මුදල්බැර

"RosDengi": ණය ගැතියන් සමාලෝචන. Microloans - මූල්ය ආධාර හෝ වහල්?

අද, microloans භාවිතා ණය ජනගහනය ඉතා ලාභදායී ව්යාපාරයක්. ඔබ අවම වශයෙන් ක්ෂුද්ර ණය සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කෙරෙන වෙළෙඳපොළ, දෙස බලා, මේ තහවුරු කළ හැක. මෙන්න මේ සමත්වන බව සමාගම් දුසිම් ගනනක් ඇත.

මෙම සාධක ගණනාවක් හඟවන්නක් විය හැක. පළමුව, "ක්ෂණික" මුදල් සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් හා දෙවනුව, මුදල් ණයට ලබා ගැනීමට ජනතාව වැඩි වැඩියෙන් බල කරන බව ඇත්ත (ඔවුන් බොහෝ වැටුප් ලබා දෙන බව නොමැති), සහ තුන්වෙනි දේ සමාගමේ කැපී පෙනෙන ණය බව මෙම ලස්සන ලාභයක්.

මෙම ලිපියේ සන්දර්භය තුළ එවැනි ක්ෂුද්ර ණය යන අදහස, ප්රථම ස්ථානය දෙස වනු ඇත - ඔබ ඔවුන්ගේ ගැටළු විසඳීම විය හැකි වහල් හෝ ඇත්තටම ලාභදායි මූල්ය මෙවලමක් තවත් ආකාරයක; දෙවනුව, අපි "RosDengi" යන නමින් නම් කර තිබූ microloans, නිකුත් විශාලතම සමාගමක් විස්තර කරනු ඇත. එම ආයතනය ණය ගැතියන් සමාලෝචන මෙන්ම, මහජන තොරතුරු අපට වඩා හොඳ මෙම ප්රශ්නය තේරුම් උපකාරී වනු ඇත.

Microcredits. උදාහරණයක්

අපි ක්ෂුද්ර ණය දේ සාමාන්ය ප්රශ්නයක්, ඇත්ත වශයෙන්, පටන් ගනියි. මම අප බොහොමයක් දැනටමත් සරල පාරිභෝගික ණය සිට ඊනියා "ක්ෂණික ණය" අතර ඇති වෙනස තේරුම් කියලා. නමුත් එය අප මෙම ප්රවර්ගය සතු පැහැදිලි බව උදාහරණයක් වඩා හොඳ වේ.

ඒ නිසා, අපි ශීතකරණයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ණය මුදලක් ගැනීමට සිතමු. එය අප කළ වසර තුළ,,, ක්රමයෙන් ප්රමත, උපයන විනිමයෙන් කොටසක් හෝ ලබා කිව්වොත් අපේ වැටුප් තුනක් සමාන මුදලක් වේ. මෙය සාමාන්යයෙන් යම් වැදගත්, ප්රධාන වියදම්, සිදු වන කදිම පාරිභෝගික ණය, වේ.

අපි වැය කරන මුදල් වැටුප් තවමත් 5 දින තුළ වුවත්: තවත් උදාහරණයක්. මුදල් ගබඩා වෙත ගොස් පැමිණි මත නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට ඒ සඳහා අවශ්ය වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, කුඩා ණය සඳහා අයදුම් කිරීමට නමුත් ඉතිරි කිසිවක් නැත. සතියකට වඩා අඩු වැටුප් ලබන පසුව, මේ ණය ගෙවන්න ඇත. එය microloans, හෝ එය වඩාත් බහුල ලෙස හැඳින්වේ ලෙස, ඉක්මන් ණය ක්රියා කරයි.

වේගය, සැකසීම සහ අඩු අවශ්යතා

"වේගවත්" යන සරල ලියාපදිංචි ක්රියාවලියට පෙර ආකාරය නිසා හැඳින්වේ. රැකියා විවිධ සහතික කිරීමට හා ක්ෂුද්ර ණය පරිශීලකයන් හට ඇති නඩුවේ හුදෙක් විදේශ ගමන් බලපත්රය ඉදිරිපත්, (පාරිභෝගික පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී මෙන්) ඔවුන්ගේ වත්කම් මත විශේෂිත දත්ත පෙන්වා වෙනුවට. සමහර අවස්ථාවල දී, එය ඔබ, කටයුතු කරමින් සිටින අතර ඒ නිසා, ආදායම් ස්ථාවර ප්රභවය ඇති දේ ගැන පමණක් සාමාන්ය තොරතුරු අවශ්ය වේ. බැංකු ලෙස, ගැඹුරු, microloans නිකුත් කරන සමාගම්, කැණීම් නැත.

