ස්වයං-වගාමනෝ විද්යාව

අධ්යාපනික තත්ත්වය සහ ඔවුන්ගේ තීරණය ආදර්ශය. සංකීර්ණ අධ්යාපනික තත්ත්වයන් විසඳා ගැනීම සඳහා ක්රම

මෙම අධ්යාපනික තත්ත්වයන් ගැන සලකා බලන්න සහ ඒවා විසඳගන්න. සමහර විට මෙම ප්රශ්න උදව් නමුත් ගැන කාහටත් කරදර කරන්න බැහැ. ඇයි? දේ අප එක් එක් දෙමාපියෙක් හෝ ඊට වැඩි මිතුරා එක්කෝ එය, හෝ කෙනෙකු සාපේක්ෂ දෙයක් වන අතර, ඒ නිසා කලින් කලට අප දරුවන් හෝ නව යොවුන් වියේ කෙළි සෙල්ලම්, බරපතල වැරදි හෝ ප්රචණ්ඩකාරී සටන් සමග කටයුතු කිරීමට සිදු වේ.

සංකීර්ණ අධ්යාපනික තත්ත්වයන් (සහ ඔවුන්ගේ විසඳුමක් ආදර්ශය මාර්ගය විසින්, පහත පෙන්වා ඇත වනු ඇත) පවා නම්, පළපුරුදු වෘත්තිකයින් අනුව ඔබේ වෘත්තීය ක්රියාකාරකම් හි විෂය පථය ඇතුළත් කර නැති අතර, ඔවුන් සමඟ සාර්ථකව කටයුතු තවමත් හැකි ය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ පමණක් මූලික නීති සහ රෙගුලාසි දැන යුතුයි.

මෙම ලිපිය, තරුන පරම්පරාව සමඟ පොදු භාෂාවක් සොයා ගන්නේ කෙසේ ද ගැන කතා කරනු ඇත. පාසල් අධ්යාපනික තත්ත්වයන් ඇති තීරණය පිළිබඳව, ඇත්තෙන්ම, සහ ගෙදර ලෙස, විද්යාත්මක දෘෂ්ටි සිට සාකච්ඡා කරනු ඇත.

වගන්තිය 1. ගුරු ප්රායෝගිකව තත්වය කුමක්ද?

දරුවන්ගේ අධ්යාපනය තුළ අවස්ථානුකූල ප්රවේශය පැමිණීමත් සමග වඩ වඩාත් එවැනි "අධ්යාපන තත්වය" හා කොන්දේසි අසා ඇත "අධ්යාපනික කටයුත්තක්." මෙම කොන්දේසි මගින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? පුහුණු ප්රශ්නයක් ලෙස එවැනි දෙයක් කොටසක් ලෙස ඔවුන් සලකා එය කළ හැකි ද?

පළමුව, අපි නිර්වචනය කිරීමට උත්සාහ කරමු.

ඒ නිසා තත්ත්වය ඉගැන්වීම - එය සාමාන්යයෙන් ගුරු හෝ ටියුටර් වෘත්තීය කටයුතු තුල දී මතුව සහ වැඩිදුර අනුමැතිය අවශ්ය බව යම් කාර්යයක් හා මනෝ-අධ්යාපනික තත්ත්වයන් පැන නැගීමට තුඩු දුන් බව ජීවිතය තත්වයන්, කරුනු කාරනා හා කතා වේ.

සමහර පූර්ණ කාලීන ගුරු තත්ත්වයන් බොහෝ විට තීරණය කිරීම සඳහා, ගුරුවරුන්, අධ්යාපනඥයින් හෝ දෙමාපියන් (ගෘහ) සිසුන් ක්රියා ඉක්මනින් විශ්ලේෂණය කිරීමට ඉඩ ඒවා විසඳාගැනීම ධනාත්මක මෙම ප්රශ්නයට හේතුව හා ලක් විය.

සමහර විට, එය පාලනය නොකලහැකි ගත හැකි වුවද, අභිරුචි (සම්මත නොවන) අධ්යාපනික තත්ත්වයන් (සහ ඔවුන්ගේ විසඳුමක් ආදර්ශය, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස), ඉවත් කිරීමට තවදුරටත් කාලය අවශ්ය සංකීර්ණ හා ඒ නිසා ය.

