ආහාර හා බීම වර්ගආහාර පිසීම ඉඟි

මයිෙකොෙව්ව් ගෝවා, රෝල්ස්, සඳහා ගෝවා සූදානම් කරන්නේ කෙසේද?

නමින් ගෝවා කෑමක් පිරවූ නැගෙනහිර යුරෝපීය ආහාර, මැද පෙරදිග, සුවිශේෂී හා ආසියානු ආහාර ගොඩක් ඇති. එය මෘදු ගෝවා කොළ ඔතා තම්බා බත් හෝ අම්බෙලිෆර් සමග එළවළු හෝ minced මස්, වේ.

දැනට, පිරවුම් විවිධ සමග මෙම කෑමක් කිහිපයක් වර්ග ඇත.

යන වඩා කාලයක් වැය වන ක්රියාවලිය, බොහෝ අරක්කැමියන් ඔවුන්ගේ සූදානමක් සරල අනුවාදය භාවිතා - ඔතන ගෝවා පිරවූ (කම්මැලි ගෝවා, රෝල්ස්,).

මෙම තැටියක ලා සාමාන්ය තොරතුරු

සාම්ප්රදායික පිරවූ ගෝවා ගෝවා කොළ ඔතා minced මස් සිට නිෂ්පාදන සොයා ගන්න. මෙම කෑමක් සූදානම් කිරීමේ ක්රියාවලිය ඔබ පැය කිහිපයක් ගත විය හැක. මෙම ඉන්ධන පිරවුම්හල් දිගු නිෂ්පාදකයා, පමණක් නොව, අර්ධ නිමි භාණ්ඩ තමන් පිහිටුවීම සමග පමණක් නො නියමිතය.

ආහාර පිසීම විශේෂාංග

දන්නා ලෙස, ගෝවා, විශේෂයෙන් එහි ජනතාව නිදන්ගත වකුගඩු රෝගාබාධයන්ට ගොදුරු හා crispness වන බහු එළවළු වේ. ඔබ මෙම නිෂ්පාදනය කොළ තලා නම්, ඔවුන් කඩා බිඳ දමනු ඇත. ඒ නිසා, ගෝවා සකස් කිරීම සඳහා අවශ්යයෙන්ම ප්රතිකාර රත් ලක්. පමණක් මෙම නඩුවේ, එළවළු මෘදුයි වෙනත් පිලිගත හැකි වනු ඇත.

ප්රතිකාර ක්රම

තරමක් දුර්ලභ ප්රතිකාර මයිෙකොෙව්ව් ගෝවා ගෝවා, රෝල්ස්, සඳහා. ඇත්තෙන්ම, බොහෝ ගෘහණියන්ට ද කුකර් උපකාරයෙන් ඒක කරන්න කිරීම සඳහා යොදා ගනී. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්රියාවලිය වැඩි කාලයක් වැය වන කටයුත්තක් වන. ඒ නිසා අපි මයිෙකොෙව්ව් ගෝවා, රෝල්ස්, සඳහා ගෝවා සකස් කරන්නේ කෙසේද යන්න ගැන ඔබට කියන්න තීරණය කළා.

එළවළු

ඔබ මයිෙකොෙව්ව් ගෝවා, රෝල්ස්, සඳහා ගෝවා කරන්න පෙර, එය නිවැරදිව තෝරා ගත යුත්තේ. මෙම කෑමක් සඳහා එළවළු කුඩා ප්රමාණයේ කටයුතු කළ යුතුය. Kochan කෝණාකාර හා අනෙකුත් ක්ෂය ආවරණය කළ යුතු නොවේ. ගෝවා ගෝවා සඳහා සුදුසු ඔරොත්තු දීමක් සහ දීප්තිමත් හැඳි කුඩා ප්රමාණයේ වේ. මෙය ඔබේ එළවළු කෑමක් සහ ටෙන්ඩර් ඉතා රසවත් වනු ඇත.

කටයුතු කරන ආකාරය?

මයිෙකොෙව්ව් ගෝවා, රෝල්ස්, සඳහා ගෝවා මෘදු කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට, සුළු දන්නවා. මෙම සරල ක්රියාවලිය විස්තර කිරීමට පෙර, ඔබ නිවැරදිව සකස් කිරීමට එළවළු ලෙස කිව යුතුයි.

