මෝටර් රථට්රක් රථ

KAMAZ, සිසිලන පද්ධතිය: උපාංගය සහ අළුත්වැඩියා

සිසිලන පද්ධතියේ කාර් ව්යුහය එන්ජිම මෙහෙයුම් ධාරිතාව තබා ගැනීමට අත්යවශ්ය වේ. ළඟ පහත මෝටර් රථ කාම මෝටර් රථ බලාගාරය සිසිලන එන්ජිම උෂ්ණත්වය 220 0 C, එය ඊටත් වඩා පැහැදිලි විශේෂ වැදගත්කමක් බවට පත් ළඟා බව සැලකිල්ලට පරාසය 80-120 0 සී වෙනස් වේ එන්ජිම සිසිලන පද්ධතිය.

විශේෂාංග හා වැදගත් අංග

KAMAZ, ප්රශස්ත සම්භාව්ය කෘති සර්වසම වන සිසිලන පද්ධතිය. එන්ජිම මෝටර් අපගමනය පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී සැලකිය යුතු කරදර කිරීමට තර්ජනය කරයි. මෝටර් රථ සහ මෝටර් රථ වාහන වාගේ එම පද්ධතිය මූලික අංග:

 • මේ රේඩියේටර් සිසිලන;
 • වතුර පොම්ප,
 • පයිප්ප;
 • උෂ්ණත්ව පාලක,
 • රසිකයෙක් සිසිලන.

උෂ්ණත්ව පාලක 2 ඉදිරියේ - සිසිලන පද්ධතිය එක් වෙනසක් වහාම පැහැදිලි උපයෝගිතා වාහන නොවේ. මෙය මූලික වශයෙන් එන්ජිම ව්යුහය විශේෂාංග කිරීමට නියමිතය. අට වී-හැඩැති දෙකක් සිලින්ඩර හිස කෝණයක් දී බැහැර 90 කට වඩා 0 ට අඩු (ඒ නිසා නම) ඇත. පහත සඳහන් ලක්ෂණ - මෙම heatsink මත තිර. ශීත කාලගුණ දී, ඔවුන් වසා තත්ත්වය තුළ සහ ඉක්මන් එන්ජින් පෙරහුරු ඉඩ ලබා දේ.

සිසිලන (KAMAZ 740) ජලජ රසිකයෙක් ක්ලච් සමන්විත වේ. ස්වයංක්රීයව එමගින් දැඩි එන්ජිම සිසිල්, විදුලි පංකාව වේගය වෙනස් කිරීම සඳහා පාලනය තැටිය.

සිසිලන පද්ධතිය චාරිකා

සිසිලන (KAMAZ 740) සාමාන්ය පරිපථ මෙය අවධාරණය තේරුම් ගැනීම හා වැඩ කිරීමට පහසු වන ඇති බවයි. එම සංඛ්යාව පැහැදිලිව රථයේ සිසිලන පද්ධතිය සංවෘත බල සංසරණය antifreeze නැති බව යි. ජල පොම්පය (30) විසින් විධාන ව්යාපාරයේ වේගය. මෙම සිසිලන වම් සිලින්ඩර බැංකුවේ පළමු කුහරයක් බවට පසුව නළ හරහා අයිතිය සිලින්ඩර බැංකුවේ කුහරය තුළට ගලා එයි.

ද්රව සිලින්ඩර ප්රධානීන් හරහා ගමන් කරනු ඇත පසු, එය ස්වභාවිකව උණුසුම් වනු ඇත. මාර්ගය ඉදිරි මූලද්රව්යය thermostat (17) වේ. මෙන්න, තාපනය, තරල උපාධි පාඨමාලාව අනුව හෝ ආපසු පොම්ප (කුඩා රවුම) හෝ සිසිලන රේඩියේටරය (10) වෙත යන්න. රේඩියේටර් (සාමාන්යයෙන් 3-හෝ 4-පේළියේ) ක්රියාකාරීව antifreeze පොම්ප කිරීමට සිසිලන, විශාල රවුම සම්පූර්ණ ඇහැලේපොල කුමාරිහාමිට.