අධ්යාපන ක්රියාවලිය අධ්යයනය සහ ඇගයීම සඳහා එවැනි තත්ත්වයන් ඇති භූමිකාව දැවැන්ත වේ. ඇයි? පිළිතුර ම යෝජනා කරයි. එය ඔබ සියලුම කටයුතු ලබා ගත හැකි ශක්තීන් සහ දුර්වලතා දකින්න පුළුවන් ඒ වගේ ප්රශ්න හරහා ය.

2. මනෝ-අධ්යාපනික තත්ත්වයන් මෙම තීරණය කොටස. පදනම කුමක් ද?

මෙම තත්වය සඳහා ප්රධාන හේතුව පාසල් පරිසරය තුළ කිසිදු ගැටලු සහගත සාධක ප්රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන සිදුවීමකි. එවැනි ගැටුම් සාමාන්යයෙන් කිරීමේ සිද්ධිය මතු:

 • අතෘප්තිය අසාමාන්ය උද්දීපනයක් හෝ පුද්ගලයෙක් හෝ යමක් එකත් ප්රකාශ;
 • අඛණ්ඩතාව සහ අදහස් හෝ අදහස් සමාන නොමැති නිසා වෙනස්කම්;
 • එදිරිවාදිකම් හෝ ප්රතිරෝධයක් ක්රියා කෙනෙකු යමක් ස්වරූපයෙන් විපක්ෂ;
 • ප්රති - පියවර, වෙනත් ක්රියාමාර්ග පෙනුම වළක්වයි;
 • කවුරුහරි හෝ දෙයක් අතර සම්බන්ධතාවය උල්ලංඝනය ප්රතිඵලයක් පරතරය.

3. ප්රධාන පියවර කොටස එය හඳුනාගන්නා විට ගැටුමක්. උදාහරණයක් විසඳුම් අධ්යාපනික තත්වය

ඕනෑම ගැටුම්කාරී අවස්ථාවට අනුමැතිය අවශ්ය, සහ ගුරු වැඩ ඔවුන්ගේ සියළු ක්රියාකාරකම් පියවර විස්තර විසින් පියවර ක්රියාත්මක කිරීමට ය.

එවන් සිද්ධීන්, සිතා මතා හෝ වැරදීමකින් සිදු විය හැක. එහෙත්, හේතුව කුමක් වුවත්, ඔවුන් කල්පනාකාරී හා ප්රවේශමෙන්, ගිණුමට ගැටුමට සම්බන්ධ සියලූ පාර්ශ්වයන් අවශ්යතා ගනිමින් විසඳා ගත යුතු. මේ සඳහා, සහ සංකීර්ණ අධ්යාපනික තත්ත්වයන් විසඳා ගැනීම සඳහා විශේෂ ක්රම සඳහා.

නිශ්චිත අධ්යාපන ප්රශ්න පිළිබඳ විස්තරයක් කිරීමට අවශ්ය ද යන කාරණය අනාවරණය මත හා එහි අන්තර්ගතය ස්වභාවය තීරණය කිරීම සඳහා. මෙම තත්ත්වය විශ්ලේෂණය හා තක්සේරු ගැටුමේ ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම හා වඩාත් වැදගත් කාර්යයන් සකස් කිරීමට උපකාරී වේ. විශේෂඥ විසින් ලබා ගන්නා ලද සහ විග්රහ තොරතුරු අනුව ඉගැන්වීමේ නිශ්චිත ක්රම තෝරා ගත හැකිය.

හැකි විසඳුම් තෝරා මෙන්ම ඔහුගේ වැඩි න්යායික හා ප්රායෝගික පුහුණුව සිට, ගුරුවරයා වෘත්තීය අත්දැකීම් මත විශාල වශයෙන් රඳා පවතී. ගැටුමේ විසඳුමක් සඳහා විශාල වැදගත් නිසි ඔවුන්ගේ ක්රියා හා තීරණ ගුරුවරයා ස්වයං පිළිබිඹුවක් හා ඇගයීම සිදු කිරීමට ඇති හැකියාවයි.

