ආහාර හා බීම වර්ගවට්ටෝරු

ඇපල් කුකීස්: වට්ටෝරුව

ඇපල් ආහාර පිසීම විකල්ප කුකීස් ගොඩක් ඇති. මෙම ලිපිය දී, අපි ඔබ මුළු පවුල සඳහා ඉක්මන් පේස්ට්රි කිරීමට ආශාවක් තියෙනවා නම් ඉතා පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකි බව ඉතා සරල වට්ටෝරු ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

මුල් ඇපල් කුකීස් "රෝසි කම්මුල්"

මෙම වට්ටෝරුව මිල අධික නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම අවශ්ය නොවේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඔහු ගෙදර පිළිස්සීම් පංකා අතර ඉතා ජනප්රිය වේ.

ඒ නිසා, රසවත් ඇපල් බිස්කට් "රෝසි කම්මුල්" බවට පත් කිරීම සඳහා, ඔබ වැනි අමුද්රව්ය ඉදිරියේ බලාගන්න අවශ්ය:

 • ස්වභාවික බටර් තෙල් (මීට පෙර අවශ්ය උනු) - ග්රෑම් 200 ක් පමණ,
 • විශාල මේදය ඇඹුල් මිලදී ගැනීම - සම්පූර්ණ වීදුරු;
 • සීනි-දඩ වැලි - 7 විශාල හැඳි (4 කුඩු අතුරුපස සඳහා තද සහ 3 හැන්දක්);
 • ඕනෑම මධ්යම ප්රමාණයේ ලුණු (සෝඩියම් හෝ මුහුදු) - schepotochka;
 • , ෙබ්කිං කුඩු - ග්රෑම් 7 ක් පමණ,
 • ශ්රේණියේ තිරිඟු පිටි - 3 සම්පූර්ණ වීදුරු;
 • ඇපල් ඉතා විශාල නොවන, පැණිරස ඇත - 12-15 පළාත් සභා. (අභිමතය පරිදි ගත);
 • සුදු (අතුරුපසක් පමණක් වන ලිහිසි තෙල් සඳහා භාවිතා) බිත්තර - 1 විශාල බිත්තර.

අනන පිටි ගුලිය

මේ අනුව, අප මෙම ක්රියාවලිය ආරම්භ. ඇපල් කුකීස්, වන ලස්සන නමක් "රෝසි කම්මුල්", සූදානම් කරමින් වැඩි කාලයක් නැහැ වට්ටෝරුව. අනන සඳහා ඇය ෙබ්කිං කුඩු, රළු සීනි, ලුණු සහ ඇඹුල් ක්රීම් සමග සුදු පිටි සම්බන්ධ, පසුව, උණු කොට පිසින තෙල් එකතු කිරීම සඳහා අවශ්ය වේ. සියලු නිෂ්පාදන සුමට පදනම වන තෙක් තම අත් කලවම් කළ යුතුය. තවදුරටත්, එය බෑගය තුළ තබා, පැය භාගයක් මත ශීතකරණය මැදිරියක යැවිය යුතු වේ.

පළතුරු සූදානම්

මිහිරි හා ඉදුණු පළතුරු සමග පිසූ නම් Shortbread කුකීස් ඇපල් ඉතා රසවත් හැරෙනවා. සුදුසු පිරවීම තෝරා ගැනීම මගින්, එය හොඳින් සෝදා ගත යුතු අතර, පසුව ගානවා හා අඩකින්. ඇපල් ඊළඟට ඇති ගොයම් ගහක හා බීජ කොටුව කපා ගත යුතු ය.

ලස්සන ඇපල් අතුරුපස පිහිටුවීමට

නිසි ඇපල් කුකීස් පිහිටුවීමට, ඔබ ශීතකරණය මැදිරියක වැලි පදනම ඉවත් කළ යුතුයි, පසුව මෘදු විශාල ජලාශය බවට unroll. එවිට පිටි ගුලිය පත්රය අවශ්ය 24-30 තිත් කපා ඇත. ඔවුන්ගේ විෂ්කම්භය ප්රතිකාර ඇපල් විෂ්කම්භය වඩා තරමක් විශාල විය යුතුය. ඊළඟ භාණ්ඩ එක් කිරීමට ඉහළ කොටස කපා පළතුරු අඩක් නොතැබිය යුතුය. මෙම පුලුන් අවසානයේ තවත් රවුමක් ලස්සනට zaschipnut එජ් සමග ආවරණය කළ යුතු ය.

