පරිගණකපරිගණක ක්රීඩා

"Maynkraft" කඩු. අත්වෙන කඩුව "Maynkraft" ලෙස

ඔබ මුලින්ම ලෝකයේ "Maynkrafta" දක්වා හැරී විට, ඔබ කිසිවක් ම නැත. ඔබ මුලින්ම තම දෑත් තම සම්පත් ලබා ගැනීමට ඇති, ඔබ ක්රීඩාවේ කටුක ලෝකයේ ජීවත් සහාය වන බව එහි පළමු උපකරණ නිර්මාණය කිරීමට තම සහාය ඇතිව ඇත.

කෙසේ වෙතත්, එය, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ක්රීඩාවේ දී ලබා ගත හැකි බව අවි වර්ග එක් ගැන කතා කළ යුතුයි. ඔබ කැමති නම්, එය විරුද්ධවාදීන් සහ මැර කන්ඩායම් දේ අවි, ඔබ කඩු ගැන කියවිය යුතු සමඟ සටන් කිරීමට යහපත් වේ. මේ ආයුධය නිෂ්පාදනය කිරීමට යන දෙකම පහසු සහ අඩු පද්ධති අවශ්යතා ඇත, සහ තරමක් ප්රබල වේ. "Maynkraft" කඩුවලින් වර්ග කිහිපයක් පැමිණ, ඔවුන්ගේ චරිත ලක්ෂණ බොහෝ සෙයින් වෙනස්. සමහර විට ඔබ එම පිරිස් එළියට කඩුව තට්ටු කළ හැකිය, නමුත් එය වඩාත් පහසු වේ - ඔබ ද්රව්ය එකතු කිරීමට සහ ආයුධයක් නිමැවුණු කිරීමට. එහෙත්, පළමු පළමු දේවල්. දැන් ඔබ කඩුවක් කවරේ දැයි විස්තර, එය භාවිතා කරන ආකාරය, කරන්න ඉගෙන ගනු ඇත, මෙන්ම කුමක් විශේෂ අතර ඇති වෙනස්කම් විය හැක.

කඩුව කුමක්ද?

"Maynkraft" කඩුවලින් - අවියක් මෙම වර්ගය, ඔවුන් වස්තූන් බිඳ දැමීම සඳහා භාවිතා කළ හැක, නමුත් ඔවුන්ගේ අරමුණ - සතුරා ප්රහාර එල්ල කිරීමට. කඩුවක් සන්නද්ධ, ඔබ මේ වන විටත් ඔබ විනාශ කිරීමට කැමති වූ මැර කල්ලි සටන් කිරීමට හැකි වනු ඇත. ඔබ කඩුවෙන් පහර කනු උපකාරයෙන් ඉල්ලුම් කළ හැකි, නමුත්, එක් එක් පහර ඒකක දෙකක් අවි ශක්තිය ඈත් ගනී. ස්වභාවිකව, කඩු වර්ග එක් එක් වලට හානි සිදු වූ සහ සාර්ථක එකක් ශක්තිය චරිතයක් ඇති, මෙන්ම. එය ක්රීඩාවේ දී වඩාත් පොදු වන බැවින්, ඒ නිසා, අවි මේ ආකාරයේ අවධානය යොමු කිරීමට වග බලා ගන්න. "Maynkraft" කඩුවලින් තරම්, උදාහරණයක් ලෙස, ලෙස සවලක් හොඳ ඔබ ගෙන ඇත - ඔබ ඉතා විවිධ ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මෙම භාණ්ඩ භාවිතා කරනු ඇත පමණක් බව.

කාෆ්ට් කඩුව

ක්රීඩාවේ දී වෙනත් දේ සියල්ලම පාහේ මෙන් "Maynkraft" කඩු ඔබ ලෝකයේ නිෂ්පාදනය කරන බව ද්රව්ය දාන්නම් අවශ්ය වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, එවැනි ආයුධයක් නිර්මාණය කිරීමට ඉතා පහසු, එය අවශ්ය නිසා අමුද්රව්ය තුනක් පමණක්, ඔවුන් දෙකම එක හා සමාන විය හැක. ඕනෑම අවස්ථාවක දී, ඔබ කඩුවක් මුදුනින් ලෙස සේවය කරන අතර, කෝටුවක් අවශ්ය වනු ඇත. එහෙත් තලය ඉතා විවිධ විය හැක.

