මුල් පිටුව සහ පවුලේදරුවන්

FEMP දෙවන ලාබාලතම පිරිසක්. මූලික ගණිතමය සංකල්ප ගොඩනැගීම

සියලු දෙමාපියන් තම දරුවා ක්රියාශීලී සහ බුද්ධි වීමට අවශ්ය. ඒ නිසා, බොහෝ ගණන් හා එකවර ලිවීමට ළමයින්ට ඉගැන්වීමට උත්සාහ කරනවා. ගුරුවරුන් දරුවන් සමඟ වැඩ කිරීමට එවැනි ක්රමයක් නිර්දේශ කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් දරුවා පළමු මූලික ගණිතමය නිරූපණයන් ඉගෙන යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක සංඛ්යා නොවේ. පළමු කොට සියලු දරුවා තේරුම් ගැනීමට අවශ්යයි: ටිකක්, ගොඩක්, දක්වා, පහළට, විශාල, කුඩා, ආදිය මෙම සංඛ්යා ලේඛන - ගණිතය කුඩා කොටසක් ... ඔවුන් වසර 4 දක්වා දරුවා සඳහා ලබා ගත හැකි විය යුතුය. තව තවත් දරුවා සෑම වසරකම ගණිත අවබෝධය පුළුල් කෙරුණි. බාල හොඳ ස්වාමියා දෙවන කණ්ඩායමේ දරුවන්, හැඩ, වර්ණ හා තව කුමක් වේ. අවකාශයේ පවා දිශානතිය ගණිත ලෙස සැලකේ. ඒ නිසා FEMP දෙවන බාල පිරිසක් සංඛ්යා ඉදිරිපත් කළේ නැත.

එය වසර සඳහා ඉගැන්වීම පෙර පාඩමක් සැලැස්ම නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය වේ. ඒ නිසා ඔබ දරුවන් ගණිත අවශ්ය සියලු සංකල්පනාව විහිදී ලැබෙනු ඇත බව සහතික වනු ඇත.

පෙර පාසල් FEMP සැලසුම්

එය ගණිත තොරව පාසල් සිතීම දුෂ්කර ය. බාල දරුවන් සමඟ ඇගේ දරුවන් සඳහා සූදානම් වෙන්න. දෙමාපියන් සහ පවුල විශාල වෙහෙසක් අදාළ දරුවන් මූලික ගණිතය ගැන අදහසක් තියෙනවා. සැලැස්ම වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එය නොමැතිව මෙම විද්යාවේ ස්ථාවර අධ්යයනය සිටිය නොහැක. පළමුව, සැලැස්ම මාසික විසින් වසර පුරා විසිරී ඇත. එය දරුවන් වසරක කාලයක් ඉගැන්වීම් කළ යුතු දේ විස්තර, ඔවුන් අවසානයේ දී ඔබ දැන සිටිය යුතුයි. එවිට දින මාසයේ අත්සන් (සටහන). එය දින කටයුතු දක්වයි. දෙවන ලාබාලතම පිරිසක් ඔවුන් සතියකට 1 කාලය පවත්වනු ලැබේ. පින්තාරු ඉලක්කය, අරමුණු, ගුරු පුහුණු තරග සිදු, බාහිර ලෝකය සමඟ ඥානයක් අනුව. එය සතිපතා දිගු කාලීන සැලැස්ම පාඩම් ස්ථාපිත කළ යුතුය. ටියුශන් පන්ති kindergartens දී ඒ හා සමාන රටාවක් අනුගමනය, සහ විවිධ ක්රීඩා කටයුතු කරයි.

උදාහරණයක් ලෙස:

සැප්තැම්බර් - 1 සතියේ:

1. අරමුණ: ගුරු පුහුණු තරගය "ඉගෙනුම් බෝනික්කන්."

2. අරමුණ: දේ "එක" තේරුම් ගැනීමට නම්, "නැත", (මෙම විෂය කණ්ඩායමේ අදහස සංවර්ධනය කිරීමට) "බොහෝ".

සැප්තැම්බර් - සතිය 2:

1. අරමුණ: ගුරු පුහුණු තරගය "බැලුන්".

2. අරමුණ: හැඩය, වර්ණ හා විවිධ අදහස සංවර්ධනය කිරීම.

සැප්තැම්බර් - සතිය 3:

1. අරමුණ: ගුරු පුහුණු තරගය "නිවැරදි දේ පැතිර පවතී."

2. අරමුණ: අවධානය සංවර්ධනය කිරීමට ඉගෙනීම සඳහා, සිතීම.