පය සිසිලන පද්ධතිය (KAMAZ) යන පරිපථ. ප්රසාරනය කිරීම වැව (21) පියනක් (22) හා ද්රව මට්ටම (20) අධීක්ෂණය දොඹකර ක් සමග ද ඇත. එය ක්ලච් (9) සමග රසික එකලස් සිසිලන ගලනය වේගය හා දිශාව පාලනය කරයි. එය 85 0 සී සාමාන්ය දී උෂ්ණත්වය ක්රියාත්මක යාන්ත්රණය, පරාසය 85-90 0 සී තුළ පවත්වාගෙන යනු කළ යුතුය විට රසික හරහා වායු ගලන වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා antifreeze උෂ්ණත්වය විසරණ සපයා ඇත. සිසිලන පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය (98 0 C) දක්වා අතිරික්ත තරල උපකරනය මණ්ඩලයක් දර්ශකයක් පහන ලයිට් වූ අවස්ථාවක.

සිසිලන පද්ධතියේ දුර්වලතා

ආරම්භ කිරීමට පවා භාණ්ඩ ප්රවාහන රථ සිසිලන පද්ධතිය සමග සිදු කළ හැකි දේ බලන්න. ගැටලු එතරම් ඇත්තටම නෑ:

 • ගලනයක්;
 • මෙම antifreeze ක රත්;
 • hypothermia;
 • සිසිලස තෙල් පද්ධතිය ඇතුළු තරල.

සිසිලන කාන්දු මූලික වශයෙන් පයිප්ප සංයෝගයක් හරහා සිදුවන අතර, රබර් හෝස් බිඳුමක් අවසන් අනෙක් අතට (පස පන්නන්නට). ඒ නිසා, මෙම පද්ධතිය තුළ දුර්වලතා එකක් - පයිප්ප. KAMAZ, අසාර්ථක ලබා දෙන සිසිලන පද්ධතිය, "දුක්" හා යුත්තක් ආරම්භ වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, සිසිලන මට්ටමේ පහළ බසී නම්, පද්ධතිය වැඩි සමස්ත උණුසුම්. දැනටමත් එහි උනුසුමක ආසන්න ය. කාන්දු තුරන් කිරීම සඳහා ඒ සියල්ල හොඳින් තද හා සමස්ත පද්ධතිය බලපෑම් කිරීමට වැදගත් වේ.

දෙවන දුර්වලතාවයෙන් උෂ්ණත්ව පාලක නිර්ණය කළ හැක. හැකි ලෙස රත් හා එන්ජින් අධිශීතනය ලෙස මෙම මූලද්රව්යයක පැහැර හරිනු ලැබුවෙහොත්,. එය කපාටයක් හිර කරන තත්ත්වය මත රඳා පවතී. මෙම thermostat විවෘත වේ නම්, දියර මේ රේඩියේටර් හරහා මහා චක්රයක් ඔස්සේ "ඇවිදින". උණුසුම් කිරීමට එන්ජිම ලබා නොදෙන බවට උණුසුම්-අප් එන්ජින් පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී. එම අවස්ථාවේ දී වැඩි හා තිර විවෘත නම්, මෝටර් අධිශීතනය කළ හැක.

මෙම thermostat වසා ඇත නම්, කිසිදු antifreeze මේ රේඩියේටර් ඇතුල් හා උණුසුම් එන්ජින් මගින් ඉක්මනින් රත්වීම. ටික කලකට, තත්ත්වය රසිකයෙක් (Kamaz) ඉතිරි. පළමු හැසිරවිය හා අධික රස්නයක් antifreeze කිරීමට සිසිලන පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්, පසුව එන්ජිම.

දුර්වලතා රේඛාවක් තුන්වන සිසිලන පංකාවක් ක්ලච් වනු ඇත. ඔහු අසමත් නම්, රේඩියේටර් හරහා උදාසීන සිසිලන පද්ධතිය ප්රතිපත්තිය නෑ. මෝටර් රථය පෙනුම සහ වයර් "සැක සහිත" ස්ථාන සමඟ වැළැක්වීමේ විභාග කරන්න කාලය, එහි කිසිදු ප්රශ්න සිසිලන පද්ධතිය මත නම් රැක වටිනා නොවේ.