සමාගමේ මෙම "සිදු වුණා" හේතුව එය එම ණය මුදල් ගැනීමට ලාභදායී වන බව ය. (- මේ සඳහා සාමාන්ය අනුපාතය 10 දින උදා: 10% ක් පමණ) පාරිභෝගික කාලය තුළ එම මුදල් නැවත නම්, ඔහු මුදල් භාවිතය සඳහා ඉතා ඉහළ ප්රතිශතයක් overcharged විය. තවත් අවස්ථාවක, ණයගැතියා වේලාව මත මුදල් ආපසු නොවේ නම්, එය අධිකරණය හා විශාල මූල්ය පාඩුවක් මත හෙලූ බලා ඇත. ක්ෂුද්ර ණය කොන්දේසි පාරිභෝගික මුලින් ගෙන වඩා බොහෝ වැඩියි ආපසු එවැනි ය. මේ පිළිබඳව හා එම කාර්යාල කරන්න.

මූල්ය මෙවලමක් හෝ වහල්?

ඇත්තටම, microloans අපගේ ලිපිය තුල, සහ මුලින් ඔවුන්ගේ සේවා සඳහා ඉතා ඉහළ ප්රතිශතයක් තබා ඇති කාර්යාල, ක්රියාවක් ලෙස සැලකිය හැකි දේ ද යන ප්රශ්නය අසයි.

එක් අතකින්, අපි මුදල් ගැටලුවකට මුහුණ ණයගැතියන් තේරුම් ගත හැක. නීතියක් ලෙස, ඉක්මන් ණය ගනිමින්, ඒ තොරව ජනතාව, සැලකිය යුතු මුදල් විකල්පය නැහැ. එය ජනතාවගේ නියෝජිතයන්, රීතියක් ලෙස, එක් වැටුප් (දුර්ලභ ව්යතිරේක සමග) ජීවත් පොහොසත් නොවේ. ක්ෂුද්ර ණය ඉතා හැකියාව - මීළඟ ගෙවීම දක්වා "ඉවත් පැවැත්වීමට" උදව් කිරීමට.

ඒ නිසා සමාගම 10% ක් වැඩිපුර මුදල් ගෙවීමට මිනිසෙකු අසන විට, එය දැනටමත් ඔවුන්ගේ ලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ඔහුගේ (දැනටමත් දුෂ්කර) මූල්ය තත්වය දුර්වල. මේ බව අවබෝධ, බොහෝ පාරිභෝගිකයින් එම කාර්යාල ගැන අඩුවෙන් අදහස් පිටත් කෝපයට පත් වේ.

තවත් ප්රශ්නයක් - මේ නිකුත් microloans සංවිධානය කරන සමාගමේ ලාභ වේ. එහි ලාභ ඔහු වැඩි පොලී නිසා, මුල දී ලබා දී ඇති බව මුදල් ඉවතට එක් එක් ණය සිට ලබා ගැනීමට ය. පසුව, කිසිවෙකු මුලින් අවාසිදායක තත්ත්වයන් ක ණය මුදලක් නිකුත් කිරීමට පුද්ගලයෙකු බල; සහ එකම මෙම ගිවිසුම අත්සන් - ඔබ කරුණාකර, ගෙවීමට නම්! ඒ නිසා, දැක්ම ප්රායෝගික ස්ථානයේ සිට බැලූ කල, ලන්දේසි ආක්රමණ ඔවුන් එම ආකාරයේ "RosDengi" යන (නොගෙවීම පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී) ප්රතිකාර කර ඇත මාර්ගය සඳහා දොස් වේ. විටින් විට එය ණය ගැතියන් සමාලෝචන ද පැහැදිලිව සෘණ ඇති, නමුත් "ව්යාපාර ව්යාපාරයක් වන" ...

ක්ෂුද්ර ණය ඉවත් කිරීම සඳහා කෙසේද?

