නීතියරාජ්ය හා නීතිය

Uncompensated භාවිතය කොන්ත්රාත්තුව - සලකා බැලීම සඳහා කුමක් ද?

ජීවිතයේ දී, සමහර විට එහි තත්ත්වයන් අපි අනිත් අයට දෙන විට, අවශ්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ ළඟම දෙයක් හෝ දේපල අපට අයත් ක්රියාත්මක කිරීමේ අයිතිය ඇත. තනිකරම මානුෂීය හේතූන් වෙනුවෙන් අපි මේ කරන්නේ පවා නම්, එය පක්ෂ දෙක ඇති අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් පැහැදිලිව නිර්වචනය කරනු සඳහා නිස්කාරණ භාවිතය සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට හොඳම වේ.

තත්වය ගැන සිතා බලන්න: දුර හෝ සමීපතම ඥාතියෙකු, මිතුරා, ජීවත් වීමට තැනක් පිරිනැමේ. ඔබ හිස් නිවාස ඇති අතර, ඔබ කෙනෙකුට ඇගේ බලා ගැනීමට කැමතියි. නමුත් ඔබට ඔබ සතු පැතලි ආගන්තුකයන් ඕනෑම දෙයක් සඳහා අවශ්ය නැහැ දෙන්න ඕන. එපමනක් නොව, මුදල් සඳහා දේපළ අරගෙන නම්, එය ඔබගේ ආදායම ලෙස, ඒ නිසා, අපි සලකා බලන්නේ අවශ්යයෙන්ම බදු ආපසු යාමක් සහ ගෙවන්න "බදු." uncompensated භාවිතය කොන්ත්රාත්තුව වෙනත් අයෙකුට භාවිතය සඳහා භාණ්ඩ මාරු කිරීම සදහා වූ ලාභය, ඔබ ලබා ගන්න නැති බව එයින් ගම්ය වේ. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, වාර්තාව යුතු නැත. නමුත් ඔබේ අඳ හෝ බදුකරු සමඟ සම්බන්ධතාවය පැහැදිලිව තීරණය කළා. මෙම ලියවිල්ල මත පදනම් uncompensated භාවිතය කොන්ත්රාත් දේ, ජනතාව තාවකාලික ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත නිවසේ ලියාපදිංචි කිරීම. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ එකඟ, හා නම් පමණක් - සියලු බොහෝ - විදේශ ගමන් බලපත්රය කාර්යාලයේ ඔබගේ පෞද්ගලික පැවැත්ම නම්.

කොන්ත්රාත්තුව ලියාපදිංචි uncompensated භාවිතය කොහේවත් අවශ්ය නොවේ. කෙසේ වෙතත්, වෙනත් ක්රියාමාර්ග (ඔබගේ ලිපිනය අවම වශයෙන් එම ලියාපදිංචි) එහි පදනම මත සිදු කරන්නේ නම්, ඔබ එය නොතාරිස් සමග සැරසීම හැක. නිස්කාරණ භාවිතය සඳහා බදු ගිවිසුම බොහෝ විට කරන හා ගෙවන දේ පදනම මත නිර්වචනය අයිතමය ඇතුළත් උපයෝගිතා. නීතියක් ලෙස, එය අඳ වේ. කෙසේ වෙතත්, කිසිදු ප්රශ්න, uncompensated භාවිතය කොන්ත්රාත්තුව වී තිබේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙය නම්, බව නිසා ය උපයෝගීතා සේවා ගෙවීම සිදු කවුන්ටරය මත නොවේ සිදු, තීරණාත්මක සාධකයක් ක් සබැදී සංඛ්යාව වනු ඇත.

මීට අමතරව, නොමිලේ බදු හදිසි අනතුරු හෝ දැනුවත් කිරීමේ වගකීම තීරණය දේපල හානි. ඔබ අනවශ්ය ගැටලු හා කරදර වළක්වා නොදැනුවත්ව ගෑස් හෝ මධ්යම උණුසුම් ගැටීමෙන් සිදුවු අනතුරකින් විසින් සිදු නම් උදාහරණයක් ලෙස, පදිංචිකරුවන් ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ අසල්වාසීන් ගංවතුර ඇත, නම් මෙම ලේඛනය ඔබට උපකාරී වනු ඇත. දේපල ආරක්ෂාව නීතියක්, අඳ ලෙස, වගකීම සඳහා. එය බලාපොරොත්තු නොවූ තත්වයන් මෙම අවස්ථාවට ගිවිසුම හා පිළියම් යෙදීම සඳහා ඇති හැකියාව ලියාපදිංචි කිරීමට ඉතා යෝග්ය වේ. මීට අමතරව, අඳ පිරිසිදුව තබා ගැනීම, කාමරයේ සනීපාරක්ෂක තත්ත්වය පවත්වා ගැනීමට, අසල්වැසියන්, සාමයක්වත් බාධාව එකඟ වෙයි. අවාසනාවකට මෙන්, මිනිස් ස්වභාවය වෙන කෙනෙකුට ආකාරයේ වේ දේපල ඔහු කලාතුරකින් ඔහුගේ තරම් හොඳින් සඳහන් කරයි. සහ - විදුලි බිල - බොහෝ ගැටලු නිර්මාණය කළ හැකි නාඳුනන, නමුත් ඥාතීන් හා මිතුරන් නොවේ. ඒ නිසා, හොඳ ඔප්පුව කරන්නේ අපේ අසල්වැසියන් උදව්, අපි ඔවුන්ගේ අවශ්යතා ගැන අමතක කළ හැකිය.

uncompensated භාවිතය කොන්ත්රාත්තුව සාමාන්යයෙන් පක්ෂ ලිපිනය සහ විදේශ ගමන් බලපත්රය තොරතුරු පෙන්නුම් කරමින්, පිටපත් දෙකක් හෝ තුනක් සිදු කර ඇත. අමුණා පිළිගැනීම හා ස්ථාන මාරු ක්රියාවක් මෙම මහල් නිවාස වල තත්ත්වය විස්තර කරන, නේවාසික පරිශ්ර, එහි සැරසිලි, ගෘහ භාණ්ඩ. දොර හෝ කවුළුවක්, දවල් හෝ බැටරි වෙනුවට උදාහරණයක් ලෙස, රූපලාවන්ය අලුත්වැඩියා කර, - අපි කටයුතු කරන සඳහන් කළ යුතු ය හෝ අඳ ඔහුට පවරා ඇති දේපළ වැඩි දියුණු කර ඇත නම් වියදම් පියවා. එවැනි වියදම් බදු දීමනළකරු විසින් පතිපූරණය කළ හැක, නමුත් සහ සාකච්ඡා ඔවුන් හවුල් කරන බව ගත හැක.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.