පරිගණකපරිගණක ක්රීඩා

පූර්ණ ඡේදය "Ili Muromtsa සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි"

එම කාටුන් මත පදනම් වූ තරගය - අද අපි "Ili Muromtsa සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි" ඇවෑමෙන් බලන්න. පහසුව සඳහා, අපි වීරයා ප්රදේශය පදනම් කොටස් කිහිපයක් ද්රව්යමය බෙදා වෙන් කරනු ඇත.

විනාශ ගමේ

මේ අනුව, අපි සම්මත ක්රීඩාව විස්තර කිරීමට පටන් "ඉල්යා Muromets සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි." කොටස 1 විනාශ ගමේ ආරම්භ වේ. අපි මිත්තණිය සමග කතා කරන්න. මංකොල්ලකෑමේ ගන්න. වම් යන්න. ගිනි උදුන මත වාඩිවී සිටින Tikhin සමඟ කතා. අපි වම් හොඳින් බිඳ බලන්න. හොඳින් එය ගත, ලී කණුවක භාවිතා කරන්න. අපි දිගටම කරගෙන වම් පැත්තට යන්න. පහිටුම් දක්වනය අසල බාල්දිය සහ පුවත්පත් ගන්න. තවදුරටත් සම්මත ක්රීඩාව "ඉල්යා Muromets සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි" බඩු යන්න අපට අවශ්ය වේ. බාල්දියක් බානක් එය ඒකාබද්ධ. ගේ එම කම්හල යමු. දැමීම සහ පිටි සහිත බෑග් ගන්න. මෝල් රෝද එක නතර කරන්න. අපි වීදි පිටතට යන්න. වමට තොටුපලේ ඇති Brigand අසුන මත පොළව ඇත අපි හිස. අපි ඔහුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට උත්සාහයක් ගන්න. එය වැඩ කරන්නේ නැහැ. එය අනුභව කිරීමට අවශ්ය වේ. ආපසු ආච්චි වෙත යන්න. අපට යම් ආහාර සඳහා විමසන්න. ඇය මගේ ආච්චි නොවේ. ජලය, ලුණු සහ පිටි - අපි අවශ්ය නිෂ්පාදන සොයා නම් ඇය, පිටි ගුලිය knead උදව් කිරීමට එකඟ වෙයි. අපි Tikhon වෙත යන්න. අපි හොඳින් එලඹෙමින් තිබේ. බාල්දිය සහ rocker සමග ජල බඳවා. සොල් Tikhon අසල උදුන මත සිටගෙන. අපි ඇයට කියලා. ඒ වෙනුවට අපි Tikhon පුවත්පත ලබා දෙයි. සියලු නිෂ්පාදන සමග ඇගේ ආච්චි යවන සහ පිටි ගුලිය ඉල්ලා ඇත. ඒනිසා දෙවියන් අනුමැතිය වත් කරන්න. පිටි, පසුව ලුණු වත්. ලඝු-සටහන් එසවීමට නිමි පිටි ගුලිය. එය මත ආච්චි වාඩි. අපි Tikhon වෙත යන්න. අවන් දවණ. අපි දර භාවිතා කරන්න. කුඩා ක්රීඩාව ආරම්භ වේ. අවන්, උණු කොට. පිටි ගුලිය ඉන්වෙන්ට්රි ගන්න. අපි අවන් යවයි. අපි පාන් කන්න. ශක්තිය ලබා, එම ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි අල්ලා වෙත යන්න. අපි ඔහුට නැවත අත්අඩංගුවට ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. නැවත අසාර්ථක. මෝල් ඇඹරුම් වම් සොයා. ඉහළ ඉවත් කරන්න. ලී කණු වෙනුවට අමුණන්න. මහා ඇඹරුමි ගලක් ද තොටුපලේ සිට පිටතට තදින් බැඳී සිටියි වන ලඝු-සටහන, බිම වාඩි. අපි මෝල් හරහා යන්න. අපි රෝද යේදී එල්බ. අපි චලනය ලෙස සකස් කර ගන්න. අපි වීදි පිටතට යන්න.