මෙම ණය මුදල් සමග සිදු කරන්නේ කුමක් ද යන්න මත, ඔවුන් ඔබ වහල් සහ ඔහුගේ ස්වාමියා කැමති කළ හැක. ඔබ නිතිපතා එම ණය ජීවත් නම්, එසේ නම්, බොහෝ දුරට ඉඩ, හුදෙක් ඔවුන්ගේ වියදම් සංවිධානය කිරීමට කෙසේ දැයි මා දන්නේ නැහැ. අනෙක් අතට, යම් කාලයක් පමණි, අන්ත අවස්ථාවල දී ක්ෂුද්ර ණය සැකසීම, ඔබ තත්ත්වය ඉතිරි කර ගත හැක. ඊට පසු, ඇත්තෙන්ම, ඔබ හැකි ඉක්මනින් ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා වන, තව තවත් ගැටලු දැරීමට නොහැකි වන පරිදි අවශ්ය වේ.

ණයට ගත් මුදල්, කළමනාකරණය ආකාරය සියලු දන්නේ නැහැ. සමාගම විස්තර "RosDengi" සමාලෝචනය ණය ගැතියන් එය තහවුරු කලේ ය. උදාහරණයක් ලෙස, සති අන්තයේ නිසා ගෙවීම් ප්රමාද හෝ හුදෙක් යන දේ අමතක කරන අය සිට සෘණ අදහස් වේ "ගණනය කරන දවස." එය එවැනි ණය ගැතියන් තමන් ඔවුන්ගේ දොස් කියන්න, සහ එවැනි ණය ඇත්තටම වහල් බවට පත් විය හැකි ඇති බව පැහැදිලිය. ඔබ ප්රවේශමෙන් ණය ආපසු ගෙවීමේ කාල බලා, එය නිසි කලට වේලාවට නුවණ සේවාදායකයින් ගැන කියන්න බැහැ.

ඒ නිසා, මේ ලිපියේ පළමු කොටස සඳහා කුඩා මුළු ලෙස අපි ඔබට බය හිතෙන ඒ ණය වහල්, ඔබ, ඔබේ මුදල් වාර්තාවක් තබා කළමනාකරණය සහ ඉවත් කිරීම සඳහා, හැකි නම් කියන්න පුළුවන්.

සමාගම "RosDengi"

දෙවන කොටස මම "RosDengi" යන නමින් නම් කර තිබූ වෙළඳපලේ විශාලතම ක්ෂුද්ර ණය සංවිධානය, එක් කිරීමට ඔබට හඳුන්වා දීමට කැමතියි. මෙහි ණය ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිය ලැයිස්තුගත කර ඇති අවශ්යතා යටත් වන කාහටත් ලබා ගත හැක. එය ඔවුන් (මෙම පසු කාලයේ ලිවූ ගැන වැඩි විස්තර) තරම් හිතවත් බව කිව යුතු ය.

ව්යුහය (වෙළෙඳපොළ තුළ එය 2010 වසරේ සිට ඉදිරිපත් කර ඇත), මෙන්ම කාර්යාල සහිත පුළුල් සබඳතා ජාලයක් පොහොසත් අත්දැකීම් (කටයුතු ඔබේ සමාගම රට තුළ සිය කට වඩා වැඩි නගර වන) ලබා දෙන අතර, එය සංවිධානය පාරිභෝගිකයන් සමග ව්යාපාර හා පෞද්ගලික අන්තර් ඔහුගේ ම ප්රවේශය වර්ධනය කර ඇති බව සැලකිල්ලට ගත හැකිය වන අන්තිම එක සමාන ය. මෙම මෙහෙයුමේ සම්පූර්ණ කාලය තුළදී සමාගම මිලියනයකට වඩා වැඩි රුසියානු මිල ගණන් ගෙන ඇති බව විනිශ්චය කල හැකි ය.