එහි ගෙදර හැදූ වැස්සට සඳහා උඳුන තුල පුළුස්සා,

ඇපල් කුකීස් සකස් කිරීමට පසුව, එහි උත්තල කොටසක් සුදු තරමක් පහර බිත්තර ගසාකන්නට පසුව දඩ සීනි ඉසිය යුතු ය කිරීමට අවශ්ය වේ. මෙම තත්වයේ දී, නිෂ්පාදන පසුව අවන් වෙත යවනු වන පිළිස්සීම් පත්රයක්, මත තබා ගත යුතු ය. පළතුරු සමග රවුම් කේක් කුකීස් විනාඩි 30 ක් සඳහා උපාධි 185 දී විය යුතුය.

රසවත් කුකීස් ඇපල්: කෙෆීර් සමග වට්ටෝරුව

ඔබ යම් නිම නොකළ යෝගට් තිබේ නම්, එය ඉතා පහසුවෙන් රසවත් ගෙදර හැදූ කිරීමට හැකි වන ඇපල් සමඟ කේක්. මේ සඳහා, අපි අවශ්ය විය හැක:

 • වාරික ශ්රේණියේ තිරිඟු පිටි - 450 ජී;
 • සීනි-දඩ වැලි - ග්රෑම් 200 ක් පමණ,
 • ගහලා තියෙන මග් මෙතන තියෙනවා සාමාන්ය බිත්තර - 1 PC.
 • ස්වභාවික බටර් තෙල් (කඳවුරු පිළියෙල කිරීමට පෙර හා පැය කිහිපයක්, ශීතකරණය පාලනය) - ග්රෑම් 150 ක් පමණ,
 • ඝන මේද වැඩි යෝගට් - 130 මිලි;
 • , ෙබ්කිං කුඩු - කුඩා හැන්දක්;
 • කිරිපිටි කුරුඳු - සම්පූර්ණ තේ හැන්දක;
 • ඕනෑම මධ්යම ප්රමාණයේ ලුණු - schepotochka;
 • ඇපල් ඉතා විශාල නොවන, පැණිරස ඇත - 5 පළාත් සභා. (විකල්ප ගන්න);
 • කිරිපිටි, සීනි - අතුරුපස කුඩු සඳහා භාවිතා.

පිටි ගුලිය සකස්

ඇපල් යෝගට් මත කුකීස් ඉතා මෘදු හා රසවත් හැරෙනවා. එවැනි ප්රණීත කිරීමට, එය සුදු පිටි සහ සීනි සම්බන්ධ කිරීමට, පසුව පහර බිත්තර එකතු සහ මෘදු පිසින තෙල් පෙති කපා අවශ්ය වේ. ඉන් අනතුරුව, එම ඇසුරුම් කුඩා ලුණු සහ ෙබ්කිං කුඩු එකතු කරන්න, මේදය යෝගට් වත් අවශ්ය වේ. කල් අමුද්රව්ය මිශ්ර, ඔබ නිල ඇඳුමක් සහ ඉතා මෘදු පිටි ගුලිය වෙන්න වෙනවා.

පුලුන් සූදානම්

මිශ්ර කර, පදනම් ඵල සකසන ආරම්භ කළ යුතුය. ඔවුන් සියලු සම කපා, සෝදා ගත යුතු අතර, දලුව ද මැද කොටසක් ඉවත් කරන්න. ඊළඟට, ඔබ රළු කෝණයන් මත ඇපල් තැකීමක් කිරීමට අවශ්ය. ඔබ කැමති නම්, ඔවුන් තැකීමක් හා ඉතා සුළු පෙති හැක.

අපි නිෂ්පාදන පිහිටුවීමට

කුඩා ප්රමාණයේ තනි තනි භාණ්ඩ ස්වරූපයෙන් මෘදු ඇපල් කුකීස් පිහිටුවීමට ඉතා ගැටලු සහගත වේ. මේ කාරණයේ දී අප කේක් එකක් හදන්න තීරණය, හා ලස්සන දියමන්ති කපා, ෙබ්කිං පසු කර ඇත.

මේ අනුව, මිශ්ර කෙෆීර් පිටි ගුලිය කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගත යුතුය. වැඩි ජලාශය (රවුම්) බවට රෝල් සහ වහාම ආලේප ස්වරූපයෙන් එය ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ය බව එක්. ඊළඟ ලැයිස්තුවේ පදනම් සියලු ඇපල් පිරවීම තැබීමට අවශ්ය වේ. ඊට පසු, එය කුඩු සමග කුරුඳු, බහුල විසිරි විය යුතුය. සුවඳ ද්රව්ය රස ඔබ සෑහීමකට පත් නොවේ නම්, එය භාවිතා කළ නොහැකි වනු ඇත.

