මුදල්ගිණුම්

මූලික ලාභ මොනවාද සහ එය ගණනය කරන ආකාරය

පදනමක් ලෙස එවැනි දර්ශකයක් අස්වැන්න ගණනයේ දී යොදා තනි උරුමවූ ආදායම් බදු හෝ පහසු UTII. එය කුඩා ව්යාපාර කටයුතු සඳහා සහාය වීම පිණිස හා බදු තක්සේරු පහසු කිරීම සඳහා හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම බදු ගණනය හා අනෙකුත් ගෙවීමට ඇති සිට අස්තිත්වයක් නිදහස්. කෙසේ වෙතත්, සරල ආකාරයක අයදුම් කිරීමට විශේෂිත කටයුතු එකම සංවිධානය කළ හැකිය.

මූලික UTII අස්වැන්න භෞතික දර්ශකයේ තෝරාගත් ඒකකයට මසකට අස්වැන්න ප්රමාණය වේ. සමාගම ගිණුම භෞතික ලක්ෂණ පමණක් කිරීමට බැඳී සිටියි. එය වෘත්තිකයන් නිර්මාණය ගණනය කිරීම් අභියෝගය සහ ඔවුන්ගේ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්රම තෝරා මුහුණ බලා සිටියා. විශේෂිත මග පෙන්වීම සංවර්ධනය ගිවිසගෙන සිටින බවට පත් කර නැත අනුගමනය කරන බදු ක්රමය සරල පියවර යටතේ රජයට බව, සහ ඇත්ත. එය දිගු විශ්ලේෂණයක් කළ හැකි අතර මුදල් අමාත්යංශයේ බදු කේතය හෝ නීති විශ්ලේෂණය, නමුත් හොඳින් පින්තාරු සහ නිර්දේශ සොයා ගත හැකි.

ආපසු මූලික අනුපාතය, ඔබ ද භෞතික ලක්ෂණ සැලකිල්ලට ගත කිරීමට ඉඩ සලසා දෙයි උරුමවූ ආදායම මත තනි බදු පොත් මත පදනම්ව ගණනය වන්නේ එබැවිනි. ඔවුන් සරල ක්රමය අතහැර කර ගත හැකි නිසා කෙසේ වෙතත්, ආර්ථික ආයතන, විකල්පයක් තියෙනවා. එසේ නම් ඔවුන් UTII ගණන් හා අතිරේක සම්පත් අවශ්ය බව පූර්ණ මූල්ය ප්රකාශ වෙන්නේ නැහැ. සරල පද්ධතිය සඳහා පමණක් එම සංවිධානයට හා එහි ස්ථාවර වත්කම් ව්යාපාරය අස්පෘශ්ය වත්කම් වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ දේ අතර දන්නා පරිදි, ගිණුම්කරණ සම්මත ආකෘති පත්රය, සමාගමේ වත්කම් ඕනෑම ව්යාපාරයක් හා සමපාත වන පිළිබිඹු අවශ්ය වේ.

නීති සිට එය ගිණුම්කරණ දෙක ඉහත සඳහන් ලිපිය දිගු ව්යවසාය භාවිතා කළ හැකි එකවර බව එයින් ගම්ය වේ. මේ අවස්ථාවේ දී, විශේෂඥ වියදම් හා ආදායම් පැති, පටිගත කිරීම, වෙනම පොතක් තබා අවශ්ය වේ. මීට අමතරව, විචාරයක් සඳහා අවශ්ය බදු කාර්යාලය වෙත යවා ඇති UTII පිරී ඇත.

තනි පුද්ගල ව්යවසායකයින් ද UTII ගෙවීමට. පසුව සැලකිල්ලට භෞතික ලක්ෂණ ගනිමින් ගණනය මූලික අස්වැන්න. මීට අමතරව, ඔවුන් සාමාන්යයෙන් බදු ගෙවීමට නොමැති එකතු වටිනාකම මත. ඇත්ත වශයෙන්ම, සරල මුදල් ගනුදෙනු සඳහා අදාළ නොවේ. එක් තිබිය යුතුය මුදල් පොත, ක්රෙඩිට් හා ඩෙබිට් නියෝග සහ අනෙකුත් සම්මත ප්රලේඛනය.

ඒ නිසා, වැඩි වැඩියෙන් ලාභ ඉපැයීම මූලික දර්ශකයක් ගණනය කිරීමේ ක්රියාවලිය ගැන සලකා බලමු. UTII තැබීමෙන් පොත මත පදනම් වූ ව්යාපාර නිශ්චිත ක්රියාකාරකම් අනුව භෞතික දර්ශක පිළිබඳ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් සම්පාදනය කළ යුතුය. අයට, ප්රවාහන වස්තූන්, සිල්ලර අවකාශය විසින් අල්ලා ප්රමාණය, හා කාමර පවා එම ප්රදේශයේ සංඛ්යාව සමාගමේ සේවක සංඛ්යාව ඇතුළත් වේ. එවිට, සිදු කළ යුතු , සංසන්දනාත්මක විශ්ලේෂණයක් සැලකිල්ලට මූලික ලාභදායීතාවය සහ එක් එක් සඳහා භෞතික පරාමිතීන් ගත වනු ඇත ව්යවසායකයෙකු ක්රියාකාරකම් වර්ගය. එය UTII පොත මේසය භාවිතා කළ යුතු සංඛ්යාත්මක අගය ඔවුන් ප්රකාශ කිරීමට, බිම වර්ග මීටර් දී ඇඟවුම් බව සඳහන් කළ යුතු ය.

එම පදනම අස්වැන්න උරුමවූ ආදායම මත තනි බදු ගණනය කිරීම සඳහා ප්රධාන ක්රම තුනක් භාවිතා වේ. පළමු ක්රමය දැඩි ව්යවස්ථාදායක ක්රියා මගින් අර්ථ දක්වා ඇති, විශේෂ කටයුතු ප්රතිඵල පිළිබිඹු වන සංඛ්යාන දත්ත එකතු කිරීම හා සැකසීම මත පදනම් වී ඇත. දෙවන ක්රමය අනුව සැලකිල්ලට ඇත්ත සංවිධානය ගිණුම් සහ අමතර අය-වැය කරන ලද මුදල් වැය මාරු, බදු ගෙවීම් වටිනාකම ගනී. තුන් වන ක්රමය තුළ, මෙම කඳවුර, සංගුණක පහත හෙලීම හෝ රැස් කිරීම සඳහා නිර්දේශ, එක් එක් වස්තුව සඳහා අස්වැන්න පිළිබඳ සලකා ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.