මාර්ගය

සම්මත ක්රීඩාව විග්රහ කරයි "ඉල්යා Muromets සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි." 2 වන කොටස දේශ සීමාව වෙත ගමන් කරමු. මෙන්න අපි නයි මෙම ෆ්ලෝරන්ස් ඇති විය හැකි ස්ථානයක සොයා ගැනීමට නැත. අපි කොටුව තුළ සැතපී සිටියි කරන අපේ මිත්ර Dobrynyu Nikiticha, නමුත්, එසේ සරල නැහැ, අවදි කිරීමට උත්සාහ කරන්න. එය ladle ගන්න. තවදුරටත්, එය වරයෙකුගේ ජලය සමග පිරවීම සඳහා අවශ්ය වේ. අප දැන් අප ක්රීඩාව මුහුන තවත් ප්රශ්නය විසඳීම සඳහා ඇති "ඉල්යා Muromets සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි." ඡේදය Dobrynya අවදි කිරීමට තවත් උත්සාහයක් දිගටම. මෙය සිදු කිරීම සඳහා තම ප්රදර්ශන කුටිය වෙත යන්න, පසුව වීරයෙක් hosed. ශක්තිමත් එය සිහිනයක්. අපි ගෙදර යන්න. අපි දූතයා සමඟ කතා කරන්න. පුවරු කිහිපයක් ගන්න. මම පඩි පෙළ රතු සහ නිල් පැහැති පිහාටු ව්යාපෘතීන් යකඩ හිස් වැසුම වැට බලන්න පුළුවන්. එය ඉවත් කරන්න. අපි වීදි පිටතට යන්න. Dobrynya බලපෑම පලිස් යුගලයක් ද සහාය ඇතිව අවදි කිරීමට උත්සාහ කරන්න. කිසිවක් සිදු නොවුන. පිහාටුවක් ඔහුට කවන්නට. නැවත අසාර්ථක. අපි ගෙදර යන්න. අපි දූතයා සමඟ කතා කරන්න. අපි වීදි පිටතට යන්න. Dobrynia ඉතිරි, නමුත් සිතියමක් ඉතිරි කර තිබේ. මාර්ගය කෙළින් අනුගමනය කරන්න. අපි විශාල ගස් අපට ඊළඟ සොයා ගන්න. රතු තොප්පි ගන්න, මෙන්ම කොළ රෑනක්. ඊළඟට, ඔබ විසි කරන්නෙමි. අප ගසක්, කොළ අතු කෙලින්ම තොප්පිය යවන්න. Top, බූට් වැටේ. ඔහුව, කොළ අතු හෙළනවා. කිසි දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වම් යන්න. එය නතුව ගුහාව පෙනී යයි. මෙම බර්ච් දණ්ඩක් ගන්න. නැවත ගස වෙත යන්න. ඒ සැරයටිය ගන්න. එය ගස උඩ තබන්න. ඇල්ල saber. අයිතිය වර්ධනය වන සිය ශාඛා කපා.

ලෙන්

අප ක්රීඩාව පසුකර ඉදිරියට "ඉල්යා Muromets සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි." 3 වෙනි කොටස අපට අභිරහස් ලෙන් දොරටුව ලබා දෙයි. ගේ ඇතුළට යන්න ඉඩ දෙන්න. අපි අගුලු දෘශ්යමාන වේ කරන යකඩ දොර එලඹෙමින් තිබේ. එය දැනට හැකි නොවේ විවෘත කරන්න. මෙම ඇඳන් මත වැටී ඇති බැරලයක වන ඊතලයක්, දව, ගිනි හා ළූණු, ලී ෙරෝදයකට, අපි වැඩකට නැති භාණ්ඩ ගොඩක් දී උත්සාහ කරන - මේ අවස්ථාවේ දී "Ili Muromtsa සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි" සම්මත කිරීම, අවශ්ය භාණ්ඩ එකතු කිරීම වේ. බඩු තොග වෙත යන්න. අපි දුන්න හා ඊතල, සහ ලී ෙරෝදයකට ඒකාබද්ධ. අපි ප්රතිඵලයක් දක්ෂ උපකරණය ලබා ගන්නවා. අපි ගුහාවේ තබන්න. අප ගසක් යට වැතිර මිය ගිය අතු පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔවුන් දක්ෂ උපකරණය අදාළ වේ. ගින්නක් දුම් පානය කිරීම අරඹයි. ගින්නට කොළ දමනු. ඉදින් සොරුන් දක්වා ධාවනය දුම් පානය. සටන ආරම්භ වේ. අපි පරාජය සොරුන්ගේ ඉතිරි වන බව කුසලාන ගන්න. සටන ජයග්රහණයෙන් පසු, ප්රධාන ගන්න. අපි ගුහාවේ යන්න. අපි දොර වෙත ළඟා. ප්රධාන එය විවෘත කරන්න. මෙම Alyonushka සහ ඇගේ අශ්වයා නිදහස්. අපි තරුණියට කතා කරන්න.

