මුදල්ගිණුම්

ගෙවීම් ගිණුම් විගණනය

ඕනෑම ව්යාපාර මෙහෙයුම මුදල් බවට පත් කිරීම සඳහා සිය ශ්රම ශක්තිය අලෙවි කරන බොහෝ මිනිසුන් කුලියට ගත් ශ්රම භාවිතය තොරව කළ නොහැකි ය. අනෙක් අතට, එම සමාගම ඔවුන් ගෙවන වැටුප් මිලදී ගත් වැඩ සඳහා ගෙවීම් වශයෙන්. සියලු ගණනය කිරීම් සඳහා ශ්රම බළකායේ සහ එහි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ හිමිකරුවන් අතර සිදු යන්න පරික්ෂා කිරීම සඳහා, එනම්, සේවායෝජකයා සමාගම, වැටුප් ගෙවීම විගණනය.

වැටුප් ශ්රමය ගෙවීමට අදාල මුල්ය ගනුදෙනු සත්යාපනය සියලු පොදු වන, විවිධ අවස්ථා දී සිදු විගණන වර්ග. විගණන වාර්තාවක් නිකුත් කිරීමට සැලසුම් සකස් කිරීම මගින්, - විගණන සියලු අදියර රෙගුලාසි නිශ්චිත ලිපි ලේඛන - ජාත්යන්තර විගණන ප්රමිතින් අනුව සිදු වැටුප් ගණනය කිරීම්. මෙම ප්රමිතීන් භාවිතය මඟින්, විගණන නිල ඇඳුම ලෝකයේ සියලුම රටවල් සඳහා, බහු ජාතික සමාගම් සඳහා ඉතා වැදගත් වන වනු ඇත.

විගණන වැටුප් පහත සඳහන් කරුණු පරීක්ෂා ඇතුලත් වේ:
අනුව ව්යවසාය සේවකයින් සංඛ්යාව තරම් වැටුප් හා පාරිතෝෂික, රෝහල් සංඛ්යාව, නොපැමිණෙන හා වේලාව ලකුණු ය. ඒ අනුව, එය ඔවුන් වැටුප් ලෙස ඇතැම් ප්රමාණයක් ගෙවිය යුතු වන අනුව, එහි සේවකයින්ට ව්යවසාය සියලු වගකීම් ඇතිවන සනාථ විය.

වරක් තම සේවකයින්ට සමාගමේ වගකීම් ඇතිවීමට තහවුරු, එය දැන් ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධන තහවුරු පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමට අවශ්ය වේ. මේ මොහොතේ දී, වැටුප් වියදම් විගණන පඩි නඩි, බැංකු ප්රකාශ වෙත අවධානය යොමු කරමු සඟරා වාර්තා කෙටි, එම කාර්ය මණ්ඩලය svuoey වැටුප් කුවිතාන්සියක් තහවුරු කළ හැකි සියලු ලිපි ලේඛන - මුදල් ගනුදෙනු.

ලෙඩ නිවාඩු - ගෙවීම් ගණනය විගණන සම්මත නොවන වැටුප් නඩු දෙකක් ද විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුය. මෙම නඩු ගෙවීම් ගණනය වැටුප් සම්මත ගෙවීම් වඩා යම් තරමක් දුරට වෙනස් වන බැවින්, සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අවම වශයෙන් තෝරා ගනු නිවාඩු සමයේ හෝ අසනීප නිවාඩු සිටි සේවකයන්ට ගෙවීම් දිස්ත්රික්ක හතේ, සහ ගණකාධිකාරීවරයා ව්යාපාර සලකනු කරන ලද එක් අගයක් ගනී.මෙම අගය පරීක්ෂා කිරීමට විය යුතුය . අස්ථාවරත්වයේ නඩුවේ පිරිස් සමඟ හෝ රඳවා තබා ගැනීම dovyplaty තමන් ෙවත ෙගවිය විසින් විෂමතා ඉවත් කිරීම සඳහා අවශ්ය වේ.

කිරීමට සමාගමේ ගණනය - වැටුප් ගණනය විගණන සම්බන්ධ යුතු අවසන් වරට, සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල් පුරවැසියන් මෙන්ම, බදු බලධාරීන් සමග. විශ්රාම වැටුප්, හදිසි අනතුරු රක්ෂණ, ආබාධිත රක්ෂණ, සහ එවැනි අනෙකුත්: සමාගම තම සේවකයින් බදු, එවැනි ස්වාභාවික පුද්ගලයන් මූල්ය ආදායම් මත බදු වල, බදු වශයෙන් මෙන්ම, වෙනත් විවිධ බදු, සමාජ අරමුදල් පැමිණෙන සඳහා ගෙවන බව. මෙම චෝදනා ගණනය සමස්ත නිරවද්ය කිරීමේ අවස්ථා උදා කර දෙන - සේවක ඇතැම් වර්ගවල ගණනය මත ස්ථානයේදීම චෙක්පත් ඉටු කිරීමට අවශ ගෙවීම් දත්ත නිවැරදි ගණනය සහතික කිරීමට නම්,. ඕනෑම වැරදි තිබේ නම්, එය බදු හා දායකත්වයන් ගණනය කිරීමේ සම්පූර්ණ ස්කෑන් සිදු කිරීමට අවශ්ය වේ.

ගෙවීම් ගණනය විගණන දේවල් ව්යවසාය ගෙවීමේ ව්යාපාර සමඟ සිටින ආකාරය, ෂෙයික් වැටුප් හිඟ තිබේද නිම නොකළ ඔරලෝසුව කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ෙගවන ලද වැටුප් යන්න, විකල්පයක් බවයි ඇත හෝ, වාර්තාවක්, අවසානයේ දී විශේෂ පරීක්ෂණයක් නිකුත් කිරීම ඇතුළත් වේ. සමාගමේ කළමනාකරණ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල අනුව, මේ මගින්, සමාගමේ මූල්ය කටයුතු කිරීම සඳහා ගෙන ඒම පිළිබඳ වැඩිදුර තීරණ ගනු ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.