ආහාර හා බීම වර්ගසලාද

බිත්තර සමග ෙමෝර තෙල් සලාද දැන් ඔබේ මේසය මත

කුස්සියේ සලාද සංඛ්යාව එහි විවිධත්වය සමග සිත්. ඔබ සියලු අමුද්රව්ය මිශ්ර හා ඉතා රසවත් ලබා ගත හැක. බොහෝ සලාද සැබෑ ආහාර පිසීමේ දක්ෂතා අවශ්ය වේ, නමුත් අද අපි සූදානම් කරනු ඇත සරල සලාද බිත්තර සමග ෙමෝර තෙල්. සරලතම වට්ටෝරුව ප්රතිකාර කිරීම සඳහා නොව, අපට යම් අසාමාන්ය දීමට හැකි වී ඇත.

වට්ටෝරුව № 1

අක්මාව සිට සලාද ඇපල් විවිධ කොඩ්, අප දැන් සලකා වන සකස් කිරීම,. ඒ නිසා, අපි පහත සඳහන් නිෂ්පාදන අවශ්ය:

- ෙමෝර තෙල් - 1 බැංකුව;

- බිත්තර - 3 පළාත් සභා,.

- කොළ පැහැති ඇපල් - 1 PC,.

- හරිත ලූනු, ලුණු සහ මෙයෝෙන්ස්.

දැන් ෙමෝර තෙල් සලාද සකස් කරන්නේ කෙසේද යන්න දෙස බලන්න. බිත්තර දැඩි තම්බා පිසින ලද සහ පසුව මධ්යම කෝණයන් කිරීමට දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි කළ යුතුය. කොඩ් සමග හිස් කළ යුතුය තරයේ එය knead. දැන් ඔබ බිත්තර සහ කොඩ් මිශ්ර කිරීමට අවශ්ය වේ. ඊළඟ පියවර - යුෂවලින් සෑදූ කෝණයන් මත ඇපල් දැලක හා ද කොඩ් යවන්න. ළූණු සහ හරිත සිහින් ව සලාද හා යෙදුවත් තැකීමක් කළ යුතුය. දැන් සියලු හොදින් මිශ්ර, ලුණු සහ මෙයෝෙන්ස් එක් කරන්න. බිත්තර සමග ෙමෝර තෙල් සලාද සූදානම්, ඔබ මේසය එය ඉටු කළ හැකිය.

වට්ටෝරුව № 2

මෙම වට්ටෝරුව අපි සලාද සහල් භාවිතා කරනු ඇත ඊටත් වඩා ත්යාගශීලී හා රසවත් විය. අපි මේ කෑමක් ආහාර පිසීමට අවශ්ය:

- ෙමෝර තෙල් - 300 ජී;

- බිත්තර - 3 පළාත් සභා,.

- ලූණු - 150 ජී;

- තැම්බූ බත් - ග්රෑම් 200 ක්,

- ලුණු සහ මෙයෝෙන්ස්.

මෙම සලාද සකස් කිරීම ඔබේ කාලය බොහෝ ගත වන්නේ නැත. ලූනු කුඩා කැබලිවලට පිරිසිදු කළ යුතු අතර කපා, පසුව ශක්තිමත් තිත්ත ඉවත් කිරීමට ජලය උණු කට වත් කරන්න. බිත්තර කටු ඉවත් කර කෝණයන් මත තැකීමක්, පිසූ කළ යුතුය. කොඩ් දී දෙබල් සමග තරයේ තලා දැමීම සඳහා අවශ්ය වේ. දැන්, සියලු අමුද්රව්ය ඒකාබද්ධ හා ලුණු සහ මෙයෝෙන්ස් එක් කරන්න. බිත්තර සහ සහල් ෙමෝර තෙල් මෙම සලාද ඉක්මනින් ඔබේ පිපාසය තෘප්තිමත් බව වෙනම ආහාරයක් විය හැක.

වට්ටෝරුව № 3

අපි හතු එකතු වේ තවත් අසාමාන්ය වට්ටෝරුව. පහත සඳහන් ද්රව්ය වලින් සකස් සලාද ෙමෝර බිත්තර:

- ෙමෝර තෙල් - 1 බැංකුව;

- බිත්තර - 2 පළාත් සභා,.

- ලූනු - 1 PC,.

- හතු - ග්රෑම් 200 ක්,

- වල් සුදුළූණු - 1 පොකුරක්;

- අල - 2 පළාත් සභා,.

- හරිත ඔලිව් - 0.5 බැංකු;

- ලුණු, මෙයෝෙන්ස් හා ගම්මිරිස්.

වන අතර පිසීමේදී වෙත යන්න. අර්තාපල් නිල ඇඳුමින් ආහාර පිසීමට අවශ්ය වේ. වල් සුදුළූණු ඉතා සිහින් ව කැඩුණු කළ යුතුය. තම්බා බිත්තර, ෂෙල් ඉවත් කර කෝණයන් මත තැකීමක්. කොඩ් ජලය බැස යන හා ප්ලග් එය තලා භාවිතා කළ සමඟ. හතු කපා ෆ්රයි, ලුණු හා ගම්මිරිස් එකතු කරන්න. අර්තාපල් පිසූ විට, එය සිසිල් සහ පිරිසිදු විය යුතුය. අපි දැන් සලාද කොළ ගොඩනැගීමට හැරී. පළමු ස්ථරය - ගාන ලද අර්තාපල්, එය මත කොඩ් පැතිර, ඊළඟ ස්ථරය - ලූනු, පෙති කැපූ අර්ධ මුදු, පසුව කුඩා මෙයෝෙන්ස්. දෙවන ස්ථරය - නැවත අර්තාපල්, මෙයෝෙන්ස්, මෙයෝෙන්ස් හා වඩා හතු. අවසාන පියවර - නැවත නම් බිත්තර, මෙයෝෙන්ස්, ලීක්ස්, මේ මෙයෝෙන්ස් වල් සුදුළූනු, තෙල් ඉසිය යුතු ය. මුදු කපා ඔලීව සැරසීම හා ඔවුන් මල් කරන්න, සහ එය අතරින් පිහිටුවීමට බවද ආරක්සක ප්රධානීහු භාවිතා කිරීමට මල් සහ ඔලිව් කොළ කඳන්. ඔබගේ සියලු කෘතිය සූදානම්, ඔයාට කොහොමද? වේ!

මම ඔබට කැමතියි මේ ලිපිය වට්ටෝරු දී සාකච්ඡා අවම වශයෙන් එක් බව විශ්වාසයි, සහ දැන් බිත්තර සමග ෙමෝර තෙල් සලාද සෑම විටම මේසය මත වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.