පුවත් සහ සමාජයආර්ථිකය

විරැකියාව හා Okun ගැන, නීතිය

විරැකියාව විරැකියාව බල වේ , ශ්රම මත ඉල්ලුම සහ සැපයුම අතර නිරන්තරයෙන් වරින්වර බාධා සමතුලිතතා හේතුවෙන් පැන නගින ශ්රම වෙලඳපොල. එවැනි ස්වේච්ඡා (පහතට), ව්යුහාත්මක, චක්රීය, තාක්ෂණික, කාලීන, සහ වෙනත් සැඟවුණු ලෙස, එහි අදහස් ඉදිරිපත් හඳුනා ගත හැක.

නිසා විවිධ කරුණු, නිල විරැකියා අනුපාතය මට්ටම හැම විටම මෙම නඩුව නිසා අනෙකුත් සියලුම විශේෂ වඩා සැඟවුණු විරැකියාව (මෙම ප්රවර්ගය සතු ද overpopulated ප්රදේශ ගම්වාසීන් ඇතුළත්) පරිමානයේ වඩා වැඩි වේ. ඒ අතර ම, නිල සංඛ්යා ලේඛන සැලකිල්ලට රැකියා සෙවීම නතර රැකියා විරහිත පුරවැසියන් සංඛ්යාව (කම්කරු විනිමය ලියාපදිංචි වෙන්න එපා) වැඩ කිරීමට කැමති නැති අය (ඒ වගේ අය මිලියන 1-2 පමණ වර්ධනය වෙළෙඳපොළ ප්රධාන රටවල ගන්නේ නැහැ, මෙන්ම ). හුදෙක් මේ මිනිසුන් නිල සංඛ්යා ලේඛන සඳහා පවතින නැහැ. මේ සියල්ල විරැකියාව සැලකිය යුතු තවත් තහවුරු බලපායි.

විරැකියා අනුපාතය ගණනය කිරීමේ වැදගත්කම. එය සම්බන්ධ ජාතික ආර්ථිකය දේශීය නිෂ්පාදිතය, අහිමි වී ඇති මුදල තීරණය කිරීම සඳහා මේ මුදල ඇස්තමේන්තු කර ඇත. ආර්ථික වශයෙන්, Okun නීතිය එහි විභවය වටිනාකම සැබෑ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් හෑරීමක් ප්රකාශයට පත් කරයි.

ඇමරිකානු විද්යාඥ ඒ Oukenu මුළු නිෂ්පාදන පරිමාව හා විරැකියාව අතර සම්බන්ධතාවය පැවැත්ම ඔප්පු කිරීමට නොහැකි විය. මේ සම්බන්ධතාවය Okun නීතිය ලෙස ප්රසිද්ධියට පත් විය. මෙම නීතියට අනුව, ජාතික නිෂ්පාදන හි විෂය පථය රටේ රැකියා විරහිත පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්යාව ප්රතිලෝමව සමානුපාතික වේ. 1% විසින් විරැකියාව වර්ධනය සමග වටිනාකම සැබෑ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් අවම වශයෙන් 2% කින් අඩු කර ඇත. සිට ස්වාභාවික විරැකියා වැළැක්විය නොහැකි බවත්, ස්ථිර, මසක කාලයක් ජාතික නිෂ්පාදිතයෙන් පරිමාව ගණනය කිරීම සඳහා පමණක් අධික විරැකියාව ගැන සලකා බලමු. පසුව සිදු වන මෙම දැක්ම, මාර්ගය විසින්, අද සාමාන්ය වඩා සංවර්ධිත රටවල් සඳහා වේ.

ස්වාභාවික විරැකියා මට්ටම තක්සේරු කිරීමට සෞඛ්ය තත්වයෙන් යුක්ත ජනතාවගේ සංඛ්යාව 6% ක් සමාන වටිනාකමක් ලබා ගැනීමට කැමති වුණා. මීට කලින්, අවුරුදු 30-35 කට පමණ පෙර, ඔහු ශ්රම එහා ෙමහා යා ෙනොහැකි ඉහල ගොස් ඇති බව ලබා දී ඇත (ස්වේච්ඡා විරැකියාව වැඩි කිරීමට යොමු කරයි) සහ NTP අනුපාතය (එය ව්යුහාත්මක විරැකියාව වැඩි) ඉහළ ඇඟවෙන 3%, ඔහු තීරණය කළා. අපේ කාලයේ දී, සමස්ත විරැකියා අනුපාතය රට වෙළෙඳපොළ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ හානි සිදු කරමින් Okun ගැන, නීතිය අනුව වන, ස්වාභාවික වේගය, වඩා සාමාන්යයෙන් වැඩි ය.

ඒ අතර ම, Okun ගැන, නීතිය යනු ප්රතිලෝම සම්බන්ධයක් පෙන්නුම් කරයි. එය පිළිබඳ කතාබහක රැකියා විරහිත පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්යාව අවම වශයෙන් 2.7% කින් ජාතික නිෂ්පාදනයේ වාර්ෂික වර්ධනයක් යටත් සමාන වනු ඇත හා ස්වභාවික අගයන් ඉක්මවා නැහැ, බව ය. මේ අනුව, සාර්ව ආර්ථික පරාමිතීන්, සියයට තුනක් බාධකයක් ජය ගත හැකි නම්, රටේ විරැකියා අනුපාතය වර්ධනය වෙමින් පවතී.

එය Okun ගැන, නීතිය කිසිදු තත්ත්වයක් යටතේ නිසැකව ඉටු කරන දැඩි පාලනය, නොවන බව සඳහන් කළ යුතු ය. ඒ වෙනුවට, එය කාලය සීමාවන් එක් එක් රට හා කාලය සඳහා ඇති ප්රවණතාවක් ඇත.

වැඩිවන විරැකියාව පහත සඳහන් ඍණාත්මක ප්රතිවිපාක ඇත: රුපියල අවප්රමාණය ඌන උපෙයෝජිත පවතී, කම්කරු හැකි රටේ, ජීවන තත්ත්වය, පිරිහෙමින්, වැටුප් වටිනාකම මත පීඩනය වැඩි වැරදි සංඛ්යාව වෘත්තීය උපදේශන හෝ පුනරුත්ථාපන වෘත්තීය තත්ත්වය වෙනස්, මහජන වියදම් ඉහල යමින් තිබේ.

විරැකියා අනුපාතය බලපාන ප්රධාන සාධක, පහත සඳහන් පරිදි වේ:

- සංවිධාන හා ආර්ථික යන - රාජ්ය වෙළෙඳපොළ යටිතල පහසුකම්, ශ්රමය, සංවිධාන සහ ව්යාපාර, පෞද්ගලීකරණය, ආර්ථිකය තුළ ව්යුහමය වෙනස්කම් සංවිධාන හා නීතිමය ආකාර වෙනස්;

- ආර්ථික - උද්ධමනය හා මිල ගණන්, සමුච්චය අනුපාතය, රාජ්ය කරන ආයෝජන ක්රියාකාරකම්, මූල්ය හා ණය ක්රමය සහ ජාතික නිෂ්පාදනයට

- තාක්ෂණික හා ආර්ථික යන - NTP වේගය, ආර්ථිකය ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් ශ්රම වෙළඳපොළ විවිධ අංශ තුළ ඉල්ලුම හා සැපයුම අතර අනුපාතය,

- ජන විකාශ - සාඵල්යතාව, මර්ත්යතාව, ජනගහනයෙන් වයස සහ ලිංගික ව්යුහය, ආයු අපේක්ෂාව, සංක්රමණය ප්රවාහයන් උපදෙස් හා වෙළුම්.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.