ව්යාපාරිකවිද්වත් අහන්න

ව්යවසාය මූල්ය කළමනාකරණ

ඕනෑම වඩාත්ම වැදගත් සංරචක එකක් මූල්ය ක්රියාකාරකම් මූල්ය අරමුදල් පිහිටුවීම හා භාවිතය වේ. ඒ නිසා, ව්යවසාය මූල්ය කළමනාකරණ නායකයන් අදාළ සංකල්ප සහ ක්රම මත පදනම් වන ආයෝජන තීරණ, අදාළ බව පද්ධතියක් තිබිය සමාගමේ වැදගත් කොටසක් වේ.

ප්රධාන අරමුණ මූල්ය කළමනාකරණය ලාභ බවට පත් කිරීම. කෙසේ වෙතත්, එම සමාගම තරම් ලාභදායී, නමුත් අස්ථාවර විය හැකියි. මෙම කළමනාකරුවන් නිරන්තරයෙන් වගකීම් පියවීමේ හැකියාව පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය බව කිරීමට යොමු කරයි. විශේෂයෙන්, වැදගත් හා අසීරු කාර්යය කොටස් හිමියන් සමග ඇස්තමේන්තු වැඩ, හිමිකරුවන් බවට පත් කිරීම. එපමනක් නොව, මූල්ය කළමනාකරණය සිය තරඟකාරීත්වය සඳහා සමාගමේ ජීවන චක්රයේ අවස්ථා පදනම මත පිහිටුවා ඇති, අරමුණු කිහිපයක් තිබිය හැක. කෙසේ වෙතත්, වඩාත් ඵලදායී අරමුණ ඔවුන්ගේ යහපැවැත්ම වැඩි දියුණු කර ගැනීම මගින්, ආයෝජකයින් සහ හිමිකරුවන් අවශ්යතා තෘප්තිමත් ලෙස සැලකේ. මෙය වඩාත් ඵලදායී ක්රමයක් ලාභ ගොඩනැගීමට හා භාවිතය යාන්ත්රනය හරහා සමාගමේ වටිනාකම වැඩි කිරීම මගින් හැකි ය.

ඵලදායී බවට සමාගමේ කළමනාකරණ මූල්යනය කිරීම සඳහා, එය ප්රතිපත්ති ගණනාවක් සංවර්ධනය කර ඇත:

 • පළමු වැන්න නම්, නීතිමය හා ආර්ථික ස්වාධීනත්වය. සමාගම, නොතකා අයිතිය තම ආකෘති, ම පිරිවැය, මුදල් ප්රවාහයන් රිසිට් සහ ලාභ ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ උපදෙස් ආරංචි මාර්ග තීරණය කරයි. මෙම කටයුතු සඳහා, ඔබ එවැනි විවිධ සුරැකුම්පත් අත්පත් කිරීම වැනි අමතර මෙවලම්, වෙනත් ව්යාපාර ආරම්භක ප්රාග්ධනය ගොඩනැගීම සහභාගීත්වය, මුදල් හඳුන්වා භාවිතා කළ හැකි තැන්පතු ගිණුම්. මේ දක්වා, ස්වාධීන සමාගම් ඉක්මනින් වෙනස් වන පරිසරයට අනුව හැඩ ගැසිය යුතුය සහ ඉක්මනින් උපාය මාර්ගික සැලැස්ම කරන්න.
 • දෙවන වැඩ කටයුතු හා තවදුරටත් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය පූර්ණ පිරිවැය නිරූපණය මෙන්ම නිෂ්පාදන සංවර්ධන රැස්වීම, ඉන් අදහස් වන්නේ, ස්වයං-මූල්ය. පළමුව, මූල්ය කළමනාකරණය ණය වගකීම් ඝාතනය ඇතුළු සමාගමේ සියලු වියදම්, එම වාර්තා මගින් සිදු කරනු ලබයි.
 • තෙවනුව, ලාභ මගින් තීරණය කරනු ලබන පොලී ද්රව්යමය. මෙම උපමානය පුළුල්ම අර්ථයෙන්, සාමූහික හා ව්යවසාය එක් එක් සේවකයා දී රාජ්ය කෙරෙහි අවධානය යොමු - පටු දී. ඔහු එසේ මත ප්රබෝධාත්මක බදු ක්රමය, වැටුප් තීරණය කිරීම සුදුසු මට්ටමේ හා සපයන ලදී.
 • හතරවන, මූල්ය සම්බන්ධතා ප්රතිඵල වාර්තා කිරීමට ක්රමයක් ඉදිරියේ විසින් අර්ථ කරන මූල්ය වගකීම්,. මෙම ප්රතිපත්තිය යම් ශක්තිමත් මූල්ය කළමනාකරණ දඬුවම්, දඩ, දඩ මුදල් පද්ධතියක් හරහා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා. තව ද, මෙම මූලධර්මය වන අතර, මුදල් සංසරණය පිරිහීම කාර්යක්ෂමව ක්රියාත්මක කල නො හැකි මඟ පෙන්වන බව. තනි තනි විෂය වගකීම වටහා ඇත දඩ, වාරික අහිමි.
 • පස්වන, ආරක්ෂක අවදානම් සඳහා මූල්ය සංචිත භාවිතය. ලාභ ලබන පරම අරමුණෙන් කරන ඕනෑම ක්රියාකාරකම්, අවදානම ඇති හැකියාව නිසා. අග, මූල්ය සැලැස්ම මෙහෙයුම් ප්රතිඵල මත බලපෑමක් ඇත.

  සංකීර්ණ ගැටළු සඳහා විසඳුම් අවශ්යතාව කිරීමට යොමු කරයි මූල්ය සැලසුම් කිරීම, මෙන්ම අයවැය පද්ධතිය ගොඩනැගීම. මෙම ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ක්රම, අර්ථ මූල්ය ප්රතිපත්ති සමාගම. උදාහරණයක් ලෙස, මෑතකදී යුරෝපා සංගමය මූල්ය කළමනාකරණය ඉහලම හැකි සපුරා ගැනීම ඉලක්ක නිර්ණායක අනුව සිදු එකතු කළ අගය. එක්කෝ ක්රමය විශේෂඥ දැනුමක් හා ඉල්ලුම් ගැඹුරු දැනුම පුළුල් පරාසයක භාවිතය අවශ්ය වේ.

  Similar articles

   

   

   

   

  Trending Now

   

   

   

   

  Newest

  Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.