Kochan තරයේ සිසිල් ජලය සෝදා ගත්තේය. එම අවස්ථාවේ දී එය මෙවිට පිටත් සියලු මතුපිට ඉවත් කර ඇත. ඔවුන් පුස් හා කුණු මගින් බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. පිරිසිදු එළවළු සහිත ස්ථරය වීමට සිදු වූයේ සහ කෘමීන් පැහැදීමට නොවන බව ප්රධාන දෙයක්.

එම ක්රියාවලිය මුලින්ම. මයිෙකොෙව්ව් ගෝවා, රෝල්ස්, සඳහා ගෝවා සූදානම් කරන්නේ කෙසේද?

එළවළු සකස් කර, පිරිසිදු කරනු ඇත පසු, එය ක්ෂුද්ර තරංග උදුන් සඳහා අදහස් පැතලි තහඩුව මත තැන්පත් කර තිබේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, එය ගෝවා පහළට පසුපස පවා හඹා දමා අවශ්ය ය.

මෙම ආකෘති පත්රය දී නිෂ්පාදනය ක්ෂුද්ර තරංග වෙත යවනු ලැබේ. උපරිම බලය එළවළු විනාඩි 10-11 ක් පමණ පිසින. මේ කාලය තුළ දී හිස මෘදු සහ උණුසුම් විය යුතුය. එහි එම ධුරයෙන් වහා ඉවත් කර, සීතල ධාවන නළ ජලය යටතේ සෝදා ගත්තේය. ගෝවා සමඟ සරල උපක්රම ප්රතිඵලයක් ලෙස විකල්පව සියලු කොළ ඉවත් කරන්න. ඔවුන් මෘදු විය යුතු අතර පාහේ ස්වාධීනව cobs අත් නොහැරිය යුතුයි.

ඔබ දැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි, මයිෙකොෙව්ව් ගෝවා, රෝල්ස්, සඳහා ගෝවා ලස්සන ඉක්මනින් සූදානම්. මෙම ක්රමය පිළිබඳ අවාසිය වන්නේ, කොළ ඉහළ ස්ථර ද මෘදු බවට පත් හා දකුණු ඔබේ අත නොකරනු බවයි.

ක්රමය දෙකක්. ඉක්මනින් ක්ෂුද්ර තරංග දී ගෝවා, රෝල්ස්, දී ගෝවා ආහාර පිසීමට කෙසේද?

එවැනි අවස්ථාවක දී, ඔබ එය දැවෙමින් සිටිනා නොවන බව එසේ, බොහෝ කාලයක් සඳහා ක්ෂුද්ර තරංග උඳුන තුල එළවළු තබා ගැනීමට අවශ්ය නැති නම්, අපි සූදානම් තවත් ක්රමයක් භාවිතා කිරීමට ද මා යෝජනා කරනවා. ගෝවා ද ඉවත් හා මතුපිට කොළ සෝදා ගත්තේය. එවිට එය තහඩුව මත තබා යවයි විය ක්ෂුද්ර තරංග. ක්ෂුද්ර තරංග දී අවන් නිෂ්පාදන විනාඩි පහක් හෝ හතක් (උපරිම බලය දී) ත් අතර විය යුතුය.

කාලයත් එය ඉවත් කර ඇත වහාම සීතල වතුර සමග මිරිකා. ක්රියාවලියේදී, ගෝවා සමඟ තරමක් මෘදු දැනටමත් එයින් පළමු පත්රය ඉවත් කරන්න. මෙය ඔබ තව තවත් දැඩි කොළ කරන්න බෑ තාක් කල් සිදු කළ යුතු වෙනවා.

මේ ආකාරයට ක්ෂුද්ර තරංග උඳුන තුල ගෝවා සඳහා ගෝවා කිහිප වතාවක් සකස් කර ඇත. හිස මෘදු කොළ වෙන් කර නැවත ක්ෂුද්ර තරංග උඳුන යැවීමට හා තුනක් පමණ හෝ හතරක් විනාඩි සඳහා එය තබා.

එවැනි ක්රියා පටිපාටි සියලුම එළවළු වර්ග මෘදු හා පිරවූ ගෝවා කොළ සඳහා සුදුසු සාකච්ඡා කරනු ඇත තාක් කල් සිදු කරනු ලැබේ.