පුවරු කළ පහසුම කඩුව, හොඳම - දියමන්ති, ඔබට ද ගල්, යකඩ හෝ රනින් මෙම ආයුධ නිර්මාණය කළ හැකිය. ඔබ ඒ සඳහා ඔබ කළ තෝරා කඩුව මොන වගේ මත පදනම්ව වෙනස් වන අනෙකුත් මූලද්රව්ය දෙකක් ස්ථානගත කිරීමට නිකුත් වූවකි මධ්යම සෛල පතුලේ දී ඒ සැරයටිය තැබිය, සහ එය ඉහත යුතුය. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, ඔබ ඔබේ ආයුධ, වහාම භාවිතා කිරීමට නොහැකි වනු ඇත ලබා ගන්න. ඔබ ඔබේ දකුණු අත එය තබා, ඔබ වම් මූසික බොත්තම මත ක්ලික් කල විට, ඔබගේ චරිතය පහර ඇත.

කඩදාසි "Maynkraft" කඩුව ද ප්රකාශ කළ හැකි බව ගැන කතා ද පවතී, නමුත් ඇත්ත එය යම් ප්රමාණයකට පමණක් සැබෑ ය. එකම ඇඩෝන හෝ වෙනස් කිරීම් ස්ථාපනය සමග - කාරනය ක්රීඩාවේ මුල් අනුවාදය දී එය කරන්න හැකි බව ය.

ලී කඩුව

ඒ නිසා, ඔබ "Maynkraft" විලාසිතා කඩු ස්ථාපනය කර නැත නම්, ඔබ පමණක් ලබා ගත හැකි මූලික විකල්ප පහක් වනු ඇත, නමුත් ඔවුන් මැර කල්ලි ආරක්ෂා කිරීමට ප්රමාණවත් වේ. ලීයෙන් තැනූ පළමු සහ පහසුම කඩුව. එය වෙන කිසිවක් සමග සැසඳිය හැකි බව, ඔබ වහාම ඔබ කිසි ආයුධයක් සන්නද්ධ නොවන විට ඔබ පන්ච් ඇති විය හැක හානිය රැගෙන ආ යුතුය. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඔබ හානි තනි ලක්ෂ්ය අදාළ, එහෙත් ඔබ වාසනාවන්ත නම්, විවේචනාත්මක පහර සතුරාගේ ඒකක දෙකක් ඉවත් කරනු ඇත. ස්වභාවිකව, ඔබේ හස්තයකින් ආරක්ෂාව කිසිදු අනුපාතිකයක්, ඒ කියන්නේ, ඔබ ඔබ කරුණාකර තරම් ඔවුන් පරාජය කළ හැකිය. මෙහි ඒකක 60 ලී කඩු ආන්තිකය, ඔබ ඔබේ අවියක් විරාම පෙර පිලි තිස් පමණක් ගත හැකි බව, ඉන් අදහස් වන්නේ දී. අට තරම් - කෙසේ වෙතත්, මෙම කඩුවෙන් හානිය 4 ඒකක, විවේචනාත්මක හානි වන බව සටහන් කර ගන්න. මේ අනුව, පැහැදිලි හා කාටත් අමතක හස්තයකින් කට පවා බොහෝ දුර ගමනක් ගොස් ඇති කඩුවෙන් වාසිය.

