ආහාර හා බීම වර්ගවට්ටෝරු

සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර ආහාර වෙනුවෙන් පෑන්කේක් - හොඳම වට්ටෝරු, විශේෂයෙන් ආහාර පිසීම හා විචාර

සියලු මිනිසුන් කිරි සහ බිත්තර සමග මෙම පෑන්කේක් උයන්න දැරිය හැකි නොවේ. සත්ත්ව නිෂ්පාදන භාවිතය අතහැර දැමීමට බල යම් නිශ්චිත තත්වයන් නිසා යම් මිනිසුන් සහ ගැහැනුන් ද,. සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර පෑන්කේක් ආහාර පිසීමට ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට, අපි මේ ලිපියෙන් විස්තර කරන්න. අපි vegans සඳහා හොඳම පෑන්කේක් සඳහා meatless වට්ටෝරු කිහිපයක් නියෝජනය කරයි.

ඛනිජ ජලය මත සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර ආහාර වෙනුවෙන් පෑන්කේක්

Meatless කිරි තොරව පෑන්කේක් හා බිත්තර සාම්ප්රදායික ආහාර වට්ටෝරු හා සැසඳීමේදී, රස විය හැක. ඔවුන් සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර, නමුත් පැවිදි කාර්යාලය පැවැත්වීමට අය පමණක් නොව භුක්ති.

කිරි රහිත සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර ආහාර වෙනුවෙන් පෑන්කේක් පහත ඒ සඳහා පහත දැක්වෙන පියවර අනුගමනය අනුව සකස්:

 1. පිටි (1 කුසලාන) සීනි (3 tbsp. හැඳි), සෝඩා (½ ක ඌ. හැඳි), ෙසෝඩා ජලය (300 මිලි) සහ සාමාන්ය (50 මිලිලීටර්) සිට පිටි ගුලිය අනා.
 2. පිටි ගුලිය සුමට, එය ඔලිව් හෝ එළවළු තෙල් තේ හැන්දක එකතු වන තෙක් අනා ඇත.
 3. බේක් උණුසුම් කබලෙන් ලිපට දී දෙපස පෑන්කේක්. ඔවුන් කුහරය තුළට, තුනී ලබා ගනු ලැබේ.

පෑන්කේක් වූ ජෑම්, රටකජු බටර් චොකලට් පේස්ට් මේසය සේවය කළ හැකි හෝ වෙනත් පිරවුමක් රස.

පොල් කිරි සමඟ පෑන්කේක්

රසවත් තුනී පෑන්කේක් කිසිදු එකතු බිත්තර සමග පොල් කිරි පිසින ලද ගත හැක. ඔවුන් සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර, පමණක් නොව, විවිධ හේතු මත බිත්තර කන්න නැති අය පමණක් නොව භුක්ති.

සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර ආහාර වෙනුවෙන් පහත සඳහන් අනුපිළිවෙල පෑන්කේක් සූදානම්:

 1. පොල් වතුර (400 මිලි), ලුණු, සීනි (2 tbsp. හැඳි), ෙබ්කිං සෝඩා (1 පැය. පුදකරන) සහ හණ ආහාර වේලක් (3 tbsp. හැඳි) ආකාරයෙන් එක් කරන ලදී. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් මහා වැඩි වැඩියෙන් බිහි හණ පිටි සඳහා විනාඩි 10 මේසය මත නැගී ඇත.
 2. මෙම දුස්ස්රාවී මහා දී නියමිත කාලය පසු තිරිඟු පිටි (100 උ) සහ ජලය (80 මිලිලීටර්) එකතු කර ඇත. සියලු අමුද්රව්ය මිශ්ර සුදුළුනු වේ. පෑන්කේක් තද, ෙබ්කිං පෙර විනාඩි 15 ක් සඳහා මේසය මත ඉතිරි කළ යුතු ය.
 3. නිමි පිටි ගුලිය, ස්ථාවර වූ ක්රීම් ලෙස ලබා ඇත. උණුසුම් හා ආලේප පෑන් එය සිලිකන් තලය හරහා බෙදා ඇත අනුව. තුනී ලබා ගත් නමුත් ඝන සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර පෑන්කේක් ඇත.

පෑන්කේක් සඳහා වට්ටෝරුව පොල් කිරි පරීක්ෂාව කිරීම සඳහා භාවිතා කිරීමයි. ඉල්ලීම මත, එය සෝයා හෝ ආමන්ඩ් සමග ප්රතිස්ථාපනය විය හැක.

