මෝටර් රථට්රක් රථ

GAZ-3309: තාක්ෂණික පිරිවිතර, විචාර, මිල ගණන්, ඡායාරූප

Gorky මෝටර් රථ බලාගාරය - රුසියාවේ මගී මෝටර් රථ හා වාණිජ වාහන විශාලතම නිෂ්පාදකයන් එකක්. සෝවියට් පාලනය පැවති කාලයේ, ඔහු GAZ-53 වූ අතර මධ්යම මෝටර් රථ මොඩල කිහිපයක්, නිදහස්. 90 දශකයේ ඔහුගේ අනුප්රාප්තිකයන් අපි GAZ-3309 දේ දෙස අද ආදර්ශ 3307 සහ එහි ඩීසල් අනුවාදය 3309. බවට පත් විය පිරිවිතර, සැලසුම් කිරීම, අභ්යන්තර සහ සාමාන්ය පිරිවැය.

නිර්මාණ

"ජනවාර්ගික" ඩීසල් "තණකොළ" එහි ඉන්ධන සගයන්ගේ පෙනුම ප්රායෝගිකව ඇදහිල්ල මදිකම නිසා ය. ඔවුන් අතර ඇති වෙනස පමණි අවටනම් සහ කැබ් රථයක් කවුළුව කණුවක් ඔස්සේ සිදු වන, අවස්ථවක නළ (GAZ-3309) ඉදිරියේ ඇත. මෙම මූලද්රව්යය ඩීසල් ට්රක් හරහා මීටර් 2 ක උසකින් වන එය හරියටම මේ නිසා නල විය එන්ජිම, ගුවන් ලෙස ගැඹුරුම ජලය උවදුරු ජය විය. ප්ලස් - විශාල රෝද හා බිම් ඉවත් කිරීමේ. අපි ඡායාරූපය තුල දැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි, වර්තමාන පමිතීන්ට අනුව GAZ-3309 තරමක් ප්රීති නිර්මාණය වේ. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන් බොහෝ රියදුරන්, ට්රක් රථ පළමු වැදගත් තාක්ෂණික දර්ශක කියන්නේ ලෙස: පරිගණකය සැබෑ ලාභ උත්පාදනය කරන්නේ නම්, එහි පෙනුම ඇති බව පෙනේ කරනු ඇත.

ඉදිකිරීම් කැබින් අනුප්රාප්තිකයා 53 වන "තණකොළ" ප්රායෝගිකව වෙනස් කර නැත. මෙම ට්රක් රථ එකම වටය වාහනවල ලයිට්, හඳුනාගත වානේ කෑ ගසන්නට, දිගටි ඒ අවටනම් සහ රියදුරු කැබින් සඳහා වන මාර්ගය පහසුකම් සලසා සම්භාව්ය ලෝහ footrest, ඇත.

සමාලෝචන විනිශ්චය කැබින් නිර්මාණය 3309-වන "තණකොළ" බොහෝ අඩුපාඩු ඇත. ඔවුන් අතර, ප්රධාන ප්රශ්නය, පියාපත් සලකා නිරන්තරයෙන් මළකඩ කන්න වන. බවට පත් ව ඇති පිරවුම් හෝ නව වාතෙය් තහඩු ලෝහ විඛාදනයට වැඩි ප්රමාණයක් හානි හැසිරවිය යුතු විය.

එම අවස්ථාවේ දී කෑ ගසන්නට දැවැන්ත සහ මෙතෙක් ලෙස ශක්තිමත් විය. නිසා ලෝහ විශාල ඝණකම ටොන් කිහිපයක් කිරීමට හැකි බලයක් දක්වා මුහුණ දීමට හැකි විය. රථයේ රියදුරු නියත වශයෙන්ම කෑ ගසන්නට දී කුහර දෙකක් එක් වන විදුලි රැහැන් ඇදීම හා ඇදගෙන ඕනෑම වගුරු සිට මෝටර් රථ අදින්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත්, ඩීසල් "තණකොළ" ප්රායෝගිකව පවා ගැඹුරු ම සහ සහන ප්රදේශවල සිරවී, සහ නිතර නිතර අවශ්යතා ඇද ගෙන කරමින් නැත වේ.