පුළුල් වෘත්තීය අත්දැකීම් සහ විශේෂඥ කරන ගුරුවරුන්, විශේෂයෙන් තම ක්රියාවන් පියවර විස්තර විසින් පියවර අවශ්ය නැහැ. නමුත් තරුණ ගුරුවරුන්, මෙම තාක්ෂණය දරුවන් සමඟ වැඩ ඔබ පෙර පාසල්, උදාහරණයක් ලෙස, හෝ කනිෂ්ට පාසල තුළ අධ්යාපනික අවස්ථාවන් ඉක්මන් හා පැහැදිලි තීරණය අවශ්ය වන විට උදව් විය හැක.

4. ඒකකය තත්ත්වය හඳුනාගනිමින්

පාසල් දිවා කාලයේ ගුරුවරයා නිරන්තරයෙන් සිසුන් සමඟ අන්යේන්ය සහ විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ වේ. සංකීර්ණ අධ්යාපනික තත්ත්වයන් විසඳා ගැනීම සඳහා පළපුරුදු වෘත්තිකයින් ක්රම ලෙස සමහර විට ඔබ ඉතා දුෂ්කර විය යුතු පටන්, වසර ගණනාවක් පුරා සිදු හැරී ඇත.

ඇයි ඒ? දේ දෛනික පදනම මත සිසුන් හැසිරීම නීති පිළිපැදිය හා ගුරු අවශ්යතා සඳහා අනුකූල වීම පිණිස අපහසු බව, ඒ නිසා එසේ මත පාසල් පරිසරය තුළ සාමය උල්ලංඝනය, අඬදබර කරගැනීම, දුක්ගැනවිලි සහ තිබිය හැකි ය. ඩී

පළමු පනත - ඇත්ත සොයා ගැනීම. උදාහරණයක් ලෙස, ගුරු මූලික ශ්රේණි ශිෂ්ය පඩි පෙළ මත පිහියකින් වැට නරක් දැක්කා. එක්කෝ සිසුන් එක් විවේක කාලය තුළ පන්තියේ ළමයෙක් එක්ක සටන් තිබූ හෝ එහි වගකීම් හා අනුකූල වීම සඳහා අසාර්ථක මෙන්ම, ඒ ගැන ගුරුවරයා සොයා.

වගන්තිය 5. නිදර්ශන තත්ත්වය

මෙම අවස්ථාවට තවදුරටත් ගැටුම් සාරය සොයා ගැනීමට උදව් වනු ඇත, විස්තර හා මාතෘකාවේ විස්තර කිරීමට හොඳම. සත්යයය සෙවීම, වැදගත් සංවාදය හා පවා විවාදයකි.

මෙන්න අපි ඉගැන්වීමේ තත්ත්වය අවසන් කර තිබෙනවා. උදාහරණ ඇත්තටම අපි මේ වගේ නම් කළ හැකි ද පඩිපෙල වැට, වංචා දූෂණ සමඟ තත්ත්වය, උදාහරණයක් ලෙස, විශ්ලේෂණය, දින නියමයක් නොමැතිව විය හැක: "! ඒක වෙන්න බැහැ"

පඩි පෙළ ගුරු ඉවුර දිගේ ක්රමයෙන් පහළට අහම්බෙන් සිසුවෙකු ලෙස, දැක, එය penknife සමග එම පඩිපෙල වැට කපා කිරීමට උත්සාහ. ගුරුවරයා දුටු, මේ දරුවා අඩවියේ ජැකට් අමතක, පලා ගියහ. ගුරුවරයා සිදු වූ සියල්ල තම පුතා එවැනි සිදු විය හැකි බව විශ්වාස කරන නොහැකි දරුවාගේ මව පැවසීය. ඇය ඔහුගේ පුතා දොස් නැති බව ඒත්තු, ඔවුන් තට්ටු නිවාස තුළ ජීවත් නිසා පරිපූර්ණ හා ලස්සන අවට පරිසරය සමඟ, සියලු පවුලේ පරිස්සමින්, එය වෙනත් ක්රීඩකයන්ට කළා හා නිවැරදිව දේවල් සහ ගෘහ භාණ්ඩ මත පදනම් වී ඇත.

