මුදල්දේපල

නේවාසික සංකීර්ණ "සාන්ත නිකොලස් 'පාර්ක්: විචාර, ඡායාරූප

නවීන නේවාසික සංකීර්ණ එහි විවිධත්වය සමග සිත්. , පහසු සුවපහසු නවීන ලෙස ජීවිතය කිරීමට සෑම විස්තර සඳහා පහසුකම් සැපයීමට නොහැකි සංවර්ධකයින්. ඔබ අගනුවර පිහිටි නිවාස සංකීර්ණයක මිලදී ගැනීමට තීරණය කරනවා නම්, නව නේවාසික සංකීර්ණ සොයා ගැනීමට වග බලා ගන්න. ඇයි, ඔයා අහන්නෙ? සෑම දෙයක්ම සරල හා පැහැදිලි ය: සංකීර්ණ තට්ටු නිවාස හුදෙක් කුට්ටි නොවන ඉදිරිපත්, සහ සියලු යටිතල පහසුකම් ලැබේ. එය අවශ්ය සියලු කොන්දේසි නිර්මාණය කර තිබේ එහිදී "නගරයක් තුළ නගරයක්", වගේ දෙයක්. "Nikolin පාර්ක්" - එවැනි සංකීර්ණ දක්ෂ නියෝජිත. බව ඒ ගැන වන අතර මෙම ද්රව්ය සාකච්ඡා කරනු ඇත. සැබෑ මිනිසුන් හා එහි ශක්තීන් සහ දුර්වලතා තීරණය කිරීමට, එම වෙබ් අඩවිය වෙත පැමිණෙන සෑම පැත්තෙන්ම ව්යාපෘතිය තක්සේරුවට උදව් කිරීමට සමත් අය විචාර.

මෙම ව්යාපෘතිය ගැන

මේ අනුව, නේවාසික සංකීර්ණ "සාන්ත නිකොලස් පාර්ක්," ගැනුම්කරුවන් අනුව - නව මොස්කව් ප්රදේශයේ සුව පහසු නවීන ජීවන හේතු වේ. මෙම නැවුම් වාතයේ රට ජීවිතයේ කාන්තියක් අගය කිරීමට කැමති අය සඳහා මහත් විකල්පය වේ, නමුත් එය ප්රාග්ධන යටිතල පහසුකම් වස්තූන් අතහැර දැමීමට සූදානම් නැත.

ප්රධාන වාසි අතර LCD "පාර්ක් සාන්ත නිකොලස්", දැක ගෙදර ගැනුම්කරුවන් අගය කළ, සැලසුම් විසඳුම් රාශියක් ඇත, සංවර්ධනය හා කුඩාම විස්තර යටිතල පහසුකම්, සමාජ යටිතල පහසුකම් ඇතුළු, මෙන්ම අරාබි අවන්හලක් අංගනයක් විසින් සපයා ඇති ආරක්ෂක, සහ ප්රවාහනය සඳහා ප්රවේශ වීමට සිතා. මොස්කව් ලියාපදිංචි ගැනුම්කරුවන් ද ප්රධාන ප්රතිලාභ යෑයි හෙතෙම සඳහන් කළේය. විචල්ය උස (මහල් 4 9 දක්වා) යන කොටස් 11 ව්යාපෘතිය යටතේ ඉදි කෙරේ.

ස්ථානය

නව සංකීර්ණයේ අනාගත ප්රදේශයේ ඉදිකිරීම සඳහා මොස්කව්, නිරිත දිග තෝරා ගන්නා ලදී. Kaluga අධිවේගී මාර්ගයේ දිශාවට මොස්කව් රිං පාර සිට යන්තම් 3 ක්, ඉදි කරන "සාන්ත නිකොලස් පාර්ක්." පාරිභෝගික විචාර එය ප්රධාන වාසිය සලකා, අගනුවර ආසන්නයේ සිට අවධාරණය කරනවා. ඒ නිසා, සංකීර්ණ පිහිටි නිවාස සංකීර්ණයක මිලදී ගැනීමට හැකි වනු ඇත, සහ මෝටර් රථ තොරව පවුල් නිසා ප්රවාහන පහසුකම් ගැටලු, නිසැකව විකල්ප නැහැ. දැනට, Kaluga අධිවේගී ප්රතිසංස්කරණ යටතේ: නව මාර්ග මංසන්ධි ඉදිකිරීම, සමුළු, ඒ නිසා විශාල රථවාහන තදබදය සහ රථවාහන ඝනත්වය තදබදය ප්රමාණය අවම කිරීමට හැකි නම්.

