පිහිටුවීමභාෂා

කතාව Homonymous කොටස්: අර්ථ දැක්වීම, අක්ෂර වින්යාසය, උදාහරණ

"ඇති අපි, එනම් - ඔවුන් සමහර විට, කන්න බැහැ අන් අය දෙයක් විය හැකි නමුත්, නමුත් රොටි තොරව වාඩි වී සිටිති. හා අප මෙහි ඇති වේ, එනම්, ඒ නිසා මෙම කෑමට යමක් තිබේ නම් - "ඒ නිසා අපි අහසේ ස්තුති!. "කන්න." - ඉංග්රීසි කවියකු රොබට් බර්න්ස් විසින් විකට "යැ සව්දිය" එක් අවස්ථාවක දී "ලෙස, විය," යන්නයි හා අනෙකුත් කරන "එහි" යන වචන සැබෑ ගැටුමක් නිරීක්ෂණය කවුරුන් අතර දේ: මෙම සටනට මොන වගේ කෙනෙක්ද? තරග - කතාව homonymous කොටසක්. ඉදිරියට උදාහරණ.

homonyms

ඕනෑම භාෂාවකින් මෙන්ම සමාජයේ මිනිසුන් අතර වචන අතර, යම් යම් සබඳතා, මෙම lexical පරාසය ඒකක සහ ඔවුන්ගේ ශබ්දයන්ට සැකසුම් පළ වටිනාකම් අනුව රචනා කරන ස්වභාවය සොයා ගන්නා ලදී. homonymous පදයක් බවට, antonymous: ඒ නිසා එය මූලික වශයෙන් වර්ග තුනකින් සමන්විත වේ. අග සමඟ අප තේරුම් ගැනීමට ය. ඒ නිසා රුසියානු දී homonym කුමක්ද?

පූර්ණ වෙනස වටිනාකම් වචන දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ශබ්දය රූප - homonymy වැනි සංසිද්ධි සාරය, අනන්යතාව, ශබ්ද ලැබෙමින් ඇත. මෙහි පහත සඳහන් කණ්ඩායම් තවදුරටත් අංශය ඇත:

  • Lexical homonyms, හෝ - සම්පූර්ණ (ආලෝකය - ආලෝක ශක්තිය, ආලෝකය - පොළොව, විශ්වය, ලෝකය);
  • අසම්පූර්ණ, වන, අනෙක් අතට, වර්ග වෙන් කරනු ලැබේ. අග අතර විද්යාර්ථ: - විවිධ අදහස් හා අක්ෂර වින්යාසය, නමුත් ශබ්ද සමාන (ලකුණු - ලකුණු සහ පන්දුව - නර්තන සවස) homophones හෝ homonyms ශබ්දයන්ට; homographs - වෙනස් අදහස්, ශබ්දය, නමුත් එම අක්ෂර වින්යාසය (කාසල් - ගොඩනැගිල්ල හා අගුලු - උපාංගය අගුළු දැමිය); omoformy හෝ එවායේ බාහිර homonyms - එකම ඇතැම් රූප විද්යාත්මක ආකාර, අර්ථය විවිධ ඇතැම් විට කතාවේ කොටස් අයත් ලෙස, නමුත් ශබ්ද සමාන.

මෙන්න, රුසියානු භාෂාව homonyms බව ප්රශ්නය, ලකුණු දමා, එය රූප විද්යාත්මක homonyms වාසය කරනු ඇත.

ඇත්තටම ව්යාකරණ homonyms

මෙය ද වර්ග දෙකකට බෙදා ඇති homonyms, එක්තරා දුරකට විශාල හා විවිධ කණ්ඩායම් වේ. ඇත්තටම ව්යාකරණ homonyms - A lexical පරාසය ඒකක ශබ්ද හා ලිඛිතව දෙකම සමාන වේ, නමුත් කතාව විවිධ ප්රදේශවල, සහ, ඒ අනුව, විවිධ lexical පරාසය අර්ථය, එවායේ බාහිර, අයත් ව්යාකරණ ලක්ෂණ, මේ වාක්යය තුල භූමිකාවක්. උදාහරණයක් ලෙස, හැකි "බව" යන වචනය: interrogative හෝ සාපේක්ෂ සර්වනාමයකි ( "ඔහු නැවත කාමරයේ බලා ද?"); "ඇයි", "මොකක් හෝ හේතුවක් නිසා", අදහස් "ඇයි", "කුමක්" වෙත පද ( "ඔබ හොඳ පොතක් කියවන්න ඇයි නැත්තේ?"); සංගමය ( "මම ඔයාට කිව්වා මට අප්රිකාව යන, එහෙත් ඔබ විශ්වාස කළේ නැත"); අංශු (සාමාන්යයෙන් කවි ආරම්භයේදී භාවිතා).

