මුදල්බැර

ක්රෙඩිට් කාඩ් ණය සීමාව - එය කුමක්ද?

බැංකු සෑම සීමාවක් ඇති ක්රෙඩිට් කාඩ්, ඉදිරිපත් කරයි. ණය පසුව වේලාව මත ඔවුන් ආපසු යුතුය, මුදල් භාවිතා කළ හැකිය. සීමාව සාමාන්යයෙන් පුනර්ජනනීය, එසේ පාරිභෝගිකයා නැවත කාඩ් සමඟ මුදල් ආපසු ගැනීමේ හැකියාව තිබේ. ඔබ පහසු වේලාවක මුදල් භාවිතා කර ගත හැකි නිසා එය ඉතා පහසු වේ. ඔබ ලේඛන බොහෝ කාලයක් වැය කිරීමට අවශ්ය නැත රැස් කිරීමට අවශ්ය නැත. එහෙත් ඔබ නම්, ක්රෙඩිට් කාඩ්, ණය සීමාව හැම විටම අවශ්ය නොවන බව මිලදී ගැනීම් සඳහා කඩිනම් කළ හැකිය.

ණය සීමාව මත

සීමාව කුමක්ද ණය? මෙම නිරන්තර භාවිතා ගනුදෙනුකරුගේ බැංකුව විසින් ලබා දී ඇති මුදල් ප්රමාණය වේ. බැංකු නිෂ්පාදන ලැබුණු පසු ඒ වන විටත් ඒ මාර්ගයෙන් ඇත, ඒ නිසා ණය මුදල් ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට හෝ මිලදී ගැනීම් සඳහා ගෙවීම් කළ හැකිය. ආපසු ණය අමතර ගාස්තුව වළක්වා ගැනීමට කාලය අවශ්ය වේ.

සැබැවින්ම ගත් කළ සෑම මූල්ය ආයතනයක් සපයයි , සහන කාලයක් ඇති "Privatbank" ඇතුළුව. සීමා කරන ක්රෙඩිට් කාඩ් පොලී තොරව දින 50-60 සඳහා සේවාදායකයා විසින් භාවිතා, පළමු කුඩා විය හැක. සියලු බැංකු විශේෂ තත්වයන් වෙනස් විය හැක. ඔබ නිවැරදිව මෙම සේවාව භාවිතා කරන්නේ නම්, එවිට ඒ සඳහා වන ලාභ මුදල් ආපසු ඕනෑම අවස්ථාවක කිරීමට අවස්ථාව උදාවී ඇත.

පැහැර හැරීම සඳහා නියමිත කාල සීමාවක් තුළ අදහස් විට මුළුමනින්ම සිදුවේ. මෙම සේවාව පමණක් ක්රෙඩිට් කාඩ්. ණය සීමාව කාලය සමග වැඩි කර ගත හැක, නමුත් එය බැංකුව විසින් ලබා දුන් තීන්දුව තහවුරු වේ.

අසීමිත

මෙම කාඩ් පත මිලදී ගැනීම සමග සේවාදායකයා, සීමාවක් ලබා දී ඇත, එසේ නොවන අවස්ථාවන්හීදී එය කිසිදු නිදහස් වේ. නමුත් ශුන්ය ශේෂයක් සහිත කාඩ් නැත. සාමාන්යයෙන් ඔවුන් හර කර ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, එවැනි නිෂ්පාදන වීසා ප්ලැටිනම් "බින්". භාවිතය සහ නඩත්තුව සුවිශේෂතා පිළිබඳ ආයතනය කාර්ය ඉගෙන කිරීමට අවශ්ය වේ.

මෙම කාඩ් පත හර-ණය, වහාම ලබා ගත හැකි වන ලෙස සැලකේ. ඇය මුදල් නැත නිකුත්. පසුගිය දින කිහිපය පුරා බැංකුව විසින් ලබා දුන් තීන්දුව SMS හෝ දුරකථන ඇමතුමක් මගින් පාරිභෝගික දැනුම් දෙනු ඇත දේ නිශ්චිත ප්රමාණයක් ලබා දුන්නේ ය. එවිට ක්රෙඩිට් කාඩ් තත්ත්වය අත්පත් කර ගනී. එවැනි සිතියම "බඩ ඉරිඟු" වන අතර, "Euroset" එය කළ හැකි සතුටුදායක ලබාගත් ණය මුදල් සංවිධානය කිරීමට කරයි.

