ව්යාපාරිකමානව සම්පත් කළමනාකරණ

නීත්යානුකූල දොට්ට දැමීම්

මතභේදාත්මක ශ්රම තත්ත්වයන් එක් ඔහු ඔබ්බට හේතු සේවක අඩු කිරීමයි. මෙම ඉතා කාලය නාස්ති ක්රියාවලිය සේවක තුවාල නොවන බව එවැනි ක්රමයක් තුළ හරහා යන්න වේ. අවසාන කිරීම සඳහා පදනම රැකියා වදනක් "කප්පාදුවේ" හෝ ලෙස සේවය කළ හැකි "සේවක සංඛ්යාව අඩු කිරීම." මෙම නොවැදගත් වට්ටෝරු වෙනස.

සමාගම කම්කරුවන් සංඛ්යාව අඩු යයි නම්, එම සේවා, සේවක රැකියා ස්ථානයේ තබන්න අයිතිය වඩාත් සුදුසුකම් ලබා තිබේ. මෙම අවබෝධ කරගත හැකි ය. ඕනෑම අවස්ථාවක, සුජාත සේවකයාට අයිතිය අවම කිරීම, සම්පූර්ණයෙන්ම ගරු කළ යුතුය විට.

අඩු දැන්වීමක් ප්රදානය කිරීමට පෙර, එය අවශ්ය තත්වය විශ්ලේෂණය කිරීමට, සේවක වෘත්තීය හැකියාවන් සන්සන්දනය කිරීම වේ. පසුව පමණක් ඔහුගේ කැපීම පිළිබඳ සේවක දැනුවත් කිරීමට. එපමනක් නොව, එය ලේඛනගත කළ යුතුය.

සැසඳීම් සඳහා - සිය වෘත්තීය මත ඇති සියලුම තොරතුරු පිළිබිඹු කරන ලද උධෘතයක්, සූදානම් වන නිපැයුම් කම්කරුවන් එක් එක් සඳහා. තෝරාගත් අයදුම්කරුවන් වැඩ කටයුතු ඉදිරියට අවම කිරීම සඳහා අපේක්ෂකයන් පසු, සහ විශේෂ කොමිසමක් නිර්මාණය. එය සාමාජිකයින් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත විය යුතුයි. සමාගම වෘත්තීය සමිති සංවිධාන ඉදිරියේ දී, කොමිසම වෘත්තීය සමිති සාමාජික සක්රිය කල යුතුය. , කොමිසමේ නිවැරදිව රැකියා ස්ථානයේ සේවකයන් ඉවත්ව වාසි කප්පාදුවේ සඳහා ලබා දී ඇති ලිපි ලේඛන විමර්ශනය කිරීමෙන් පසුව, තීරණය කරයි. එවිට, සේවක කපා ඇති බව හේතුව විශේෂණය කරන ඇති ප්රොටොකෝලය.

කාර්ය මණ්ඩලය අඩු වෙන්නේ විට සේවකයින් සමහර ප්රවර්ගයන් සහතිකය. ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  1. මෙම තත්ත්වය තුළ සිටි කාන්තාවන්,
  2. වසර තුනකට වඩා වැඩි පැරණි නොවන දරුවන් ඇති දැඩි කාන්තා;
  3. මව - තනි, ආබාධිත මත අත් - ළමා, අවුරුදු 18 ට වඩා පැරණි, හෝ වයස අවුරුදු 14 න් පහළ සම්පන්න නිරෝගී දරුවෙක්;
  4. දෙමාපියන් නොමැතිව දරුවන් ඇති දැඩි කරන වෙනත් පුද්ගලයන් ඉහත ප්රකාශ කළේය.

ක්රියා පටිපාටිය සාපේක්ෂව, සංවිධානය, සන්නිවේදන, කැපවීම වැනි ගුණාංග - සලකා නොවේ. සියලු අවධාරණය සේවකයාගේ වෘත්තීය ගුණාංග මත කාර්ය සාධනය මත ධනාත්මක බලපෑමක් වේ.

සේවක අඩු ගැටුමක් තත්ත්වය හේතු කළ යුතු නැහැ. දීමනාව ඔහුගේ රැකියා ස්ථානයේ දී රැඳී සිටීමට මනාප අයිතියක් ඇති බව කම්කරුවන් හා සේවක ප්රවර්ගයක් නොමැත. ඒවා:

  1. යැපෙන්නන් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් පවුල් සිටින කම්කරුවන්.
  2. සමාගම වන දිශාවට වෘත්තීය සංවර්ධනය පිළිබඳ සිටින සේවක සංඛ්යාව;
  3. ඔවුන්ගේ රට ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සටන්, හෝ ආබාධිත දෙවන ලෝක යුද්ධයේ දී සහභාගි වූ ආබාධිත පුද්ගලයින් කවෙර්ද;
  4. ලැබූ සේවකයින් වැඩ තුවාල හෝ වෘත්තිය සමග සම්බන්ධ රෝග.

වරක් පූර්ව භංග අයිතිය අනුව, සේවකයන් ලැයිස්තු පහ කිරීමට රැකියාවේ බැඳී සිටින තීරණය කළා. තවද, නිර්මාණය සේවයෙන් සඳහා සේවකයා එය කියවා අත්සන් යුතු අවම කිරීම,.

එසේම, සේවක සේවා යෝජකයා සතුව තවත් වෙබ් අඩවිය වෙත පරිවර්තනය පූජා කළ හැකි අවම කර ඇත. පරිවර්තනය සේවක ලිඛිත කැමැත්ත පසු සිදු කරන ලදී. ඊට අමතරව, එය ඕනෑම පුරප්පාඩු වන මන්ත්රීධුරය තෝරා ගැනීමට ඇති අයිතිය නොවේ. යෝජිත රැකියා ස්ථානයේ කරන ලද සේවකයාගේ සුදුසුකම් සපුරා යුතුය. සේවා යෝජකයා මෙවැනි කාර්යයක් පහසුකම් සැපයීමට නොහැකි නම්, එය ඔහුගේ සෞඛ්ය තත්වය හා අනුරූප වන අතර, අඩු වැටුප් සහිත කාර්ය තනතුරු හා බාල ලබා ගත හැක.

සේවක අඩු උල්ලංඝනය සිදු විය, නම්, පුද්ගලයා අධිකරණයට අදාළ විය හැක, හා අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට වැරදි ෙලස සේවයෙන්. විත්තිකාර - සේවායෝජකයා නීතිමය හා පවතින නීති රීති වලට අනුකූලව නිෂ්පාදනය අඩු කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය බව ඔප්පු කළ යුතුය. එසේ නැත්නම්, සේවකයා සිය තනතුර නැවත පිහිටුවන කළ යුතුය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.