සිසිලන රේඩියේටරය (KAMAZ)

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සිසිලන පද්ධති, සියලු ප්රධාන සංරචක ගැන සලකා බලන්න. මේ රේඩියේටර් - හා පළමු ඇස කරගත්තොත් යන කාරනය සමග ආරම්භ කරන්න.

සිසිලන පද්ධති සඳහා (KAMAZ 5320) එහි ව්යුහය තුල 3-හෝ 4-පේළිය සිසිලන රේඩියේටරය ඇත. එය සම්භාව්ය වර්ගය විසින් කරන ලද හා නියෝජනය කරයි:

 • පහළ ජලාශය සුදුසු ප්රදර්ශනාගාරය නල වන;
 • නල පේළි කිහිපයක් සකස් මධ්යම පද්ධතිය
 • සැපයුම් නල ඉහල ටැංකි.

රේඩියේටර් තුනක් සහිත සවි. වල ඉහ ගැනීම දෙපස අනෙක් අතට damping අංග තුළින් රාමු පැත්තේ සාමාජිකයන් අනුයුක්ත කරන, සවි කර ඇත. එය රේඩියේටරය පහළ සවි කෙරෙන හරස් බාර් රාමුව №1 සම්බන්ධ කෙරේ.

මේ රේඩියේටර් (Kamaz) ව්යුහය විශේෂ ලක්ෂණයක් ෂටර් ඉදිරියේ ඇත. අවහිර රේඩියේටරය හරහා වාතය ගලා ප්රවේශ වන ලෝහ තහඩු, මෙම යාන්ත්රික ක්රමය. සරල කේබල් නිදහස් සෘජුවම කුටියේ සිට විසින් පාලනය තිර. මිටෙන් එළියට ඇද තිබේ නම්, එය තිර වසා ඇති බව අදහස්, හා වෙනත් - විවෘත වේ. මේ සමග ශීත කාලගුණ එන්ජිම වේගයෙන් උණුසුම්.

රසිකයෙක්

KAMAZ සිසිලන පංකාවක් තවකෙක් හා බාහිර කොටස් පහක් නියෝජනය තරල පූට්ටු ලක්විය. එන්ජිම ක්ලච් උෂ්ණත්වය මත පදනම්ව ස්වයංක්රීයව හා අක්රිය කර ඇත. රසිකයෙක් මෙම හමුවට හෝ තරලයක් පූට්ටු වූ අවස්ථාවක වැඩ හෝ වැඩ නොකරන ලෙස අනුව වක්රව වායු ගලන නිරාවරණය වීමෙන් කැරකෙන.

එන්ජිම සිසිලන පද්ධතිය (KAMAZ) තවත් ඵලදායී ගුවන් විරේක සඳහා රසිකයෙක් කවරයකින් මත ඇත. එය සිදුරු විසින් තුනී ෙලෝහ තහඩු වලිනි. ඔහුට ස්තුති, ගුවන් පැත්තේ ඇවුරුම් සමග පමණක් රේඩියේටරය දී සාර්ථකව ගලා එයි.

සිසිලස තරල පූට්ටු

සිසිලන උපාංගය (KAMAZ) එහි සංයුතිය ඇත තරල පූට්ටු වැනි වැදගත් අංගයක් වේ. මෙම උපාංගය ප්රධාන අරමුණ - වකැටි ඇති වාහන එන්ජින් සිසිලන පංකාවක් සම්ප්රේෂණය වන දෘඩතාවය. ව්යවර්ථ තරල පූට්ටු ක අනපේක්ෂිත වෙනස් පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී දෙදරීම dampens, සහ විදුලි පංකාවක් සෑම විටම චලන තොරව, සියුම්ව ධාවනය වෙයි.