ලී

"Ili Muromtsa සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි" ඇවෑමෙන්, අප දෙබලක දී අප සිටින හතර වන කොටස, දිගටම. ඔබ හරි අනුගමනය කළ යුතුය. Goblin කුට්ටි මාර්ගය. වන රාක්ෂයා යම් කොවුල් ඔරලෝසුව යුතුය. මෙම අදියරේ දී ක්රීඩාවේ ඡේදය "ඉල්යා Muromets සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි" leshemu උපකාර කිරීමයි. වම් ගොස් පැය සොයමින් ආරම්භ කරන්න. ගල උපදෙස් කියවන්න. මේ ආකාරයට සුදුසු නොවන කෙලින්ම යන්න. ආපසු යන්න. අපි සූචක සවිකල ගල් කිරීමට ඉලක්ක කර ඇත. අපි මුද්ද ගන්න වෙත ඉල්ලීමක් සමග කුමරු ඉල්ලා සිටිනවා. මෙම cobblestone දැනුම් දකුණු පැත්තෙන් penknife, බිම සිරවී ඇති. ඒක ගන්න. අයිතිය යන්න. අහාර වළඳන පාත්රය හා තාත්තේ තිබෙන බළලා ආහාර, ගන්න. දුර සුරංගනාවි සිට නොවන hourglass සොයා ගන්න. අපි තරුණියට කතා කරන්න. ඇය ඔරලෝසුව පමණක් යන්නේ නැත දෙන්න. සුරංගනාවි රන් මුදුවක් ලබා දෙයි. ෆොයිස්ට් ගැන, බිම hourglass ලකුණු ඔසවන්න. අපි ඉන්න තැනට දර්ශකය ගල් ස්ථානයට යන්න. වම් යන්න. බිම සිට ගසා ගන්න. වහලය මත කොවුල් ගානය. බළලා ආහාර ද සහාය ඇතිව පක්ෂි ආකර්ෂණය. මෙම කොවුල් වැඩ කරන්නේ නැහැ අල්ලා. අපි දොරට තට්ටු. කෝපයට Koschey අපට banishes. නැවත නැවතත් මතක තබාගත යුතුයි. අපි Koshcheev සමග කතා කරමින් ඉන්නවා. ඔහුගේ ඉල්ලීම ඉටු කරනවා. කුරුළු ගසක ධාවනය.

කොන්ස්තන්තිනෝපලය දක්වා මාර්ගය

ක්රීඩාවේ ඡේදය "Ili Muromtsa සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි" අපි රේගු කිරීමට ලබා ඇති පස්වන කොටස, දිගටම. අපි සේවක සමඟ කතා. හන පොත්ත සමග ඉරා. අයිතිය යන්න. අපි Alenka සමග කතා කරන්න. ඇය සිර කුටියේ අගුලු දමා ඇත. අපි අපි වරායට යන්න දකුණට යන්න. අපි සිසුවෙක් සමග කතා කරමින් ඉන්නවා. උත්සාහයන් සමුද්ර ඒකකය නිර්මාණය කිරීමට සිදු කරන ලදී. අසමත්. අපි නැවතත් නාවිකයා කතා කරන්න. ආපසු Alyonushka වෙත යන්න. අපි තරුණියට කතා කරන්න. අපි සේවක සමඟ කතා. මේසයෙන් අපි මැලියම් ඔහුගේ භාජනයක්, මෙන්ම පෑනක් ගන්න. "Ili Muromtsa සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි" තවදුරටත් ඡේදය බඩුතොග මාරුව අවශ්ය වේ. පෑනක් සමග පොත්ත එහි ඒකාබද්ධ. ලේඛන සේවකයා සපයයි. බව ලිපිනය ලියන ලද මුද්දර ඇලවූ නොවන බැවින් ඔහු කඩදාසි භාර ගැනීම ප්රතික්ෂේප. වරාය වෙත යන්න. ලේඛන නාවිකයන් සඳහා අදාළ වේ. නාවිකයා ඇති බැරල් ගත දෙයි. අපි මැලියම් සමඟ ඔබේ ඉන්වෙන්ටරි සමයයි. ස්ථානයක් බවට වීදුරු දාන්න. නැවත මැරිනර් ලියවිල්ල පෙන්වන්න. මුද්රාව සමග කඩදාසි ගන්න. අපි සේවක වෙත යන්න. අපි ඔහුට මුද්රා තබා ලියවිල්ලක් දෙන්න. මේසයෙන් ප්රධාන ගන්න, එය බන්ධනාගාර දොර යතුරයි. මෙම නාවිකයා අනුගමනය, නමුත් ළඟ පහත පිහිටා Alenka, සමඟ කතා කිරීම. නමින් කුඩා ක්රීඩාව අරඹන්න "තුනක් එකතු කරන්න."