අභ්යන්තර

අපි 3309 53 වන අතර රූපලාවන්යාගාර හා දෙවන "තණකොළ" සංසන්දනය නම්, අග, ඔහේගේ තම පහසුව හා නිර්මාණ දී ඉදිරියට ආ. ප්රධාන වෙනස ප්ලාස්ටික් කොටස් භාවිතය තුළ ය. එම අවස්ථාවේ දී අභ්යන්තර ගෑස් 53 උපකරනය මණ්ඩලයක් ද ඇතුලු ප්රධාන වශයෙන් මුලද්රව්ය විය. එළඹීම පිණිස, tachometer සහ අනෙකුත් තොරතුරු විස්තර එම පැරණි ශෛලිය තුල පවතී. භෞතචිකිත්සකවරයා මැදිරියක ද ප්ලාස්ටික් පියන කරගෙන නිර්මාණය කරනු ලැබේ. ඇති "තණකොළ" හිදී රෝද - dvuhspitsevy. පෙර ලෙස, එය ඉතා විශාල විෂ්කම්භය. සැලකිය, පවර් ස්ටියරින්, අතිදක්ෂ කම්හලේ සිට මෝටර් රථය ඩීසල් අනුවාදය. එම අවස්ථාවේ දී, පවර් ස්ටියරින් සුඛෝපභෝගී වූ අතර පමණක් 66 වැනි "තණකොළ" සහ බෙදාහරින ලද KamAZ දී ස්ථාපනය කරන ලදි.

ඇතුළත බිම 53 වන ආකෘතිය මෙන් සුමට වේ. වෙනත් වෙනස්කම් ඇති අතර, එය ආසන නව සැලැස්මක් සඳහන් කළ යුතු ය. දැන්, ඒ වෙනුවට ඝන පුළුල් "Sofa" යන ට්රක් රථ පෞද්ගලික රථයේ රියදුරු සහ මගී ආසන වලින් සමන්විත විය. මාර්ගය වන විට, රියදුරු අසුන කඩාපාත්, සහ වෙනම සැකසිය හැකි backrest ගැටවර වියේ කර ඇත.

ට්රක් රථය තුළ මීට පෙර මගීන් 2 ගත විය හැකි බැවින් අභ්යන්තර වැඩි ඉඩකඩ අඩු විය. නමුත් එය එහි වාසි ඇත: තවත් පුටුවක් නොමැති ස්තුති කැපී පෙනෙන නිදහස් මැදිරියේ ඉඩ ඉහළ ගොස් ඇත.

අභ්යන්තර නවීකරණය තවත් කුඩා කොටසක් දේවල් විශාල සාක්කු සමග දොරට නව රෙදි ලෝකේ තවත් ඇත.

අපි ඡායාරූපය තුල, GAZ-3309 80 දී ශෛලිය තුල දකින්න පුළුවන් (පළමු GAZ-3307 විය මෙන්) ලෙස. නිර්මාණ advantageously කෝණික විස්තර. මේ නිසා, වර්තමාන පමිතීන්ට අනුව කාර් අභ්යන්තර ඉතා යල් පැන ගිය බව පෙනේ.

යානයේ නියමු කුටිය සිදුකරන අන්තිම සහ වඩාත්ම වැදගත් අංගය 53 වන "තණ බිසි" ඇස් හමුයෙහි නැති වන එහි තාප සහ ශබ්ද පරිවරණය විය. ඇතුළත එන්ජිම සිට ශබ්ද සහ ශබ්දය බෙහෙවින් අඩු පිටත විය. ශීත ඍතුවේ දී ඒ මැදිරියේ එතරම් ඉක්මනින් පනවා තිබින නැත. උදුන බලය ශීත ඍතුවේ සීතල තුළ අභ්යන්තර ඇඟ උණුසුම් කිරීමට තරම් නොවේ අතර.

GAZ-3309: තාක්ෂණික පිරිවිතර

පළමු ඩීසල් "තණකොළ" සංස්කරණ 1992 දී නිදහස් කරන ලදී. එම අවස්ථාවේ දී, වාහක ජපාන 136-අශ්වබල එන්ජින් Hino සහිත ට්රක් රථ කාණ්ඩ කිහිපයක් වැටලූහ. මෙම ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක නොතිබිණ ටික කලකට පසු. මෙම 95 වන දී "තණ බිසි" නව turbocharged එන්ජින් වායු 5441-10 වායු සිසිලන පද්ධතිය ස්ථාපනය කර ඇත. මෝටර් ක සමස්ත ධාරිතාව, අශ්වබල 122 ක් පමණ විය. මේ අනුව එහි කම්කරු පරිමාව ලීටර් 4.75 සමාන විය. මෙම '90 ගණන්වල දී 3309 ආකෘතිය සමගාමීව එය එය සාම්ප්රදායික ඩීසල් "තණකොළ" කිසිදු වෙනස් ශරීරයේ දිග (මීටර් 3.85 වෙනුවට 3.7) හැර, සහ පවර්ටේ්රන් සකසයි 4301. නවීකරණය නිකුත් කර ඇත. මෙම ට්රක් රථ ලීටර් 6.2 කිරීම සඳහා වූ සය සිලින්ඩර එන්ජිම යුක්ත විය. එවැනි මෝටර් රථ බලය 125 අශ්වබල විය. නමුත් එය පමණක් "තණකොළ" එන්ජින් මත-ies 90 ස්ථාපනය නැත.

