේ සිදු කළ හැකිය. පෙර-මිලදී මෝටර් රථ කර්මාන්තය "පාලකය". ස්ථානයේ පද්ධතිය ස්ථාපනය සහ එහි operability පරීක්ෂා කරන්න, මෙම පෙරහන පසු කෙලින්ම පාලකය සම්බන්ධ වේ. ඔබගේ ශාක විසින් අවශ්ය සියලුම සැකසුම් සකසා, සහ ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු ප්රතිඵල භාවිතා කරන්න.

පිරිවැය පද්ධති

අපේ කාලයේ මිල තීරණය කිරීමේ ප්රතිපත්ති වෙනස් ස්ථානවල එකම නිෂ්පාදන සඳහා මිල ගණන් වෙනස් වීම යි. කෙසේ වෙතත්, පරිශීලකයන්ට මඟ පෙන්වීමක් ලබා දීමට, අපි විවිධ මාර්ග අධ්යයනය කර, අපි පහත සඳහන් ප්රකාශ කළ හැකිය:

 • "හරිතාගාර 601900121 Cicle" කට්ටලයක් - - එම ජල බිංදු පද්ධතිය ලෙස නිෂ්පාදනයේ සාමාන්ය වියදම රූබල් 1000 ක් පමණ රැඳී පවතී;
 • පද්ධතිය 3500 රූබල් පමණ වියදම් automating විසින් 'වතුර strider ".

ඔබ දිනා ඕනෑම අවස්ථාවක, යම් ක්රමයක් මිලදී ගැනීම බව මතක තබා ගන්න. පළමුව, ඔබ එක් වරක් මුදල් තබා, වසර ගණනාවක් තිස්සේ මෙම පද්ධතිය භාවිතා කළ හැක. දෙවනුව, මාලාවක් මුදල් වියදම්, ඔබ ඔබේ ශාක විශාල ප්රතිකාර ලබා, එහි ප්රතිඵලය කාලයක් ගත නොවනු ඇත. මෙම තාක්ෂණය මෑතකදී සිටගෙන නොවන අතර සෑම දිනකම අපි මිනිස් වර්ගයා නව නිපැයුම් ගැන දැනගන්න. ඔවුන් සියලු දෙනා ම අපගේ දෛනික ගැටලු විසඳීම හා අපගේ වැඩ කටයුතු පහසු කිරීම උපකාර කරන්න. බව ඉහත සඳහන් වාරි පද්ධති අක්රීය කර්තව්යය. මෙය Gardeners ඔවුන්ගේ වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ නියම උදව් වන අතර, තවත් එක් නව නිපැයුම් නොවේ.

මෙම පද්ධති මිලදී ගෙන ස්ථාපනය කරන අයට බොහෝ විචාර අධ්යයනය කළ අප මෙම නිෂ්පාදන භාවිතය ධනාත්මක ප්රතිඵල පමණක් ගෙන එයි බව සඳහන් කළ හැක. පද්ධතිය පිළිබඳ කිසිදු රිනාත්මක ඇත. බොහෝ ව්යාජ සහ ප්රමිතියෙන් අඩු භාණ්ඩ තිබෙන බව ද මතක තබා ගන්න, ඒ නිසා පමණක් පද්ධතිය අනුමත නිෂ්පාදක මිලදී.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.