මුදල්බැර

පාරිභෝගික ණය - මෙම ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව තුළ පාරිභෝගික ණය ඒක ... පොලී අනුපාතය

ඉක්මනින් විශේෂිත අවශ්යතා සඳහා අරමුදල් ලබා ගැනීම සඳහා ඇති හැකියාව අපේ රට ජීවිත කොටසක් බවට පත් කිරීමට මෙම ණය. මෙම සේවාව හරහා පුද්ගලයෙකු, උදාහරණයක් වශයෙන්, ප්රධාන අත්පත් කර ගැනීමට මුදල් බේරා ගැනීමට මිතුරන් හෝ වසර ගණනාවක් පුරා ණය ලබා ගැනීමට අවශ්ය වන්නේ නැත,. ඔබ හුදෙක් බැංකුවට යන්න හැකි අතර ණය මුදලක් සංවිධානය, පසුව මාසිකව කුඩා කැබලිවලට දෙන්න. අපේ රටේ ඉතා ජනප්රිය පාරිභෝගික ණය. එය වේගවත්, පහසු සහ පහසු වේ.

පාරිභෝගික ණය කුමක්ද

එය, දේශීය පෞද්ගලික හා වෙනත් නිශ්පාදන නොවන අවශ්යතා සඳහා විවිධ අත්පත් කර ගැනීම් පුද්ගලයින් ලබා පාරිභෝගික ණය හමුවිය. සාමාන්යයෙන්, එය ණය අවශ්ය වේ, නමුත් මේ මොහොතේ අරමුදල් අවශ්ය සංඛ්යාව නැත භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා අදහස් කර ගෙන ඇත. මෙම දේපල, වාහන, ගෘහ උපකරන, අධ්යාපනය ගෙවීම, සෞඛ්ය පහසුකම්, සංචාරක වවුචර් මිලදී ගැනීමක් විය හැකිය.

පාරිභෝගික ණය - එය, ණය තියෙන්නේ වසර පහක් මාස තුනක් කල් පිරෙන සහිත. ණය ආදායම මත පදනම් වූ සිය සාපේක්ෂව කුඩා එකතුව, ගණනය කෙරේ. ව්යවහාර මුදල් සහ ස්වයං-තෝරාගත් නිෂ්පාදන ක්රමය, බොහෝ විට රුසියානු මුදල් හා රූබල් දී මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා කැමැත්තක් දක්වයි. පාරිභෝගික ණය - ලිපි ලේඛන අවම වශයෙන් පැකේජය අවශ්ය බව ණය. ඒ නිසා, සැලසුම් වේගවත් වේ. ප්රධාන යට මරු පහරක් එල්ල - පාරිභෝගික ණය ඉහළ පොලී අනුපාත.

ණය වර්ග පාරිභෝගික කටයුතු සඳහා

පාරිභෝගික ණය වර්ග කිහිපයක් ඇත. ඔවුන් විවිධ නිර්ණායක අනුව වර්ගීකරණය කර ඇත.

නිකුත් ආකෘතිය

 • ඉවත් කිරීමේ;
 • මුදල්;
 • ක්රෙඩිට් කාඩ්.

පරිණත:

 • කෙටි කාලීන - අවුරුද්දක් හෝ ඊට අඩු කිරීම සඳහා පාරිභෝගික ණය,
 • මධ්යම - වසර 1-5 කාල සීමාව කවරේද;
 • දීර්ඝ කාලීන - වසර 5 ක් හෝ ඊට වැඩි ණය.

ගෙවීමේ ක්රමය:

 • අවකල;
 • ගෙවීමකට;
 • සිතියම මත අයිරා.

සම පාර්ශව ඉදිරියේ:

 • අනාරක්ෂිත;
 • ඇප;
 • දේපල ආරක්ෂාව.

ණය අරමුණ:

 • ඉලක්ක - විශේෂ භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා මිලදී ගැනීම සඳහා;
 • undesignated - හදිසි අවශ්යතා සඳහා.

ණය වර්ගය එක් එක් එහි ම ලක්ෂණ ඇත - ණය අවශ්යතා ලබා ගැනීම, පොලී අනුපාතය සඳහා .. කොන්දේසි, ආදිය මීට අමතරව, එය හොඳින් නිකුත් කිරීමට වඩා හොඳ බැංකු කටයුතු කරන පාරිභෝගික ණය, ගැනීමට පෙර බර කළ යුතුය.

