මුදල්ගිණුම්

අයවැය සංවිධාන ගිණුම් කරණය, හා පමණක් ඒවා

ගිණුම්කරණ මූලික කරුණු

ගිණුම්කරණය - සංවිධානයේ වර්තමාන ආර්ථික රාජ්ය පිළිබිඹු වන ව්යාපාරික ආයතනයක් පාලනය හා කළමනාකරණය කිරීමේ ක්රියාවලිය. ගිණුම්කරණ වස්තුව තවමත් ව්යවසාය, දේපල බෙදන්න පුළුවන්:

 • වත්කම් (අ ව්යාපාරික ආයතනයක් අදහස්);
 • වගකීම් (තැනීමට මූලාශ්ර);
 • වත්මන් ක්රියාවලිය.

ක්රියාවලිය පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිණුම් ලියාපදිංචි යන නමින් නම් කර තිබූ අතර ඇති සම්මත ලියවිල්ල, දර්ශනය වේ. එය එම සංවිධානයේ වත්කම් සහ වගකීම් පිළිබඳ වාර්තාවක් නැත. පිළිබිඹු අවතැන් මෙහෙයුම යනු ලියාපදිංචි කිරීමට එම සමාගමේ ආර්ථික තත්ත්වය ස්ථාවර විස්තරයක් තහවුරු කිරීම. ඔවුන් ව්යාපාර ආර්ථික කටයුතු තහවුරු ක්රියාවලි එකිනෙකට ආශ්රිත පද්ධතිය අංග වන අතර, වෙන් කරනු ලැබේ:

 • සැපයුම් ක්රියාවේ
 • නිෂ්පාදනය හෝ වෙනත් ක්රියාකාරකම්, ව්යවසාය පැවැත්ම තහවුරු;
 • එහි ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කරයි.

අයවැය ගිණුම් සහ වාර්තා

මෙම වාණිජ ක්රියාවලියේ සියලු ගිණුම් ලේඛන ලියාපදිංචි අනෙක් මූලද්රව්ය ගණනාවකින් සමන්විත වේ. ඔවුන් වෙළෙඳපොළ සබඳතා නූතන ආර්ථික ක්රමය තුළ ව්යාපාර කරන්නේ සඳහා පූර්ව අවශ්යතාවක් වේ. ගිණුම් සඳහා ඇති දැඩි වාර්තා - සමස්තයක් ලෙස කර්මාන්තයේ පැවැත්ම ප්රධාන සාධකයක් වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, සෑම දිනක් පාසාම තව තවත් ජනතාව මුදල් ඉතිරි කිරීමට උත්සාහ කර ඇති අතර, ඉතා හොඳින් විශ්ලේෂණය ලියාපදිංචි ලේඛනය මෙම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඇති කෙටිම මාර්ගය වේ.

අර්ධ හෝ පූර්ණ රාජ්ය අරමුදල් ව්යාපාරික ආයතන

ගිණුම් කරණය අයවැය සංවිධාන ඒ සියල්ල එකම ගිණුම්, නමුත් එකම සැලකිල්ලට වස්තුව ගෙන අර්ධ හෝ පූර්ණ රාජ්ය අරමුදල් නඩුව. එය ආදායම් සහ ස්ථාපිත වියදම් ඇස්තමේන්තු මත පදනම් වී ඇත. ගිණුම් කරණය ගැන අයවැය සංවිධාන දත්ත ආයතන වාර්තා ලබා ක්රියා පටිපාටිය අනුව සිදු කෙරේ. ඔවුන් නීති, අදාළ ව්යවස්ථා උපකරණ හා මූල්ය අධිකාරීන් අනුව තීරණය. ෆෙඩරල් භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම නඩුවේ මෙහෙයුම් අරමුදල් බෙදා හැරීමේ ගිණුම් සහ පාලනය. එය සමස්ත ක්රියාවලිය සමස්තයක් ලෙස අවශ්ය නීති රෙගුලාසි හා නීති සහාය හිමි වේ ද යන්න, අයවැය සංවිධාන ගිණුම්කරණ බව හැසිරීම සහතික කරයි. මේ අනුව, මහජන මුදල් වෙන් පාලනය මෙම වර්ගයේ පද්ධතිය සාමාන්ය අංගයක් වන අතර ව්යාපාරික ආයතනයක් වන සම්පත් වෙන් කිරීම මෙවලමක් වාර්තා. එපමනක් නොව, අයවැය සංවිධාන ගිණුම් පහත සඳහන් කාර්යයන් සිදු:

 • පොදුවේ අදාළ රෙගුලාසි, ශික්ෂා පද සහ නීති හා අනුකූල;
 • වාර්තා කිරීමේ නවීන ක්රම භාවිතය,
 • පෙර-ඉවත් කිරීමේ ලිපි ලේඛන අධීක්ෂණය;
 • සංවිධානයේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ තොරතුරු, විනිවිදභාවය සහතික;
 • ව්යාපාර අතරතුර, නෙගටිව් ප්රතිඵලයක් වැළැක්වීම සඳහා මූල්ය ස්ථාවරත්වය සංචිත පිහිටුවීම,
 • මෙම සංවිධානය සහ එහි ඉලක්කය භාවිතය අයවැය ඉතා නිවැරදි ප්රකාශයක්.

මේ අනුව, ගිණුම්කරණ - මුදල් ගණන් කිරීමට ක්රමයක්, සහ ව්යවසාය, සංවිධානය, විශාල වශයෙන් දිවයින සහ ලෝකයේ සියලු වටිනාකම් සම්පූර්ණ බලය උපකරනය පමණක් නොවේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.