ආහාර හා බීම වර්ගසලාද

රසවත් වට්ටෝරු: කකුළුවන් පොලුවලින් සරල සලාද

සමග සරල සලාද කකුළුවන් කූරු ඕනෑම තත්වයක් ඔබට උපකාර වනු ඇත. මෙම කෑමක් ක් සබැදී හමුවීමට හෝ උත්සව මේසය මත තබා, රාත්රී ආහාරය සඳහා පිසූ කල හැක. මෙම ලිපිය දී, ඔබ පසුව පහසුවෙන් නැවත නැවතත් භාවිතා කළ හැකි බව සරල වට්ටෝරු කිහිපයක් ඉගෙන කරන්නම්.

කකුළුවන් කූරු හා බඩ ඉරිඟු සමග සරල සලාද

සාම්ප්රදායික උත්සව සලාද වට්ටෝරුව එක් එක් වන සඳහා හැඳින්වේ. කෙසේ වෙතත්, සෑම පවුලක් විශේෂ රහසිගත හා "රහස" අමුද්රව්ය ඇත. අපේ නඩුව, අපි පහත සඳහන් නිෂ්පාදන, ෙකටි ආහාර පිසීමට ලබා:

 • ටින් ඉරිඟු - බැංකුව එක්;
 • බිත්තර - ඔවුන් තුනකට,
 • පිපිඤ්ඤා - කැබලි දෙකක්;
 • crabsticks - 150 ග්රෑම්
 • ඩිල් හා බවද ආරක්සක ප්රධානීහු - එක් කදම්බ;
 • ලුණු, ගම්මිරිස් සහ මෙයෝෙන්ස්.

රසවත් සලාද සඳහා වට්ටෝරුව:

 • කුඩා කැට බවට කකුළුවන් සැරයටි, තම්බා බිත්තර සහ නැවුම් පිපිඤ්ඤා කපන්න.
 • පැළෑටි හා ළූණු සිහින් ව තැකීමක්.
 • සලාද භාජනයක් සකස් අමුද්රව්ය සියලු කම්බයින්, එම මෙයෝෙන්ස්, ඉරිඟු, ලුණු සහ කුළු බඩු එකතු කරන්න.

නිෂ්පාදන මිශ්ර වහාම මේසය සලාද රැගෙන යයි.

කකුළුවන් පොලුවලින් සරල හා රසවත් සලාද

එය නිරෝගී පුද්ගලයෙකි හා රසවත් කෑමක් රාත්රී ආහාරය දී ඉක්මනින් පිසින ලද ෙහෝ භෝජන සංග්රහය මේසය ඔවුන්ගේ මිතුරන් හා විනෝද කළ හැකි වේ. ඉතා වේගවත් සුලූ කෑමක් සූදානම් කිරීම, සහ ඇය වෙනුවෙන් වඩාත් මූලික ආහාර පමණක් අවශ්ය:

 • කුසලාන සහල්,
 • surimi 200 ග්රෑම්
 • පස් තම්බා බිත්තර;
 • එය පිපිඤ්ඤා,
 • රස බොහෝ නැවුම් ශාඛමය ද්රව්යද,
 • අර්ධ තේ හැන්දක ලුණු,
 • බිම කළු ගම්මිරිස් - pinches දෙකකට
 • මෙයෝෙන්ස් ග්රෑම් 150 ක්.

බොහෝ සරල ඉතා ඉක්මණින් පිස, කකුළුවන් පොලුවලින් සලාද වැනි අපගේ appetizer:

 • පිසූ තෙක් සහල් බඳුනකට. එය පුංචි විය යුතු බව සලකන්න.
 • හරිත පක්ෂය සිහින් ව කැට කපා පිහියකින් හා පිපිඤ්ඤා සමඟ තැකීමක්.
 • පසුව පිරිසිදු හා ද කුඩා කැබලිවලට කපා, මිනිත්තු කිහිපයක් සඳහා අයිස් ජලය ඔවුන් ගල්වා, බිත්තර උනු.
 • (ඔබ කැමති පරිදි) කකුළුවන් කූරු අත්තනෝමතික තැකීමක්.
 • මෙයෝෙන්ස්, ලුණු හා ගම්මිරිස් සමග සලාද පිරවීම, පසුව අමුද්රව්ය මිශ්ර.

පශ්චාත් ආහාර වේලක් විශාල සලාද භාජනයක් තුළ හෝ තහඩු, ෙකටි කොටස් මත ව්යාප්ත විය හැකි අතර.

බීට් සලාද

කොහොමද වෙන ඔබේ පවුලේ පුදුම කිරීමට හුරු පුරුදු ළමා කාලය, ෙකටි පරාජය කළ හැක්කේ කෙසේද? අපි ඔබ, රසවත් නව, සරල කකුළුවන් පොලුවලින් සලාද සූදානම් බවයි. මේ කාලය වන විට ඔබට මේ ද්රව්ය අවශ්ය වනු ඇත:

 • බීට් - කැබලි දෙකක්;
 • කකුළුවන් කූරු - 200 ග්රෑම්
 • චීස් - 100 ග්රෑම්
 • බිත්තර - කැබලි දෙකක්;
 • සුදුළූණු - කරාබුනැටි තුනකට,
 • මෙයෝෙන්ස් - හතර හැදි;
 • ගම්මිරිස් සහ ලුණු - කැමති පරිදි.

