මුදල්බැර

රාජ්ය ණය: ඔවුන්ගේ වර්ග සහ ජාතික ආර්ථිකය සංවර්ධනය සඳහා වැදගත්

අන්යොන්ය වශයෙන් ලබාගන්නා මූලද්රව්ය හා විශේෂ ව්යුහය නියෝජනය රාජ්ය ණය. ඒ නිසා, ණය තත්ත්වය මත පදනම්ව පහත සඳහන් වේ : ණය වර්ග මධ්යගත වන විට සහ විමධ්යගත. පළමු වර්ගය අමාත්යාංශය මගින් රජය විසින් නිකුත් කර, රජයේ සුරැකුම්පත් මගින් නිරූපණය කරන මුදල්. රාජ්ය සුරැකුම්පත් හා පළාත් පාලන ආයතන නිකුත් කිරීම මත පදනම් වූ දෙවන වර්ගයේ ණය ප්රාදේශීය ස්වයං-රජයේ මූල්ය පද්ධතියේ ප්රධාන ව්යුහාත්මක අංගයක් වේ. මෙම මෙවලම් සමග එය පළාත් පාලන ආයතන විශේෂ කලාපයේ සංවර්ධනය සඳහා පියවර ගන්නා කිරීමට හැකි ය. විමධ්යගත ඒ නිසයි රජය ණය 2013 දී ජාතික ආර්ථිකය සංවර්ධනය සිදු කළ හැකි වන ප්රධාන මූල්ය මෙවලමක් ලෙස එය භාවිතා කිරීම සඳහා සියලු පූර්වාවශ්යතා ඇත.

දේශීය ණය බැඳුම්කර වෙත නිකුත් කරන්නා ගේ වගකීමක් ඇති මූල්ය හා ආර්ථික රාජ්ය මත අවශ්ය සියලු තොරතුරු වර්ගීකරණය වේ. මෙම තොරතුරු භාවිතය අනාගත ආයෝජකයන් එවැනි සුරැකුම් අත්පත් පිළිබඳ තීරණය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි. රාජ්ය ණය වටිනාකම එහි කාර්යක්ෂමතාව හේතු වේ. මේ අවස්ථාවේ දී, ප්රධාන ආත්මීය සාධකයක් මේ බැඳුම්කර ස්ථානගත සංවිධානය වගකිව යුතු කාර්ය සුදුසුකම් මට්ටම ලෙස සැලකේ.

අභ්යන්තර සහ බාහිර ණය: එවැනි රාජ්ය ණය අතර වෙනස හඳුනා වස්තුව මත පදනම්ව. ලබා ගත් ණය පළමු වර්ගය ජාතික මුදල රාජ්ය භූමිය විශේෂාංග ඇතුළත් වේ. විදේශ ණය තීරණය විදේශ මුදල් පිටතට ඔවුන් තැබීමෙන් කිරීමයි. එය දේශීය රාජ්ය ණය මිලදී ගැනීමට ද හැකි ය අනේවාසික බව සඳහන් කළ යුතු ය.

රාජ්ය වෙනුවෙන් ජාත්යන්තර මට්ටමේ ණය දෙන ආයතන, මෙන්ම විදේශ බැංකුවලින් ණය නිකුත් කිරීමට අයිතියක් තිබෙනවා.

මෙම කල්පිරෙන මත පදනම්ව ණය රාජ්ය කෙටි කාලීන, මධ්ය කාලීන හා දිගු කාලීන ණය වෙන් කළ හැක. මේ අනුව, කෙටි කාලීන ණය අවුරුදු පහ දක්වා, සහ දිගු කාලීන - - වසර පහකට දක්වා වසරක්, මධ්යම කාලීන ක කාලයක් සඳහා, එහි සැළසුම යෝජනා කරයි.

ප්රතිලාභ වර්ග මත පදනම් රාජ්ය ණය තවත් වර්ගීකරණය වී ඇත:

- තම හිමියන් සම්බන්ධ පොලී සාමයේ ප්රතිලාභ ඇතැම් ස්වරූපයෙන් ආදායමක් ලබා,

- වට්ටම් - ජාතික වැදගත්කමක් ඇති සුරැකුම් විකිණීමට ඔවුන්ගේ පහත මිල දී සිදු කරන මුහුණත වටිනාකම ;

- ජයග්රාහී - මෙම සුරැකුම් ක්රියාත්මක කිරීම සියයට සහ ඔවුන්ගේ හිමියන් විසදීමෙන් තොරව සිදු වූ බැඳුම්කර නිශ්චිත අංකය, ගිලෙන විට පමණක් සංසරණය වාසියක් උපකල්පනය ආදායම් ලැබෙනු ඇත.

වෙන් රාජ්ය ලොතරැයි (යම් ගාස්තු සඳහා ටිකට් පත් මිලදී ලොතරැයි මුදල් හෝ දේපල පැවැත්වීම) ණය මුදල් හා පද්ධතිය තුල සුවිශේෂී ස්ථානයක්.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.