බුද්ධිමය සංවර්ධනගුප්ත විද්යාව

එය කුමක් කින් සමන්විත වන අතර එය මැජික් වර්ග ක්රියා කරන ආකාරය

පුරාණ කාලයේ දී, මහා විද්යාඥයන් ලෝකයේ සාරය පදනම විශ්වාස කළහ. රහස, බොරුවෙන්, එක් එක් පේලියේ එහි ප්රතිඵලයක් කොටුව තුළ ඇති සංඛ්යා එකතුව එක් එක් සිරස්, සහ හතරේ විකර්ණ එක් එක් හා සමාන වේ යන කාරනය මැජික් වර්ග, මේ අර්ථය ගෙන එයි. නමුත් වර්තමාන කාලය දක්වා මැජික් කොටු පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරයක් නොමැත.

පයිතගරස් මැජික් වර්ග, "ආකර්ෂණීය" බලශක්ති ධනය, නිර්මාතෘ කර ගුප්ත විද්යාව පයිතගරස්.
ආගමික-දාර්ශනික මූලධර්ම ආරම්භ හා පවතින ප්රමාණාත්මක සබඳතා පදනම ප්රකාශ කළ ශ්රේෂ්ඨ විද්යාඥයා, පුද්ගලයෙකුගේ උපන් දිනය එහි සාරය වන්නේ විශ්වාස කළහ. ආකාරය මැජික් වර්ග දැන, ඔබ චරිතය ගති ලක්ෂණ, ඔහුගේ සෞඛ්ය, ඔහුගේ බුද්ධිමය හා නිර්මාණාත්මක හැකියාවන්, ඉගෙනගන්න පුළුවන් පමණක් නොව, එහි උන්නතිය හා සංවර්ධනය සඳහා කළ වැඩසටහන අඳින්න. වර්ග කිරීම සඳහා විශේෂ ක්රමයක් ලියා ඇති සංඛ්යා ලේඛනවලට අනුව, පමණක් නොව ධනය කරවමින්, පමණක් නොව, අවශ්ය ශක්තිය මිනිසුන්ට ගලා එයි. උදාහරණයක් ලෙස, Paracelsus සෞඛ්ය පිළිබඳ talisman ලෙස වර්ග පාට කරන්න. මෙම සංඛ්යා ලේඛන වර්ග සංඛ්යා නවයක් ක් සඳහා, පේළි තුනක් පිහිටුවීමට. සංඛ්යා නවයක් ගණනය කිරීමට අවශ්ය ඔබගේ විද්යාත්මක කේතය තීරණය කිරීම සඳහා.

කොහොමද මැජික් වර්ග කරන්නේ කෙසේද?

දවසේ වර්ග ආකාරයක පළමු තිරස් පේළිය, උපන් අවුරුද්ද, මාසය,. උදාහරණයක් ලෙස, පුද්ගලයාගේ උපන් දිනය 09.08.1971 වසරේ අනුරූප වේ. එවිට, වර්ග ප්රථම අංකය 9 වනු ඇත අතර, පළමු සෛල තුළ ගබඩා කර ඇත. දෙවන අංකය මාස ගණන, එනම්, 8 වේ.
මේ අනුව එය එම පුද්ගලයාගේ උපන් මාසික දෙසැම්බර් අනුරූප නම් අවධානය යොමු කිරීම සඳහා අවශ්ය වන අතර, එනම් 12 අංකය, එම නිසා එය අවශ්ය තෙවැනි ඉලක්කම් වසර සංඛ්යාව අනුරූප 3. අගමැති සංඛ්යාව එකතු කිරීම මඟින් පරිවර්තනය කිරීමයි. මේ සඳහා, 1971 දී එය එහි විවිධ සංඛ්යා බවට වියෝජනය වී 18 ට සමාන ඔවුන්ගේ මුළු මුදල ගණනය හා තවදුරටත් සරල 1 + 8 = 9 සඳහා අවශ්ය වේ. 9,8,9: ඉහළ තිරස් වර්ග කොටුව සංඛ්යා ලැබෙනු ඇත පුරවන්න.

වර්ග දෙවන පේළිය දී ගුප්ත විද්යාව මත අයගේ නම සහ වාසගම අනුරූප අංක ලියා ඇත. එක් එක් ලිපිය එහි සංඛ්යාත්මක අගයක් ඇත. මෙම සංඛ්යා ලේඛන ගුප්ත විද්යාව පිළිබඳ ලිපි සහ අංක ලිපි වගුව ලබා ගත හැක. ඊළඟට, ඔබ, පළමු මැද සහ පසුගිය නම් කවෙර්ද සාරාංශයකි, සහ සරල වටිනාකම් ගෙන ඒම අවශ්ය වේ.

වර්ග දෙවන පේළිය අංක පිරවීම පිහිටුවා ගත්හ. එය patronymic, සහ හයවන - - නම් සිව්වැනි අංකය නම්, අංකය පස්වන අනුරූප වේ. දැන් මම බලශක්ති වර්ග දෙවන මාර්ගය ලබා ගන්න.

ජ්යෙතිෂය මත පදනම් ආකාරය මැජික් වර්ග කිරීමේ තවත් මූලධර්මය.

හත් වන ඉලක්කම් රාශි චක්ර මිනිසා සංඛ්යාව ලකුණක් අනුරූප වේ. සරල ඉලක්කම් දෙකක පෙරමුණ වර්ග තුන්වන පේළිය පුරවමින් ඔවුන් සියලු ඔවුන්ගේ අගය ඇති අදහස් කරන්නේ නැහැ විට 12. - මේෂ 1 'ඉලක්කම පිළිබඳ ප්රථමයෙන්, සහ මීන කිරීම සඳහා තවදුරටත් වේ.

අට වන ඉලක්කම් පිළිබඳ අංක තහඩුව වන නැගෙනහිර දින දර්ශනය. ඒ 1971 දී අපගේ අනුවාදය, වේ - ඌරන් වසර.

නව වන ඉලක්කම් සඳහා විද්යාත්මක කේතය ආශාවන් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, එම පුද්ගලයා හොඳ සෞඛ්ය ඇති සමාධිගත කිරීම, ඒ නිසා, මෙම වචනය අකුරු අනුරූප අංක සොයා ගැනීමට අවශ්ය වේ. ප්රතිඵලය 49 ක මුදලක්, රාශි චක්ර පුද්ගලයා ලකුණ සමග නඩුව කපා අවශ්ය නොවේ ලෙස, 10 සිට 12 දක්වා එක් 4. කිරීමට නම් සරල කරන වේ. දැන්, මැජික් වර්ග වැඩ කරන ආකාරය දැන, ඔබට පහසුවෙන් එය talisman හෝ ස්ථානයක් ලෙස, පින්තූරයක් වගේ කරන්න පුළුවන් සහ ඉටු කිරීම, සහ එය ගෙදර එල්ලී.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.