සෝයා කිරි වට්ටෝරුවක් මත සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර ආහාර වෙනුවෙන් පෑන්කේක්

පවා පල්ලියේ උපවාසයේ දැඩිව බැඳී සිටින, එය රසවත් හා පෑන්කේක් අත්හැරීමට අවශ්ය නොවේ. අද සාමාන්ය එළකිරි වැනි සෝයා හෝ සහල් ලෙස ශාක වෙනුවට, හොඳට ම ඉඩ ඇත. එවැනි අමුද්රව්ය ද රසවත් සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර පෑන්කේක් ලබා ඇත. ඔවුන් ඉතා සරලව හා ඉක්මනින් සකස්, සහ රස සාම්ප්රදායික සිට කිසිදු වෙනස් වේ, පිඟාන උත්සාහ කර ඇති අය වේ.

සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර පෑන්කේක් සොයා පහත සඳහන් අනුපිළිවෙල සූදානම්:

 1. සෝයා කිරි 38 ° ක උෂ්ණත්වය රත් වේ.
 2. කිරි ලුණු ආකාරයෙන් එකතු, සීනි (1 tbsp. පුදකරන) පිටි (20 ග්රෑම්) සහ ෙබ්කිං කුඩු (2 tbsp. හැඳි) හලනු.
 3. නිමි පිටි ගුලිය පසුව එය එළවළු තෙල් (2 tbsp. හැඳි) වත්, විනාඩි 40 ක් මේසය මත ඉතිරි වේ.
 4. පෑන් මධ්ය තාපය වැඩි රත් හා එළවළු තෙල් lubricated ඇත.
 5. තාච්චියෙන් මධ්යයේ පිටි ගුලිය ¼ ක් සිට කුසලාන පිරී හා සමස්ත මතුපිට පුරා පැතිර ඇත.
 6. මෙම පෑන්කේක් එක් එක් පැත්තේ විනාඩි 2 සඳහා පුලුස්සන ලද ඇත.

මෙම පෑන්කේක් පාහේ සැර-ලුණු රස ලබා ගනු ලැබේ. හොස්ටස් පුලුන් ගෘහ චීස්, පැලෑටි සහ එළවළු ඔවුන් ආවරණය කරනවා කිරීමට උපදෙස් දුන්නේ ය. පිටි ගුලිය ඉල්ලීම වැඩි සීනි තැබිය හැකිය, එවිට සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර පෑන්කේක් ජෑම්, මේපල් සිරප් සමග සේවය කළ හැකිය.

බිත්තර තොරව වතුර මත රසවත් පෑන්කේක්

සේවිකාව රසය පෑන්කේක් වැඩි තුනී මුහුන් නොදැමූ lavash වැනි අය කියලා. මධ්යස්ථ - නිමි භාණ්ඩය පාට, සුදු, සහ රස වේ. ඔවුන් සමානව හොඳින් එවැනි ජෑම්, බෙරී හෝ පලතුරු සෝස් සහ ලුණු සැමන්, එළවළු සහ වෙනත් පිරවුමක් ලෙස මිහිරි පිරවීම, සමග සේවය කර ඇත. ඉතා ඉක්මනින් ජලය මත සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර පෑන්කේක් සූදානම්. ඔවුන් පිටි ගුලිය තුළ ලස්සන රන්වන් පැහැය දෙන්න කහ හෝ කහ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

පියවරක් සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර පෑන්කේක් ආහාර පිසීම පියවර පහත සඳහන් පරිදි වේ:

 1. ගැඹුරු බඳුනක (. 2 tbsp) පිටි හලනු.
 2. සීනි එකතු (2 tbsp. හැඳි), ලුණු සහ සෝඩා ආකාරයෙන්.
 3. පිටි වතුර වත් කරන ගැඹුරු (2 tbsp.). ඔබ සරල පානීය පිරිසිදු හෝ ෙසෝඩා ඛනිජ ජලය භාවිතා කළ හැකිය. එක් එක් අවස්ථාවේ දී, රස වෙනස් පෑන්කේක් වනු ඇත.
 4. නිමි පිටි ගුලිය විනාඩි 20 ක් සඳහා මේසය මත සිටිය යුතුය. අවම වශයෙන් එළවළු තෙල් එය (50 මිලි) එකතු කර තිබේ.
 5. තාච්චිය පසුව එය පිටි ගුලිය බවට වත්, විකල්ප තෙල් lubricated මධ්යම තාපය, දී රත් වේ.
 6. ඒ හා සමානව, ඉතිරි පාද දෙක සමග පෑන්කේක් පුලුස්සන ලද ඇත.

oatmeal පිළිබඳ පෑන්කේක් වට්ටෝරුව

පහත සඳහන් ද්රව්ය වලින් සකස් OAT හා මෙනේරි පිටි වලින් පෑන්කේක්:

 • ⅓ oatmeal කෝප්පයක්;
 • ⅓ කුසලාන මෙනේරි පිටි;
 • මෙන්න - 4 tbsp. හැඳි,
 • 1 ½ ක කුසලාන ආමන්ඩ් කිරි,
 • සීනි - 2 tbsp. හැඳි,
 • 1 tbsp. තේ හැන්දක ෙබ්කිං කුඩු,
 • ලුණු,
 • තාච්චියෙන් lubricate කිරීමට මිදි බීජ තෙල්,
 • කෙසෙල් පෙති සහ මේපල් සිරප්.

සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර ආහාර වෙනුවෙන් පෑන්කේක් පහත සඳහන් පරිදි stepwise සූදානම්:

 1. තත්පර 30 ක් සඳහා අධිවේගී දී බ්ලෙන්ඩරයක් සහ මිශ්ර සියලු අමුද්රව්ය එකට. නිමි පිටි ගුලිය විනාඩි 5-8 සඳහා පෙනී සිටිය යුතුය.
 2. ටිකක් තෙල් ආලේප වූ කබලෙන් ලිපට Preheat.
 3. තාච්චියෙන් වත් ¼ ක් පිටි ගුලිය බොන්න සහ 2-3 විනාඩි සඳහා එක් පැත්තකින්, ෆ්රයිඩ්. වරක් බුබුලු මතුපිට මත, පෑන්කේක් තවත් විනාඩි 2 ක් අනෙක් පැත්ත සහ රවුම් කේක් කිරීමට කවිපය පෙනී යයි.
 4. ඒ හා සමානව ඔබ අනෙකුත් සියලුම පෑන්කේක් ආහාර පිසීමට හා ඉන් පසු ඔවුන්ව ගොඩවල දමා, නැවුම් කෙසෙල් පෙති අලංකාර හා මේපල් සිරප් වත් අවශ්ය වේ.

කෙසෙල් සමග ඝන පෑන්කේක්

මෙම කිසිදු සාමාන්ය රුසියානු පෑන්කේක් වන අතර ඇමරිකානු පෑන්කේක් ආමන්ඩ් කිරි සහ කෙසෙල් puree සමග vegans සඳහා විශේෂයෙන් විය. නමුත් මෙම තිබියදීත්, ඔවුන් ඉතා රසවත් සහ සෞඛ්ය සම්පන්න ලබා ගන්න.

කෙසෙල් සමග සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර ආහාර වෙනුවෙන් පෑන්කේක් පහත ඒ සඳහා පහත දැක්වෙන පියවර අනුගමනය අනුව සකස්:

 1. මිශ්රණය පහර බිත්තර සුළු වශයෙන් දුස්ස්රාවී පත් වන තුරු, තලා හණ ඇට (2 tbsp. හැඳි) ජලය (6 හැදි. හැඳි), 5-10 විනාඩි සඳහා පොඟවා ගැනීම සිදු කරයි.
 2. බඳුනක් තුළ, මිශ්ර පිටි (1 ½ ක කුසලාන), ෙබ්කිං කුඩු (1 ඌ. පුදකරන), කුරුඳු හා ලුණු (සඳහා ½ ක ඌ. හැඳි).
 3. කෙසෙල් (2 පළාත් සභා.) එය බ්ලෙන්ඩරයක් දී Pyurirovat, ආමන්ඩ් කිරි කෝප්පයක් එකතු කරන්න, දියර මී පැණි හෝ මේපල් සිරප් (1 tbsp. පුදකරන) සහ vanillin. එවිට හණ ඇට ක කෙසෙල් ඉදිමුණු මහා ඇතුල්.
 4. වියළි ද්රව්ය සහ තෙත් මිශ්ර ඒකාබද්ධ.
 5. උණුසුම් skillet මත පෑන්කේක්. ඉක්මනින් පැත්තේ බුබුලු ලෙස විනාඩි 2 සඳහා පෑන්කේක් අවශ්යතාවය හා ෆ්රයි ගියහොත්, පෙනී යයි.

අම්බෙලිෆර් පෑන්කේක්

ඒ වෙනුවට මෙම වට්ටෝරුව තිරිඟු පිටි ඉහළ පෝෂණ අගය ඇති, අම්බෙලිෆර් භාවිතා කරයි.

අම්බෙලිෆර් සත්ත්ව ද්රව්ය වලින් තොර පෑන්කේක් පහත සඳහන් අනුපිළිවෙල සකස් කර ඇත:

 1. සෝයා හෝ OAT කිරි, හා ෙසෝඩා ජලය (2 tbsp.) 40 ° ක උෂ්ණත්වය රත්.
 2. එකතු සෝඩා කිරි (පැය 1. පුදකරන) සහ අම්බෙලිෆර් පිටි (1 ½ ක v.).
 3. මේසය මත පෑන්කේක්, ෙබ්කිං පෙර නිමි පිටි ගුලිය විනාඩි 30 ක් සිටිය යුතුය. පසුගිය ලුණු එය එකතු මෙන්ම, එළවළු තෙල් (2 tbsp. හැඳි) ඇත.
 4. එකක් සහ වෙනත් සමග කබලෙන් ලිපට දී බේක් පෑන්කේක්. ප්රතිඵලය යහපත් crepes කුහරය වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.