ඇපල් පිරවීම අවසන් වන විට ඉතා අලංකාර zaschipnuv අත් ටෙස්ට් තරඟයේ දෙවන ජලාශය ආවරණය කිරීමට අවශ්ය වේ, පසුව දාර මත තැබුවේ ය.

පිළිස්සීම් ක්රියාවලිය

ඇපල් කුරුඳු කුකීස් පිහිටුවා පසු, එය අංශක 200 අවන් පුළුස්සා, තබා ගත යුතු ය. විනාඩි 45-55 අවසානයේ, නිෂ්පාදන මෘදු හා සුභවාදී බවට දක්වා හොඳින් විය යුතුය. එය සීතල වාතයේ ඇති තලය සහ සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් මාර්ගයෙන් පුස් ඉවත් කල යුතු ය.

නිසි මේසය ගෙදර හැදූ කේක් සේවය

මෘදු හා සියුම් ගෙදර හැදූ කේක් සූදානම්, ඔබ එය සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් වන තුරු බලා සිටීම. ඊට පසු, නිෂ්පාදන දියමන්ති-හැඩැති කැබලි කපා තහඩුව මත සංවිධානය කිරීමට අවශ්ය වේ. ඇපල් සමග කුරුඳු, තේ, බිස්කට් සේවය කිරීමට පෙර නොමසුරුව කුඩු, සීනි සමග ඉසිය යුතු ය කළ යුතුය. ඔබ යුගය භාවිතා කළ හැකිය.

අපි ඇපල් සමඟ oatmeal ප්රතිකාර කරන්න

එහි ගෙදර හැදූ OAT බිස්කට් ඇපල් ඉහත ඉදිරිපත් කර ඇති නිෂ්පාදන තරම්ම පහසු සූදානම්. එවැනි වැස්සට සඳහා අපි පහත සඳහන් ද්රව්ය අවශ්ය විය හැක:

 • දඩ රළු සීනි - ග්රෑම් 100 ක් පමණ,
 • ශ්රේණියේ තිරිඟු පිටි - ග්රෑම් 210 ක් පමණ,
 • මිලදී OAT ඉහළා - ග්රෑම් 170 ක් පමණ,
 • ස්වභාවික බටර් තෙල් (කඳවුරු පිළියෙල කිරීමට පෙර හා පැය කිහිපයක්, ශීතකරණය පාලනය) - ග්රෑම් 100 ක් පමණ,
 • ගහලා තියෙන මග් මෙතන තියෙනවා සාමාන්ය බිත්තර - 1 PC,.
 • කිරිපිටි කුරුඳු - සම්පූර්ණ තේ හැන්දක;
 • වැනිලා - කුඩා හැන්දක්;
 • , ෙබ්කිං කුඩු - 2 කුඩා හැඳි,
 • ඇපල් ඉතා විශාල නොවේ, පැණිරස ඇත - 2 පළාත් සභා.

පදනම බවට

සඳහා පදනම knead කිරීමට ඇපල් සමඟ oatmeal කුකීස්, ඔබ පළපුරුදු කුක් විය යුතු නොවේ. ඇත්තෙන්ම, මෙම ගෙදර හැදූ වැස්සට සකස් කිරීම සඳහා සියලු බෙහෙත් වට්ටෝරුව අවශ්යතා අනුගමනය කිරීමට අවශ්ය වන්නේ.

මෙම මෘදු පිසින තෙල් (බටර්) හි ආරම්භ කිරීමට පසුව සශ්රීක රාජ්ය සඳහා මික්සර් උපකාරයෙන් එය සුදුළුනු, දඩ රළු සීනි වත් කළ යුතු ය. ඉන් අනතුරුව, ඵලිත ස්කන්ධය බිත්තර ඇතුළු කිරීමට අවශ්ය වේ. තවද, තෙල් සහිත පදනම ෙබ්කිං කුඩු, කුරුදු, වැනිලා සහ සුදු පිටි එකතු කිරීම අවශ්ය වේ. ඔබ අඳුරු පිටි ගුලිය ඝනකම, ස්ථාවර නැත ලබා ගැනීමට අවශ්ය අමුද්රව්ය කලවම්.