මව පුතා ද යන ප්රශ්නය මත ඔහු පමණක් ඔහුගේ පිහියක් උත්සාහ කිරීමට අවශ්ය බව පවසා ඇත. ගුරුවරයා ලියන මේසය හෝ ගෙදර පුටුවක් දී කපා ඇසූ විට, දරුවා පුදුමයට හා කෝපය සිතන්න. මෙම වගුවේ ඔහු තම පියා මිලදී නිසා ඔහු, මේ සිදු කළ නො හැකි බව පමණක් වග විය.

මෙම තත්ත්වය පින්තූර පුනස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව, ඔබ එහි විශ්ලේෂණ යන්න පුළුවන්.

6. kindergartens හා පාසල්වල ප්රධාන අධ්යාපනික තත්ත්වයන් කොටස

පාහේ කළ නොහැකි සොයා ගැනීමට සියලු ප්රශ්නවලට පිළිතුරු යටතේ Turnkey විසඳුමක් අධ්යාපනික අවස්ථාවන්. ඇත්තෙන්ම, පවා එක් එක් වයස් කාණ්ඩ සඳහා එහි සම්මත නඩු, සමන්විත වේ.

දරුවන් සඳහා ප්රාථමික පාසල් වයස, උදාහරණයක් ලෙස, පහත දැක්වෙන තත්ත්වයන් ලක්ෂණ:

 • Yabednichestvo, හෙලා දැකීම් හා පැමිණිලි. සම වයසේ මිතුරන් yabednichestvu හා හෙලා කිරීමට සෘණ ආකල්පයක් බව දරුවන් දන්නවා. කෙසේ වෙතත්, සිසුන් නිරන්තරයෙන්ම ගුරුවරුන් ගැන පැමිණිලි කර ඇත: "මා ගෙන ගියේ ..."; "මම එය ඉල්ලා අස්කර ... ඇති"; "ඔහු මට තල්ලු", සහ යනාදි. ඩී
 • සටන, ගැටුමෙන්. මුහුණ තවත් කට්ටලයක් සම්බන්ධයෙන් දරුවාගේ ආක්රමණශීලී සහ ප්රචණ්ඩකාරී හැසිරීම හේතු: නිසා අදහස් ඒ හා වෙනස්කම් කවරේද; නිසා පලි සඳහා ආශාව, නැගී හෝ අනුමත, සහ යනාදි. ඈ. මෙම හැසිරීම මතු සහ මුල් පාසල් අවුරුදු තවමත් ශක්තිමත් ගැනීමට පටන් ගෙන තිබේ. ඉන් අනතුරුව, එම වඩා බරපතල මානසික සහ අධ්යාපනික ගැටලු විය හැක.
 • හුවමාරු. "මම ඔයාට කිව්වා, ඔබ මා වේ" පුලුල් ව පැතිරුනු හා සහාය දරුවන් පිළිබඳ මූලධර්මය මත දරුවන් තමන් අතර ඇති සම්බන්ධතාවය. නමුත් නීති තොරව විනිමය දබරයට නවන්තුරෙයි අභිලාෂය, තණ්හාව හා අමනාපකම් වර්ධනය ප්රවර්ධනය, ගැටුම් තත්ත්වයන්ට ප්රධාන විය හැක.
 • බිය. දරුවන් බාල පන්ති බිය පිළිබඳ හැඟීමක් යටත් වේ. ඔවුන් දෙමාපියන්, ගුරුවරුන්, ආගන්තුකයන්, සතුන්, ආදිය බයයි
 • දේවල් විනාස. බොහෝ දරුවන් ඔවුන් නරක්, පෞද්ගලික හා අන් අයගේ දේවල් ද්වේෂ සහගත වේ.
 • කෙටි නම් හා කෙටි. පාසල් දරුවන් එකිනෙකා බොහෝ විට ඔවුන්ගේ නම් නොව, කෙටි නම් නොවේ වඩා එකිනෙකා ඉල්ලා සමග සන්නිවේදනයේ වන අතර, බොහෝ විට එය අවමානය අරමුණ වේ.