මණ්ඩලයේ

අපි හයවෙනි කොටස වෙත හැරී සහ අපගේ රණවිරුවන්ගේ, එවැනි ඉල්යා Muromets සහ ෆ්ලෝරන්ස් ලෙස නයි, සම්මත ක්රීඩාව දිගටම කරගෙන. නැව මත, අපි සිසුවෙක් සමග කතා කරමින් ඉන්නවා. මීළඟට ඔබ කැප්ටන් සොයා ගැනීමට අවශ්ය වේ. අයිතිය යන්න, දොර අරින්න. අපි ගියේ මැදිරියේ වෙත යන්න. ඇට දී චන්ද්රිකා සමඟ සෙල්ලම් කරමින් අපි, කෑමට හිඳින මගී සමග කතා කරමින් ඉන්නවා. ඇමතුම අවසන් කිරීමෙන් පසු කවුළුව සිට වීදුරු ඉවත් කරන්න. කැබින් එක දාලා. අපි රෝද ඔසවන්න. අපි වාඩි ඉණිමඟක් භාවිතා නැවේ පහළ තට්ටුවට ලබා ගන්න. අපි පඩි පෙළ සමීප බොරු කරන කූඩා කිහිපයක්, මතු. අපි හැච් මත සිටගෙන සිටින අලි, දෙස බලන්න. අපි කළ නාවික වෙත යන්න. අපි ඔහු ළඟට තුවක්කුව පරීක්ෂා කර බලන්න. හරය සිට තුවක්කුව දෙනෙත් නිලංකාර. බිඳුණු oar බිම සිට තෝරන්න. කොඩිගස පැත්තට යන්න. Alenushka ඇබ්බැහි. ඒ සැරයටිය මත සිටින්නා ගෙයි ඉහළ ඇති බිත්තර කිරීමට ආලේප කරයි.

මෙම පසු අපි බැස ගියේ ය. ඉනිමගක් භාවිතා, පහළ තට්ටුවට අනුගමනය කරන්න. එය කළ නාවික ආසන්න ය. දාම, පඩි පෙළ අසල එල්ලා කොක්කෙන් සහිත. එළවළු පිරී කූඩය භාවිතා කරන්න. අපි කොක්කෙන් එය අල්ලා. එහි හැච් පහව සමග, අලි වන දෂ්ට කන්න බව හැකියාවක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, එවැනි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. තවදුරටත් යෝධ සතුන් හරය ලබා දෙයි. මෙම පොඩි ෂෙල් ගැනීම. අපි නැගී. අයිතිය යන්න. මගීන් පිරුණු කැබින් එක ඇතුළත්. ඔවුන් පළතුරු ඉල්ලනවා. කෑමක් වෙනස් ආකාරයේ සඳහා විනිමය පමණක් මෙම නඩුවේ ඔවුන් සමඟ සහභාගිවීමට කැමති මගීන්. කැබින් එක දාලා. අපි බඩු තොග තලා හරය සහ බිත්තර තුල ඒකාබද්ධ. එවිට මෙම වීදුරු කවුළුව එක් කරන්න. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, ඔබ බිත්තර ෆ්රයි හැක. කෑමක් ලබා විදේශිකයන් වෙත යොමු වන්න. ඔවුන් අපට පළතුරු දෙන්න. අලි කිරීමට මෙම තට්ටුවේ පහලට යන්න. පලතුරු පිරී පැසිපන්දු, අපි කොක්කෙන් මත අල්ලා. අලි හුදෙක් ඔවුන් කැමති බව පෙනේ. බිම තුනක් කුහර පරීක්ෂා කරන්න. නුදුරු-කිරීමට සෛල සත්ව ඇතුළත් බිඳ කරැවන්. අලි කඳ කරැවන් ඇරඹීම. පලතුරු කූඩයක් දෙසට සෛල එකට ගමන් කරන බැවින්. සඳහා ඉදිරි කුහරය තුළ බිඳුණු oar තැනකට. අලි යොදනවා. පසුගිය කුහරය තුළ බිඳුණු oar කට්ටලයක්. අපි ඉහළ තට්ටුවට යන්න. අපි හරි කිරීමට අනුගමනය කරන්න. ආපසු තවත් ඉණිමං භාවිතා දක්වා. අගුල අරින්න. අපි කැප්ටන් එක්ක කතා කරන්න. එය ඔවුන් එය ආපසු අහිමි නෞකාව අවශ්ය වේ. අප ඒ වන විට යානයේ පැවති මගීන්ට අනුගමනය කරන්න. අපි ඔවුන් සමඟ කතා කරන්න. මේසය මත, තබා නැවේ ආශ්චර්යමත් දේශයක්. කුඩා ක්රීඩාව ආරම්භ වේ.