GAZ-3309 ද සිලින්ඩර හා ගුවන් සිසිලන පද්ධතිය ඔස්ට්රියානු-line සැලැස්මට සමඟ ඩීසල් එන්ජිම සමන්විත වේ. එහි කම්කරු පරිමාව ලීටර් 3.2 වූ අතර, බලය 150 අශ්වබල විය. මෙම පවාලන පද්ධති ප්රධාන රාජධානිය නම් එහි දුප්පත් maintainability වේ. කිලෝ මීටර් 200 දහසක් ක ලකුණු පසුව, මෙම එන්ජින් ප්රධාන අලුත්වැඩියා යටත් නොවේ. "සටන" ඒ සමග ම, දේශීය මෝටර් ඒකකය boring පසුව හා පිස්ටන් හදන්න නැවත යන්න පුළුවන්.

GAZ අර්බුදය හා පුනර්ජීවනය

ඇති "තණකොළ" සඳහා වඩාත් දුෂ්කර කාලවල වසර 1998 දී ය. එය දේශීය ට්රක් රථ සඳහා ඇති ඉල්ලුම ඉතා අඩු මට්ටම් දක්වා පහළ බැස ඇති බව මෙම අවස්ථාවේ දී ය. මේ සඳහා හේතුව යටතේ, ඇත්තෙන්ම, මෙම මෝටර් රථය නිර්මාණය කරන ලද සාමූහික ගොවිපල, බිඳ වැටීම ය. Gorky බලාගාරය සඳහා ඩීසල් ට්රක් රථ නිෂ්පාදනය ලැබූවද සමහර විටෙක බවට පත් වී තිබේ. එහෙත් වාසනාවකට මෙන්, එය වසර පුරාවට පමණක් පැවැති අතර, මේ වන විටත් "තණකොළ" යන 99 නිෂ්පාදනය resuscitated විය.

1999 වැගන් GAZ-3309 සඳහා සන්ධිස්ථානයක් විය. කාර් තාක්ෂණික ලක්ෂණ නව මෝටර් මින්ස්ක් MMZ D-245.7 ස්තුති කැපී පෙනෙන ලෙස වර්ධනය වී තිබේ. එන්ජිම අඩු විය ඉන්ධන පරිභෝජනය හා ඉහල නිෂ්පාදන. මෙම ඒකකය ට්රක් රථ ZIL "බුල්" සහ මත සවිකර GAZ-3309 ට්රක්. මෙම ඩී-245 රුසියාව තුළ වඩාත්ම ජනප්රිය බවට පත් වී තිබේ. ඔහු ඉක්මනින් ඉහළ maintainability, කාර්ය සාධනය සහ පුදුම හිතෙන අඩු ඉන්ධන පරිභෝජනය සඳහා ආදරය කරන ලදී. ඉතා පහසු හා අමතර කොටස් විය. GAZ-3309 මෙවලම් හා අමතර කොටස් අවම වශයෙන් සමූහයක් ඉදිරියේ ම පාහේ ක්ෂේත්රයේ අලුත්වැඩියා කළ හැක. හොඳයි, එවැනි යන්ත්ර සඳහා අවශ්ය අමතර කොටස් සොයා ගැනීමට රුසියානු දුෂ්කර පළාත්වල ඕනෑම වැඩ කළේ නැහැ. එපමනක් නොව, GAZ-3309 අලුත්වැඩියා කිරීම පවා මතුපිටින් ට්රක් නිර්මාණය දන්නා ඕනෑම රියදුරු සිදු විය.

පසුගිය ප්රතිසංස්කරණය

එන්ජින් ගැන සංවාදයක් ඉදිරියට ගෙන යාම, අපි 2000 දී, ගෝර්කිගේ ඉංජිනේරුවන් පාරිසරික සම්මත "යුරෝ-2" යටතේ ඇති මින්ස්ක් මෝටර් අනුගත බව කරුණාවෙන්. කෙසේ වෙතත්, 2000 වසර අවසන් වන විට, "තණකොළ 'නිෂ්පාදනය පහත වැටුනි. ඇයි මේ අපි ඒ ගැන පසුව කතා කරනු ඇත, සිදු, නමුත් දැනට නැත - දේශීය srednetonnazhnika ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන රසවත් තොරතුරු.