කකුළුවන් පොලුවලින් වට්ටෝරුව බීට් සලාද, පහත බලන්න:

 • පිසූ බීට් උඳුන තුල උනු හෝ රවුම් කේක්. ඊට පසු, එය සිසිල් සාරය හා කැට කපා.
 • තම්බා බිත්තර ගානවා හා අත්තනෝමතික ලෙස තැකීමක්.
 • කකුළුවන් කූරු කැට සහ චීස් දැලක කපා.
 • සුදුළූණු ලෙලි වලින් නිදහස් වන අතර, මාධ්ය හරහා ගමන්.

එය ගම්මිරිස්, මෙයෝෙන්ස් හා ලුණු එකතු කරන්න, සලාද භාජනයක් සියලුම සූදානම් අමුද්රව්ය මිශ්ර. එක පැයක් සලාද සිසිල් සේවය කිරීමට පෙර.

පෆ්, ෙකටි

කකුළුවන් පොලුවලින් සරල සලාද ශීතකරණය දැනට දේ වලින් සිදු කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස, නිෂ්පාදන මේ මගෙ සිට මුල් සුලූ කෑමක් ආහාර පිසීමට උත්සාහ කරන්න:

 • බල්බ දෙකක්;
 • සත් බිත්තර;
 • චීස් ග්රෑම් 250 ක්,
 • surimi ග්රෑම් 300 ක්,
 • විනාකිරි tablespoon,
 • සීනි සහ ලුණු - A tablespoon.

කකුළුවන් පොලුවලින් පෆ් වට්ටෝරුව සලාද:

 • එහි ලෙල්ල නිදහස් ලූනු, පසුව කුඩා තහඩු දී මෙන් සිහින් ව හැකි හා ස්ථානය ලෙස එය තැකීමක්. ජලය, විනාකිරි, ලුණු සහ සීනි ලූනු marinade වත් කරන්න. පැය භාගයක් විවේක එය තබන්න.
 • කකුළුවන් සැරයටි, තම්බා බිත්තර සහ චීස් දැලක.

විශේෂ සමග සලාද කෑමක් මතට වත් ඉවුම් පිහුම් මුදු. පළමුව, බිත්තර, පසුව ලූණු සහ බිත්තර crabsticks තට්ටුවක් තබන්න. මෙයෝෙන්ස් නිෂ්පාදන සමඟ lubricated සෑම අවස්ථාවකදීම අමතක කරන්න එපා. ශීතකරණය තුළ තමන් සලාද මාන කරන විට, මුද්ද, ඉවත් කිරීම හා සතා සිවුපාවට පවා සමග එය සැරසීම.

බඩ ඉරිගු හා අන්නාසි සමග කකුළුවන් සලාද

දේ, ෙකටි සහතික කර ඇත ක් සබැදී භුක්ති ඇත? ලස්සන හා සමාන කාන්තා කාර්තු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු ආලෝකය සලාද කකුළුවන් කූරු. වට්ටෝරු (සරල හා සංකීර්ණ) මුල් කෑම වර්ග සෑම කාන්තාවක් දන්නවා. නමුත් නිවාඩු දින වලදී ඒ නිසා මම ආදරය කරන අය පිඟාන නව හා අසාමාන්ය නිර්මාණය පුදුම ඕන!

අමුද්රව්ය:

 • surimi ග්රෑම් 400;
 • පස් තම්බා බිත්තර;
 • චීස් ග්රෑම් 100,
 • ටින් අන්නාසි 200 ග්රෑම්
 • බඩ ඉරිඟු ග්රෑම් 250 ක්,
 • මෙයෝෙන්ස් ක හැදි කිහිපයක්.

සලාද වට්ටෝරුව මෙහි ලබා ගත හැකි ය:

 • මෙම කූරු වෙනම කොටසක් සහ එම ප්රමාණයේ කව ඔවුන් කපා. අපි සැරසීම සඳහා ඔවුන් භාවිතා කරනු ඇත. ඉතිරි කූරු කුඩා කැබලිවලට කපා.
 • , හැකි තරම් කුඩා බිත්තර තැකීමක් මෙයෝෙන්ස් හා ලුණු සමග ඔවුන් මිශ්ර.
 • අන්නාසි ඉරිඟු බඳුනක් තබා කැට, චීස් දැලක, කපා. එක් එක් නිෂ්පාදන ද මෙයෝෙන්ස් සමග මිශ්ර.
 • පැතලි බඳුනක ආහාර පිසීමේ මුද්ද දාන්න. පළමු පිටතට කැඩුණු බිත්තර අර්ධ, පසුව අන්නාසි, එය මත කකුළුවන් සැරයටි, චීස් හා බඩ ඉරිඟු තැනින් මෙහිය. ඉහළ, ඉතිරි බිත්තර දමන්නේ.