පදනම සූදානම්, එය එකතු කිරීම අවශ්ය වේ oatmeal. ඔවුන් සම්පූර්ණ ස්වරූපයෙන් භාවිතා කරන අතර, එය ඇඹරුම් යන්තෙය් භාවිතා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි කළ හැක. මිහිරි ඇපල් සඳහා පරිදි, පිටි ගුලිය එකතු කිරීම පෙර රළු කෝණයන් මත පළතුරු, සාරය හා චොප්සි සෝදා අවශ්ය වේ. අවශ්ය නම්, ඔවුන් හුදෙක් සිහින් ව තැකීමක් කළ හැක. සියලු නිෂ්පාදන අවසානයේ තරයේ මිශ්ර කළ යුතුය.

බිස්කට් සැකසීමේ ක්රියාවලිය

OAT පිටි ගුලිය අනන අන්තර් පිහිටුවීමට අවශ්ය වේ වහථළනමේ. මෙම ක්රියාවලිය තුළ අත් දැඩිව බැඳී සිටින සිට පදනම, ඔවුන් සාමාන්ය ජලය පෙර-පොඟවා ගැනීම සිදු කරයි විය යුතුය.

මේ අනුව, එය, පිටි ගුලිය කුඩා හැඳි 2 ගත එක් පන්දුව රෝල් සහ එය ටිකක් පැතලි, ෙබ්කිං කඩදාසි සමග, ෙබ්කිං පත්රයේ සංවිධානය කිරීමට අවශ්ය වේ. ඒ හා සමානව, එය කිරීමට අවශ්ය වන අතර, එය පාදක සියලු සෙසු රටවල් සමඟ.

මාර්ගය වන විට, මෙම ලැයිස්තුවට නිෂ්පාදන ව්යාප්ත කිරීමට එකිනෙකාගෙන් සෙ.මී. 4-5 ක් දුරින් නිර්දේශ කරනු ලැබේ. එසේ නැත්නම්, ඔබගේ සියලු කුකීස් තාප පතිකාර තුළ එකට පසුව කපා ගත යුතු වනු ඇත තනි-ස්ථරය කේක්, පිහිටුවීමට හැක.

අවන් oatmeal සංග්රහ දී පුළුස්සා,

සියලු ඇපල්-OAT නිෂ්පාදන ගස්වමින්, ඔවුන් preheated අවන් තැබිය යුතුය. ආහාර පිසීම ගෙදර හැදූ කුකීස් එය විනාඩි 35-45 සඳහා උපාධි 200 නිර්දේශ කරනු ලැබේ. මෙම කාලය රසවත් oatmeal propeklos සම්පූර්ණයෙන්ම ප්රතිකාර කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් විය යුතුය.

ක් සබැදී නිවසක් කරන ලද කේක් සේවය

browned කුකීස් පසු, එය මෘදු, ෙබ්කිං කඩදාසි සමග ඉවත් සහ තහඩුව මත සකස් කල යුතුය. මෙම පවුලේ සාමාජිකයන් හෝ ආරාධිත අමුත්තන් සම්පූර්ණයෙන්ම තත්ත්වය සිසිල් උණුසුම් හෝ දැනටමත් හැකි සංග්රහ සේවය කරන්න. OAT ඇපල් අතුරුපස අමතරව ඔබ උණු තේ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

සාරාංශ ගත කිරීමට

දැන් ඔබ ගෙදර හැදූ ඇපල් අතුරුපස සඳහා සරල හා තරමක් දැරිය හැකි වට්ටෝරු දන්නවා. එය කුකී ඉහත විස්තර කරන ලද ආකාරයට පමණක් නොව සිදු කළ හැකි බව, නමුත් පෆ් පේස්ට්රි භාවිතා සඳහන් කළ යුතු ය. එය ඔබගේ සංග්රහ ඊටත් වඩා රසවත් හා තෘප්තිමත් බවට පරිවර්තනය වනු ඇත. එය ඕනෑම නවීන සුපිරි වෙළඳ සැල් වල මිලදී ගත හැකි බැවින් ඊට අමතරව, කුකියක්, අමතර මිශ්ර වීම කඳවුරු අවශ්ය නොවේ.

ඔබ ඉතා මිහිරි අතුරුපස කිරීමට අවශ්ය නම්, නමුත් සීනි විශාල ප්රමාණය, දැමීමෙහි නමුත් ඉදුණු ඇපල් භාවිතා නොකරන, ඔබ වියළි මිදි හෝ එකතු වෙනත් ඕනෑම ලද පළතුරු හැක.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.