මුදල්බැර

සියලු ප්රශ්නය එළඹීමේදී හා සියුම්: ණය නොගෙවීම සඳහා වගා කළ හැක

ඇත්ත වශයෙන්ම, අද, ම පාහේ සෑම බැංකු ණය කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව ලබා ගත හැක. එවැනි වාහනයක් ලෙස මිල අධික භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමට තවත් ක්රමයක් ලෙස බොහෝ දෙනා විසින් භාවිතා මෙම හැකියාව, අතිශයින් දුෂ්කර කාර්යයකි.

ප්රශ්නය නොව සියලුම ණය soberly ඔවුන්ගේ මූල්ය ධාරිතාව තක්සේරු හැකි බව ය. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, මෙය ඔවුන් ගෙවීම් කාලසටහන උල්ලංඝනය කරන අතර, ඔවුන් මුහුණ දෙන ඇත්ත කිරීමට යොමු කරයි දඬුවම්. සමහර අය කල්පනා කිරීමට පටන්: "නය නොගෙවීම සඳහා වගා කළ හැක"?

මෙම ණය දෙන ආයතනය අමතරව බොහෝ විට පිම්බු පොලී අනුපාත, කෙසේ හෝ ණයගැති විසින් වගකීම් කඩ කිරීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස ඇති විය හැකි පාඩු සඳහා වන්දි ලෙස සකසනු ඇත.

එහෙත්, ණය නොගෙවීම, එම මුදල් බැංකුවෙන් ණය ලබා ගැනීමට සියලු දෙනා වෙනුවෙන් වගා කිරීමට ද යන ප්රශ්නය. අපට වඩා සවිස්තරව එය ගැන අපි දැන් සලකා බලමු.

මොන විශේෂඥයන් පවසන්නේ

ඇත්ත වශයෙන්ම, ණය විශේෂඥයන් ක්ෂේත්රයේ, න්යාය, ණය නොගෙවීම සඳහා වගා කිරීමට ද යන්න ගැන ඇසූ ප්රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ණය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට භාවිතය බැහැර නොවේ. එහෙත් අද දින පුහුණු සමාන අවස්ථාවල දී - A කාසි වල දුර්ලභත්වය.

පෙරනිමි මුල් ම අවස්ථාවේ දී බැංකු ආයතනයක් ණය කොන්දේසි ණය තමන්ගේම මුදල් හා පොලී එහි තත්ත්වය යළි ඇති බව සහතික කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ආරම්භ කොන්ත්රාත්තුව. එම අවස්ථාවේ දී මූල්ය ආයතන සඳහා ණයගැතියා ම සිට "සිදු දොරට තට්ටු" මුදල් හා අර්ධ නිරත වීමට මා කැමති නැත ණය අලෙවි එකතුව ආයතන. ස්වභාවිකව, එය තම මුදල් සමග ෙකොටස සඳහා ලැබූවද සමහර විටෙක වන අතර, ඔවුන් පමණක් අන්ත අවස්ථාවල දී ඉහත සඳහන් කාර්යාලයට හැරී.

අග, ඇත්ත වශයෙන්, නිතරම නීතියට තුළ ක්රියාත්මක නොවන, පමණක් නොව, නරකම වරදකරුවන් ද කැමති නැහැ කිරීමට. ඒ නිසා, බොහෝ අවස්ථාවල දී ඔවුන්ගේ එකම ආයුධය - දුරකථනය විසින් තර්ජනයක්. එය ණය ගැතියන් බරපතල ණය නොගෙවීම සඳහා වගා කිරීමට යන්න මත සිතන බව මෙහි ඇත.

ණය නොගෙවීම වගකීම

අපරාධ නීතිය ණය ගෙවා ගැනීමට අපොහොසත් වීම සඳහා සිරගත කරන බව අනුමැතිය නැහැ. කෙසේ වෙතත්, නීතිය හා ණය ෙගවීම පැහැර හරිනු සිරගත කරන අවස්ථා ඇති, නමුත් ඔවුන්ගේ ක්රියා වංචා ලෙස සුදුසුකම් ලබා ඇත.

ඒ අතර ම ඔවුන් එය දඬුවම පැනවීමට හැකි වූ කිසිදු දේපල නැහැ.

