මුදල්ගිණුම්

ඇයි සංහිඳියාව ක්රියාවක් අවශ්යතාව?

නීතිමය ආයතන අතර අන්යෝන්ය ජනාවාස ප්රතිසන්ධාන පනත - සුලභ ලේඛනය. සමහර විට සියළුම ගණකාධිකාරිවරුන් එහි වැදගත්කම හොඳින් දන්නවා, නමුත් වැරදි වැටහීම් හා අනවශ්ය වැරදි වැළැක්වීම සඳහා කලින් කලට, ගිණුම්කරණ counterparties සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට අවශ්ය වේ. ප්රතිසන්ධාන පනත අත්සන් කිරීමෙන්, ණයගැතියා එහි ණය පිළිගනී. ගිණුම් පිළිබඳ දිනය සැසඳීම් ශේෂයන් දක්වා, ඒ නිසා ගෙවීම් පැහැර ණයගැතියා අධිකරණයට ගෙවීමට ඔබට ප්රතික්ෂේප නම්, ඔබ ප්රතිසන්ධාන කොන්ත්රාත්කරු පනත බලයලත් නියෝජිතයා මගින් මුද්රා තබා හැකි නිෂ්පාදන හා අත්සන් වූ අතර, එම නිසාම ණය ඉදිරියේ පෙන්වන්න. ප්රතිසන්ධාන පනත මත

වන ප්රතිසන්ධානය පනත සඳහා අවශ්ය තත්වයන් කිහිපයක් ඇත. පළමු - දීර්ඝ ගැණුම්කරු අවසර දී ඇත නම්. සැපයුම් ගිවිසුම පැහැදිලිව ප්රමාදයක් කාල සීමාව දක්වා සිටින අතර, එහි අවසානයේ - හෝ ගෙවීම් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත දිනය දින කිහිපයකට පෙර පවා - සැපයුම්කරු මෘදු පරිණත ළඟා බව සේවාදායකයා "මතක්" හැක. ප්රතිසන්ධාන පනත හවුල්කරුවන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තමන් සහයෝගයෙන් නම්, ද අවශ්ය වන අතර, ගනුදෙනු නිතර සිදු වන අතර, භාණ්ඩ එකතුවක් තරම් පුළුල් ය. මේ අවස්ථාවේ දී, නිසා බොහෝ නැව්ගත කිරීම්, නිතර නිතර prihodovaniya භාණ්ඩ අවම වශයෙන් වරින් යුතුය වර චෙක්පත්, මුදල් බහු මූලික ගණකාධිකාරීවරයා ව්යාකූල ලබා ගත හැක මාරු කර යවයි. සහ එම counterparty ඔබේ සංවිධානය සමග ජනාවාස තුලන එකතුව වන බව ඔබ දකින නම් - ඔබ සෑම දෙයක්ම නිවැරදිව සිදු කළ බව මතක තබාගන්න. තුන්වන, සංහිඳියාව ක්රියාව මුදල් හුවමාරු ඉහළ මුදලක් දී සිදු කළ යුතුය. සමාගමේ මූල්ය තත්වය අහිතකර නොවන පිණිස, එය කරදර කාරී වැරදි හා පැහැර හැරීම් වැලැක්වීමට සියලු දේ කිරීමට අවශ්ය වේ.

සංහිඳියාව ක්රියාවක් නීතිය මගින් ස්ථාවර නැත සාදයි. එය අවශ්ය ආයතන දෙකක් (- පක්ෂ දෙකම විසින් වාර්තා කිරීම සහ අත්සන් සියල්ල ගෙවීම්, භාණ්ඩ, අමුද්රව්ය හා සේවා විකිණීම සහ මිලදී ගැනීම) අතර කැප ව්යාපාර ගනුදෙනු සාම්පලයක් ගෙන කටයුතු කිරීම. ඕනෑම නම්, තහවුරු කිරීමේ සිදු කෙරෙන සඳහා කාලය ආරම්භයේදී සංහිඳියාව ශේෂ ක්රියාව දැක්වීමට ලේඛන මුල දී. එවිට මුදල් සියළුම ලැබීම් පෙන්වන හා සාරාංශ - සංවිධාන එකක් හෝ ශේෂය ශුන්ය පක්ෂව ණය - සියලු ගණනය කිරීම් කර ඇති විටෙක,.

අනිවාර්ය තොරතුරු ඔබ සංහිඳියාව ක්රියාවක් කරන විට, මුද්රණය කිරීමට අමතරව, සමාගම් ප්රධානීන් අත්සන පරික්ෂා කරයි. තම යෝජනාව දමා, සමාගමේ ප්රධානියා සංහිඳියාව පනතෙහි දක්වා ඇති තොරතුරු වල නිරවද්යතාව තහවුරු කරයි.

ප්රතිසන්ධාන පනත පිටපත් කර ඇත, භාර ගණකාධිකාරීවරයා දෙකම විසින් අත්සන් කර තිබිය යුතුය පනත, සකස් ප්රධාන ගණකාධිකාරී (එය එක ම පුද්ගලයා විය හැකි) සහ හිස. මෙම පනත තුළ තොරතුරු සත්යය එහි තහවුරු වන අතර අත්සන සහ මුද්රාව තැබීමට ඇති බව එසේ පිටපත් දෙකම, අනෙක් පක්ෂය වෙත යැවී ය.

එය නුවනට හුරු, මෙම කාර්තුවේදී මෙම මාසය අවසානයේ දී ගණනය කිරීම් පරීක්ෂා කිරීමට, වසර නිසා ඔවුන් ප්රමාණයක් නිර්ණය කිරීමට අවශ්ය විවිධ ගිණුම් වාර්තා සකස් කිරීම වේ ලැබිය හා ගෙවිය යුතු.

නවීන ගිණුම්කරණ මෘදුකාංග ඔබ ඉක්මනින් සියලු ගිණුම් පිළිබඳ තේරීම් කිරීමට හා ප්රතිසන්ධාන ක්රියාවක් කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන අතර, එසේ ඔබ ලේඛණාගාරය අධ්යයනය කිරීමෙන් නැහැ, සියලු ඉන්වොයිසි, බිල් ගෙවීම්, නියෝග සොයමින්.

ඔබ ප්රතිසන්ධාන පනත අත්සන් කිරීමට සත්යතාවය වන සංවිධානය බල කළ නොහැකි බව, සහ ඒ ගැන ඔබට ලැබිය යුතු ණය හඳුනා ගැනීමට අවශ්ය නැති නම් මතක තබා ගන්න, ඔබ ඔබ ක්රියා යවා නැවත නොහැකි ය. ඒ නිසා පක්ෂ වූ අතර, සංහිඳියාව පනත අනෙක් පැත්තේ යවා නම්, යම් කාලයකට පසු මෙම පනත ඔබේ පිටපතක් ලබා නොදෙන බව ලියා ඇත්තේ ප්රතිසන්ධාන පනත බව බලාගන්න, තහවුරු ලෙස ශේෂය (ඉතිරි) සලකා බලනු ලැබේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.