මෝටර් රථමෝටර් රථ

එන්ජිම සිසිලන පද්ධතිය සිට ගුවන් නෙරපීමට ලෙස

එන්ජිම වන නිසා හේතු කිහිපයක් උණුසුම් දීර්ඝ කාලයක් සඳහා සීතල ආරම්භය පසු වේ. ඔවුන් එක් මත අපි මේ ලිපියෙන් කතා කරමු. බොහෝ විට එන්ජිම සිසිලන පද්ධති දී මෝටර් සාමාන්ය මෙහෙයුම් වලක්වා බවටත් සහතික කරන චෙලෝම්ගේ, පෙනී යයි එන්ජිම වඩා රත් වේ. ඒ නිසා එය සිසිලන පද්ධතිය සිට ගුවන් නෙරපීමට ආකාරය දැන ගැනීමට අවශ්ය වේ.

වැඩ කිරීමට සූදානම්

ඔබ එන්ජිම සිසිලන පද්ධතිය (SOD) පිටතට ගුවන් ඉඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඔබ සූදානම් විය යුතුයි. මේ සඳහා, වඩාත් සුවපහසු කටයුතු සඳහා පැතලි මතුපිට කාර් ය. එසේම, සිසිලන පද්ධති සඳහා බලපාන්නේ ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඔබ මෙවලමක් කර ගත යුතුය. නීතියක් ලෙස, කලම්ප ඉවත් කිරීම සඳහා පිලිප්ස් ඉස්කුරුප්පු නියනක්, යතුරු යුගලය අවශ්ය විය.

අපි වැඩ සීතල කාර් සිදු කෙරේ, ඒ නිසා රඳවා තබා පසුව ආසන්න වශයෙන් විනාඩි 10 එන්ජිම zavedonnym සමග කාර් ඒ අවටනම් යටතේ බඩගාමින් නොහැකි ගනී මතක තබාගත යුතුය. පුළුල් ටැංකියේ පියන ඉවත් කරන්න, එය අතින් සිදු කළ හැකිය. තවද, කලම්ප ජල නල ලිහිල් හා අඩු. එය සිසිලන හරහා එංජිම පෝෂණය වන බැවින්, ඔබ නල හානි පරෙස්සම් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔබ ගුවන් සාක්කු ඉවත් කිරීමට සෘජුවම යා හැකි ය.

සිසිලන පද්ධතියේ ගුවන් නෙරපීමට ලෙස

සියලු වැඩ, විනාඩි 10-15 ක් පමණ වනු ඇත, එය යහපත් මුදල සඳහා ගත වනු විට, සහ ඇත්තෙන්ම එය අපහසු නැත අයිති නැහැ යන කාරනය තිබිය. ඔබ ටිකක් පටයක් ගමන් කිරීමට අවශ්ය නිසා, පළමු දේ. එවිට, සොකට් පිටතට ගුවන් ඉතිරි වනු ඇත, එය hissing අසන්නට ලැබේ. ගුවන් නල නළ ඉවත් වූ පසු සිසිලන (antifreeze) ගලා ඇත, එය සිදු බවට කලම්ප නැවත කිරීමට කාලය බව පෙන්නුම් කරයි.

එය කාන්දු සඳහා සමස්ත සිසිලන පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීමට මෙම කෘතීන් සම්පාදනය තුලදී සුදුසු බව සඳහන් කිරීම වටිනවා. දැන්, නල antifreeze උපරිම මට්ටම දක්වා ව්යාප්ත කිරීම වැව පිරවීම සඳහා, එහි දී සිදු කිරීමට, සහ දැඩි ලෙස තද කළ දැමීම විට, තාක් කල් අවම සීමාව වඩා වැඩි තරල ප්රමාණය මෙන්, ටිකක් අඩු විය හැක. තාපකයක් පරීක්ෂා වහාම වටිනවා. නම් සාමාන්ය ගුවන් සංසරණය හා තාපය ගලායන මතුපිටට වායු සාක්කු වන අතර, ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම කර්තව්යය විඳදරාගෙන ඇත.