තම බැංකුව සමඟ ප්රශ්නය ඔබ විසඳීමට උත්සාහ

ඔබ යම් අවස්ථාවක දී ඔබ ණයට ගත් මුදල්, ගෙවීම් හා සම්බන්ධ ගැටලු ඇති විය හැකි බව අවබෝධ කර කරන්නේ නම්, එය ඕනෑම ගැටුම් තොරව බැංකුව සමඟ මෙම සිද්ධිය සඳහා වඩා හොඳ වේ. එවිට ඔබට ණය නොගෙවීම සඳහා සිරගත යන්න මත ඔවුන්ගේ මොළ බඳුන්වල කිරීම අවශ්ය වන්නේ නැහැ. ඔබ ණය නැවත ගෙවීම අත්හැර, මෙම සංකීර්න තත්ත්වය පැහැදිලි නැති බව ඔහුට ඒත්තු ගැන්වීමට, බැංකු උග්ර පියවර අයදුම්පත් වැළකේ. නියත වශයෙන්ම බැංකුව යනවා ඔබ හමුවීමට හා ගෙවීම් ආපසු ගෙවීමේ වැඩ සටහනක් වෙනස් කරන්න.

බැංකුව ඔබට පක්ෂපාත නැති නම්, එකතු ආයතනය සමග සන්නිවේදන ඔබ අවාසනාවකට මග හැරිය නොහැකිය.

ඒ නිසා, ඕනෑම අවස්ථාවක, වගකීම් උල්ලංඝනය මෙම ආකෘති පත්රය, ණය නොවන ගෙවීම්-ලෙස ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. කුමක්ද nevozrat මුදල් තර්ජනය - ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා.

නඩු

කෙසේ වෙතත්, එකතු කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය සමග සන්නිවේදන - ණයගැති මත බලපෑම පිලිබඳව වන එකම මිම්ම නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, බැංකු ආයතන තම තමන්ගේ අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අධිකරණය වෙත අදාළ විය හැක.

බොහෝ තාර්කික ප්රශ්නයක් ඇසිය හැක: "අපි එය උසාවියට එන නම්, මෙම නඩුවේ ණය ගිවිසුම කොන්දේසි මෙම විකල්පය උල්ලංඝනය තර්ජනය කුමක් ණය ආපසු ගෙවීමේ-විය යුතු නම්"? පිලිතුර පැහැදිලි ය: ණය බරපතල ද්රව්ය සම්බන්ධයෙන් බලපෑමක් ඇති කරයි: ඔහු කොටසක් හෝ ණය සියලු ආපසු ගෙවීම අවශ්ය වනු ඇත බව හැර, එය දඬුවම් හා පොලී ගෙවීමට යුතුකමක් හා වගකීමක් වන බිම තබා ඇත. එය විශාල පරිමාණයේ (250 දහසකට අධික) මත ණය වංචනික පැහැර හැරීම පැමිණෙන විට, ණය නොගෙවීම සඳහා අධිකරණය යුක්තිය වරදක් කළ ගෙන ඇත.

අධිකරණ පනත බලාත්මක පිවිසුම් පසු යම් නිශ්චිත මුදලක් පසුව ආරම්භ වේ ක්රියාත්මක කටයුතු, සහ බල ණයගැති සියලු ලබා ගත හැකි දේපල අත්අඩංගුවට ඇත.

ඕනෑම අවස්ථාවක, ණය පැහැර අදාළ කාරණා සම්බන්ධයෙන්, පළපුරුදු නීතිඥ සහාය නොමැතිව කරන්න බැහැ. ඔහු දඬුවම් වල ප්රමාණය අඩු කිරීමට හා සමහර අවස්ථාවලදී පවා ණය පිළිබඳ වලංගු නොවන ගනුදෙනුව හඳුනා හැකි වනු ඇත.

හොඳයි, නම් විනිශ්චය දැනටමත් සම්මත කර ඇත, එසේ නම්, ඒ එක්කම ඔහුගේ ප්රමාද වීමට හේතුවක් සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරනු ඇත.

නිගමනය

ඔබ ණයක් ගන්න කලින් බැංකුව සමග මූල්යමය ගැටලු පිළිබඳ අවදානම අවම කිරීම සඳහා, හොඳින් සිතා. ඔබ මුදල් අර්ථදැක්වීම මුදලක් සමග ෙකොටස සඳහා සෑම මසකට ම හානි තොරව හැකි වනු ඇත බව එම සමාගම විශ්වාසය නොමැති නම්, එසේ නම්, ණය, ඔබ ඉන්න යුතුය. මේ සම්බන්ධයෙන් ඇති විය හැකි සියලුම බලය majeure තත්වයන් ගණන් කිරීමට ඔබ බුද්ධිමත්ව ණය ලබා ගැනීමට අවශ්ය මුදල් හා අත්තිකාරම් බව මතක තබා ගන්න.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.