මෝටර් රථමෝටර් රථ

නැවත ලියාපදිංචි අයිතිය සංශෝධනය කිරීමේ තුනක් ක්රම වාහන සාපේක්ෂ

සාපේක්ෂ සාර්ථක විසින් මෝටර් ලියාපදිංචි නැවත කිරීම සඳහා, එය ලේඛන, සියලු රුසියානු ප්රදේශ එකම වන සමඟ වැඩ කිරීමට නිශ්චිත ඇල්ගොරිතමය පිළිපැදිය කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

අයිතිකරු වෙනස් කිරීමට ක්රම තුනක් ඇත.

එම ක්රියාවලිය මුලින්ම. විකිණීම කොන්ත්රාත්තුවක් සකස් මගින් සාපේක්ෂ කාර් රථය නැවත ලියාපදිංචි කිරීම. මෘත යන්ත්රය ගිණුමට එළඹීමේදී සමහර අනුව ගත යුතු.

එය එම කලාපයේ ජීවත්වන ඥාතීන් ප්රයෝජනවත් වේ. නව අයිතිකරු මිලදී වාහනය ලියාපදිංචි වෙන මේ මොහොතේ ලියාපදිංචි (03.04.2011 සිට) ස්වයංක්රීයව ලේඛනය ලකුණු කාර් නව රෙගුලාසි යටතේ. ස්වභාවයෙන්ම, පාලනයේ එකම කලාපය තුළ පමණක් අදාළ වේ. ලියාපදිංචි හා අත්සන් කොන්ත්රාත්තුව: එය (පැරණි සහ නව) අයිතිකරුවන් දෙකක එක් කාලීන පැවැත්ම එක් වරක් පමණක් අවශ්ය වන බව හැරෙනවා.

මෝටර් රථය සංඛ ාව ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් අවශ්යතා නම්, ඔවුන් නව හිමිකරු යන්න පුළුවන්. ඔවුන් අතර හානිවී නම්, විකෘති, හානි, හෝ හුදෙක් නව හිමිකරු කැමති නැහැ, ඔවුන් නව අය ලබා ගැනීමට ගත හැකි පියවර.

කොන්ත්රාත්තුවක් තමන්ගේ මත විය හැකි ක්රියාත්මක, එහෙත් ඔබ, අතරමැදි කුලියට ගත හැක. සාමාන්යයෙන්, සෑම නගරයේ, පවා පාරිභෝගික නිවාස සිය විශේෂඥයන් යැවීම බව සමාගම් වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, මුදල් සඳහා.

වාහනය භාවිතා අවම වශයෙන් අවුරුදු තුනක් කර තිබේ නම්, කාර්, සාපේක්ෂව අලුත් කිරීම ඉදිරිපත් කරන මේ අවස්ථාවේදී, බදු ගෙවා නැත. පළමු මෝටර් රථය වත්මන් වසර තුළ අලෙවි වන විට මෙම නඩුව වේ. එසේ නැත්නම් ඥාතීන් කොන්ත්රාත්තුව ඔවුන්ට (125,000 දක්වා) ඕනෑම මුදලක් ගෙවීමට සහ ලබා ගත හැකි ය.

ක්රමය දෙකක්. මෝටර් රථ සාපේක්ෂ කැපවීම භාවිතා recertifying. තෑගි වාචිකව ඉදිරිපත් හැකිය, නමුත් එය මෙම කොන්ත්රාත්තුව නිකුත් කිරීමට වඩා හොඳ ය: නව හිමිකරු මෝටර් රථය ම ලියාපදිංචි ඉතා ප්රයෝජනවත් පැමිණ. මෙම ගිවිසුම මෝටර් රථ වැනි ලක්ෂණ ලියාපදිංචි කිරීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ: TC දැක්ම, විදුලි බලය, චැසි අංකය, ආදර්ශ. මෝටර් රථයක් හිමි කර ගැනීමට පැරණි හිමිකරු අයිතිය සහතික ඇති ලියවිල්ල සම්පූර්ණ නම සදහන් කිරීමට වග බලා ගන්න. එය උරුම වූ සහතිකයකි කෙනෙකු වෙනුවෙන්, කෙනෙකු - මිලදී ගැනීම සඳහා ගිණුමක් උදව්, ආදිය

කොන්ත්රාත්තුව ලියාපදිංචි සාමාන්යයෙන් වෙනුවට ප්රණීත මොහොතේ අනුගමනය පසු (සමහර මෝටර් රථ හිමිකරුවන්ට එය ආරම්භ කිරීමට). නැවත ලියාපදිංචි මෝටර් රථ යම් පිරිවැය අවශ්ය, ඒ නිසා පැරණි හා නව හිමිකරු හරියටම වියදම් ගෙවීමට කරන තීරණය කිරීමට සිදු වනු ඇත. එය මිල නියම සහ ඉදිරිපත් කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ: එය ඉතා සදාචාරාත්මක නැහැ, නමුත් පසුව බොහෝ වෙනස්කම් ඉවත් කළ හැකිය.

එවැනි ගිවිසුමක් සඳහා කිසිදු නොතාරිස් සහතික කිරීම, මෙන්ම ලියාපදිංචි ලෙස අවශ්ය නොවේ. කෙසේ වෙතත්, අවශ්ය නම් ඔබ නොතාරිස් ගනුදෙනුව ලේඛනය අහන්න පුළුවන්.

එහි නව හිමිකරු නිවස පිහිටි ස්ථානයේ ලියාපදිංචි කිරීම තෑගි විෂය.

තුන්වන ආකාරය. නීතිඥ ක සාමාන්ය විදුලි නිකුත් කිරීම මගින් වෙනත් පුද්ගලයින් වෙත වාහන ලියාපදිංචි කිරීම.

නීතිඥ එවැනි බලය පමණක් නොතාරිස් නිකුත් විය හැක. සිය සේවා සඳහා වියදම් කළ මුදල ඇටෝනි බලය නිකුත් කර ඇති කලාපය මත රඳා පවතී. එකම පැරණි මෝටර් රථ හිමිකරු එන්න නොතාරිස් කළ ලියවිල්ලක් පරිදි ක්රියාත්මක කරන. වසර 3 - එය එහි වලංගු වන උපරිම කාලය බව මතක තබා ගත යුතුය. මීට අමතරව, නව හිමිකරු මෝටර් රථය ම ලියාපදිංචි නොකරන අතර, සියළු ඉන්වොයිසිවල පැරණි හිමිකරු වෙත යවනු ලැබේ. රිය අනතුරකින් එම නඩුව හිමිකරු යන්ත්රයේ සහ ඇටෝර්නි රෝහලෙන් පිටව බලය අනෙක් රියදුරු බව ඔප්පු කිරීමට සිදු වනු ඇත.

යමෙක් නීතිඥ පොදු බලය මත මෝටර් රථය විය, ද අවදානම දිවෙන: ඕනෑම අවස්ථාවක නීතිඥ බලය ඉල්ලා අස්කර, සහ පැරණි කිරීමට, හෝ ඔහුගේ උරුමක්කාරයන් කාර් ගමන් කිරීමට ඔවුන්ට අයිතිය නව හිමිකරු මිය යන අවස්ථාවලදී.

මෝටර් රථ ලියාපදිංචි නැවත කළ හැකි හොඳ ම ක්රමය - අද, බොහෝ මෝටර් රථ හිමිකරුවන්ට විකිණීම බව අපට විශ්වාසයි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.