අනෙකුත් විශේෂ

homonyms මෙම කණ්ඩායම - තීව්රතර කෝෂ සගයා හා ව්යාකරණ විශ්ලේෂණය දෙකම සම්බන්ධ බව වාචික යුගල සපයන්න omoformy. මෙම කතාවේ homonymous කොටසකි. ඔවුන් එය වන අතර එය අනුභව දේ දේ, කියන විදිහට? එය එක් එක් සිද්ධිය සමග ගනුදෙනු කළ යුතුය.

ක්රියා විශේෂණ

Homonymous කතාවේ කොටස් ඔවුන් අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට අවශ්ය, සහ මෙය කිරීම සඳහා යම් යම් ක්රම තිබෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස, homonymous නාමපද, විශේෂණ පද, gerunds, සර්වනාම වෙනස් විය යුතු බොහෝ උපභාෂා, ඇත. කුමක් සඳහා ද? කතා කිරීමේ හා උපකල්පන නිවැරදි භාවිතය සඳහා අක්ෂර වින්යාසය, මේ ජෝඩු එම, නමුත් වෙනස් semantics සහ අක්ෂර උච්චාරණය නිසා.

යෝජනා පද මත යැෙපන වචනයේ නාම පදයක් ඉදිරියේ ඇති හෝ නැති වෙනස් ය. මෙම නාම පදයක් එය දෙවැනි වන්නේ - නැත. උදාහරණයක් ලෙස, "මෙම රැස්වීම (දී)" යන වචනය "ඔහු ඉදිරියට ගොස් ඔහුගේ දෙපා ගැනීමට මහත්" - "ඉදිරියට" අර්ථය ක පද; "මිතුරා" එය කල්තබා ස්ථානගත සමග නාම පදයක් ද රඳා වචනය, සමග (දීර්ඝ කාලයක් පුරා බලාසිටි) රැස්වීමට - "මගේ බලාපොරොත්තු පැරණි මිතුරෙකු හමුවීමට හරිගියේ නැහැ වේ". එම මූලධර්මය ක පද හා නාම විශේෂනයක් අතර වෙනස හඳුනා. උදාහරණයක් ලෙස, "(දී) -osennemu": "හිරු සරත් සෘතුවේ දී දිලිසෙන" - ක පද, යම් යා ඉර නිවැරදි අක්ෂර වින්යාසය, "සරත් අහස leaden වලාකුළු දී රංගන හේරත්ගේ පන්දුවක්" - නාම විශේෂනයක් "දෙවියන් වහන්සේ" යන නාම පදයක් මත රඳා පවතී හා ස්ත්රී පුරුෂ භාවය, අංකය සහ නඩුවේ එය සමග එකඟ වන කල්තබා ස්ථානගත, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ලියා ඇත.

නමුත් ක්රියා විශේෂණ හා සීමා නිර්ණය කතාව සේවා අමතර කොටස්, ලෙස අංශු, නිපාත පද, හවුලේ, ඔබ බිම ප්රශ්නයක් ඇසීමට, සහ පර්යාය පදයක් ගන්න අවශ්ය කරනවා. උදාහරණයක් ලෙස, "පසුගිය" යන වචනය ගත: "පඩි පෙළ, ලෙන්ගතු දරුවන් දිව පසුගිය" - නිදහසට කරුණක් ප්රශ්නය නොවේ, එය හැකි "පිටුපස, ඉදිරිපිට" වෙනුවට ය; ක පද අර්ථය - "විසින් ක්රියාත්මක, ඔහු ඇහුවා" "සමීප, සමීප, සමීප."

වෘත්තීය සමිති

අපි රූප විද්යාත්මක homonymy ප්රපංචය සලකා දිගටම. එය අක්ෂර වින්යාසය හා කතා කිරීමේ homonymous කොටස් ඇතුළු දුෂ්කර, ඉතා සංකීර්ණ නඩු, ගොඩක්. උදාහරණ ඔවුන් අතර ඇති වෙනස්කම් දැක තේරුම් ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත.

