පුවත් සහ සමාජයආර්ථිකය

මුදල් පදනම

බැංකු පද්ධතිය පිටත බව මුදල් මෙන්ම, වාණිජ බැංකු සංචිත, මධ්යම පත්වේය තුළ ගබඩා කර ඇති, මුදල් පදනම ලෙස හැඳින්වේ.

මුදල් - මුදල් සැපයුම හා සෘජු කොටසක් වේ බැංකු සංචිත බැංකු එක් එක් හැකියාව බලපාන එමගින් මුදල් සැපයුම වැඩි, නව තැන්පතු නිර්මාණය කරන්න. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මුදල් පදනම බලපෑම හරහා ප්රධාන වශයෙන් මුදල් සැපයුම පාලනය කිරීමට හැකි වේ. එහි වෙනසක් මුදල් සැපයුම මත ඇති කරයි ගුණකය යථාර්ථය.

එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස මුදල් සැපයුම වෙනස් කිරීමේ ක්රියාවලිය අදියර දෙකක් බෙදා දැක්විය හැකිය:

  1. මුලදී, මුදල් පදනම බැංකු වෙත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ වගකීම් හා යුතුකම් (සංචිත හා මුදල් ප්රමාණය මත බලපෑම) ජනගහනයෙන් පද්ධතිය වෙනස් කරමින් වෙනස් කර ඇත.
  2. වානිජ බැංකු අතර, ගුණකය ක්රියාවලිය හරහා මුදල් සැපයුමේ තවත් වෙනසක්. හා මුදල් පදනම හා ගුණකය මූල්ය ප්රතිපත්ති උපකරණ නම්යශීලි වේ.

නූතන මූල්ය පද්ධති සඳහා සංසරණය (අනුරූප ආර්ථිකයේ අවශ්යතාවයන්) මුදල් ප්රශස්ත මුදල සඳහා සහාය නම් පමණක් ඔවුන්ගේ කාර්යයන් ඵලදායී කාර්ය සාධන ලක්ෂණ ඇත. ඒ මට්ටම තීරණය හා සංසරණය මහ බැංකුවේ මුදල් නිදහස් කිරීම පාලනය.

මෙය සිදු කිරීම සඳහා, මුදල් සැපයුම ප්රකාශ කරන බව දර්ශකයන් භාවිතා කරන්න:

  1. මුදල් - එය එච්චරයි මුදල් සංසරණය වන, දෙකම මුදල් හා කි්රයාත්මක වීමේදී මුදල් භාවිතයෙන් තොර ආකාරයේ වන, ජාතික ආර්ථිකයේ. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් පරිමාව හා ආර්ථික වර්ධන වේගය එම: එහි පරිමාව බොහෝ සාධක බලපා ඇත වෙළෙඳපොළ ව්යුහය මූල්ය හා ණය සහ බැංකු පද්ධතිය හා සංවර්ධන මට්ටම, මුදල් මුදල් නොවන හා මුදල් සංසරණය අනුපාතය, රටේ, මූල්ය හා මූල්ය ප්රතිපත්තිය, වන ලිපිනය අනුපාතය මුදල් හා ගෙවීම් ජාතික ඉතිරි වගේ.
  2. මුදල් පදනම - රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ මිනුම්, මුදල් සැපයුම ගණනය කිරීම සඳහා භාවිතා කල හැකි. අතීතයේ දී, ඊනියා "රන් සම්මත" ඇති විය - රන් රටේ සියලු මුදල් තහවුරු කර ගැනීම ය. එවිට, මුදල් පදනම රන් සංචිත ප්රමාණය සමාන විය.
    දැන් රාජ්ය, රන් ඔවුන්ගේ මුදල් ලබා දීමට නවතා දමන ආඥාවක් ද රන් ණය සංකල්පය හඳුන්වා දුන්නේය. "මූල්ය පදනම" සංකල්ප වෙනස් වටිනාකම ම. දැනටමත් ඉහත සඳහන් කරන ලද පරිදි, මෙම කොටස් ඇතුළත් වන බව මෙවලම් ඇත්තටම ප්රතිකාර සඳහා අතිරේක මුදල් ප්රභවයක් ලෙස වාණිජ බැංකු විසින් භාවිතා කළ හැක. "ඉහළ බලය මුදල්" - මේ හේතුව නිසා, බටහිර ආර්ථික සාහිත්ය මුදල් පදනම සී.බී., හදාගන්න කරන අරමුදල් සඳහන් කරයි.

මුදල් සැපයුම හා රටේ මුදල් සංසරණය යන සංවිධානයේ මුදල් පදනම භූමිකාව කුමක් ද?

එය මහ බැංකුවේ ශේෂ පත්රය ආදර්ශයට ප්රශ්නය, සලකා බැලීම සඳහා පහසු වේ. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, මුදල් පදනම දක්වා තබා අතර ඒවා වන අතර මේ සඳහා වාණිජ බැංකු, විදේශ සංචිත හා සටහන්, ඇත්ත වශයෙන්ම, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්ය වගකීම්, ඒ නිසා, එහි වගකීම් බවයි. එම අවස්ථාවේ දී ඔවුන් සී බී සම්පත් වේ.

සම්පත් බෙදා හැරීම වත්කම් බැංකුව තුල මෙය පිලිබිඹු වේ. සිය වත්කම් ගනුදෙනු නිශ්චිතභාවයකින් එය වාණිජ බැංකු සඳහා පමණක් ණය දෙන්නා හා ප්රාන්ත ආන්ඩුව ලෙස ක්රියා ආකාරයේ වේ. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මෙම ණය ගැතියන් නිකුත් කරන විට, එය අවශ්යයෙන්ම ආර්ථිකය ණය, ණය මුදලක්.

සංවර්ධිත රටවල සංසරණය වන තථ්ය මුදල් පරිමාව ඉතා කුඩා වන අතර, මුළු මුදල් සැපයුම සාපේක්ෂව කිහිපයක් සියයට පමණක් වන නමුත් එම මුදල් පදනම නෝට්ටු තුළ මහත් විශිෂ්ට බර හා, ඒ නිසා, බොහෝ රටවල ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ සම්පත් ප්රධාන ප්රභවයකි.

සංචිත බැංකුව අතිරික්ත හා බෙදා ඇත අනිවාර්ය. අනිවාර්ය සංචිත වාණිජ බැංකු සිය ඉල්ලීම ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සමග පවත්වන අතර, ඔබේ ම මත අතිරික්ත. එහෙත්, ඒ හා අන් අය ද මුදල් පදනම වැදගත් සංරචකයකි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.