මුදල්ගිණුම්

පිහිටුවා විශ්රාම වැටුප් ලෙස

ඉතා වැදගත් වන කරුණු රැසක් සඳහා පහත සඳහන් කර ඇත: විශ්රාම වැටුප් පිහිටුවා තිබෙන්නේ කෙසේද? එය කුමන ආකාරයේ පවතී, ඒ සමන්විත වන්නේ කෙසේද? රාජ්ය නොවන හා රාජ්ය විශ්රාම වැටුප් අරමුදල් වාසි සහ අවාසි මොනවාද?

සෑම පුද්ගලයෙකුට ම නිසි සෙසු සදාචාරාත්මක අයිතියක්, එය සමාගමේ ක්රියාකාරකම් මගේ ජීවිතයේ ඉතිරි එය ලබා දීමට බවයි. මෙහි අප සමාගම ම පුරවැසියන් ලබා දිය යුතුය දේ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ - මෙම විශ්රාම වැටුප් අරමුදලට බැර කල අතර, අනිවාර්ය දායකත්වයන් වියදමින් සිදු කරනු ලැබේ. ". රුසියාවේ කම්කරු විශ්රාම වැටුප් මත" ෆෙඩරල් නීතිය අනුව රුසියාව අය, විශ්රාම වැටුප් ගොඩනැගීමට සහ ගෙවීම් භූමිය මත විශ්රාම වැටුප් පිහිටුවා ආකාරය විශ්ලේෂණය කිරීම, එය පමණක් නොවේ අනිවාර්ය විය හැකි බව කිව යුතු ය. එය පෞද්ගලික විශ්රාම වැටුප් අරමුදල තබා ඉතිරි කිරීමේ භාවිතා කිරීමට, එනම්, ස්වේච්ඡා මගින් පිරිමැසිය හැක. විශ්රාම වැටුප් ආබාධිත, මහලු වයස, අහිමි වූ අවස්ථාවක: අනිවාර්ය විශ්රාම වැටුප් කිහිප වර්ග, එනම් වේ. එම පදනම, අරමුදල් හා රක්ෂණ: විශ්රාම වැටුප් ව්යුහය කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ.

ශ්රම විශ්රාම වැටුප් මූලික කොටසක්

සංවිධාන අරමුදල් සඳහා ගෙවිය යුතු කළ සමාජ බදු සේවකයින් සඳහා. මෙම ක්රම අඩක් පමණ විශ්රාම වැටුප් අරමුදලට බැර සම්ප්රේශණය වේ. මෙම ස්ථාන මාරු ලියාපදිංචි වී නොමැති, ඔවුන් මුදල් වත්මන් විශ්රාමිකයින් විශ්රාම වැටුප් ගෙවීම සඳහා අරමුදල් භාවිතා නිසා, අරමුදල් සම්පාදනය දායකත්වයන් කොටසක් ලෙස සේවය කරන්නේ නැහැ. මෙම ගෙවීම් ශ්රම විශ්රාම වැටුප් මූලික කොටසක් වන අතර ජීවත්වීමට සරිලන වැටුපක් හා අයවැය මට්ටම මෙන්ම උද්ධමනය වර්ධනය වේගය අනුව ස්ථාපනය කරන ලදි. එම පදනම කොටසක් වැටුප් හා ජ්යෙෂ්ඨත්වය ප්රමාණය පීඩාවට නැත, එය විදේශිකයන් හෝ ගෙවිය හැකි රටක් අහිමි පුද්ගලයන්ට රුසියානු භූමිය තුළ ස්ථිරව පදිංචි.

රක්ෂණ කොටසක්: කොහොමද විශ්රාම

එම පදනම ඊට වෙනස්ව, විශ්රාම වැටුප් රක්ෂණ කොටසක් එහි විශාලත්වය ගෙවීම් අපේක්ෂා දිනය ප්රමාණය රැස් දායකත්වයන් දරන අනුපාතය මත රඳා පවතී නිශ්චිත පුද්ගලයෙකු, සම්බන්ධ වේ. සේවා යෝජකයා කළ දායකත්වයන් විශ්රාම වැටුප් දායක මුදල් එක් එක් පුද්ගලයා සේවකයා සඳහා බදු අයකල හැකි ප්රමාණය 8-14% ක වේගයකින්, සහ බදු මුදල වැටුප්, පමණක් නොව, සේවකයෙකුට දැන් වැය කර ඇති වෙනත් අරමුදල් පමණක් නොවෙයි.

අරමුදල් විශ්රාම වැටුප්

එය සමාන රක්ෂණ කොටසක් ගණනය කිරීමට, කෙසේ වෙතත්, සමුච්චිත ප්රමාණය වෙනුවට විශ්රාම වැටුප් ප්රාග්ධන නියම කර ඇත. එක් එක් පුද්ගලයා වෙනුවෙන්, මෙම ඉතිරි ගිණුමේ විශේෂ කොටසක් හි නිශ්චිතව දක්වා ඇත. මෙම අරමුදල් කොටසක් කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ එය වෙනස් ආයෝජන උපකරණ මත තැන්පත් කර තිබේ දේ ලෙස ද හැඳින්විය හැක. එය කළමනාකරණය සඳහා මෙන්ම, සුරැකුම්පත් ආයෝජන සඳහා මුදල් සියලු ආකාර මාරු කළ හැකිය. වැඩ කරන සෑම පුරවැසියෙකුට අරමුදල් කොටසක් ස්වයං පාලනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා, ඔබ යම් නිශ්චිත මුදලක් සමඟ වැඩ කිරීමට, මෙන්ම තවත් සමාගමක් හෝ අරමුදලට පාලනය මාරු කළ හැකිය.

ප්රතිලාභ මොනවාද? ඔබ මුදල් ප්රතිපාදන මත තීරණ ගැනීමට කාලය අවශ්ය නිසා, එය, අතිවිශාල යන්ත්රයක්, සහ විසඳුම් තමන් සාමාන්යයෙන් සහතික වන දිශාවට ගෙන, නමුත් ඉතා අඩු ආදායම් උපකරණ ඇත - සෑම දෙයක්ම රජයේ විශ්රාම වැටුප් අරමුදල, පැහැදිලි ය. රාජ්ය නොවන අරමුදල් ද ආයෝජන සඳහා උපාය මාර්ග ආයෝජන කළඹ විශාල විවිධත්වයකින් මාස්ටර් විසින් හැකි ඉක්මනින් ගනිත් තීරණ බව වෙනස් වේ. NPF පමණක් එහි ක්රියාකාරකම් ආරම්භ කරන ලදී. මෙම නඩුවේ නීතිමය රාමුව ප්රමාණවත් තරම් වර්ධනය වන අතර, මුදල් ඉතා තරුණ, නමුත් අනාගතයේ දී ඔවුන් විශ්රාම දිවිය සඳහා ඉතිරි කිරීමේ පදනම වනු ඇත.

ඒ නිසා, දැන් එය විශ්රාම වැටුප් පිහිටුවා ආකාරය පැහැදිලි වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.