ණය කොන්දේසි Sberbank

ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව - අද 1841 වසරේ ස්ථාපිත කළ ආයතනයක් හා යෝධ රුසියානු බැංකු ව්යුහයන් වේ. පාරිභෝගික ණය - සිය සේවා වඩාත් ජනප්රිය එකක්. එය පාරිභෝගික වගකීම් පියවීමේ හැකියාව සහ හිතකර පොලී අනුපාත තහවුරු ඉහළ අවශ්යතා අනුව වර්ගීකරණයට ඇත.

මෙම ආයතනය සමහර පාරිභෝගික ණය වැඩසටහන් තිබේ:

 • ආරක්ෂක නැතුව
 • දේපල (නිශ්චල දේපල හෝ ප්රවාහන) යන පොරොන්දුව යටතේ,
 • ඇප බැඳුම්කර සමග;
 • අධ්යාපනය සඳහා ගෙවීමට,
 • හමුදා විශේෂ කොන්දේසි මත.

ඔබ මුදල් හෝ කි්රයාත්මක වීමේදී මුදල් භාවිතයෙන් තොර දී මුදල් ලබා ගත හැක. මීට අමතරව, රූබල් හෝ විදේශ ව්යවහාර මුදල් නිකුත් Sberbank පාරිභෝගික ණය. පොලී අනුපාතය, යන යෙදුම, එම මුදල ණය වර්ගය මත රඳා පවතී. ණය මුදල මාසික හෝ කාර්තු ආපසු ගෙවන ඇත.

ණය සඳහා අවශ්යතා

පාරිභෝගික ණය - එය ණය සඳහා ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්ණායක සපුරාලීමට අවශ්ය වන කිරීම සදහා සේවා වේ:

 • අවුරුදු 65 වයස අවුරුදු 18 ට (ණය, අනාරක්ෂිත නම් 21 වැනි);
 • ධනාත්මක ණය ඉතිහාසය,
 • අඛණ්ඩ වාර්තාවක් මාස 6 රැකියා ස්ථානය කවරේද;
 • අවම වශයෙන් එක් වසරේ සමස්ත කාර්යය පළපුරුද්ද;
 • විධිමත් ආදායම් පැවැත්ම.

අවශ්ය ලිපි ලේඛන

ණය සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා, ඔබ Sberbank ශාඛාව තුළ පිරවීමට ආකෘති පත්රයක් යුතුය. එය සතියේ සලකා පිළිතුරක් ලබා දෙනු ඇත. ණය මුදලක් අවශ්ය ලිපි ලේඛන සකස් කරන විට: ලියාපදිංචි නිශ්චිත ස්ථානය වෙත රුසියානු සමූහාණ්ඩුව පුරවැසියන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්රය, ආකෘති පත්ර 2-වළ ආදායම මත සඳහනක් ස්ථානය දත්ත සමඟ, දේපළ ලේඛන, බැදුම්කර හෝ විශේෂ විදේශ ගමන් බලපත්රය ලෙස ඉදිරිපත්, සහතික කරන්නෙක් ලෙස ක්රියා කරයි. පමණක් නිවැරදි තොරතුරු නිරූපනය කළ යුතු බව ඒ නිසා මේ සියලු දත්ත විශ්වාසවන්තභාවය ඉතා, හොඳින් පරීක්ෂා.

මෙම ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ පොලී අනුපාතය

කරන විට පාරිභෝගික ණය ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව, අනෙකුත් බැංකු වැනි, ග්රාහක අය පොලී අනුපාතය මුදල් භාවිතය සඳහා. එහි විශාලත්වය සාධක කිහිපයක් මත රඳා පවතී:

 • මුදල හා ණය කාලීන;
 • ණය නිල ආදායම හා ණය ඉතිහාසය,
 • සම signer හෝ පාර්ශව ඉදිරියේ;
 • බැංකුවේ සේවාදායකයා වැඩසටහන් සහභාගී;
 • ණය වර්ගය;
 • මුදල් (මුදල්, ක්රෙඩිට් කාඩ්) කිරීමේ ක්රමයක්.