මෙම සැලැස්ම අධ්යාපනික තත්වය (සහ ඔවුන්ගේ විසඳුමක් ආදර්ශය විශ්ව නොවේ) දින නියමයක් නොමැතිව මාරු කළ හැකිය.

වගන්තිය 7. ගැටුම් නිවැරදිව විග්රහ කරන්නේ කෙසේද?

පාසල් දේපල හානි පිළිබඳව ඉහත සඳහන් උදාහරණය අධ්යාපනික තත්ත්වය නිසි විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා, ඔබ විසින් පහත සඳහන් ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්ය:

 • මෙම අවස්ථාවට හා දෙබස් ප්රධාන සහභාගී කවුද?
 • ගැටුම් ඇති වීමට හේතුව කුමක්ද?
 • මෙම ක්රියාව සඳහා චේතනාව කුමක්ද?

මෙහි ප්රධාන උත්සවය ශිෂ්ය කිරීමට පක්ෂය වේ. ඔහුගේ ම දේවල් ඔහු ප්රවේශමෙන් සඳහන් නමුත් සන්සුන්ව පාසල් දේපල කෙලසයි. මෙම ගැටුමේ හදවත ලෙස මතභේදයක් ඇත. පිරිමි දරුවා ඔහුගේ ක්රියාව හැසිරීම පිළිගත් සම්මතයන් පටහැනි නොවන බව විශ්වාසයක් පවතී. එය සිය බඩු බාහිරාදිය පමණක් නොව, මහජන පමණක් නොව ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්ය බව පැහැදිලි වුවද. ඔවුන් එම හැසිරීම නීති උල්ලංඝනය තේරුම් නැති නිසා ඔහු නොදැනුවත්වම නසා, ඔහුගේ ක්රියාවන්.

අධ්යාපනික, ගැටළුව, ඒ කියන්නේ, පැහැදිලි ය. පෙනෙන විදිහට, පියා තම පුතා penknife, දුන් මෙම විෂය ප්රධාන අරමුණ පැහැදිලි නැත.

වගන්තිය 8. ප්රථම ස්ථානය සකස් කළ යුතු කුමක්ද කාර්යයන්

අවස්ථාවට විශ්ලේෂනයක් අතර අපි ඉතාමත් වැදගත් ඉස්මතු කළ යුතු, ගැටලුව නිවැරදිව සකස් කිරීමට උපකාරී වේ. තීරණය සහ විභේදනය දියත් කිරීමේ වැදගත්කම තීරණය වීමෙන්. අපගේ උදාහරණයේදී, පහත සඳහන් කාර්යයන් තිබේ:

 • ඔහු එවැනි ක්රියා සිදු කළේ නැත, දරුවා අනාගතයේ දී ඔහුගේ වරදක් තේරුම් උදව් වේ;
 • ඔබ සකසුරුවම් හා නිරවද්යතාව යන ගුණාංග කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට අවශ්ය බව ඇති දැඩි කිරීමේදී දෙමාපියන් අවබෝධය ප්රකාශ කිරීමට: දරුවා තම දේවල්, පමණක් නොව, අන් අයට පමණක් නොව, අරපිරිමැස්මෙන් ප්රතිකාර ලබා ගත යුතුය;
 • ඔහු පිරිමි ළමයා ඉගෙනුම ලැබූ පන්ති කාමරය, දරුවන් සමඟ සංවාදයක පැවැත්වීමට, හා සිසුන් දේවල් නරක් අවස්ථා නොසලකා නැහැ.

වගන්තිය අධ්යාපනික ගැටලු විසඳීම 9. ක්රම

තත්ත්වය සොයා පසු ඉතාම දුෂ්කර අදියර - එය තෝරා උත්සහ වේ.