ගල් කඩුව

වහාම එය ලී කඩුව පමණක් බොහෝ සරල වන අතර මූලික විකල්පය ක්රීඩාව පුරා ඒ අනුව කටයුතු කරන්න කිරීම රෙකමදාරු කරනු නොවන බව කිව යුතුය. ඔහු ඉතා කුඩා ශක්තිය, අඩු පාඩු හා දුර්වල විවේචනාත්මක ඇත, එසේ ඔබ වඩාත් විශ්මයට යමක් කිරීමට නොහැකි වූ විට, පමණක් ආරම්භයේදීම එවැනි අවි පාවිච්චි - අවම වශයෙන් ගල් කඩුව. ඇත්තෙන්ම, මේ තරම් උසස් සිදු වූ හානිය දී ලී ආකෘතිය නොවේ, නමුත් එය බොහෝ ශක්තිය පනතෙන්. තීරනාත්මක සඳහා - ඔබ සාමාන්ය පන්ච් සඳහා සතුරා හානි පහක් ලකුණු සහ 9 කළ හැකි. එහෙත් ගල් කඩුව දී එම ආන්තිකය එය 66 පිලි, වඩා 30 ලී අනුවාදය පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී මෙන් පණතක් බව, ඉන් අදහස් වන්නේ, ඒකක 132 වේ. ඔබ කිසිදු මෙවලම් තිබේ නම් පමණක් වන අතර - ඒ අනුව, ගල් කඩුව වඩාත් ජනප්රිය, ගල ලබා ගැනීමට ගසක් ලබා වඩා අමාරු නැති නිසා බවට පත් වෙමින් තිබේ. ඔබ පික් වූ විට, ගල්, ඔබේ පාරිෙභෝජන සම්පත් හා ගල් කඩුව පමණක් ආයුධයක් බවට පත් වනු ඇත.

යකඩ කඩුව

කඩුව සහ යකඩ නමුත්, එය සැබෑ මිහිරි තැනක්. ඔහු එහි ආකෘතිය වඩාත් කාර්යක්ෂම එකක් වන බවත්, නමුත් එම අවස්ථාවේදීම, හොඳින් පැවැත්මක් සහිත කාර්යක්ෂමතාව ඒකාබද්ධ කාරනය. 251 ඒකක ඉතා ආකර්ෂණීය වන, - මෙම කඩුවෙන් හානි හයක් ඒකක, නමුත් වහාම 11. කිරීමට එය දී එම ආන්තික අත්යවශ්ය වැඩි වේ. ඔබ ඔබේ කඩුව විරාම පෙර 125 පිලි කළ හැකි. ඇත්ත වශයෙන්ම, තලය ද උපුටා ගන්නා ද්රව්ය උදුනක දිය යුතු බව යකඩ පොලු සාදා, නමුත් ප්රතිඵලයක් එය වටී කළ නිසා, එය පෙර දෙකකට වඩා ටිකක් අමාරුයි.

රන් අසිපත

මේ ක්රීඩාව ඉතා යථාර්ථවාදී නිසා සංවර්ධකයින් හොඳින්, රන් ගුණ සියලු කර ගනියි. ඒ නිසා රන් කඩුව ඉතා ශක්තිමත් සහ ඉතා ප්රබල වනු ඇත අපේක්ෂා කරන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට, එය අලංකරණය හා සුඛෝපභෝගී ක අංගයක්. මෙම දුර්ලභ සම්පත් වන අතර, එය අතරින්, ඔබට ගොඩක් වඩා ප්රයෝජනවත් දේවල් කරන්න පුළුවන් - ඔබ රන් නිසා, එක් ක්රීඩකයෙකු ආකාරයෙන් එය අගය හෝ බහු ඔබේ මිතුරන්ට පෙන්වීමට හැක. මෙම ද්රව්ය වලින් smelted කඩුවක් ඒකක සහ සාම්ප්රදායික විවේචනාත්මක හානි ඒකක අටක් පමණක් හතර හේතු - නිකමට ලී කඩුවක් මෙන්.

ඊට අමතරව, එය ලී වඩා වසර දෙකකට ආසන්න කාලය අඩු වන අතර, ඒකක පමණක් 33 වන ආරක්ෂාව ආන්තිකය, ඒ කියන්නේ කඩුව 16 පිලි නිර්මාණය කර ඇත. එය ඔහු, ඇත්ත වශයෙන්ම, සටන් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර නැත බව ඉතා පැහැදිලිවම පවසයි, සහ දීප්තිමත් අලංකරණය හා ක්රීඩාව ඔබේ චරිතය ඉතා උසස් ලෙස ලෙස කටයුතු කරයි. "Maynkraft" කඩදාසි එළියට කඩුවක් පමණක් දුරැල මාර්ගයෙන් විය හැකි බවට, නමුත් ඔබට එය අවශ්ය නොවේ හා රන් කඩුව අවි ආයුධ හා සුන්දරත්වයෙන් සංකලනයක් සඳහා කදිම නිදසුනක් නිසා.