ප්රමාණය සීමා

බැංකුව සේවාදායකයාගේ වගකීම් පියවීමේ හැකියාව මත පදනම්ව සීමාවක් සකසයි. මෙන්න, ද, ගිණුම් වැටුප් ගෙන ඇත. ණය පත සේවාදායකයාට නිකුත් කොට තිබේ නම්, එම ණය සීමාව කාලය සමග වැඩි කර ගත හැක. මෙම වගකීම් පියවීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම මගින් බලපෑම් කර ඇත. 50-100 දහසක් විසින් රූබල් සාමාන්යයෙන් ලබා..

ගනුදෙනුකරුට දාවක නොවන විට, සීමාව තුළ ප්රතික්ෂේප කර ඇත. එක් එක් බැංකු දී ගණනය නීති වෙනස්. නීතියක් ලෙස, ගෙවීම් ආදායම 25% කට වඩා වැඩි විය යුතු නැහැ. සැලකිල්ලට සියලු සේවාදායකයාගේ වියදම් කිරීමට වග බලා ගන්න. අන්තර්ගතය දේපල සතු යන්ත්ර ප්රමාණය බලපෑමක් ඇති සීමාව දී.

සීමාව ඉහළ

ඔබ ණය කාඩ්පතක් තිබේ නම්, එම ණය සීමාව වැඩි කර ගත හැක. එක් එක් බැංකු දී වෙනස් ගණනය කෙරේ. උදාහරණයක් ලෙස, සේවාදායකයාගේ අයදුම්පතක්, ආදායම් ප්රකාශය, දේපල පිළිබඳ ලේඛනය, "VTB 24" ඉදිරිපත් කරයි. අයදුම්පත් සලකා බැලීම තීරණය කර ඇති පසු තවත් 3 කට වඩා දින තුළ, ගනී.

"බින්" ගනුදෙනුකරුවන් සේවාවන් භාවිතා හා අපචාර තොරව මුදල් නැවත නම් මුදල වැඩි කිරීමට තම තීරණය ගනී. ඒ නිසා, සීමාවක් විට වැඩි විය හැකිය:

  • ලිපි ලේඛන සැපයීම;
  • අරමුදල් නිරන්තර භාවිතය.

මම ණය සීමාව දන්නේ කෙසේද?

ලබා දී ඇති මුදල ප්රමාණය දැන ගැනීම සඳහා, ඔබ පහත සඳහන් විකල්ප භාවිතා කළ හැක:

  • ඔයාට බැංකු සම්බන්ධ විට නිකුත් කරන ලද කොන්ත්රාත් හුරු විය යුතුය;
  • ස්වයංක්රීය ටෙලර් යන්ත්ර වලින් ලැබීම් හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති මුදල ෙකොපමණද;
  • පාරිභෝගික බැංකු ප්රකාශයක් ඇණවුම් කළ හැකිය;
  • පහසු අන්තර්ජාල බැංකු සේවාව නැත.

එවැනි ක්රම සිතියමක් ඇතුළු එක් එක් කාඩ් ලබා ගත හැකි වන "බඩ ඉරිඟු." "Euroset" පෞද්ගලික කාර්යාලය භුක්ති විඳීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි. එය විවිධ ගෙවීම් සහ ස්ථාන මාරු කිරීමට පහසු වන බැවින්,.

අඩු

මෙම ප්රමාණය තවදුරටත් වර්ධනය පමණක් නැති විය හැකි නමුත්, අඩු කර ඇත. මෙම වීමෙදි:

  • එය කැපී පෙනෙන ණය ඇත;
  • බොල් නය අවදානම පවතී.

කොන්ත්රාත්තුව සඳහන් පරිදි මෙය, එක පැත්තකට ආකාරයෙන් සිදු කරනු ලැබේ. අවශ්ය නම්, පාරිභෝගික ප්රමාණය අඩු කිරීමට අවස්ථාව උදාවී ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, එය 300,000 රූබල් ලබා සහ ගනුදෙනුකරුට මුදල ඉවත් කරන්නේ නැත හා කාඩ් අහිමි බිය. එවිට ඔහු ප්රකාශ, ඔහු අපේක්ෂිත මුදල මුදල් ප්රමාණය අඩු කරන ලෙස ඉල්ලා කරන කරන්න පුළුවන්. සීමාව ලබා ඔවුන් එහිදී, අවශ්ය නම්, සොයා ගැනීමට අවශ්ය නැති නිසා හිතකර සේවාව මුදල් ණයට. එය ණය ආපසු කාලය තුළ පමණක් අවශ්ය වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.