පිහිටුවීමවිද්යාල හා විශ්ව විද්යාල

විද්යාත්මක උපාධිය "ආචාර්ය උපාධිය" මොනවාද කරන්නේ

"ආචාර්ය උපාධිය" - ශාස්ත්රීය උපාධියක්. එය සෝවියට් සංගමයේ දින සිට රුසියාව හා පරිගණකගත ෙතොරතුරු පද්ධති රටවල් පවතී - 1934 සිට. මෙය ස්වාමියා සිට විද්යාව පිළිබඳ වෛද්යවරයෙකු වෙත විද්යාත්මක ගමන තුළ අතරමැදි පියවරක් වන අතර, එම අයදුම්කරුට ප්රදානය:

  • එය උසස් අධ්යාපන ඇත;
  • මම සියලු අපේක්ෂක විභාග සමත්;
  • ඔහු ඔබගේ මාතෘකාව පිළිබඳව පර්යේෂණ මාලාවක් සිදු;
  • ඔහු වැරදි මත හා විද්යාත්මක අදහස් ප්රායෝගික වටිනාකම හඳුන්වා දුන් අතර, ප්රදර්ශනය,
  • එය ක්රියා පටිපාටිය සම්මත නිබන්ධය ආරක්ෂා ව්යවස්ථාපිත අවශ්යතා අනුව.

රුසියානු අධ්යයන උපාධිය "ආචාර්ය උපාධිය" (පයි eych di ලෙස කියවීමට) බටහිර ආචාර්ය උපාධිය ක ඇනෙලොග් වේ. ආචාර්ය උපාධිය - දර්ශනය පිළිබඳ ආචාර්ය. නමුත් ඇත්ත එය අංශක එක සමාන නොවේ විද්යා ආචාර්ය රුසියාවේ. අග ප්රතිඵල ඉහළ මට්ටමක සම්බන්ධ විද්යාත්මක ක්රියාකාරකම්.

උපාධිය "ආචාර්ය උපාධිය" අයදුම්කරු ඔහුගේ වැඩ කටයුතු ආරක්ෂා හැකි සඳහා විශේෂ මත පදනම්ව වෙන් කර හඳුනා ඇත. රුසියානු එවැනි මාතෘකා ප්රදානය කිරීමේ ශාඛා 23 සපයා ඇත. උදාහරණයක් ලෙස: භෞතික සහ ගණිත විද්යා අපේක්ෂක philological විද්යාව පිළිබඳ අපේක්ෂකයා. නමුත් විශේෂ ගොඩක්. ඔබ, නීතිමය, පශු ක අපේක්ෂක ජීව විද්යාත්මක, හමුදා, භූ විද්යා හා ඛනිජ, භූගෝලීය, ඓතිහාසික, අධ්යාපන, දේශපාලන, වෛද්ය, මානසික, සමාජ විද්යාත්මක, තාක්ෂණික, ඖෂධ, දාර්ශනික, කෘෂිකාර්මික, රසායනික, හා ආර්ථික විද්යා විය හැක. මීට අමතරව, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ අපේක්ෂක මාතෘකාව, කලා ඉතිහාසයේ, සංස්කෘතික අධ්යයන නැත.

දර්ශනය පිළිබඳ ආචාර්ය (PhD) - උපාධි "ආචාර්ය උපාධිය" බටහිර ඉහත අර්ථ සමඟ පටලවා නොගත යුතුයි.

විද්යාත්මක මාර්ගය වෙන්නේ, අයදුම්කරු ඔහු "විද්යාව පිළිබඳ අපේක්ෂකයා" උපාධිය ලබා ගැනීම සඳහා බොහෝ අසීරු අවස්ථාවලදී හරහා යන්න කැමති කුමන කටයුත්තක් සඳහා තේරුම් ගත යුතුයි. එය මෙම මාතෘකාව අනාගතයේ දී මහා ධනය සහතික නොවන බව අවබෝධ කර ගත හැකි ය. අවම වශයෙන්, නැවත වේගයෙන් වනු ඇත. මුලදී, වැටුප් 10-15% ක පිණිස මෙම වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇත. එය සුදුසු හා ඇත්ත වශයෙන්ම තවදුරටත් සැලකිය යුතු වේ පර්යේෂණ ක්රියාකාරකම්, වැඩ විශ්ව විද්යාල තුල, දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර මහාචාර්ය හෝ මහාචාර්යවරුන් වැඩ අධ්යයන නිලය සඳහා මෙම තරඟය සඳහා.

නිබන්ධනය ලියන - සංකීර්ණ, අපහසු කාර්යයකි, බහු-පියවර ක්රියාවලිය වේ. පර්යේෂණ කටයුතු කිරීමේ ප්රතිඵලයක් - පළමුව, ඔබ නව, මුල් බුද්ධිමය නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය වේ. පහත සඳහන් ආරක්ෂාව ක්රියාවලිය සංවිධානය කිරීමට ය. එය සාමාන්යයෙන් මිනිසුන් ගොඩක් සම්බන්ධ: ආදිය පර්යේෂණ කළමනාකරු, විරුද්ධවාදීන්, විශේෂඥයන්, විචාරකයන්, සංස්කාරකයන්, උපදේශකයින්, එය විද්යාව කරන්න තීරණය කිරීම මගින්, ඔබ ද්රව්ය ආයෝජන කිරීමට යම් ආකාරයකින් සකස් කළ යුතු බව සටහන් කිරීම වැදගත් වේ. අපි ඕනෑම අවස්ථාවක ය විශේෂිත වැදගත් සන්ධිස්ථාන මිලදී ගැනීම සඳහා සහ-ස්වයං නොවන ඉටුවීම ගැන නොවේ.

බොහෝ විට, කෙසේ වෙතත්, සැබෑ ප්රතිලාභ සහ ප්රායෝගික වැදගත්කම ඇති බව මහා පරිමාණ අධ්යයන සැබෑ පැවැත්වීමට, ඇතැම් සම්පත් අවශ්ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, පර්යේෂණ, පරීක්ෂණ පැවැත්වීම, සමාජ විද්යාත්මක අධ්යයන , එහි ඉතා ක්රමයක් මගින් වියදම් අධික වේ.

එය විශේෂයෙන් අවසන් කාලය තුළ එම අවස්ථාව වඩාත් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ සංවිධාන ප්රශ්න, සමහර මූල්ය ආයෝජන අවශ්ය විය හැක බව රහසක් නොවේ. නමුත් මෙහි සෑම දෙයක්ම ඉතා තනි තනි, විශ්ව විද්යාල වල පවත්නා සම්ප්රදායන් මත පදනම්ව, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, මෙම තත්වයන් වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.