දියමන්ති කඩුව

දියමන්ති කඩුව - මෙහි ක්රීඩාවේ මේ වර්ගයේ ඉතා බලගතු ආයුධයක්. "Maynkraft" ඔබ ඉතා සීමිත ප්රමාණයක් දියමන්ති වලට ප්රවේශය ලබා දිය වේ, ඔබ බරපතල ලෙස ඔබ ඔවුන් භාවිතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ආකාරය ගැන හිතන්න අවශ්ය. එය ඉතා ප්රයෝජනවත් බලවත් හා බලපෑමක් වනු ඇත බොහෝ ක්රම, ඔබ මෙම සම්පත් භාවිතය සමග නිමැවුණු එක් එක් අයිතමය, ඇත. කඩුව ඇතුළු - ඔහු තම කාර්ය සාධන බලන්න. ඔහු සාර්ථක වැඩ වර්ජනයක් වලට හානි සිදු වූ සහ විවේචනාත්මක හානි ලෙස බොහෝ හතක් ලකුණු කරන්නේ ඒකක 12 තරම් වේ. එහෙත් හරිම පුදුමාකාරයි එහි ශක්තිය වේ. එය ඔබ ඔවුන් 781 වර්ජනය ගෙවීම් කරනු ඇත, බව, ඉන් අදහස් වන්නේ, මෙම පරාමිතිය 1562 ඒකක - යකඩ - කළින් සාකච්ඡා කඩු වඩාත් කල් පවතින වඩා බොහෝ වැඩි වේ. ඉතින් බරපතල ආයෝජන දේ ගැන හිතන්න දෙන්න. දියමන්ති කඩුව ඇතුළු බොහෝ ප්රයෝජනවත් දේවල් කිරීමට හැකි විය හැකි තරම් දියමන්ති, සොයා හා නිෂ්පාදනය කිරීමට උත්සාහ කරන්න. මෙම කඩුව විශිෂ්ට ආයෝජන වනු ඇත - ඔබ යම් ඇඩෝන සහ දුරැල තොරව ඉටු කරයි, එසේ මෙතැනින් නම් "Maynkraft", තවත් බලවත් ආයුධයක් ඇත.

අගුලු උත්සවය

මුලදී, මෙම ක්රීඩකයා කඩුව පමණක් ප්රහාරයන් අනුකම්පා, ඉතා කම්මැලි සටන සිදු කරන භාවිතා කළ හැකිය. පැහැදිලිවම, ගැටුම් සංයෝජන විවිධාකාර නොවන ක්රීඩාවේ ප්රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු වන අතර, නමුත් තවමත් අවම වශයෙන් සමහර විවිධත්වය of Fame එකෙහිදී කිරීමට අවශ්ය විය. ඒ නිසා, අවසානයේ දී, එය අවහිර කිරීමට සිදු විය - එය මූසිකයේ දකුණුපස බොත්තම තද කර සක්රිය ද ඒකකය ශක්තිය අරන් යනවා ඇත. මෙය වඩා රසවත් හා කලින් කිව නොහැකි, කඩු භාවිතා සටන් කර ඇත. එහෙත්, කඩු හරිම පුදුමාකාරයි කර, ඒ නිසා ඔවුන් enchant ගැනීමට ඇති හැකියාවයි. "Maynkraft" යම් යම් වාසි දැක්වුවහොත් ශාස්වතවාදය කඩුව ඔබ ලබා දෙන අතර, එය මෙම අවස්ථාව අතපසු කිරීම අවශ්ය නොවේ.

දැක්වුවහොත් ශාස්වතවාදය කඩු

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්ය පළමු දෙය - එය දැක්වුවහොත් ශාස්වතවාදය කඩුව "Maynkraft" වගේ. මෙය ඉතා සරල සිදු - ඔබ පමණක් කඩුවක් හා තමන් සූනියමකි වගුව අවශ්ය වේ. ඔබ අවශ්ය තරම් අත්දැකීම් ටයිප් තියෙනවා විට, ඔබ වාර නිර්මාණය කිරීමට එය වියදම් කළ හැකි. ඔවුන්, අහඹු ලෙස සංඛ්යාව තිදෙනා තෝරා ඇති අතර, මේ, ඔබ ඔබේ කඩුව සඳහා ක්රියාකාරී වන බව එක් තෝරා ගත හැකිය. එය කොතරම් දැක්වුවහොත් ශාස්වතවාදය කඩුව "Maynkraft" මුළු රහසක්.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.