පැය භාගයකට පසුව, කකුළුවන් කූරු හා නැවුම් ශාඛමය මුදු appetizer සැරසීම, මුද්ද ඉවත් කරන්න.

සලාද උණු චීස් සහ ඇපල් සමඟ "කකුළුවා"

මෙම ටෙන්ඩර් ඉස්ම සහිත, ෙකටි සුරක්ෂිතව සිදුකිරීමට ඔබට වඩාත්ම ජනප්රිය කෑම සමග එක්ව, උත්සව මේසය මත විය හැකිය.

නිවැරදි නිෂ්පාදනය:

 • crabsticks - 150 ග්රෑම්
 • ක්රීම් චීස් - 100 ග්රෑම්
 • තම්බා බිත්තර - කැබලි දෙකක්;
 • එක් ඇපල්,
 • එක් ලූනු,
 • මෙයෝෙන්ස් - සය හැදි;
 • විනාකිරි හෝ ලෙමන් යුෂ - එක් tablespoon,
 • ලුණු සහ සීනි - එක් ආකාරයෙන්;
 • ජලය - 100 මිලි.

පෆ් වට්ටෝරුව සලාද:

 • භාවිතෙය්දී හා සිහින් ව, සීනි, ලුණු, ලෙමන් යුෂ හෝ විනාකිරි සමඟ එකට ගැඹුරු බඳුනක ලූනු මිශ්ර දැම්මා. එය ජලය එකතු වන අතර පැය හතරෙන් සඳහා marinate නිවාඩු.
 • චීස් කැටි, එවිට දැලක. පැතලි සහ මෙයෝෙන්ස් සමග බුරුසුවක් සලාද භාජනයක් පහළ දාන්න.
 • ගිහි, දෙවන ස්ථරය ගාන ලද ළූණු, හා crabsticks (මුළු බර හතරෙන්) වැළඳ ගත්තේය. මෙම නිෂ්පාදන ද ලකුණ සෝස් නැතුව පාලුයි යුතුය.
 • ඇපල් එය අරියාලේ පසුව, බීජ හා පීල්, ඉවත් කිරීම හා තුන්වන ස්ථරයේ තබන්න.
 • කෝට් මෙයෝෙන්ස් සමග, යාල් කූරු තම කොටස දමා, නැවත සෝස් එළවළු, නැවත දැඩි තම්බා බිත්තර, මෙයෝෙන්ස් ගාන ලද.

ඉතිරි සුලූ කෑමක් කූරු ඉසිය යුතු ය සහ මේසය මත එය ඇඳීමට. ඔබ දැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි, කකුළුවන් කූරු සමග සරල සලාද ඉතා ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් සකස් කළා.

කකුළුවන් පොලුවලින් ආහාර පාලන ගෝවා සලාදයක්

එක් දිනයක් සඳහා වන සරල, ෙකටි පුදුම පමණක් නොව රසවත්, පමණක් නොව, ප්රයෝජනවත් විය හැක. එය ෆයිබර් පොහොසත් නැවුම් එළවළු සහ විටමින් කින් සමන්විත වේ. අවශ්ය නම්, ඔබ කුළු බඩු, ලුණු, සුදුළූණු හා ගම්මිරිස් සමග ඇඹුල් ක්රීම් සෝස් සමග මෙයෝෙන්ස් වෙනුවට හැක. එහි සැකසීම සඳහා ඔබට අවශ්ය වනු ඇත:

 • හිස ගෝවා කාර්තුවෙහි
 • කකුළුවන් කූරු පැකේජ දෙකකට
 • බඩ ඉරිඟු බැංකුව;
 • එක විශාල කැරට්,
 • රස ලුණු,
 • ආලෝකය මෙයෝෙන්ස් සෝස් හැදි තුනක්.

වට්ටෝරුව:

 • කැරට් සාරය සහ වියට්නාම සඳහා කැරට් දැලක. ගෝවා සිහින් ව තැකීමක්.
 • ඇසුරුම් වලින් නිදහස් හා අත්තනෝමතික ලෙස කපා තදින් බැඳී සිටියි.
 • ගැඹුරු බඳුනක නිෂ්පාදන මිශ්ර, ලුණු හා එකතු මෙයෝෙන්ස් සෝස්.

සලාද වහාම සේවය කිරීමට සූදානම්.

නිගමනය

අපි ඔබ කකුළුවන් පොලුවලින් රසවත් සහ මුල් සලාද භුක්ති කරනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා. සරල වට්ටෝරු, ඡායාරූප සහ විස්තර පැහැදිලි කිරීම් ඔබ ඉදිරියට එන නිවාඩු දින හෝ පිළිගැනීමේ ක් සබැදී සඳහා සූදානම් උදව් කිරීමට.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.