ව්යාපාරිකවිද්වත් අහන්න

ගනුදෙනු වර්ග

 

මෙම ගනුදෙනුව - හෝ මෙම පුරවැසියෙකු නිදහස් පියවර රාජකාරි හෝ සිවිල් අයිතීන් ස්ථාපිත, සේවය අවසන් කිරීමට හෝ වෙනස් අරමුනු කරන අනෙක් පක්ෂ සමඟ නීතිමය ඒකකයෙහි වේ.

මූලික කොන්දේසි එම ගනුදෙනු වේ. පක්ෂ ඇති අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් පිළිබඳ අවසන් සැකයක් තාවකාලිකව වන සිදුවීමෙ තත්වයන් මත රඳා පවතින භාර නම් ගනුදෙනුව, නිශ්චල දේපල ගනුදෙනු වර්ග යටතේ පරිපූර්ණ ලෙස සැලකේ හෝ, උදාහරණයක් ලෙස, සුරැකුම්පත් ගනුදෙනු වර්ග. පක්ෂ එක් අසාධාරණ බාධාවක් තත්වයන් දී, ගනුදෙනු පරිපූර්ණ ලෙස සැලකේ.

ගනුදෙනු වාචික හා ලිඛිත (සරල හෝ ස්වරූපයෙන් කළ හැකි කෙරෙන නොතාරිස්).

දේපල ගනුදෙනු. ගනුදෙනු මේ ආකාරයේ සිවිල් සංග්රහයේ විසින් දේපළ පිළිබඳ අයිතිවාසිකම්, වෙනත් පුද්ගලයෙකු හෝ සේවය අවසන් කිරීමට මාරු, එය සමග බදු ගනුදෙනුව, මිලදී ගැනීම සහ පාවිච්චි කල, උරුමය, තෑගි, කුලී, සහ ගනුදෙනු දේපළ අයිතිවාසිකම් දේපල ආකෘති පත්ර සහ වර්ග නිසා. රාජ්ය ලියාපදිංචි ඇතුළත් පිළිගැනීමක් මතුවීම නීතිමය ක්රියාවක් වේ. රාජ්ය ලියාපදිංචි ඇත්ත වශයෙන් ම ලියාපදිංචි අයිතිය ඔප්පු කිරීමේ එකම ආකාරයේ. මෙම අයිතිය පමණක් අධිකරණයට අභියෝග කළ හැක.

(වාචික හා ලිඛිත: කොන්ත්රාත්තුවක්, ලිපි, ආදිය හුවමාරු) ගනුදෙනුවට සෘජු ප්රකාශනය: ගනුදෙනු වර්ග වෙන් කරනු ලැබේ කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීමේ ක්රමය මගින්; කැමැත්ත වක්ර ප්රකාශනය (ගනුදෙනුවක් කිරීමට අදහස් කරන පුද්ගලයා ලෙස, එය කිරීමට එහි අරමුණ පෙන්නුම් කරන ලද ක්රියාමාර්ග පැමිණ: ප්රවාහන දීමනා, කවුන්ටරය මත භාණ්ඩ තැබීමෙන්, ආදිය); නිශ්ශබ්දතාව කැමැත්ත ප්රකාශ.

ගනුදෙනු සහභාගී වර්ග සංඛ්යාව, එක පැත්තකට 2 ඒක පාර්ශවීය හා බහු පාර්ශ්වික (කැමැත්ත ප්රකාශ ජන සංඛ්යාවේ) ය. ඇති එවැනි පදනම vozmezdnosti, ඔවුන්ගේ වඩාත්ම සම්පූර්ණ ගුනාංගීකරනය වන මත වර්ගීකරණය කළ හැකිය. වන්දි ගිවිසුම් - වන පක්ෂයක් තම රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා සලකා ලැබෙනු ඇත ගනුදෙනුවක්. ඒ අනුව, නිස්කාරණ ගනුදෙනු පක්ෂයේ එය මත රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා සලකා බැලීම ලබා නැති නම්, එසේ නම් වේ.

ගනුදෙනු වර්ග සිදුවී කාලය අනුව නියම (භාණ්ඩ හුවමාරු කිරීම, මුදල් හෝ සහභාගීවූවන් එක් කිරීමෙන්, වෙනත් බලාත්මක පියවර පසු ඇති) සහ සමමිතික වෙන් කරනු ලැබේ (ඔවුන් ගනුදෙනුව පිළිබඳ ගිවිසුමකට සාක්ෂාත් කර ගැනීමට තරම් කැප වූහ සඳහා).

අර්ථාන්විතව ගනුදෙනු පදනම වර්ග සරළ (විශේෂයෙන් ම පහළ) සහ (එම පදනම නීත්යානුකූලව කිසිදු තැකීමක් නැති හඳුනා විට) වියුක්ත විය හැක.

කාලීන සහ ඉල්ලුම හඳුනාගත ගනුදෙනු වර්ග පරිණත කාලීන විසින්. දිගින් දිගටම බලය එක් වීමට හා මේ මොහොතේ eeprekrascheniya කාලය විසින් තීරණය කර නැත. හදිසි මේ භාණ්ඩ පැහැදිලිවන්නේ මෙම ගනුදෙනු, කතා කරන්න. ජීවිතය සඳහා මේ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ අත්යවශ්ය සාධකයක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

මීට අමතරව, හුදකලා කොටස් (නිෂ්පාදන සමග කොටස් වෙළඳ පොළේ සිදු), භාරකාර (භාරකරු චරිතය ඇති).

ගනුදෙනු අවලංගු ස්වභාවය වර්ග. මෙම ගනුදෙනු ගනුදෙනුව ස්වරූපයෙන් සිදුවන සියලු ක්රියාකාරකම් ඇතැම් නෛතික ප්රතිවිපාක ඇති වෙන්න පුළුවන් වන නීතිමය ඇත්ත ලෙස දෘශ්යමාන නොවන බව ඉන් අදහස්. ගනුදෙනු වර්ග වලංගු නොවේ - එය (නොතකා අධිකරණ පිළිගැනීම ගැන) ඒ තරග ගනුදෙනුව (අධිකරණය පිළිගැනීමට ලක්), සහ හිස් තැනක් ගණුදෙනුවේ

නීතිය වෙනුවට පාලනය කිරීමට කැපවී ප්රමාණවත් නීති;: ගනුදෙනු අවලංගු කිරීමට පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් කැප උල්ලංඝනය හැඩය, එම පක්ෂ සැබෑ කැමැත්ත අනුරූප නැහැ; මෝහය වන රාජ්යයක කැපවී; ප්රෝඩාකාරී ගනුදෙනු ගිවිසුම් හි නිශ්චිතව දක්වා වඩා වෙනත් අරමුණු සඳහා ඇතුල්; සිරකරුවන් අසමත් පක්ෂ කවෙර්ද; බංකොලොත් අද්දර අය විසින්, ආදිය නීතිමය ආයතනවල හැකියාව, පිටත සිදු බාල වයස්කාර දරුවන්ගේ (බාල වයස්කාර, අවුරුදු 14 න් පහළ) විසින් නිගමනය කරන ලද පිළිගත් සැබැවින් ම ශුන්ය හා බලරහිත ගනුදෙනු.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.