බුද්ධිමය සංවර්ධනආගම

තහවුරු - වේ ... සක්රමේන්තු සාරය, විශේෂයෙන්ම ක්රිස්තියානි විවිධ දිශාවන්

තහවුරු - මෙම සංකල්පය මානව ක්රියාකාරකම්, විවිධ ප්රදේශ වල සොයා ගත හැක. බොහෝ විට යන වචනය ආගමික සන්දර්භය තුළ භාවිතා වන අතර, නමුත් ඒ දෙකම, ආර්ථිකය හා ජාත්යන්තර වෙළඳ නීතිය තුළ, හමුදා කරුණු සොයා ගත හැක. අපි තහවුරු නියෝජනය තේරුම් ඇත.

නිරුක්ති ශාස්ත්රය

ඒ නිසා, "ස්ථිර" කුමක්ද? මෙම වචනය "ස්ථාවරත්වය", "අනුමත" හෝ "ස්ථිර" ලෙස ලතින් භාෂාවට පරිවර්තනය කර ඇත. වෙනත් වචනවලින් කියනවා නම්, අපි ඕනෑම වැදගත් ප්රශ්නය සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය බව ගැන කතා කරනවා.

මෙම ස්ථිර කිරීම් යටතේ මිලිටරිය ක්ෂේත්රය තුළ අධිකරණය නඩු විභාගය අවසන් තීරණය අදහස්. සමහර විට දඬුවම ම ලෙස සඳහන්. මෙම දඬුවම තහවුරු පිළිබඳ සංකල්පය පූර්ව විප්ලවවාදී රුසියාව තිබුණා. මේ අවස්ථාවේ දී, එහි ඉහළ බලධාරීන්ගේ අනුමැතිය ලබා ක් පමණ විය.

පක්ෂ එක් දෙවන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කොන්දේසි සම්පූර්ණ පිළිගෙන ආර්ථික, එම වචනය කොන්ත්රාත්තුව පටිපාටිය සම්මත සඳහන්. ජාත්යන්තර නීතිය ඕනෑම ලේඛනයක අනුමැතිය ක්රියාවලිය විස්තර කිරීමට යන වචනය භාවිතා කරමින් පථයන් එය අයත්, උත්තරීතර ආයතනය වේ.

ආගම තහවුරු කිරීමේ සංකල්පය

මෙම ක්රිස්තියානි ආගම ගැන එය ආගමික චාරිත්රයක් වන නිජබිමේ යොමු වේ. මෙම මෙම නඩුවේ පුද්ගලයා, රහස්, ඒ නොපෙනෙන විශේෂ ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්රසාදය සේවය බවයි. සක්රමේන්තුව මාර්ගය විවෘත වන, සමිඳාණන් වහන්සේ සමඟ මනුෂ්ය රැස්වීම සලකුනු, මැවුම්කරු වගේ බවට පත් කිරීමට ඉඩ සලසමින්, ආත්මිකව ඔහුට සමීප ලබා ගන්න. ක්රිස්තියානි ආගම ගැන, එය ආශ්චර්යමත් පරිවර්තනීය බලය උරුම කිරීමට කිසිදු පූජක, දෙවියන් වහන්සේ මිනිසා රැගෙන බව විශ්වාස කෙරේ. සියලු සක්රමේන්තු finisher සමිඳාණන් වහන්සේ වන අතර, පූජක මඟ පෙන්වීමක්, දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත සිදු මෙවලම් කාරුණික සිදු කරයි.

තහවුරු මූලාරම්භය

, තහවුරු හෝ අභිෂේක වන සක්රමේන්තුව ශුද්ධාත්මයාණන් මුද්රණය සකස් කිරීමට වන අතර, නව ජීවිතයක් මුල වන මෙම විශේෂ දීමනාව, ඔහුගේ බව්තීස්මයෙන් පසුව බවයි. මෙම තෑගි මුල් කිතුනුවන් නියෝජිතයන් තමන් තැබීමේ මගින් ලබා. මෙම සක්රමේන්තුව පූජා තෑගි පූජකයන් විසින් සිදු කරන ලදී ගැනීමට ප්රාර්ථනා කළේය අයගේ සංඛ්යාව වැඩි සමඟ.

කතෝලික ආගම එය මුලින්ම අත් පමණක් තැබීමේ භාවිතා කරන ලද්දේ, සහ එකම දහතුන් වන සියවසේ දී, එය ලෝකයේ අභිෂේක විසින් ප්රතිස්ථාපනය කරනු ලබයි. ඉස්කෝලෙ ස්වරූපයෙන් සිදු වී ඇති යම් වෙනස්කම් නොතකා, පමණක් රදගුරුවරුන් අයිති වර්තමාන කාලය දක්වා දකුණු සිදු විය.

ආගමික අවබෝධය වෙනස්කම්

තහවුරු (මෙම සංකල්පය, දැනටමත් සඳහන් කර ඇති පරිදි, කිතුනුවන් අතර සොයා හා සක්රමේන්තුව වේ) ඇමතිකමක් ඇත. ඔහු ඇතැම් යාච්ඤා ආරම්භ සහ ඔහුගේ ලෝකයේ අභිෂේක හිස මත අත් vozlaganiem පවසයි. තහවුරු - කතෝලික සහ රෙපරමාදු විසින් භාවිතා කරන බව නමක්. ඕතඩොක්ස් සක්රමේන්තුව "ආලේප" යන වචනයෙන් අර්ථ දක්වා ඇත.