සැප්තැම්බර් - 4 වන සතිය:

1. ගැටලුව - ගුරු පුහුණු තරගය "වලහා සඟවන්න."

2. අරමුණ: ඔවුන් සම්බධතාවයක් කොතරම් හොඳින්, ආකෘතීන් හා විෂය ඉගෙන ගැනීම.

ඔබ දැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි, FEMP දෙවන ලාබාලතම පිරිසක් හරහා පමණක් අධ්යයනය අධ්යාපන ක්රීඩා. ඔබ ලිවීමට හා වෙනත් මාස කිරීමට සැලසුම් කරන්න ඕනේ. එවිට දරුවන්, දෙමාපියන් සහ ගුරුවරුන් ප්රශ්න සිටින්නේ නැත.

ප්රමාණාත්මක අදහස් දැක්වීම් විශේෂාංග

එය ක්රීඩාව තුළ දරුවන් වඩා හොඳ ඉගෙන බවට සනාථ වී ඇත. ඔබ පමණක් පන්ති ඔවුන් සමඟ කාලය ගත නම්, එය කම්මැලි, පණිවිඩයෙන්, ළදරුවන් ඉක්මනින් අලුත් අලුත් දේවල් සතුටු කිරීමට නතර ඉගෙන වනු ඇත. අපි දරුවන් පමණක් ක්රීඩා ස්වරූපයෙන් මූලික ගණිතමය සංකල්ප ගොඩනැඟීම මත ස්ථාපනය කළ යුතු වෙනවා. ඔවුන් දෙවන ලාබාලතම පිරිසක් විට ගොඩක් දේවල් වෙනස, ඉගෙන ගැනීමට, හා කිසිවක් නොමැති විට. සෙල්ලම් බඩුවක් හාවන් දෙකක් දීමට උත්සාහ කරන්න, පසුව ඔහු ඔවුන් කොපමණ විය අහන්න. ඒ කොල්ලට කියන්නේ, "මෙන්න එක වන අතර මෙහි එකක්." ඔබට දරුවකු 3.4 වසර සෙල්ලම් බඩු 5-6 දෙන්න නම්, ඔහු පවසනු ඇත. "බොහෝ"

ඔබ මිනිත්තු 3 සඳහා ඔවුන් සැඟවීමට හැකි අතර අසන්න: "ඔබ කොපමණ සෙල්ලම් බඩු කරන්න" දරුවා මෙසේ පිළිතුරු දුන්නා. "එක් නොමැත" මෙම පොදු පිළිතුරු ඇත. ඔවුන්, වෙනස් පුද්ගලයා ළමා මත පදනම්ව විය හැක, නමුත් අර්ථය හා සමාන වේ. එය සැලකිල්ලට ගත නොහැකි අය දරුවන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

ඇති විශාලත්වය ගැන අදහසක්

විශාලත්වය සංසන්දනය හා මැනීමට ලෙස සැලැස්ම දක්වා විය යුතු ය. මෙම බෝනික්කන් ළමයි ගෙන එහිදී කුඩාම සහ විශාලතම පැහැදිලි කර ඇත. අනවශ්ය දරුවන් ඉක්මනින් පැටලෙන්නෙ 3 වරක් හෝ ඊට වැඩි සසඳන්න. ආරම්භයක් ලෙස සෙල්ලම් බඩු දෙකක් තරම් වනු ඇත. අගය උස පමණක් නොව, දිගින් පමණක් නොව සමාන කළ හැක. එය (- කොළ, කෙටි - රෝස දිගු) දීප්තිමත් වර්ණ ගැන්වූ ටේප් විය හැක. එසේම, ගණකම (බෝනික්කා - තුනී, හාවා - ඝන).

එය ඔබ ඔවුන් කතාව කියන්න පුළුවන්, වටිනාකම දැන ගැනීමට රසවත් දරුවන් සඳහා "කුමරු හා කුමරිය සැණකෙළි යන්නේ, ඔවුන් ලස්සන පටි අවශ්ය බව, රිබන් අපි ඔවුන්ට බැඳගන්න කාටද, කෙටි හා දිගු, ඇයි?" ළමයි දෙකක් පැමිණ ටයි. කාලයක් පසු ගුරුවරයා පවසනවා, "අනේ, කුමරු හා කුමරිය පටි වෙනස් කිරීමට අවශ්ය, ඒ වගේ අයට උදව් කරන්නේ කවුද?" අනෙක් දරුවන් දෙදෙනා යයි. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, පීත්ත පටිය එකිනෙකාට මත අතුරන, සහ එහිදී කෙටි හා දිගු තේරුම් ගැනීමට ආකාරය පෙන්වන්න ගත හැක. මේ අනුව දරුවන් වර්ධනය වන දඩ මෝටර් කුසලතා ඇඟිලි හා විශාලත්වය අදහස.