කොන්ස්තන්තිනෝපලය

අප ක්රීඩාව පසුකර ඉදිරියට "ඉල්යා Muromets සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි." 7 වෙනි කොටස පෙරදිග බසාර් අපට ගනී. අපි අලි හිමිකරු, මෙම ගුරුවරයා වන මෙම සර්පයා සමග මිනිසා, සහ සුදු ඇඳුම තුළ මහත්මයෙක් සමග කතා කරන්න. ප්රදර්ශන කුටි එකක් වෙත යන්න. අපි ගුරු පිටුපස අවශ්ය වේ. ගම්මිරිස් සහ අබ ගැනීම. ඉදිරි දින කවුන්ටරය වීදුරු ගෝබ්ලට් ගන්න. කවුන්ටරය ඉතිරි අන්ත ස්ථානයේ පිහිටි අහාර වළඳන පාත්රය, තබන්න. අයිතිය යන්න. අන්ත ප්රති සමග, සෑම පැත්තකම වීදුරු ගන්න. අපි Alenka සමග කතා කරන්න. අපි වමට යනවා. අපි සුදු සළුවක් විනිශ්චයක් කරන පුද්ගලයා සමඟ කතා කරන්න. වෙරළ මත පමණක් සෞඛ්ය සහතිකයක් පෙන්වමින් ඇති විය නොහැකි ය. අපි ගුරු සමග කතා කරන්න. අපි සර්ප සමග කෙනෙකු ළඟට. වස ණයට දෙන්න. පෙර අපි, සර්පයෙකු මේත් වීදුරු ය. කෙසේ වෙතත්, එය කිසිවක් කර නැත. අපි වීදුරු සර්ප ලබා දෙයි. ගැනීම. අප ගුරු සම්පූර්ණ වීදුරු දෙන්න. අපි සෞඛ්ය සහතිකයක් ලබා ගැනීම. අපි සුදු සළුවක් හැඳගත් පුද්ගලයා දෙන්න.

වෙරළ

ඡේදය (ක්රීඩාව) "Ili Muromtsa සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි" අටවන කොටස දිගටම. අපි මුහුදු වෙරළට යන්න. අපි වීරයා Aloshey Popovichem කතා කරන්න. පීලි Burushki පරීක්ෂා කර බලන්න. රන් අතලොස්සක් කුර පිටපත් සොයා. වටිනා ලෝහ එකතු කරගන්න. පහත සඳහන් Burushki යවන ගියා. අපි කාසල් ඉදිරිපිට නොසිටියි. අපි ආරක්ෂක කතා කරන්න. මින්ට් වම් පශ්චාත් පාමුල වර්ධනය වේ. එය ඉරා. අපි මුහුදු වෙරළට යන්න. දොරටුව අසල වර්ධනය වන ගස, වෙත යන්න. එය එතැන් සිට අපි දුම්මල වැනි උකු පසුවය. මුර වෙත යන්න. අපි බඩු තොග, කපුරු, හා ගම් තුල ඒකාබද්ධ. අපි මුර ගම් හපන ලදී විනෝදාස්වාදය. අපි මේ කතාව අහන්න. අප වෙළෙඳපොළ වෙත යන්න. ගල පඩි පෙළ දෙසට අයිතිය අනුගමනය කරන්න. අප බන්ධනාගාර ගේට්ටුව ලබා ගන්න. අපි මුර සේවකයන් සමඟ කතා කරන්න. අපි Alyonushka සභා කියලා. අප වෙළෙඳපොළ වෙත යන්න. අපි සර්ප සමග මිනිසා අනුගමනය කරන්න. ඔහු නල මිලදී වෙනුවට රන් අතලොස්සක් ලබා දීමේ. අප බන්ධනාගාර ගේට්ටුව වෙත යන්න. අපි Alyonushka සමග කතා කරන්න. මුර අසල වැටී රවුම් ගල්, ගන්න. චිත්රය ඔහුගේ විසි. රඳවා ඇත.