ව හය, තරලයේ පූට්ටු ප්රදේශයේ නිවාස ෙබයාරිං හරහා, තවකෙක් මත ගොතනවා රෝද දෙකකින් යුක්ත වේ. තල විවිධ අංකය: 33 ඔවුන්ට මඟ, සහ පැදවූ මත - තරලයේ පූට්ටු අතර තල 32. වැඩ කරන අභ්යන්තර කුහරයක් ඇත. එය තෙල් පිරී විට වැඩ කුහරය ව්යවර්ථ සම්ප්රේෂණ සිදුවන හරහා ය.

වැඩ කිරීමට සිසිලන පද්ධතියට තරල පූට්ටු, එය එහි එන්ජිම තෙල් ලැබුණු බව අවශ්ය ය. මෙම තනතුරු තුනක් ඇති ස්විචය, කිරීමට නියමිතය. රසිකයෙක් මෙහෙයුම් තුනක් අගුළු ස්විචය මාතයන් 3 අනුරූප:

 • ස්වයංක්රීය;
 • විදුලි පංකාව අඛණ්ඩ සක්රිය;
 • රසිකයෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම එම ක්ලච් වකැටි සිට ව්යවර්ථ සම්ප්රේෂණය කරන්නේ නැත.

ස්වයංක්රිය දී, සිසිලන පද්ධතිය (KAMAZ යුරෝ 2) නිර්මාණකරුවන් විසින් වර්ධනය ක්රමය අනුව ක්රියාත්මක වේ. මෙම සිසිලන උෂ්ණත්වය 86 0 C තෙල් වැඩ ආවාට සහ ද්රාව ක්ලච් රසිකයෙක් ලකුණු ගලා නැත තෙක් එනම්,. වන අතර උෂ්ණත්වය ස්විචය වැඩි කිරීම මගින් විවෘත හා තෙල් එමගින් රසිකයෙක් මත හැරෙමින්, තරලයේ පූට්ටු ගලා.

මෙම ක්ලච් ස්විචය දෝෂ සහිත නම් (එන්ජින් overheats), එය තරල පූට්ටු නිරන්තර සොයා ගැනීමත් සමඟ තත්ත්වය එය ස්ථාපනය කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. සහ වරදක් පසු නැවත ස්වයංක්රිය කිරීමට. වාහනය ගැඹුරු තොටුපොළවල් ශ්රවණය කිරීමට අවස්ථා සඳහා, ස්විචය තත්වය ක්ලච් සඳහා වසා රාජ්ය තබා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

වතුර පොම්ප

සිසිලස පද්ධතිය (Kamaz) තවත් වැදගත් අංගයක් - ජල පොම්පය. එහි ප්රධාන උත්සවය - එන්ජිම සිසිලන පද්ධතිය පුරා සිසිලන සංසරණය. තොරව එය නිවැරදි දිශාව ධනාත්මක ගලා නිර්මාණය කළ නොහැක. හා එන්ජින් වැඩ අසාර්ථක පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී ප්රශ්නය යටතේ වනු ඇත.

පොම්ප අභ්යන්තර වැඩ කුහරය මුද්රා ආරක්ෂා වී ඇත. පොම්ප දී, දුෂණ, වැළැක්වීම සඳහා එය පහසු පොම්ප ග්රීස් වන හරහා lubricator, ඇත. ලකුණක් පාලනය අතිරික්ත ලිහිසි තෙල් ගැළවෙන කරන හරහා විවෘත පිරවීම ඇත. සාමාන්ය "Litol" ලිහිසි තෙල් ලෙස භාවිත කර ඇත. පොම්ප කවරයකින් වූ tightness ගැන ඉගෙනගන්න, විශේෂ ජලාපවහන කුහරය නැත. කලොත් නම්, මුද්රා පැවැත්වීමට, හා විස්ථාපනය කල යුතුය නැහැ.

පාලන හා සම්බන්ධතා

සිසිලස නල (KAMAZ) අධීක්ෂණය යටතේ යහපත් විය යුතු ය. එය කාන්දු සම්බන්ධයක් ඇති අවස්ථාවක, සිසිලන විශාල ප්රමාණයක් අහිමි කිරීමට ඉඩ ඇත මෝටර් යුත්තක්. විශේෂයෙන් අවධානය යොමු රේඩියේටරය, වතුර පොම්ප, සහ thermostat සිට බට සන්ධි වෙත ගෙවිය යුතුය.

