මුදල්බැර

"Selkhozbank" - වාසිදායක කොන්දේසි මත ණය මුදලක්

බැංකු අතර ඉතා ජනප්රිය විය, පවතින කොන්දේසි යටතේ, වාසිදායක කොන්දේසි මත පාරිභෝගික ණය නිකුත් කිරීම, "Selkhozbank" ඇත. ධනාත්මක අවස්ථාවලදී අතර "Selkhozbank" අඩු පොළී හා මුදල් නිකුත් කිරීම සඳහා කිසිදු කොමිසමක් නොමැති යටතේ ණය ලබා දී ඇති බව හඳුනා ගත හැක. පොලී අනුපාත කපා ණය ඉලක්ක "Selkhozbank" බව තහවුරු මත, නමුත් එය බැංකුව සමත් වන සියලු වරප්රසාද නැහැ.

මූලික ණය වැඩසටහන

අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් ණය "කෘෂිකාර්මික" ශරීර ඇප හා සම පාර්ශව තොරව පුද්ගලයන් තෝරා ගත හැකිය. වඩාත් සුදුසු වැඩසටහන තෝරා ගැනීමට, ඔවුන්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය. පාරිභෝගික ණය ප්රධාන වාසි ලබා තොරව ඇතුළත් වේ:

 • කිසිදු කොමිස් චෝදනා;
 • ස්තුති ණය මත වෙන් කර හඳුනා ගෙවීම් තමන් ෙවත ෙගවිය අවම ලැබී;
 • ණය ඕනෑම අවස්ථාවක ආපසු ගෙවිය හැකිය;
 • ණය ආදායමෙන් තහවුරු බැංකුව ස්වරූපයෙන් ය;
 • ණය ඉලක්ක අත්තනෝමතික වේ.

ඇති "Selkhozbank" ණය ප්රතිකාර කිරීමෙන් පසු යම් යම් කොන්දේසි මත අවසර දී ඇත:

 • ණය වයස - අවම වශයෙන් අවුරුදු 21 ක්,
 • ණය කාලසීමාව - අවුරුදු තුනකට,
 • උපරිම කොටස්කර ණය රූබල් 750,000 ඉක්මවා, සහ තනි එක් එක් පාරිභෝගිකයාගේ පෞද්ගලික මූල්ය හැකියාවන් පදනම මත සකස් නැත;
 • වසරකට 22%.

සහතික කරන්නා සිට ණය සඳහා පරිදි, ප්රතිලාභ එම පවතිනු, යන්තම් සම ණය ආකර්ශනය කරගැනීමට හැකියාව ඇත. එය සියයට එකක පොලී අනුපාතය අඩු කළ හැකි බව තහවුරු, ණය දෙන ඉලක්ක disassemble කිරීමට සමානව වැදගත් වේ.

ණය අරමුණ

"Selkhozbank" ණය සියයට එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් ඇතිවී ඇති අඩු සමග පහත සඳහන් කාර්යයන් සඳහා අවසර දී ඇත:

 • මෝටර් රථ මිලදී ගැනීම:
 • අලුත්වැඩියා ක්රියාත්මක කිරීම;
 • ප්රතිකාර;
 • මිල අධික හා අවශ්ය ඖෂධ මිලදී ගැනීම.

ඔබ overpay කොපමණ සමග ගනුදෙනු කරන්නේ කෙසේ ද? "Selkhozbank" ණය ගණනය ශාඛා කාර්යාලයේ හෝ ණය කැල්ක්යුලේටරය ද සහාය ඇතිව නිල වෙබ් අඩවිය මත විය හැකිය. හුදෙක් අවශ්ය තැන් පුරවන්න, පද්ධතිය එසේ මත තමන් ෙවත ෙගවිය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද, මාසික ගෙවීම් හා ලබා දී ඇත. මෙම සේවාව ණය ණය වර්ගය අනාගතය වඩා ඉක්මණින්, එම මුදල සහ කාලය තීරණය කිරීම සඳහා උපකාරී වේ. ඔවුන් ණය විවිධ ආකාරයේ ඔප්පු කර, මේ නිසා කලට ගෙවා ගැටළු සිදු කළ හැකි විට බරපතල ලෙස අහිමි ණය ගැතියන් neproinformirovannye ඉදිරියට.

සහතික කරන්නා සඳහා කොන්දේසි

"Selkhozbank" 300 000 රූබල් කිරීමට ණය මුදල නම් සම signer ද සමගින් ණය ගැටළු. ඔබ විශාල මුදලක් අවශ්ය නම්, හා සංඛ්යාව ඇපකරුවන් දෙදෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. ලෙස ඇප ලෙස චංචල හා නිශ්චල දේපළ ක්රියා කළ හැකිය. ණය මුදලක් විදේශ ගමන් බලපත්රයක් අවශ්යතා මත ලබා ගැනීමට, සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්රය - ආකෘති පත්රය, පසුගිය මාස හයේ ආදායම් සහතිකයක්. තනි පුද්ගල බැංකු අමතර ලියකියවිලි හැම විටම ඉල්ලා සිටිය හැක. බව විසින් පමණක් සූදානම් විය යුතුය. ප්රශ්නාවලිය පුරවා, පසුව ඔබට බැංකුවේ තීරණය වෙත ඍජු බලපෑමක් ඇති බව ආරක්ෂක කාර්ය මණ්ඩලය පරීක්ෂා කරන අතර, එකම සැබෑ තොරතුරු සඳහන් කළ යුතුයි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.