ජ්යාමිතික හැඩතල වලින් අධ්යයනය

දරුවා වටා ඇති සියලු වස්තු තම ස්වරූපයෙන් ඇත. සියලුම ළමා හොඳම ක්රීඩාව තුළ ජ්යාමිතික හැඩතල මතක තබා ගන්න. ඔබ පන්දුව සෙල්ලම්? එය වටා තිබෙන දරුවාට පැහැදිලි කර ඇත. ජනේලයෙන් බලන්න? එය වර්ග බවයි. ඒ නිසා ඔබ ද දෙවන තරුණ පිරිසක් මෙම FEMP ඉගෙන ගනු ඇත.

ඔවුන් කාඩ්බෝඩ් හැඩ කපා සඳහා රිදෙන්නේ හෝ මව්, ජ්යාමිතික හැඩතල කෑල්ලක් මත අඳින්න පුළුවන්. ඔබේ දරුවා සිත්තම් මත තබන කරමු. කරදර වෙන්න එපා, ළමයි තත්පර පිළිබඳ කාරණයක් දී අපේක්ෂිත හැඩය සොයා එපා. ඔවුන් ඉතා පහසු පුහුණුවක් ලබා දී ඇත. රවුමක්, පිඟානක්, පියානෝව, කෝප්පයක්: කුඞා ළමුන් සඳහා යොමු කරනු ලබන පින්තූරයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. හැඩය වටය වස්තූන් සොයා ගැනීම සඳහා විමසන්න. FEMP දරුවන් විසින් එවැනි ක්රියාකාරකම් ඉතා ඇලුම් කරනවා, ඒ නිසා එය කිසිදු තැකීමක් නැති සිටින්නේ නැත.

දරුවන් අවකාශීය නිරූපණය

කාලයත් යෝජනාව දිශාවට, වීදිය මත, කාමරයේ, කඩදාසි පත්රයේ: කුඞා ළමුන් සඳහා අවකාශය තුළ ගමන් කිරීමට හැකි විය යුතුය. දක්වා පන්දුව දරුවා සමඟ, ඔහු දක්වා පියාසර බව පැහැදිලි වන අතර, වැටෙනවා වීසි කරනවා. 3 සඳහා සෙල්ලම් බඩු දාන්න. මැද දී, උදාහරණයක් ලෙස, හාවා. දරුවන් ඉදිරිපිට වාඩිවී සිටින පැහැදිලි කරමු, පසුපස, ඉතිරි, අයිතිය, සහ යනාදි. ඩී ළදරු සෙල්ලම් භාන්ඞ යෝග්ය ස්වැප්. උදේ ආහාරය දිශානත කීරීමත් තුළ බව දැන් උදෑසන පැහැදිලි කර ඇත. දිවා ආහාරය හෝ රාත්රී ආහාරය දී. රාත්රියේ දරුවන් සමඟ කතා කරන්න. , ඉදිරිපත් ඉතිරි, අයිතිය: දඩ කලා පාඩම් තුළ දරුවන් මාර්ගය යොමු හා ඔවුන් එහිදී පැහැදිලි වෙනවා.

kindergartens පන්ති අවකාශය ළමා පරිකල්පනය දියුණු, අවධානය, දඩ මෝටර් කුසලතා, පිරිස ගමන් කිරීමට හැකියාව පිහිටුවීමට සහ වීදි මත ගැන.

ගුරු පුහුණු ක්රීඩා FEMP දෙවන ලාබාලතම පිරිසක්

දරුවන් බොහෝ අලුත්, රසවත් ඉගෙනගන්න උදව් කරන්න චරිතයයි ආකාරයෙන් රසවත් කාර්යයන්. පාසැල් ලමුන්ගේ සමග අධ්යාපන ක්රීඩා හරහා ඉගෙන ගැනීමට අවශ්ය වේ. මූලික ගණිතමය සංකල්ප පිහිටුවීම අධ්යයනය ද්රව්ය බොහෝ අධ්යාපනික ක්රීඩා කරයි. ගිම්හානයේ දී, ඔබ අධ්යයන වර්ෂය තුළ ලබාගත් සියළු දැනුම තහවුරු කළ හැක. මෙම "අපි වස්තූන් සන්සන්දනය කර බලමු" (: ඉහළ සහ අඩු සෙල්ලම් බඩු 2 දරුවන් ආරාධනා) සෙල්ලම් විසින් සිදු කළ යුතු වෙනවා. '' "කවුද බිම් සංසන්දනය කිරීමට ඉගෙන ගෙන ඇති? එහිදී පුළුල්, එහිදී පටු "; "මොන පාට මම අප කෙරෙන් දිව?" (ප්රාථමික වර්ණ කොටු පේදුරු 5, පසුව එක් සැඟවීමට. ගිහින් දේ වර්ණ, අනුමාන ඔවුන් කැමති).

