මුදල්ගිණුම්

රක්ෂණ වාරික ක්ෂේත්රයේ ප්රතිසංස්කරණ: මිථ්යාවන් සහ යථාර්ථයන්

රක්ෂණ වාරික - සමාගම සෑම වෙනම හිසරදය හිස. සමාගම රීතියක් ලෙස, වෘත්තීය ගිණුම්කරණය සේවාවන් සපයයි නම්, අරමුදල් දායකත්වයන් ගණනය හා මුදල් ගෙවීම ගැටලු මතුවන්නේ නැහැ. නමුත් තවමත් වෘත්තිකයන් ද සහාය ඇතිව මෙම සේවාව මත තීරණය කරලා නෑ ව්යාපාරිකයන්, අපිට එකම විශ්රාම වැටුප් ක්රමය තමන්ගේ යථාර්ථයන් හා මිථ්යා මත ඇති කර ගැනීම.

වැදගත්! 01/01/2017 වන දින මුදල් ගෙවීම් කිරීමට පාලනය නැවත බදු බලධාරීන්ට මත සම්මත කර ගනු ඇත. එය පසුගිය කාලය තුළ විය. දෙපාර්තමේන්තු බදු පරික්ෂණයන් කාර්ය මණ්ඩලය හිඟයක් වාරික ගෙවීම දම්වැල් මත ධාවනය වන අතර, තක්සේරු ප්රමාණයක් අයකර සම්බන්ධ අරමුදල් ලැබුණු නොමැති තතු තුල,. ටික දවසකට පස්සේ, මධ්යම ආන්ඩුව තමන් ණය එකතු කරන මුදල් ලෙස බල කරමින්, දඬුවම් ක්රමය වෙනස් විය. පසුව 2017 දී සෑම දෙයක්ම සාමාන්ය වෙත පෙරළා එනු ඇත.

අනාගත "අදහස්" හා එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස ප්රශ්න

මුදල් හා ක්රමසම්පාදන අමාත්යංශය රක්ෂණ වාරික සඳහා සියයට 26 ක තනි අනුපාතය හඳුන්වා දීමට කැමතියි. 28% ක් - සහ 2017 දී 29% ක් සහ 2018 දී එහි ස්ථාපිත කිරීමට යෝජනා කරන ලදී. එය අනුපාතය ක්රමික අඩුවීමක් සිදු කෙරේ, වේ. ගිණුම් සේවා සපයන සමාගම්, සේවා එවැනි තීරණය සැමවිටම ව්යාපාර සුරැකීමට සහ පවා නව අභියෝග එකතු කිරීමට ඉඩ නොදෙන බව ගණනය කර ඇත. උදාහරණයක් ලෙස:

  • නියමිත සීමාවන් ඉක්මවන වැටුප් ගෙවන සමාගම්, අරමුදල් සියයට 3-7 ට වඩා ගෙවීමට සිදු වනු ඇත;
  • ඉහළ වැටුප් සේවක සේවා යෝජකයා වෙත පාලුයි වගේ යනවා නිසා එහි, ලියුම් කවර වැටුපට සංක්රමණය වීමේ අවදානමක් ය;
  • අපි උසස් සහ මධ්යම පන්තික වෘත්තිකයන් හා සම්බන්ධ සේවක වැටුප්, ශ්රම වෙළෙඳපොළ තුළ අවුල් කිරීමට හේතු වනු ඇත වන සමානකරනය වෙනවා.

බදු ගෙවන්නන් නව ප්රතිසංස්කරණ කුමක්?

රක්ෂණ වාරික ක්ෂේත්රයේ ප්රතිසංස්කරණ පදනම - බදු ගෙවන්නන් මත බර අඩු කිරීමට බලධාරීන් ආශාව. දැන්, ඒ වෙනුවට දායකත්වයන් පමණක් FTS ගෙවීම අධීක්ෂණය කිරීම අරමුදල් ගොඩක. එක් අතකින්, මේ සුබ ආරංචිය ය. තනි එකක් වැටීමට නියාමන ආයතන ගණන. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම එය එසේ නොවේ. ෆෙඩරල් බදු සේවා උදව් කිරීමට නම් මුදල් ක්රියාත්මක වනු ඇත, නමුත් එම අවස්ථාවේදීම, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කටයුතු කරයි. ඒ අනුව, ආයතන පාලනය සංඛ්යාව අඩු නොවනු ඇත.

මීට අමතරව, බදු නිලධාරීන් විසින් පාලනය කිරීමේ දැඩි කිරීම අපේක්ෂා කිරීමට අවශ්යතාව. ඔබ ශුන්ය වාර්තා ලබාදීමට අවශ්ය වුවද වෘත්තිකයන් ද සහාය ලබා ගැනීමට අවශ්ය වනු ඇත වාරික අය කර ගැනීම සඳහා කටයුතු මාරු සම්බන්ධයෙන්. FTS කාර්ය නිරන්තරයෙන් සෑම විටම ඔවුන් නිෂ්ඵල නොවේ පාලනය කටයුතු මාරු බව ඔප්පු කිරීමට සූදානම් වූ "Cerberus", කාර්යභාරය විය.

බොහෝ සමාගම් ඔවුන් නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂා කරනු ඇත යන කාරනය සඳහා පිළියෙල කරනු ලැබේ. ඔබ බදු සෑම විටම බදු, ගාස්තු එකතු කිරීම ඉහළ අනුපාතය අවශ්ය වන බව දැන ගැනීමට අවශ්ය. සහ ව්යාපාරික යථාතත්ත්වයට පත්වීම සඳහා බලා සිටීමට හරියටම අනවශ්ය බදු සිට විශ්රාම වැටුප් අරමුදල අයවැය මුදල් ඉහළ නැංවීම සඳහා "සැලැස්මක්" සිදු කිරීමට.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.