ක්රමය තුනක්

මෘදු කිරීම සඳහා මයිෙකොෙව්ව් ගෝවා, රෝල්ස්, සඳහා ගෝවා වෙනස් ප්රතිකාර කළ හැක. දෙක වඩාත් ජනප්රිය ක්රම ඉහත ඉදිරිපත් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, සමහර ගෘහණියන්ට සාමාන්ය පානීය ජලය භාවිතා එවැනි ක්රියාවලියක් සිදු කළා.

එළවළු තරයේ සෝදා, කොළ මතුපිට ලෙස අනවශ්ය අංග කපා, පසුව සූක්ෂ්ම තරංගය සඳහා අදහස් ගැඹුරු තහඩු දැමුවා ය. තවද, බඳුනක් තුළ (½ ක කුසලාන ගැන) ටිකක් පානීය ජලය වත් කරන්න. මෙම ක්රමය මස් කෑම සඳහා වඩාත් මෘදු පදනම නිෂ්පාදනය සඳහා පහසුකම් සලසනු ඇත.

ජල සමග මයිෙකොෙව්ව් ගෝවා, රෝල්ස්, සඳහා ගෝවා හත අටක් විනාඩි ගැන සකස් කළ යුතුය. ක්ෂුද්ර තරංග උඳුන බලය උපරිම අගය ප්රදර්ශනය කෙරේ.

කාලයත් උණු වතුර සමඟ එළවළු තැටි ප්රවේශමෙන් ක්ෂුද්ර තරංග ඉවත් හා තරයේ ගෝවා හිස සිට කොළ වෙන්, සෝදා ගත්තේය. කොළ දලුව සමීප පිහිටා නම්, දැඩි පවතී, යම් කාලයක් සඳහා නිෂ්පාදන, මයිෙකොෙව්ව් අවන් තබා.

සාරාංශ ගත කිරීමට

ඔබ දැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි, මයිෙකොෙව්ව් ගෝවා ගෝවා, රෝල්ස්, සඳහා ඉතා ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් සූදානම් මෘදු කිරීමට. එවැනි ක්රමයක් ඔබට කාලය ඉතිරි කර දෙනු ඇත.

කෙසේ වෙතත්, මාංස ආහාර සකස් කිරීම සඳහා ඔබ විශාල එළවළු මිලදී ගෙන ඇත අතර එය ක්ෂුද්ර තරංග උඳුන තබා නැති නම්, අපි මුළුතැන්ගෙයි උදුන භාවිතය සම්බන්ධ සාම්ප්රදායික ක්රමයට, භාවිතා කිරීමට යෝජනා කරමු. සාමාන්ය ජල සමග අර්ධ පිරී ඇති විශාල භාජනයක් හෝ යකඩ ද්රෝණියේ, මෙම ප්රතිකාර හා පිරිසිදු හිස පැතිර සඳහා. මෙම ආකෘති පත්රය දී, ඉහළ තාප පුරා එළවළු දමා හා ද්රව නටන සඳහා රැඳී සිටින්න. අනෙක් ගෝවා පහළට හැරෙමින් ඇගේ විනාඩි 3-4 පමණ උයන්න. ඉන් අනතුරුව, බඳුනක් තහඩුව ඉවත් හා පියන යටතේ එහි අන්තර්ගතය පැය ¼ ක් පමණ වසා දමා තබා ඇත. මේ කාලය තුළ දී, එම නිෂ්පාදනයේ සමස්ත ඝනකම තාපගතික සකස් කිරීමට, සියලු ගෝවා කොළ මෘදු.

එවැනි අවස්ථාවක දී, ඔබ සඳහා එළවළු සූදානම් ක්රියාවලිය වෙහෙසකාරී කාලයක් වැය වන කටයුත්තක් වන නම්, සුදු නිෂ්පාදන භාවිතය යෝජනා සහ බීජිං නැත. අප දන්නා පරිදි, චීන ගෝවා ඉතා මෘදු හා ටෙන්ඩර් කොළ ඕවලාකාර හැඩයෙන් වේ ඇත. ඒ නිසා, තාප ප්රතිකාර ඔවුන් කිසිදු තේරුමක්. ඔබ පමණක්, කඳේ කොළ වෙන් ඔවුන් සිසිල් ජලය සමග තරයේ සෝදා වහාම අර්ධ නිමි නිවස තැනීම සඳහා යොදා ගැනීමට අවශ්ය වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.