බුද්ධිමය සංවර්ධනගුප්ත විද්යාව

පයිතගරස් වගුව

ඔවුන් සියලු මිනිස් උපත දත්ත, සහ ඔහුගේ ජීවිතයේ සිදු වනු ඇත මත ඉතා තිරසාර බලපෑම, ටිම් දත්තයන් මෙම මිනිසාගේ පැත්තෙන් වෙනස් කිරීමට යටත් වන නැති බව පමණක් අය ය. පුද්ගලයෙකු විවිධ ගුණාත්මක, හෝ හැකියාව නොමැති වන මෙම දත්ත සමඟ සම්බන්ධ වන බව නීති ගණනාවක් පවතී.
පයිතගරස් ක ඊතල මෙම නීති එක්.
දෙකක් සලකා බලන්න , සමාන්තර රේඛා සමාන්තර රේඛා දෙකක් අනෙක් තරණය, සහ ඒ අනුව පහත සඳහන් අනුක්රමය අංක නවය වන සෛල නවයක් ඉදිකිරීමට. (වැඩි තීරු දැක උදාහරණ sleduyushy යොමු අනුගමනය කර ගැනීම සඳහා)

බව අපි අපගේ දත්ත සොයා වන අංක, පිහිටීම ඉගෙනගත් මාර්ගය. දැන් හිස්, නව වගුව යොමු, හා හිස් කොටුවල, ඔබගේ උපත පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න, සුදුසු සෛල තුළ තබන්න. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ පයිතගරස් ඊතලය වගුවේ, අප්රේල් 10, 1985 දින උපත ලදී නම් සෛල 1-5-9 හරහා, එය අපි මෙම කොන්දේසි සපුරාලන දත්ත කියවීමට ඇත විට, වැඩි විස්තර පසුව විය හැකි බව එහි තේරුමයි.

පුද්ගලයෙකු මාර්තු මස 8 2004 දින උපත ලද බව සිතන්න. මෙහිදී ඔබට එම සරල රේඛාව මත බව අංක තුනක් සොයා ඇත, එසේ ඇති ඊතලය පයිතගරස් පූර්ණ සෛල තුනක් (ව ව මම) හරහා ගමන් කළ නොහැක.

ඒ වෙනුවට, හිස් බව සෛල සහ නැවත එම 1-5-9 ඊතල ඉඳිකටු සෛල තුනක් හෝ හිස් හරහා ගමන් හෝ පූර්ණ තුනකට පසුව විය හැකි Pifagora.Eto, ඉන් අදහස් වන්නේ හරහා වේ. සෛල ඊතල 2-3 හරහා ගමන් සමහර විට ඒ නිසා. ඉන් අදහස් කරන ලද මානව ස්වභාවය ඔහුගේ උපන් දත්ත භාවිතා කර ලබා ගත හැකි, සියලු ඊතල තරගයේ ඉලක්කම්.

උදාහරණයක් ලෙස, යම් පුද්ගලයෙක් ජූලි මස 23 වැනි දින, මත 1959 දී මේසයක් ලබා ගැනීම සඳහා, උපන් නම් කරන හරහා අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගන්න.

ප්රතිඵලයක් ලෙස, වෘත්තීය සමිති ඊතල තුනක් දෙකම ගුණ ඇත.
1. ඊතල 1-5-9 පිරී සෛල හරහා නම්, මිනිසා, තිරසාර සැලසුම් කම් කියයි පාවා, රාක්ක, රෝගියා, ස්ථිරසාර, දඩබ්බර, ඔහුගේ ඉලක්කය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේ අයිතිය තීරණ ගත හැකි, ම රැස් ...... . තව තවත් කියවීමට

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.