නීතියරාජ්ය හා නීතිය

දේපල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා: සංකල්පය, ප්රතිපත්ති, මූලික ක්රම

දේපල සඳහා ඇති අයිතිය, සහ එහි ආරක්ෂාව ඉතා වැදගත් ප්රදේශ අතරින් එකක් වන්නේ , සිවිල් නඩු දියුණු හා වඩාත්ම දියුණු වෙමින් පවතින රටවල. කරන පුරවැසියකු වශයෙන් පෞද්ගලික දේපල ආරක්ෂා කිරීම බව පියවරක් රාජ්ය තුළ නීති ක්ෂේත්රයේ රාජ්ය විශ්ලේෂණය, බොහෝ දුරට තීරණය වේ.

දේපළ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම, දේශීය නීතියට අනුකූලව, එහි වෙන කිසිවක්, පුරවැසියකු වන උල්ලංඝනය අයිතිවාසිකම් යළි නිර්මාණය කරන ලද විවිධ නියාමන හා සංවිධාන පියවර, ක අන්යොන්ය වශයෙන් ලබාගන්නා කට්ටලය ලෙස ය. මෙම ක්රියාවලිය ප්රධාන ක්රම අක්ෂි චලන සහිත සහ වගකීම් ක්රියාත්මක වේ.

තම සංවිධානය වඩාත් සංකීර්ණ නවතම මාර්ග වේ. ඔවුන් මෙම අවස්ථාවට භාවිතා දේපල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ වරද කරන අවස්ථාවේ දී මේ නඩුවේ පැමිණිල්ලේ හා විත්තිකාර ඇතැම් ගිවිසුම් පිළිබඳ බැඳීම් බැඳී ඇති බව බලාපොරොත්තු වන බවයි. මෙවන් තත්ත්ව මෑතකදී රුසියාවේ ඉතා සාමාන්ය දෙයක් බවට පත්ව ඇත, ගිවිසුම් කඩ කිරීම සෑම වසරකම වැඩි වැඩියෙන් පැතිර ඇඳීමට ආරම්භ වේ.

ක්ෂණික අක්ෂි චලන සහිත තුළ නිතර නිතර එම අවස්ථාවේ දී සිවිල් නීතිය කොටසක් සබඳතා වරදක් කරන අවස්ථාවේ දී සිදු නොවන බව ඇඟවීමට ක්රම එකිනෙකට කිසිදු වගකීම් වේ. මේ අවස්ථාවේ දී, දේපල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇඳීම හෝ හිමිකම් negatornogo නිර්දෝෂී භාවය විය හැකිය. එය ක්ෂණික අක්ෂි චලන සහිත ක්රියාවන් පමණක් තනිව සමහර විෂයයන් සම්බන්ධයෙන් යෙදිය හැකි බව සඳහන් ද වටී. මෙම ක්රියාවලිය තුළ එය දෙයක් යලිත් පිලිසකර අහිමි කර ඇති බව පැහැදිලි විය නම්, ඒ ඉඩමට හිමිකම් පෑමට තමාට පමණක් ද්රව්ය වන්දි මත විශ්වාසය තැබිය හැකි හා සදාචාරාත්මක හානි ලැබීය.

Replevin - මේ දේපළ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා අදහස් ඇති බව මිනුම් රෝම නීතිය. මෙම කාලය, මෙම බොහෝ රටවල් සිවිල් සම්බන්ධතා ප්රධාන ලෙස සලකනු ලැබේ. එය නීති විරෝධී ලෙස ඒ සතුව සිටි ඔහුට, ක්රියාවක් පුද්ගලයා, දේ හිමිකරුවකු නැති සඳහන් කරයි. එම නඩු විභාගයට, පැමිණිලිකරු දේපල අයිතිය තහවුරු කළ යුතුය, ඒ, එහි මාතෘකාව තර්ක කිරීමට නීතිමය සාක්ෂි ද සහාය ඇතිව ය.

මෙම ක්රියාවලිය තුළ බොහෝ විට වූ (හෝ ලබා ගත හැකි) ආදායම් ප්රශ්නයක්, හිමිකරු දේ ඔහුට අයත් කාලය සඳහා නීති විරෝධී නැත. මේ අවස්ථාවේ දී, මේ නඩුවේ පැමිණිල්ලේ එය ඔහුගේ දකුණු තහවුරු නම්, ඔහු සියලු විභව ආදායම් වන්දි ඉල්ලා හැක. එම අවස්ථාවේ දී නීති විරෝධී ලෙස හිමිකරු බොහෝ දුරට ඉඩ, මෙම වස්තුව අන්තර්ගතය සියලු පිරිවැය ණය අයකරගැනීමේ අවශ්ය වනු ඇත.

දේපල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා බොහෝ විට කෙටුම්පත් කිරීම හා සම්බන්ධ negatornogo ලැෙබ්. මෙම නීතිමය ලියවිල්ල මෙම හෝ වෙනත් දේපල අයිති, බැහැර හෝ භාවිතා කිරීමේ අයිතිය ක්රියාත්මක කිරීම යම් යම් බාධක ඇති බව හිමිකරු ප්රකාශයක්. එය negatornogo හිමිකම්, රුසියානු නීතිය යටතේ නැති බව සඳහන් කිරීම වටිනවා නීතිමය සීමාවන්, ඒ නිසා, වස්තුවක හිමිකරු එය අයිතීන් උල්ලංඝනය කරන බව දුටු විට ඕනෑම අවස්ථාවක ගෙන විය හැක. මීට අමතරව, අධිකරණය තම ප්රකාශය සම්පූර්ණ වේ, නම්, කේළාම් විත්තිකාර ඔහු වන්දි ගෙවිය යුතු යයි ඉල්ලා සිටීමේ අයිතිය ඇත්තේය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.