ප්රවාහන ප්රවේශ්යතා

අපි දැනටමත් ප්රවාහන ප්රවේශ්යතා සඳහන් කර ඇති බව සංවර්ධක පොරොන්දු විය. නමුත් කොතරම් සැප LCD ජීවත් වීමට "Nikolin පාර්ක්"? මෝටර් රථයක් නොමැති පදිංචිකරුවන් විචාර, ප්රවේශ මෙට්රෝ කිරීමට කිසිදු අපහසුතාවක් ඇති බව පෙන්වා දෙති. යන කරුණ, විශේෂයෙන්ම නව සංකීර්ණයේ පදිංචිකරුවන් සඳහා මොස්කව් මෙට්රෝ දුම්රිය ස්ථානය සමග එය සම්බන්ධ කරන වෙනම පොදු ප්රවාහන මාර්ගය තුලට දමා ඇති බව ය. තව ද, Leninsky දිස්ත්රික්කයේ සංවර්ධන සැලැස්ම තුළ මෙට්රෝ දුම්රිය ස්ථානය ඉදිකිරීම තැබූ හ.

ඒ නිසා එය LCD "Nikolin පාර්ක්" ඉදිරිපත් කරන? සංකීර්ණ කිරීමට ලබා ගන්නේ කෙසේද? ඔබ මෝටර් රථ ගමන් කරන්නේ නම්, එය Kaluga මාර්ගයේ දිශාවට චලනය කිරීමට තරම් වේ. 3 ක් රිං පාර දකුණට හරවා නිකලස් Khovanskii දිශාවට පදවන්න. මෙට්රෝ දුම්රිය ස්ථානය "Teply Stan" සිට සංකීර්ණ ෂටලය බස් නැවතුම් සංඛ්යාව 526, 577, 433 නැවතුම් "නල", මෙන්ම ෂටලය බස් සංඛ්යාව 894 හා 27 Nikola-Khovanskoye ගම්මානයේ සක්රිය කිරීමට.

යටිතල පහසුකම්

සංකීර්ණ අවශ්ය සියලු යටිතල පහසුකම් ආසන්නයේ ය. වෙළඳ හා විනෝදාස්වාදය සංකීර්ණයේ ගොඩනැගිලි ආසන්නයේ "මෙගා. Teply Stan", ඉදිකිරීම් වෙළෙඳපොළ, තොග හා ආහාර ගබඩා.

නවීන තාක්ෂණය හා සුව පහසු නිවාස සංකල්පය ඇතුළත්, සංවර්ධක තමන්ගේ යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීම සඳහා එහි තැන්පත් කළහ. සංකීර්ණ එක් එක් වැසියෙකු, ඇවිදීම හා පාපැදි මාර්ග, සාප්පු සහ ඖෂධ සඳහා ළදරු, වෛද්ය මධ්යස්ථානයක්, ළමා ක්රීඩා පිටිය සහ ක්රීඩා ක්ෂේත්ර, විනෝදාස්වාදය සපයන ස්ථාන වනු ඇත. මේ මොහොත වන විට කිසිසේත් හෝඩියේ දී, සංකීර්ණ දියුණු යටිතල පහසුකම් ලෙස කළ හැකි බව සටහන් භාර නේවාසිකයන්ගේ තරම් ස්ථාන නොවේ, සහ දුර ළඟම පාසල්.

පරිසර විද්යාව

සංරක්ෂණ සංකල්පය හා පරිසරය මත පදනම් වූ සිය ව්යාපෘතිය සංවර්ධක රාමුව තුළ. ඉදිකිරීම් වන උපරිම ආරක්ෂා සමග සිදු කෙරේ. සංකීර්ණ පමණ කිසිදු කාර්මික පහසුකම් නොමැති නිසා වාතය පිරිසිදු හා නැවුම් වේ. සංකීර්ණ සිට යන්තම් කෙටි ඇවිදින්න දැනටමත් සංකීර්ණ නිවැසියන් සඳහා කැමතිම ගමනාන්තය බවට පත් වී ඇති මෙම සුන්දර ගඟ පයින් ගලා එයි. "ස්වභාවය සුන්දරත්වය සිත්: පයින්, සුන්දර විල, සාමය හා නිහඬ," - පළමු ගැනුම්කරුවන් අයගේ හැඟීම බෙදා ගන්න. ස්ථානය විශිෂ්ට වන අතර, බොහෝ, ඝෝෂාකාරී ඉස්සරට දූලි සහිතයි.දොරට කෙළින්ම මුහුණලා නැති, මොස්කව් සිට සියයට 3 ක් පමණ දුරින්, එවැනි හරිත හා නිහඬ ප්රදේශයේ බව උපකල්පනය නොහැකි විය.