මෙහෙවර සහ වටිනාකම්

කෙසේ වෙතත්, අපි සියලු දිනවන්න ණය ලබා දෙන බව වාණිජ "නල" ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අප ඉදිරිපිට ඇත්ත - එහි වටිනාකම් සහ මෙහෙවර සමග සමාගම, නිල වෙබ් අඩවිය "RosDengi" පිළිබඳ වැඩි විස්තර පවසා ඇති (ණය ගැතියන් සමාලෝචන, ඇත්ත වශයෙන්, මෙම මූලධර්ම බෙදාගත නොහැකි). ඒ නිසා, සමූහයේ ප්රධාන කාර්යය පාරිභෝගිකයන් මෙම කෙටි කාලීන ණය ව්යුහය සිට ලබා, කාර්යක්ෂම හා හැකි ඉක්මනින් ඔවුන්ගේ මූල්ය ගැටලු විසඳීම සඳහා හැකියාව ලබා දීමට ය. සමාගමේ ආදර්ශ පාඨය: "ඔබට මුදල් අවශ්ය නම්, අපි, සමීප වේ." මෙතෙක් අපට දැක ගත හැකි ලෙස, මේ වචන, නව කාර්යාල හා එකම සමාගමේ වෙළඳ පොළ කොටස වූ පුළුල් දිවෙන සමාගම සැබෑ තත්වය අනුරූප.

ප්රතිචාර

සමාගමේ ප්රධාන ශාඛාව ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් නුවර පිහිටා ඇත: එය මග පෙන්වීමක් මගින් ක්රියාත්මක කරනු; ඔවුන් ද එම අයදුම්පත සහ අනාගත සේවකයන් පිළිබඳ සාරාංශයක් වෙත යන්න. කෙසේ වෙතත්, ඉහත සඳහන් වාර්තා, ඔබ කණ්ඩායමේ කාර්යාලය, සොයා ගත හැකි, බොහෝ දුරට, ඔබගේ නගරයේ. මුදල් ලබා ගැනීමට යන්න ස්ථානය ගැන තවත් දැනගන්න, 8-800-200-50-51 අමතන්න. එය සමාගමේ "RosDengi" ඇමතුම වන නිදහස් වන ඇමතුම් විසින් සේවය කර ඇත. දුරකථනය අමතරව, සමාගම වෙබ් අඩවිය සමඟ අමුත්තන් සන්නිවේදන ක්රමයක් නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඒ නිසා පැමිණෙන සෑම ඔහු මාතෘකාව පිළිබඳ උනන්දු වන උපදේශක සමාගම වෙත පණිවිඩයක් යැවීම හා ක්ෂණික ප්රතිචාර ලබා ගත හැක.

අගනුවර දී, එය ශාඛා, "RosDengi.Moskva" සමාගම ක්රියාත්මක කරයි. , ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පිළිගැනීමට ලක් දේශීය කාර්යාල (ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියේ සහභාගී නො වේ): ප්රධාන කාර්යාල තුනක් .Moskovskoy වීදිය 14A වීදිය. ඔවුන් අතර කලිනින්, 2, හා ස්ථානය, 18B පිටත. වැඩ කරන පැය ගණන - 20:00 තෙක්, ජංගම දුරකථන ඇමතුම් අංක සොයා ගත හැක.

කණ්ඩායම අතර අනෙකුත් නගරවල නියෝජනය වන ආකාරය ගැන තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ ද එසේ ම ඉගෙන ගත හැක. සමාගම "RosDengi කාර්යාල මධ්යස්ථාන, ණය එම ලියාපදිංචිය නිසා මෙය ඉතා වැදගත් වන්නේ.

කොන්දේසි

ඔබ මෙහි ඔබේ ඉලක්ක මත ණය ලබා ගැනීමට ඇති නිල වෙබ් අඩවිය විශ්වාස කරන්නේ නම් සරල ය. "RosDengi" (අපි ගති ක්ෂුද්ර මූල්ය සමාගම,) 18 හැරී 70 කට වඩා පැරණි නොවන අය වන අතර ස්ථීර ආදායමක් ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට එක් දහස් 30 දහසක් රූබල් ක මුදල සඳහා ණය ලබාදේ. කුවිතාන්සියක් සඳහා උපරිම අවසාන දිනය 17 දින වන අතර, අවම - 7. එම සංවිධානය මෙම අවස්ථාවට ගෙවීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා පරිශීලක වේලාව මත ගෙවිය නොහැකි බව එය කළ හැකි වේ.