විශේෂ අවධානය නිසා ", හොඳින්, ද, අනෙක් අතට. මන්ද, කිරීමට" වැනි හවුලේ වෙත ගෙවිය යුතු යුනියන් එහි homonymous සහෝදරයෙක් "බව" - "කුමක්" සහ "කිරීමට" අංශු ප්රශ්නය-සාපේක්ෂ සර්වනාමයකි දී. ඔවුන් හඳුනාගැනීමට කෙසේද? ඔබ අක්ෂර වින්යාසය දෝශය නොහැක. පළමු වැන්න නම්, අඩු ලබා, හෝ දඬුවම තවත් කොටසක්, සහ වචනය ගමන් නාම පදයක් තෝරාගන්න "බව" "කිරීමට" අංශු නම්, අප ඉදිරිපිට සර්වනාමයකි වේ. උදාහරණයක් ලෙස: "ඔහු කුමක් යොමු කරන්නේ? - ඔහු කළ යොමු කරන්නේ කොහොමද? - ඔහු කළ යොමු කරන්නේ? - පින්තූරය ඔහු යොමු වනු ඇත "තවද, දෙවනුව, ඔබ හැම විටම එක සන්ධානයක් වෙනුවට තවත් කළ හැකි. අප කියවා, "මම එකතු කරගෙන ඇති ගැටළු ගැන කතා කරන්න ඔබ වෙත පැමිණ ඇත. - මම ප්රශ්න හෑරීමක් ගැන කතා කරන්න ඔබ වෙත පැමිණ ඇත. "

එසේම, ද

වෘත්තීය සමිති "ද" මෙම ලිපි මාලාවේ පෙනී අහම්බයක් නොවේ. ඔවුන්, කලින් පැවති "විරු" කතා කිරීමේ එහි homonymous කොටසක් ඇත වැනි දේ - අංශු පද "ලෙස" සහ "එකම" අංශු සමග සර්වනාමයකි. එය අපට පෙර තම වෘත්තීය සමිති වෙනුවට අවශ්ය බව තේරුම් ගැනීමට නම්, එකිනෙකා හෝ සහයෝගීව "සහ" ( "අපි ප්රබන්ධ ආදරය, ඔහු ද කැමතියි = = ඔහු, ඇයට ප්රේම කර, ඔහු ආදරය"). මේ පළමු වන ක්රමය වේ.

දිවේ සහ අංශු සර්වනාමයකි "එකම" නොකරන හරින ලද හැකිය හෝ වෙනුවට, සහ සංගමය තුල - ( "ඇය එකම දෙයක් අවශ්ය අපි = ඇය බව අපට අවශ්ය") නැත. මීට අමතරව, වෘත්තීය සමිති ප්රශ්නය නොව, පද සහ සර්වනාමයකි කිරීමට - ඔව්. ( "ඇය එම අවශ්ය වේ (එය), සහ අපි ඇය මෙන්ම කුණාටුවෙන් (කොහොමද වැනි) මෙන්ම, අපි ,? බව?"). මෙම දෙවන ක්රමය වේ.

එහෙත්, ඒ නිසා නිසා

යන තේමාව දිගටම, සහ නව, රසවත් අඩු අවස්ථාවක හැරී: ඒකාබද්ධ හා කතා කිරීමේ homonymous කොටස් ලියන වෙන් වන "නමුත්, නිසා, නිසා." නිපාත පද සමග සර්වනාම නම් - ඔවුන් වෘත්තීය සමිති සහ, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් නම්, එකට ලිවීමට ඔවුන්ගේ අයිතිය. ඔවුන් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද? ශිල්ප ක්රම පෙර උදාහරණ ලෙස සමාන වේ.

එම සංගමය විසින් හැම විටම, තවත් වෘත්තීය සමිති තෝරා ගත හැකිය "නමුත් - එහෙත්, නිසා - නිසා, නිසා - ඒ නිසා" ( "ඔහු නරක කලාකරුවෙකි, නමුත් (නමුත්) හොඳ decorator"). "කාරණාව සඳහා" සංයෝජන ඇති සර්වනාමයකි "සඳහා, එනම්" පහසුවෙන් නාම පදයක් හෝ නාම සඳහා නාම විශේෂනයක් වෙනුවට ඔවුන් පත් කළ යුතු අදාළ ප්රශ්න ( "මම කුමක් සඳහා ඔබ ඒ සඳහා ස්තුති කිරීමට අවශ්ය (?), ඔබ පැමිණ ඇති බව "අපේ නිවාඩු සඳහා)

නිපාත පද

කතාව homonymous කොටස් අක්ෂර වින්යාසය අක්ෂර (අභ්යාස රුසියානු භාෂාව මත පොත් බලන්න) - ටිකක් අපහසු කාර්යයක්. ඒ නිසා අපි මෙම ප්රශ්නය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක අධ්යයනය කරන්න.