සිසිලන උෂ්ණත්ව පාලක antifreeze ගලා කළමනාකරණය සඳහා වගකිව යුතු වේ. 80 0 C සිට ද්රව උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට මේ අනුව, "මහත් චක්රයක්" අනුගමනය කිරීමට i.e. සංසරණය ආරම්භ, මේ රේඩියේටර් වෙත යොමු කර ඇත. ගලා හි මෙම කොටසේ "කුඩා චක්රයක්" හරහා ගලා පවතී. පමණක් 93 0 සී Valve "පුඵ්ඵුසීය" සම්පූර්ණයෙන්ම වසා උෂ්ණත්වය දී සහ සියලු සිසිලන එන්ජිම රේඩියේටරය හරහා ගලා එයි.

සිසිලන පද්ධති සඳහා

සිසිලස පද්ධතිය (KAMAZ 740) පෙර ආකෘති වෙනස් වන්නේ නැත. ඔබ ද යුරෝ 740 සඳහා මෝටර් කොන්සෝල් බව 0, යුරෝ 2, යුරෝ 3 සහ යුරෝ 4 සිසිලන පද්ධතිය යම් වෙනස් වුණේ නැහැ දැන සිටිය යුතුය. ඒ නිසා, හොඳම සේවා පද්ධතිය සඳහා සිදු කළ යුත්තේ කුමක්ද?

වාහනය ධාවනය කරන විට ඔබ දිනපතා සිදු කිරීමට අවශ්ය කරන පළමු පියවර, එය පද්ධතිය පුරා කාන්දු සඳහා පරීක්ෂා (අ කාන්දුවක් ඇති අංශු මාත්ර අනුගමනය) සහ පසුව නිර්දේශ මට්ටමට antifreeze පිරී ඇත. ගුණාත්මක antifreeze හෝ antifreeze - ගිම්හානයේදී සේ සිසිලන සාමාන්ය ජලය, සහ ශීත ඍතුවේ දී විය හැක. සිසිලන පද්ධතිය තුළට උතුරේ කටුක ප්රදේශ භාවිතය සඳහා උණුසුම් ස්ථාපනය කළා.

සාමාන්ය ඇතුළත් විය යුතුය සිදුකරනු ලබන සේවාව, අනෙකුත් කටයුතු:

 • තීරය ආතතිය විසින්;
 • වතුර පොම්ප නඩත්තු කටයුතු (ෙබයාරිං එකතු පරික්ෂාව හා වෙනුවට සීල් ලිහිසි තෙල්);
 • තල්ලුව තීරය tensioner පරීක්ෂා;
 • සිසිලන පද්ධතිය පරික්ෂා පූර්ණ පීඩනය;
 • තත්ත්ව පාලනය antifreeze සහ ඒවායේ සිදුවිය හැකි ආදේශන;
 • ශක්තිමත් වැසීයාම අවස්ථාවක දී පද්ධතිය මල්ලාවි.

පීඩනය පරීක්ෂා

සිසිලන (KAMAZ 65115) සම්පූර්ණ impermeability තිබිය යුතුය. දෘශ්ය පරීක්ෂණ හොඳ, නමුත් ගලා ආරම්භ කිරීමට ගැන බව ස්ථාන පෙන්විය නොහැක. එවැනි දුර්වලතා හඳුනා ගැනීමට පීඩනය නිර්මාණය කිරීමට පීඩන මානය හා පොම්ප භාවිතා කිරීමට හොඳයි.

එන්ජිම ආරම්භ කිරීමට සහ manometer නැරඹීමට, ඉහළ රේඩියේටරය අවස්ථවක පොම්ප පීඩනය crimp කිරීමට තරම් අයදුම් කිරීමට. සියල්ල හොඳින් වන අතර, මෙම පද්ධතිය කිසිදු මකාදැමීම් තිබේ නම්, අත් මෙවලමක් සිය තත්වය වෙනස් කළ නොහැකි වනු ඇත. එසේ නැත්නම්, ඉඳිකටු බැස යන්න ආරම්භ විට, අප පමණක් ගැටළු සහගත ස්ථානයක් සොයා ගත හැකි වනු ඇත.