පහත දැක්වෙන වගුව වර්ග ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව පාරිභෝගික ණය ඉදිරිපත් කරන දේවල් පෙන්වයි. රූබල් නිකුත් කළ ණය සඳහා පොලී අනුපාතිකය, පහත සඳහන් පරිදි:

ණය වර්ගය මුදලක් කාලය පොලී අනුපාතය
නිත්ය ගනුදෙනුකරුවන් නොසපයා මිලියන 1.5 ක් රූබල්. වසර 5 කට 17-25%
සහතිකයක් සමග මිලියන 3 ක් රූබල්. වසර 5 කට 16 -22%
ප්රවාහන ආරක්ෂක මත 300, 000 රූබල්. වසර 5 කට 27%
ෙද්පල මඟින් ලබා මිලියන 10 ක් රූබල්. වසර 7 ක කාලයක් 14-16%
ශිෂ්ය නය උපකාරක පන්ති ගාස්තු 90% ක් වසර 11 12% ක්

මේසය වැඩිම ප්රතිශතය ඉක්මනින් සාදා කිසිදු අමතර මෘදුකාංගයක් අවශ්ය වන පාරිභෝගික ණය, සඳහා ගෙවීමට බවයි. ඔබ අඩු තමන් ෙවත ෙගවිය සමග ණය ලබා ගැනීමට අවශ්ය නම්, ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ කළමනාකරු සමඟ සාකච්ඡා. ඔහු පොලී අනුපාතය අඩු කිරීමට හැකි ක්රම කියයි.

පාරිභෝගික ණය ධනාත්මක අංශ

පෙර බැඳී මූල්ය වගකීම් ද ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව තුළ පාරිභෝගික ණය සියලු වාසි සහ අවාසි ඇගයීමට ලක් කළ යුතුය.

නිසා එහි වාසි සඳහා, බැංකු රුසියාව විශාලතම බවට පත් වූ අතර ගනුදෙනුකරුවන් විශාලතම සංඛ්යාව සමග සහයෝගී.

 1. ස්ථාවරත්වය. එය රජය විසින් සහාය නිසා ණය ගැතියන් බවට ණය දෙන්නා ලැබෙන බවට සහතික විය හැකියි.
 2. අඩු පොලී අනුපාත යටතේ. ඔවුන්ගේ උපචිත වර්ගය සහ ණය කාලසීමාව මෙන්ම, එහි මෘදුකාංග අඩංගු මත රඳා පවතී. මෙම ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව තුළ පාරිභෝගික ණය පොලී වෙනත් ආයතන ඉතා කුඩාය.
 3. මුල් ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව. ඉදිරි කාලය ණය ගෙවීම සඳහා, කිසිදු දඩ හා ගාස්තු අය නොවේ.
 4. වෙන් කර හඳුනා යෝජනා ක්රමය ගෙවීම්. එක් එක් මාසය ඔබ විසින් සිදු කිරීමට අවශ්ය ප්රමාණය අඩු වේ. එය ණය ආපසු ගෙවීමේ එවැනි ක්රමයක් ණය සඳහා වඩාත් හිතකර වේ.
 5. සැඟවුණු ගාස්තු නැත. ණය කොන්දේසි විනිවිද පෙනෙන වේ. සේවාදායකයාගේ මුදල් ඉතිරි, සහ ඔහු සෑම රූබල් ගෙවා ඇති දේ දන්නවා.
 6. ණය ගණකය. Sberbank සහාය සේවා වෙබ් අඩවියේ ඇති ස්වාධීනව පොලී අනුපාතය, මාසික ගෙවීම්, සහ යනාදි. ඩී ගණනය කළ හැකි
 7. අමුණා ඇති ණය නිලධාරියෙක්. ණය ලියාපදිංචි නිරත වන බැංකු සේවක, තම සේවාදායකයා සුරක්ෂිත වන අතර එහි ණය කල්පිරීම අධීක්ෂණය කරයි. ඔබ ගැටලු ඇති නම් පොලිස් පරීක්ෂක ඒවා විසඳීමට උපකාරී වේ.

මෙම ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව තුළ පාරිභෝගික ණය අවාසි

ණය ගැතියන් විසින් ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ පාරිභෝගික ණය අඩුපාඩු ආරෝපනය බව ඇතැම් කරුණු තිබේ:

 • ක්ෂුද්ර ණය නොමැති, අවම මුදල - රූබල් 15,000;
 • ඉල්ලා ලේඛන දැඩි තහවුරු;
 • සලකා පමණක් නිල සේවාදායකයාගේ ආදායම ෙකොපමණද;
 • අනිවාර්ය ප්රතිපාදන (ඇපකරුවන්, උකස්).

පාරිභෝගික ණය - අවශ්ය දෙයක් හෝ සේවාවක් ලබා ගැනීමට සරල සහ වේගවත් ක්රමයකි. කෙසේ වෙතත්, පොලී අනුපාත ඉහළ අගයක නිසා, ඒ වෙනුවට විශාල ප්රමාණයක් overpay ඇත සඳහා. පෙර-වටිනා ප්රවේශමෙන් වාසි සහ අවාසි බර හා පසුව පමණක් සඳහා අයදුම් ණය සැකසුම.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.