ඒ නිසා, නිපාත පද හා කතා කිරීමේ වෙනත් homonymous කොටසක්. අපි කල්තබා ස්ථානගත කාර්ය වචන දෙකක් වැකියක් පිහිටුවීමට සම්බන්ධ කිරීමට වන බව අප මතක තබාගත යුතුයි. ඔවුන්-ව්යුත්පන්න නොවන හා ව්යුත්පන්න වේ. පළමු පමණක් වන අතර, එය කතා කිරීමේ homonymous කොටසක් ඔවුන් වෙන් කිරීමට අවශ්ය වේ. උදාහරණ කීපයක් බලමු:

  • "මෙම මහල් නිවාස එක් මාසය සඳහා සඳහා සකස් කරන ලදී. - පුදුමය ගඟ තියුනු වංගුව වී ඇත ".
  • "අපි මාසය තුල දී සියලු ඉතාලිය පුරා ගමන් කළා. - බලාපොරොත්තු නොවූ කුමන්ත්රණයක් රේඛාව "නවකතාව දිගටම පවත්වා ගෙන සිටියහ.
  • "නිසි කාලය නොමැති වීම මම රැකියාව අවසන් කිරීමට නොහැකි විය. - මම ඔහු අදහස් කළ දේ ඇහුවා ".
  • "අපි මේ කාර්යය සම්පූර්ණ කර ඇති එහි නව අදහස් ස්තුතියි. - අමුත්තන් ක්රමයෙන්, පුදුම රාත්රී ආහාරය සඳහා සේවිකාව ස්තුති විසිර ".

පවතින බව

"තුළ" සංයෝජන පළමු වාක්යය - නිමිත්තක් ව්යුත්පන්න කාලය අර්ථයෙන් භාවිතා ලෙස, අවසන් -e සමග සහ "කොපමණ කාලයක් ප්රශ්න පිළිතුරු? විට? "ඔහු සමග අවියෝජනීයව නාම පදයක් සම්බන්ධ ස්වාධීන lexical පරාසය අර්ථය, අහිමි කර ඇත. දෙවන අවස්ථාවේ දී - "තුළ" යන homonym - A කල්තබා ස්ථානගත සමග නාම පදයක්, ඔබ නාම විශේෂනයක් අතර, උදාහරණයක් ලෙස, කළ හැකි නිසාය "ඉක්මන් වර්තමාන." ක්රාන්තියට නාමපද පොදු නීති රීති අනුව අවසන් ගේ ලිවීම.

තුන්වන වාක්යයෙන්, අපි කල්තබා ස්ථානගත සමග "තුල දී" අවසානයේ දී එම ලිපිය -e සමඟ කටයුතු කර ඇත. පළමු උදාහරණය ලෙස, එය, නාම පදයක් මත රඳා කාලය අගයක් ඇත. එය නාම සඳහා නාම විශේෂනයක් therebetween භාවිතා කිරීමට හැකි වන බැවින්, "දිගමට" සිව්වන යෝජනාව කල්තබා ස්ථානගත සමග නාම පදයක් ඇත. අපට කතා විවිධ ප්රදේශවල සාමාන්ය homonyms වචන පෙර.

පස්වන කාලේ දී, "දැක්ම" යන වචනය හේතු පෙන්නුම් සහ ඒ නිසා එය කල්තබා ස්ථානගත පරිදි එකට ලියා ඇත. හය වැනි වාක්යය තුල, අපි සමඟ කටයුතු කරන යම් කල්තබා ස්ථානගත සමග නාම පදයක් "අදහස්" සහ, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ලියන්න. "දැක්ම" - මේ prepositional නඩුවේ, ඒක වචන තුළ ඇති මූලික ආකෘති පත්රය, වේ.

හත් වන අවස්ථාවේ දී, "තුළින්" යන කල්තබා ස්ථානගත භාවිතය මුහුණ එය ප්රශ්නයක් ඇසීමට එය තොරව කරන්න අපහසු නිසාය. හා අට වන දී - එය ප්රධාන පියවර, දික්වූ සංජානන "වියදම්" අතිරේක අදහස්, සහ වාචික කෘදන්ත වාක්ය සාදයි නිසා "නිසා" homonymous gerund හමුවීමට.

අපි "කතා කිරීමේ homonymous කොටසක්, අර්ථ දැක්වීම, අක්ෂර වින්යාසය, උදාහරණ" රුසියානු භාෂාව අධ්යයනය සියලු දුෂ්කරතා සමඟ කටයුතු කිරීමට උදව් ලිපිය හිමි ඇතැයි මා බලාපොරොත්තු වෙනවා.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.