බන්ධනාගාර

ඒ නිසා, අපි ක්රීඩාවේ නව වැනි කොටස ඇති "ඉල්යා Muromets සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි." ඡේදය දිගටම නළාව මත සෙල්ලම් කිරීමට උත්සාහ කරන්න. එය ද අසාර්ථක විය. තවත් cellmate - ෆයිෆ් පළමු කුමාරයා, එසේ නම් දෙන්න. ඔවුන් ද ලබා නැත අ ටියුන් සෙල්ලම් කරන්න. ෆයිෆ් එම ඇඳ ළඟ මේසය දැමුවා ය. Chapaev වූ cellmate සෙල්ලම් කරන්න. කුඩා ක්රීඩාව ආරම්භ වේ.

ප්රධාන සටන

අපි "නයි ඉල්යා Muromets සහ ෆ්ලෝරන්ස්." අවසන්, ක්රීඩාවේ දසයෙන් කොටස වෙත යාම ක්රීඩාවේ ඡේදය, ඉන් බොහෝ දුර නොවේ, අවසාන මහා තරගයේ බන්ධනාගාරයේ සිට නිදහස් කරනවා. ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් ගනිමින්, මෙන්ම සම්මත. දොරටුව තල්ලු කිරීමට නවතම අවශ්යතාව. මෙම පයිප්ප භාවිතා අලි දක්වා කැඳවීමට, සිදු කළ පසු. දොරටුව ගන්න. මාලිගාවේ පැවැත්වීමට බව ගොඩවල් නෙත්මාල්. කවුළුවක් මඩුල්ල බෙදීමෙන්. අපි ඇතුලට යන්න. ඊළඟට, කොටුව තුළ ඇති සිංහාසනය යට සඟවා ඇති ඔටුන්න, පිටතට ගන්න. ඔහුගේ මුඛයෙහි සිංහයෙකු විසින් පවත්වන බලතල සඳහා පරිදි. අපි පහන් ඇතුල් වන රාජ යෂ්ටිය, භාවිතා කරන්න. අපි ප්රින්ස් ඉල්ලා සිටිනවා. රාජ යෂ්ටිය ඉවත් කරන්න. ඉදිරිපත් සිදු කුමරු. බිම සිට රාජ යෂ්ටිය තබන්න. එය තලයකට කිරුළ දාන්න. එය සිංහාසනයේ දකුණු පැත්තේ පිහිටා ඇත. රාජ යෂ්ටිය ගන්න. අයිතිය perilla සිංහාසනය මත සකස් කර ගන්න. බලය වමේ ය. රහස් කාමරයට ප්රවේශ. අපි එය අනුගමනය කරන්න. සටන ආරම්භ වේ. මෙම රහස් ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි මුදුනට පනින්න කරන්න අවශ්ය වූ විට. අපි විරුද්ධවාදීන් ස්ථානය ගොදුරු පරාජය පවතින, කුසලාන, රැස් කරන්න. මේ අපගේ සම්පූර්ණ පාඨය සම්පූර්ණ කතාව අවසන් වේ. "ඉල්යා Muromets සහ ෆ්ලෝරන්ස් මේ නයි" - එම එක්තරා සජීවීකරණ චිත්රපට හා ත්රාසජනක පෙම්වතුන් සියලු පංකා සිත් ඇදගන්නා බව විශිෂ්ට ක්රීඩාව වන්නේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.