මහල් නිවාස

මහල් නිවාස බොහෝ හිමියන්, මෙම ව්යාපෘතියේ ඔහුගේ ප්රථම හැඟීම සිහිපත්, සැලසුම් විසඳුම් වර්ග බලන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම, සංවර්ධක හුදකලා කාමර වැඩි දියුණු නිර්මාණය, මුළුතැන්ගෙයි-කෑම කාමරය, විවේකාගාරයට සමග ඉඩ පහසුකම් සහිත මහල් නිවාස ඉදිරිපත් කරයි. අමතර වැසිකිළි දෙකක් හා තුන් නිදන කාමර පහසුකම් ඇත. "පූර්ණ" සමග සියලු මහල් නිවාස LCD "Nikolin පාර්ක්" සරසා ඇත. මධ්යධරණී, සම්භාව්ය සහ නූතන ශෛලිය: කිහිපයක් අවසාන වීමෙන් පාරිභෝගිකයන්ට තේරීම ඉදිරිපත් විය. වැඩ කටයුතු අවසන් වන අවස්ථාවේ දී මෙම ව්යාපෘතිය නැරඹීමට හැකි කරන සියලු දෙනා, සංවර්ධක ඉහල ගුනාත්මක නවීන ද්රව්ය සහ නව්ය තාක්ෂණයන් භාවිතා බවට අවධාරණය කළේය. සුදුසුකම් ලත් විශේෂඥයින් සැබෑ වෘත්තිකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීමට. සියලු ජලනල දැනටමත් ස්ථාපනය නිසා යතුරු ලැබීමෙන් පසු තරමක්, ගෘහ භාණ්ඩ ගෙන ජීවත් වේ.

සංවර්ධක වර්ග මීටර් 35 ක කුඩා එහෙත් සුවපහසු "odnushki" මෙන්ම, විශාල හා සතුටු පවුලේ එක් එක් සාමාජිකයා හැකි තරම් සුව පහසු වනු ඇත එහිදී වර්ග මීටර් 75 ක් හා ද්වි-නිදන කාමර වල ඉඩ පහසුකම් සහිත "kopeck කෑල්ලක්", ඉදිරිපත් කරයි.

මිලදී ගැනීම සඳහා කොන්දේසි

ඕනෑම LCD දී මහල් නිවාස සඳහා වියදම් කළ මුදල "Nikolin පාර්ක්" රූබල් මිලියන 3 ට ආරම්භ. උකස් ණය සඳහා හිතකර කොන්දේසි ඉදිරිපත් කිරීමට විශාලතම බැංකු සමග සහයෝගීතාව අපට ඉඩ දී ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, බොහෝ වඩාත් ලාභදායී අලුතින් නිවසක් පිහිටි නිවාස සංකීර්ණයක මිලදී ගැනීමට වන සංකීර්ණ ලකුණ පදිංචිකරුවන්. විශ්වසනීය තනන්නා, එසේ සැක කිරීමට හේතුවක් නැත. එහෙත් මේ මොහොතේ දී, විට, නිවාස සියල්ලම පාහේ සංවර්ධක හි කොටස් වියදමින් පමණක් බේරා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

සාරාංශ

ඒ නිසා, සැබෑ පදිංචිකරුවන් LCD "Nikolin පාර්ක්" මෙම ව්යාපෘතිය බලන්න වටිනා අනිවාර්යයෙන්ම, සාර්ථක බව තහවුරු කරන්න. ඔබ පයින් ගස් වලින් වට ලස්සන ප්රදේශයේ ජීවත් වීමට අවශ්ය, නමුත් එය වැඩ කිරීමට හා ඔබ වැනි සියලු යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති මාර්ගය මත කාලය වැය කිරීමට කැමති නොවේ නම්.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.