වෙනුවට සිසිලන

ඔබ සමස්තයක් ලෙස ද්රව සිසිලන පද්ධතිය වෙනුවට අවශ්ය වූ විට, එය එසේ දුර්ලභ නොවේ. පහසුම විකල්පය - ශීත පැමිණ, සහ පද්ධතිය සරල, ජලය. එසේම, වෙනුවට එහි ද්රව සිසිලන ගුණ අහිමි හෝ දරුණු දූෂණය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අවශ්ය විය හැක.

සිසිලන පද්ධතිය (KAMAZ) ධාරිතාව ලීටර් 25 වේ. ලීටර් 18 ක් සඳහා මෙම, වතුර "කමිසය" ය. පැරණි කාණු පළමු අස්වැන්න කරන තරල ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට. මේ සඳහා එය අඩු රේඩියේටරය කපාටයක් විවෘත කිරීමට අවශ්ය වන අතර, තාප හුවමාරුව හා තාපන පද්ධතිය තුළ පොම්ප මෙන්ම, කැබ් රථයක් තාපන පද්ධතිය තරලයක් සැපයීම සඳහා පයිප්ප දී කපාටයක් ඉවතට. පුළුල් ටැංකියේ පියන unscrew කිරීමට අමතක කරන්න එපා.

ද්රව සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් පසු, සියලු කපාට වසා දමා ඇත. පුළුල් වැව හරහා සිසිලන පද්ධතිය (KAMAZ) ක මුළු පරිමාව පිරී ඇත. හා වාහන නඩත්තු කොන්දේසි වසරේ කාලය මත පදනම්ව නව antifreeze තෝරා ගනු ලැබේ. ලස්සන කෑන් ආනයන විකල්ප අපි රැවටීමට කළ යුතු නැහැ. දේශීය කූලන්ට්, ජාත්යන්තර ප්රමිතියේ අනුරූප හරියටම එම ගුණ ඇත.

සිසිලන පද්ධතියේ මල්ලාවි

සිසිලන පද්ධතියේ විවිධාකාර මාර්ග විය හැක වතුරෙන් සෝදා. සුළු දූෂණය පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී සරල ජලය සමග මිරිකා ගත හැක. මෙම අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා, පැරණි සිසිලන ජලය බැස යන ඇත, එහෙත් ඒ වෙනුවට වතුර වත් කර ඇත. එන්ජිම ආරම්භ යද්දී දී උණුසුම් කර ඇත. ඉන් අනතුරුව, ජලය බැහැර වන අතර, චක්රය පිරිසිදු තෙක් කිහිප වරක් නැවත නැවතත් ඇත.

දූෂණය දැනටමත් සැලකිය යුතු නම්, එය විශේෂ නිමි රෙදි සෝදන භාවිතා කිරීමට හොඳම වේ. එම අවස්ථාවේ දී මා ය හුදෙක් පැරනි antifreeze එවිට සියල්ල සමනල අඩවියෙන් එකතු වූ විට වේගවත් වෙනස්කම් දක්නට ලැබේ. නමුත්, එය පැරණි සිසිලන ජලය බැස යන විට එහි රෙදි සෝදන සඳහා විසඳුම් භාවිත කිරීමට වඩා හොඳ වේ. එය ද "කමිසය" එන්ජින් පිරිසිදු විසඳුම් වෙනස් වේ ජලය පිරිසිදු කිරීමට බව මතක තබාගත යුතුය. වඩාත් කාර්යක්ෂම පිරිසිදු කිරීම සඳහා, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් රේඩියේටර් සිසිලන පද්ධතිය පිරිසිදු කළ යුතුය. මෙම හොඳින් ස්ථාපිත 2.5%, හයිඩ්රොක්ලෝරික් අම්ලය විසඳුමක් සඳහා.

ලක්ෂණ රෙදි සෝදන සේදීම ධාරාවේ දිශාව සිසිලන ද්රව සාමාන්ය ඇත්තෙන්ම විරුද්ධ විය යුතු බව දැනුවත් විය යුතුය. වඩාත් කාර්යක්ෂම ජල ප්රවාහය, හෝ පීඩනය යටතේ රසායනික දියරය මල්ලාවි ඇත.