ඔබ ද හැඩ සැඟවීමට හා ජ්යාමිතික හැක. එහි ඉතා රසවත් හා ප්රසිද්ධ ක්රීඩාව සෑම විටම, "උණුසුම් සීතල" (මෙම රහස් පරීක්ෂක තරග හා ටිකක් සෙල්ලම් සැඟවුණු අධ්යාපනඥයෙකු සොයා වුවත්) වේ. මේ ක්රීඩාව අවකාශයේ ගමන් කිරීමට උපකාරී වේ විශාල වේ. එක් ආකාරයක බොහෝ ජ්යාමිතික හැඩතල සඳහා සුදානම්. කොටු සිතන්න. එම ප්රමාණය වන අතර අනෙක් - - කුඩා ඔවුන් පමණක් විශාල අර්ධ කළ යුතු ය. ඔවුන් පෙට්ටි දෙකක් දෙන්න. ඔවුන් විශාලත්වය ගිහි කරමු.

ඇත්ත වශයෙන්ම, අධ්යාපන ක්රීඩා ගොඩක්, සියලු ගනන් නැති වේ. දෙමාපියන් සහ පවුල තමන්ගේ සංස්කරණ සමග එන්න පුළුවන්. ප්රධාන දෙයක් මෙම සැසිය තුළදී දරුවන් විනෝදාත්මක හා රසවත් බව ය.

දරුවන් පාසල් වසර අවසානයේ දී ගැනීමට හැකි විය යුතු බව?

සැලසුම් කර ඇති බව කටයුතු සියලු පසු, එය ළමයි ඉගෙන විසින් අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට හැකි වේ. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, දරුවන් කිරීමට හැකි විය යුතුය:

1. දේවල් (ගොඩක්, ටිකක්, කිසිදු) ඇති ලෙස, පාලනය විය.

2. මහ-කුඩා අතර ඇති වෙනස තේරුම් ගත යුතු ය.

3. පීත්ත පටිය මාර්ගය පිළිබඳ බිම් (පුළුල්, පටු, දිගු කෙටි) යනු කුමක්ද.

4. එහිදී තුනී සෙල්ලම් ඝන කොහෙද.

5. උදෑසන හෝ රාත්රියේ කුමක්ද.

6. හරි, වම්පස පහළ, ඉහළ, ඉදිරිපස, පසුපස, දී දේ හඳුනා ගැනීමට හැකි විය යුතුය.

7. කොහෙද ඔවුන්ගේ හිස, අත්, කකුල් හා එසේ මත. ඩී වේ

8. හැඩ සහ වර්ණ වෙනස විය යුතුය.

දෙමාපියන් සහ පවුල සඳහා ඉඟි

ඔහු යමක් ඇති නම්, දරුවා බනින්න ඕනෙ නෑ, වැඩ කරන්නේ නැහැ. නැතහොත් ඔහු හැඩය හෝ වර්ණ නම අමතක විය. ඔබ ඔහුගේ ටියුෂන් බලාපොරොත්තු කඩ කළ හැකිය. ළමයෙක් දෙයක් බැඳීමට නොහැකි නම්, ඔහුට ඔහුගේ මුහුණ මත සිනහවක් සමග, මෘදු උපකාර කරන්න. ඔබ ඔහු තවමත් හැකි අන් අයට ඔප්පු කරන ආකාරය කැමැත්තෙන්ම අවශ්ය පෙනෙනු ඇත. ශික්ෂණ, වඩාත් වැදගත් දේ - ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන ලෙස. ළමා සඳහා වැඩිහිටි මූලික, ඉතා දුෂ්කර බව පෙනේ බව. ඔබ අඬන්න ඇත විට ඔබ හිතෙනවා ඇත දේ, දරුවා තැන ඔබ දාන්න? ඇත්ත වශයෙන්ම, කෝපය. එය එම හැඟෙන අතර ඒ කොල්ලට පමණක් බොහෝ ප්රකාශ කළ නොහැක. ඔබ අපේක්ෂිත ප්රතිඵල ලබා ගත හැකි වනු ඇති, කරුණාවන්ත සහ රෝගියා ගුරුවරයෙකු විය පසුව පමණි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.