අපි නවීන ගුරුවරයා තරමක් දුෂ්කර ලබා දෙන බව නිසැකවම කිව හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, එහි කාර්ය තත්ත්වයන් සමග ගනුදෙනු කිරීමේ දී අත්දැකීම්, නමුත් එය තවමත් දුර්වල අවබෝධ කර ගත හැකි ය. එය ගුරුවරයා එය ඔහුගේ විශේෂ ක්රියාවන් හා ක්රියාවන් ගැන දරුවා සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ කොහෙද සිසුන්, සමඟ අන්යේන්ය අධ්යාපන තත්ත්වයන් ඇති යෝජනාව හරහා ය.

අපි ආපහු තත්වය පිලිබඳ අපගේ උදාහරණයක් යන්න නම්, අපි දරුවෙක් ඇති දැඩි දෙමාපියන්, වැරදි හැසිරීම් රටාව සාමාන්යයෙන් පිළිගෙන තිබුණු නියමයන් උල්ලංඝනය වූ බව පැවසූ බවයි බලන්න. පළමු වරද දෙමාපියන් - ඔවුන් ආගන්තුක දේවල් බලාගන්න පුත්රයා උගන්වා නැත. දෙවන වරද - මගේ පියා, ඔහු පිහියක් ලබා දීම, එහි අරමුණ පැහැදිලි නැත. මේ අවස්ථාවේ දී, ගුරුවරයා ඔවුන්ගේ පුතා සමග සපයල අලුත්වැඩියා එකට ඔහුගේ පියා සමඟ, මෙම තත්ත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡා ඔහු තම වරද වැරදිසහගත තේරුම් ගැනීමට, අනාගතයේ දී penknife පත් ගැන කතා කිරීමට දෙමාපියන් උපදෙස් හැක.

තවදුරටත් අධ්යාපනික වැඩ බොහෝ දුරට අයදුම්පත් කාර්යක්ෂමතාව මත රඳා පවතී අධ්යාපනික කාර්යය අවසර දෙන්න.

ඒකකය විසඳුම් 10. උදාහරණ

ඒ නිසා, ඒ කියන්නේ, ඉගැන්වීම තත්ත්වය පවතී. හා මේ වගේ විසඳුම් සමාන අවස්ථා පිළිබඳ උදාහරණ, පහත සාකච්ඡා කළහ. දරුවන්ගේ මනස හා හැසිරීම් වල සුවිශේෂතා, විශේෂයෙන්ම නව යොවුන් වියේ මොනවාද?