ආකාරා වෙනස්කම් නමස්කාර නීති පවතින වෙනස්කම් සාරය පිළිබිඹු කරයි. ඔවුන් කිහිපයක්. පළමු - කොමිසමේ කාලය වේ. ගතානුගතික වහාම ආලේප බව්තීස්ම පහත සඳහන්.

ස්ථිර , කතෝලික සභාව හේතුව වයස අවුරුදු ළඟා මත, පසුව සිදු හෝ ළමා පුද්ගලයෙකු දැනටමත් දැනුවත් තෝරා ගැනීමක් කළ හැකි වන විට ", අවබෝධය වයස අවුරුදු", කතෝලික බව පැවසේ. නීතියක්, වසර හතක් ආරම්භ වීමත් සමග වයස අවුරුදු ලෙස, නමුත් කිසිදු දෘඪ කට්ටලයක් කැනනය රාමුව ඇත.

දෙවන - තහවුරු කතෝලික රැකියා ස්වරූපයෙන් සිදු වන විශේෂ පුහුණුව, අවශ්ය වේ. තවදුරටත් දෙවියන් වහන්සේගේ නීතිය දැනුම මත විභාගය වගේ දෙයක් නැත. පසුව බිෂොප්වරයා සක්රමේන්තුව සමරයි.

නීතියක් ලෙස, තහවුරු ළදරු කාලයේ සිදුවන නිසා ඕතඩොක්ස් සූදානම් එවැනි චාරිත්රයක්ද, නොවේ.

මෙම සක්රමේන්තුව කරන අයට තුළ වෙනසක් ද පවතී. කතෝලික සම්ප්රදායේ, රදගුරුතුමාට. ගතානුගතික ඔහු අභිෂේක සඳහා වූ ලෝක සූදානම් කිරීමේ අයිතිය රඳවා ගෙන සිටී. නීතියක් ලෙස, එය ඔහුගේ ආශීර්වාදය සමග කුලදෙටු හෝ රදගුරු සූදානම් වේ. ක්රියා පටිපාටිය ම වතිකන් රදගුරුතුමාට, නමුත් පූජක (පූජකයා පියතුමා) පමණක් නොව සිදු කල හැක.

කතෝලික තහවුරු

පිටතින් සිල්වත්, ඔහුගේ හැසිරීම පිළිබඳ සක්රමේන්තුව හා සැමරීමට සූදානම් සියලු අදියරයන් සභාවට නව යොවුන් දැනුවත් කිරීම වීමයි. මෙය, නෙත මුළු පවුල විසින් සමරනු ලබන කතෝලික ජීවිතයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක් වේ. මෙම නව යොවුන් යාච්ඤා ගීතිකා, සුවිශේෂ ග්රන්ථ කැබලි වෙත වාර්තා වේ ලද කාල සක්රමේන්තුව දීර්ඝ සකස් කිරීම, පූර්වප්රාප්තිකයා.

, තහවුරු කළ අතර වේ මෙසියස් ඒකාබද්ධ නැත, වෙනම කාලය තුළ පැවැත්වෙන මෙම සේවාව. එය සාමාන්යයෙන් සමීප ඥාතීන් හා මිතුරන් ඉදිරිපත් වේ. සමහර විට එය ආගමික චාරිත්රයක් එකවර පවුල් කිහිපයක් සඳහා සිදු කරන ලදී. එය රදගුරු සපථ කරයි. අභිෂේක ලත් යන සක්රමේන්තුව අනුව සභාව සමග ඔහුගේ හවුල් සංකේතවත්, විශේෂ ලේඛනය පිළිගන්නවා.

කතෝලික ස්ථිර වූ සක්රමේන්තුව ඇවෑමෙන්, ගාම්භීර සමරනු ලැබීය. විශේෂ සම්ප්රදායන් කිසිවක් නොමැත. සියල්ල සක්රමේන්තුව ලබා, දරුවාගේ මතකය මේ විශේෂ දවසක් කිරීමට දෙමාපියන් ආශාව විසින් තීරණය කර ඇත.

ලුතරන් ස්ථිර

එය වඩාත් පරිණත වයස අවුරුදු දී, කතෝලික ධර්මය මෙන් සිදු කරනු ලබයි. එකම වෙනස එය මෙහි අවුරුදු 14 ක පුද්ගලයින් අවසර බව ය. රෙපරමාදු ස්ථිර ඔහු පිළිගන්නා ලද ඇදහිල්ල, මිනිසෙකු, සවිඤ්ඤාණික පාපොච්චාරණය පෙන්වන නිජබිමේ අදාළ නැත, සහ පතා පරිදි අර්ථ දක්වා ඇත.

සමාන ක්රියා පටිපාටිය කතෝලික සිදුවේ. බයිබල් පද පිළිබඳ අධ්යයනය කරන ඇය ගැඹුරු සකස් කිරීම,, මතක තබා යාච්ඤා ගීතිකා, තනි කොටස්, රෙපරමාදු ඉතිහාසය පූර්වප්රාප්තිකයා. තහවුරු කිරීමේ ක්රියා පටිපාටිය දිවෙන සන්ඩේ සේවය නව යොවුන් වියේ දැනුම නිරූපණය කරන්න. මේ පිළිවෙත ජනතාව එය අමුණා ඇති කිරීමට පල්ලිය, මූලධර්ම දැනුමක් බව තහවුරු කර ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙයි.

එහි සම්මත නම වන යම් ලියවිල්ලක් ලබා දී ඇත පස්සේ. මෙම උපත්, බව්තීස්ම ස්ථිර කිරීම්, ස්ථානය හා වේලාව දිනය දක්වයි. සුබ පැතුම් හා විශේෂ සැමරුම් විසින් අනුගමනය පසු පතා කොමිසම.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.