දෝශ නිරාකරණ

සිසිලන (KAMAZ 5320) පරීක්ෂා සිට පරීක්ෂාවට අපගමනය තොරව ක්රියාත්මක කළ යුතුයි. එහෙත් නඩු වෙනස් වන අතර, වරදක්, බලාපොරොත්තු නොවූ සිදු විය හැක. පද්ධතිය තුළ පවතින දුර්වලතා දැනුම ප්රශ්නය ඉක්මනින් හඳුනා ගැනීම හා එම ස්ථානයේදීම එය විසඳා ගැනීමට උදව් වනු ඇත.

පද්ධතිය tightness උල්ලංඝනය කාන්දුවක් ස්ථානය සොයා ගැනීමෙන් සහ හැකි එහි විනාශ කිරීම සඳහා ලබා ගත හැක. මෙම බොහෝ විට ප්රමාණවත් තරම් දෘශ්ය පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා. සියලු සම්බන්ධයක් ලකුණු, වතුර පොම්ප, රේඩියේටර්, ක්ලච් පරීක්ෂා. හුදෙක් වෙනුවට වඩා හොඳ එම අවස්ථාවේ දී තුණ්ඩ පැළඳිය යුතුය. කාන්දු රේඩියේටරය කාන්දු නල පාස්සන හෝ muting නැති කර ගත හැකිය. ඉවත් වූ විට එය තරමක් නඩත්තු කළහැකි හා හොඳින් සෝදා නිසා රේඩියේටරය ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට තීරණය, තනි තනිව ගෙන ඇත.

පළඳින්න හෝ තැටිය තීරය හඳුනා වෙන් විස්ථාපනය විසඳීමට වඩා හොඳ වේ. දුප්පත් තත්වයේ වැඩ උෂ්ණත්ව පාලක ක සැකය තිබෙනවා නම්, ඔවුන් රේඩියේටරය පහළ වැව උණුසුම් මත පරීක්ෂා කිරීමට පහසු වේ. 85 0 C ක උෂ්ණත්වයේ දී බව thermostat කපාටයක් විවෘත කිරීමට ආරම්භ කරන විට, වැව් දක්වා උණුසුම් යුතුය, වේ. එය එහි නොමැති නම්, ඉතින් එවිට මෙම කපාට වැරදි වන අතර thermostat සමඟ ආදේශ කල හැක.

සිසිලස පද්ධතිය (Kamaz යුරෝ 2) ද පසුව ඔවුන්ගේ මුල් වෙනස් නොවන හා නැත. සිසිලන පද්ධතියේ ගැටලු ඇති නොවීම ඔවුන්ගේ චරිත ලක්ෂණ සමාන වේ. එවැනි එක් වරදක් - මෙම ලිහිසි තෙල් ක්රමය තුළ කූලන්ට් වල පැටලෙනවා. එය කාන්දුවෙන් කිසිදු හෝඩුවාවක් නොතබා antifreeze බැස මගින් විනාශ කළ හැකිය. හේතුව පැළඳිය හැකි හිමිකරුවන්ට අසමසම ප්රතිලාභ රැසක්ම හිමිකර දෙන්නක්වන සිලින්ඩර, හිස, සහ මුද්රාව ඒකකය අත් හරහා කාන්දුවක්. ගැටලුව ෙගවී ගිය එන්ජින් ගෑස්කට් වෙනුවට විසඳා ඇත.

නිගමනය

මෝටර් රථ සේවා විධිමත් හා පුළුල් විය යුතුය. එහි පද්ධතීන් කිසිවක් වරප්රසාද නැතුවා විය හැක. මේ අවස්ථාවේ දී, හොඳින් යම් මෝටර් දුර්වලතා පිළිබඳ දැනුම. KAMAZ, යම් ගැටලු නොවන සිසිලන පද්ධතිය, ඔබ තවමත් නිතිපතා පරීක්ෂා සම්පූර්ණ නඩත්තු ඇති කළ යුතුය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.