ණය ගැතියන් සමාලෝචන

අප සටහන් කර ඇති පරිදි, මෙම සේවාව සම්බන්ධයෙන් සෘණ අදහස් බොහෝ එක් අවස්ථාවක ණය ගෙන හා වේලාව මත එය ආපසු ගැනීමට නොහැකි අයට සෑදී. එය නිරන්තරයෙන් ණයගැති වගකීම් වැඩි, නව බලවේග ණය ගණනය පොලී වැඩි: සමාගම "RosDengi" කළ නොහැකිව ඉල්ලා බව ජනතා ලියන්න. ණය නිකුත් කිරීම හා එම පුද්ගලයා ඔහු යන දේ දැන සිටි නිසා අනිත් අතට, මෙම ක්රියාවලිය, ස්වාභාවික ය.

සමස්තයක් ලෙස ගුණාත්මක සේවයක් සඳහා පරිදි - කිසිදු පැමිණිලි හඳුනාගෙන ඇත. සමාගම ණය ගෙවීම අවශ්ය බව - එය ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ කාරණයක් හා අනාගතයේ දී වෙළෙඳපොළ තුළ ක්රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව නිසා, ද පැහැදිලි ය.

කාර්ය මණ්ඩලය ලැබෙන ප්රයෝජනාත්මක ප්රතිචාරය මේ

මෙහි වැඩ කරන අය ද විශාල "RosDengi" සමාගම ගැන අදහස් ඉවත් කර ඇත. ඔවුන් මෙහි සිටින ණය, ඇත්ත වශයෙන්, විවෘත කළේ නැත, පමණක් නොව, ධනාත්මක සහ ඍණාත්මක දෙකම සමාලෝචන ලියන්න. කෙනෙකු ඔහු යමක් ඉගෙනගන්න ඔහු අමාරු වැඩ බව මෙම අවස්ථාවට වඩා මුදල් හම්බ කරන්න අවස්ථාව ලබා දී ඇති බව සතුටු වෙනවා. අන් අය බලධාරීන් සංවර්ධනය කිරීමට අවස්ථාවක් එසේ මත දෙනවා, නැති බව, න්යායයන් ශ්රම පරීක්ෂා පද්ධතිය පවතින බව චෝදනා කරති. මහා අදහස්, නමුත් ඔවුන් සියලු තනි තනි සිදුවීම් මත පදනම් වී ඇත. සමහර මුළු පින්තූරය බිම තබා නෑ - 5 න් ලකුණු 3.5 ක් පමණ සමාලෝචන සමග එම වෙබ් අඩවිය සමාගමේ ණය ශ්රේණිය.

සොයා ගැනීම්

"RosDengi" අපි සමාගමේ ගැන කියන්න පුළුවන් ද? මෙම සංවිධානයට, තරමක දැඩි තරගකාරී සහ සංකීර්ණ (මනෝ විද්යාව අනුව) ක්ෂේත්රයේ ක්රියාත්මක කරයි. මූලධර්මය අප ඉහත සඳහන් කළ, "ව්යාපාර ව්යාපාරයක් වන" කොහේද මෙම මූල්ය පරිසරය,. සමාගම 2010 වසරේ සිට ක්රියාත්මක වන අතර, මෙම කාලය තුළ පමණක් වර්ධනය වී බව, - එහි කළමනාකරණ නිවැරදි ප්රවේශය දර්ශකයක්. ණය සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය යන දෙකම සම්බන්ධයෙන් දැඩි දඬුවම් සඳහා පරිදි - නිසැකව නිර්ව්යාජ මෙම ජනතාව තේරුම් කනගාටුව විය හැකි නමුත්, ඔවුන් දෙදෙනාම දේ යන ගමන් දැන සිටියේය.

දැන් පහසුවෙන්ම තරම් අන්තර් - සේවා සහතික ඉහළ මට්ටමේ ය. උසස් තත්ත්වයේ සහාය වේ (අප ඉහත පිරිපහදු කර ඇත "RosDengi" දුරකථන අංකය සේවය - එය ඔවුන් ඕනෑම ප්රශ්නයක් වෙත හැරී හැකි, නොවන නැවතුම් ඇමතුම් මධ්යස්ථානය වේ). එහෙත්, ඔබේ ණය වහල් බවට පත් හෝ ඔවුන්ගේ ගැටලු විසඳා ගැනීම සඳහා ඵලදායී මෙවලමක් ලෙස භාවිතා කිරීමට - මෙම ණය ගත් තීරණය වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.