 • ගැටුම් මගින් සංලක්ෂිත දරුවන් නව යොවුන් වියේ, සමාජය, මුරණ්ඩුකම අභියෝගයක් ලෙස ප්රකාශ කළේය. ඔවුන් සඳහා, දැක්ම ඉහත මතය ඉතා වැදගත් සම වයසේ මිතුරන් හා වැඩිහිටියන් වේ. එම තත්ත්වයන් පිටතට හොඳම ක්රමය - ඔවුන් තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරන්න, සහ එවැනි හැසිරීම හේතුව සැලකිල්ලට ඔවුන්ගේ මතය ගැනීමට, තවත් පාලනය ස්වාධීනත්වය, සහයෝගීතාව ලබා දෙයි.
 • කාංසාව, අස්ථාවර මානසික රාජ්ය, බිය, shyness හෝ ඔවුන්ගේ මිතුරන් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට නොහැකි වූ ප්රකාශනය. මොකක්ද ඒ? අන් අය සමඟ සන්සන්දනය කිරීම නොව, ශරීරය ස්පර්ශ තවත් භාවිතය, ප්රවර්ධනය කිරීමට උත්සාහ ආත්ම අභිමානය, ඊට වඩා අඩු (පමණක් අන්ත අවස්ථාවල දී) දරුවා ගැන ප්රකාශ නිකුත් කරන්න, සියලු දේ තුළ උදාහරණයක් විය. එසේම මෙම නඩුවේ එය සැලකිල්ලට වේගය ගනිමින්, ඕනෑම තරග හා වැඩ සහභාගී වීම සඳහා මෙම නව යොවුන් බල නොකරන යහපත් වේ.
 • සොරකම් කිරීම, අනුන්ගේ දේවල් සොරකම් කිරීම. මෙවැනි ක්රියාවන්, ගුරුවරයා ඔබගේ ළමයා සමග කතා කළ යුතුයි හඳුනා ගැනීම, සමාව අයැදින දේවල් හිමිකරු ආපසු අවශ්යතාව ඔහුට ඒත්තු ගැන්වීමට උත්සාහ කරන්න. ඊට සහාය පළ කිරීම සඳහා, ඔබ පමණක් නොව, නිහඬ සහකාරිය ලෙස ඔහු සමඟ යන්න පුළුවන්. පන්ති සිදු වූ දේ ගැන දන්නවා නම්, ඔබ නරක ක්රියාවෙන් තම දරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කළ යුතුයි. මෙය සෑම කෙනෙකුටම මතය සවන් දෙන්න, සහ එකට අවසාන කළ යුතු ය. දරුවන්, මෙවැනි ක්රියාවන්, නීති විරෝධී බව තේරුම් ගත යුතු වෙනවා.
 • බොරු, වංචාව,. වංචාව ඇත්ත හඳුනාගැනීම මත දරුවා සමඟ සාකච්ඡා කර මෙම තත්ත්වය ඔහු සහ අනිත් අය වෙනුවෙන් තවදුරටත් ඍණාත්මක ප්රතිවිපාක පැහැදිලි කර ඇත. ඔහු බොරුවක් ඔවුන් වටා ජනතාව තුළ ඇති විශ්වාසය නැති වීම හේතු වන බව වටහා ගෙන ඇති ප්රධාන දෙයක්.
 • තනිකම, හුදෙකලාව, ගොදුරු වීමේ දැඩි, උණුසුම් ස්වභාවය හා නුරුස්නා. තනි තනි සම්මුඛ සාකච්ඡා ද සහාය ඇතිව ඔබේ දරුවා මේ බැහැර උදව් කිරීමට මානසික සහ මානසික ප්රශ්න, කෙසේද යන්න සහ ඔවුන්ගේ සුමට පැහැදිලි සහ ජය ගැනීම. මෙම කණ්ඩායම මෙම නව යොවුන් ප්රශංසා සහ එහි ධනාත්මක ගුණාංග අවධාරණය කිරීමට උත්සාහ කරන්න.
 • ඍණාත්මක පෙරමුණ. සමග එවැනි ළමා තර්ක ලෙස සහ ඇඟිලි ගසන්නේ නැහැ, අන් අය ඉදිරියේ අදහස් කරන්න එපා හොඳය. අපි කොහොමද බලය ඇති සැබෑ නායකයා බවට පත් කිරීමට ඔබට කියමි, ඔහු සහ මිතුරන් සමග සම්බන්ධතා සොයා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුය.
 • පාසල් "තෙරපීම" භාවයක - සමාජ සංසිද්ධිය, ඔවුන්ගේ සම වයසේ මිතුරන් ඉදිරියේ අනෙක් දරුවන්ට හිතාමතා පීඩා, කෲරත්වය, අපයෙදුම් සහ අවමානය සමග ආක්රමණශීලී ආකල්පය පළ කළේය. එය ගුරුවරයා සංසිද්ධිය මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු නො හා මහජන සමාලෝචනයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය දැක බව මතක තබා ගැනීම වැදගත් වේ. එය අනෙක් අතට, ගොදුරක් ඊටත් වඩා ස්වයං සැකයක් හා ලජ්ජාව දැනිය වනු ඇත, ඔහුගේ ගොදුරක් එරෙහිව ඊටත් වඩා ආක්රමනශීලී යෙදෙන කූඨ ව්යාපාරික වෙනස් කළ හැක. විශේෂ අවධානය නිර්මාණශීලීත්වය, මානසික විපර්යාස සහ නිර්මාණාත්මක චින්තනය වර්ධනය වෙත ගෙවිය යුතුය. කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුගේ සංවේදනය මානසික රාජ්ය - ද සංවේදනය සංවර්ධනය අධ්යාපන පදනම ඇතුළත් විය යුතුය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.