ආර්ථිකය

බොහෝ රියදුරන් ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය සඳහා ඩීසල් "තණකොළ" ප්රශංසා කරන්න. විදේශ ගමන් බලපත්රය මත දත්ත යන්ත්රය කිලෝ මීටර් 100 ක් එක් ඉන්ධන ලීටර් 14 ක් පමණ භාවිතා කරයි. එහෙත් භාවිතයේ දී මෙම සංඛ්යා නිෂ්පාදකයාගේ දත්ත එකතු කරන්න එපා. සැබවින් ම, ඩීසල් "තණකොළ" සැබෑ ඉන්ධන පරිභෝජනය ලීටර් 16 සිට 20 දක්වා වේ. නමුත් මේ, රියදුරන්, "ආහාර රුචිය" ක තරම් හොඳ දර්ශකයක් අනුව.

සංසන්දනය කිරීම සඳහා, අප හා සමාන ඉන්ධන ට්රක් GAZ-3307 පරිභෝජනය පිළිබඳ දත්ත ඉදිරිපත්. ගිම්හාන කාලය තුළ, කාර් ඉන්ධන ලීටර් 27 ක් පමණ භාවිතා කරයි. මේ අවස්ථාවේ දී, ශීත, එහි පවතින, ලීටර් 30 දක්වා ඉහළ යනු හැකි විය. මෙම පෙට්රල් "තණකොළ" උසස් carburetor K-135 සහ අවස්ථිති සමන්විත බව තිබියදීත් වායු තෙල් පෙරහන.

gearbox ගැන

මෙම පවර්ටේ්රන් සඳහා පරිදි, GAZ-3309 "ඩීසල්" එහි පැවැත්මේ සෑම වසර 20 ක් පුරා තනි මුර කපොල්ල යුක්ත විය. එය යාන්ත්රික වේ gearbox 5-වේගය. මේ අතර, එහි දත්ත මාරුව පරිපථය gearshift හා ඉදිරිපස (කුඩා ස්ටිකර් මධ්යස්ථානය) වෙත යොමු වී නැත.

"තණකොළ" ඇයි ඉල්ලුම පහත වැටීම?

අපි වෛෂයික ගැටලුව සලකා නම්, කරුණු කිහිපයක් නිසා "තණකොළ" සඳහා අඩු ඉල්ලුම. පළමු වැන්න නම්, එය යල් පැන ගිය සැලසුම් වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, වසර 20 කට වැඩි කාලයක් පසු, යානයේ නියමු කුටිය හා ශරීරයේ හැඩය වෙනස් නොවේ. දෙවනුව, තම මුහුණේ ලක්ෂණ වන "තණකොළ" අද ප්රවාහන වෙළෙඳපොළ සඳහා සුදුසු පරම නොවේ. දැනට, කුඩා, ආර්ථික සහ (භාණ්ඩ මැදිරියක අනුව) පරිමාව කාර් වටිනා. මේ සම්බන්ධයෙන්, මෙම "Valdai" ආකෘතියක් ලබා ගැනීමට GAZ හොඳයි. තුන්වන, රියදුරු සුවපහසුව. මෙම මෝටර් වසර 80 ක් කල්පනා නොවේ. අද, සැනසීම ට්රක් රථයක ජනප්රියත්වය කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරන බව ඉතා වැදගත් සාධකයක් වේ.

පිරිවැය

නිසා ඇත්ත බව දැන් GAZ-3309 "ඩීසල්" ප්රවාහන ක්ෂේත්රයේ ඇති පාහේ නැති ඉල්ලුම, එහි මිල කැපී පෙනෙන ලෙස පහත වැටී ඇත. ද්විතීයික වෙළෙඳපොළ තුළ ට්රක් මිල 1 සිට ඩොලර් මිලියන 2.5 ක් වේ. GAZ-3309 ට්රක් එවැනි වෙනස් කිරීම්, ඩොලර් 4-5 දහසක් මිලදී ගත හැකිය. මිල ප්රධාන වශයෙන් වසර හා මෝටර් රථය තාක්ෂණික තත්ත්වය මත රඳා පවතී.

ඒ නිසා, අපි GAZ-3309 පිරිවිතර, සැලසුම් සහ මිල වන හදුනාගත්තා.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.