2 වැනි ක්රමය: සිසිලන පද්ධතිය සිට ගුවන් ලේ ගැලීම

මෙම ක්රමය ලීටර් 1.6 ක එන්ජින් ධාරිතාවය සහිත මෝටර් රථ වල හිමිකරුවන්ට සුදුසු වේ. සියලු අවස්ථාවල දී, ගුවන් වැඩිම අවස්ථාවක දී, මේ අවස්ථාවේ දී, උපතට එකලස් එකතු වීම. ඒ නිසා, එය එහි සිට චෙලෝම්ගේ ඉවත් කිරීමට යෝග්ය වේ. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ එන්ජිම මත පිහිටා ඇති අතර මෙම ප්ලාස්ටික් ආවරණය, ඉවත් කරන්න, සහ එවකට තෙල් තෘප්තියට තොප්පිය unscrew යුතුය. එවිට ඔබ මුළුමනින්ම විශේෂ රබර් මුද්රා සවිකර තිබුනද, ආවරණය ඉවත් කළ යුතුය.

ඊළඟ පියවර ගල්ෆ් තෙල් සඳහා පියන වසා ඇත. ඊට පස්සේ අපි උපතට අදාළ එකලස් හෝස් සොයා ගන්න. කොලර් දුර්වල හා එය ඉවත් කිරීමට. ඊට පසු, විට සුළඟ, එම කාලය තවමත් සියලු ගුවන් පිටතට එන්න ලැබෙන්නේ නැති කර ඇති අතර antifreeze වත් ඇත තුරු නල බවට හමා. එවිට ඉක්මනින් ඔබ කිසිදු ගුවන් ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය, නැවත හෝස් ඇතුල් කරන්න. මෙම තාපකයක් ක පරීක්ෂණ සහ ලබා ගත් ප්රතිඵලය විනෝදයක්. එන්ජිම මත නැවත ආවරණය මත පත් කිරීමට අමතක කරන්න එපා.

සිසිලක වෙනුවට තුළ ගුවන් අවදානමට දමනින් වළකින්නේ කෙසේද

ඒ නිසා, සෑම කෙනෙකුටම බොහෝ අවස්ථාවලදී, ගුවන් සාක්කු තුළ සෘජුවම පිහිටුවා ඇති බව දන්නා සිසිලන ද්රව වෙනුවට ආදේශ කිරීම. මෙය වලකා ගැනීමට, ඔබ කලම්ප ලිහිල් හා වෘත්තීය සමිති සිට සිසිලන හෝස් විසන්ධි කිරීමට අවශ්ය වේ. ඔබට වාහනයක් ඉන්ෙජක්ටරය තිබේ නම් නමුත් මෙම සිද්ධියේ දී පමණි. මෙම carburettor එම නඩුව carburettor වෘත්තීය සමිතිය, සිට සිසිලන හෝස් විසන්ධි කළ යුතුය.

පිරවීම සඳහා ඉන් අනතුරුව හැකි පුළුල් වැව ද්රාව තරල සමග. ඔබ උපරිම මට්ටම දක්වා පිරවීම සඳහා අවශ්ය වේ. ලබා ගත නොහැකි නම්, එය සිසිලන සවි වැව ඉහළ දාරය පත්වන තෙක් එන්නත් හැකි ය. ඊට පසු, පියන තදින් වසා දමයි.

එය අප සිසිලන පද්ධතිය පිරවීම සඳහා ලැබී ඇති නල, සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්ය වේ. ආපසු හැරවිය සම්බන්ධයක් ඉටු පසුව එන්ජින් ආරම්භ කිරීමට සහ තම මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය (සංවේදකය කොළ ක්ෂේත්රයේ) අළු. මෙම අවස්ථාවේදී, විදුලි පංකාවක් මත හැරී ඇත. එන්ජිම අක්රිය හා සිසිලන මට්ටමේ පරීක්ෂා කරන්න, එය ටිකක් වැටී නම්, හරි, දැන් ද්රව පද්ධතිය හරහා පොම්ප කරන ලදී. ඔබ පමණක් සිසිලන පුරවනවා යුතුය.

ඔබ හැම විටම මතක තබා ගත යුතු

බොහෝ මිනිසුන් දෝෂ (කාන්දු) පැමිණ සිටින සඳහා සිසිලන පද්ධතිය මූලික පරීක්ෂණ ගැන අමතක කරන්න. ඔබ නිතිපතා ඒ අවටනම් යටතේ බලන්න නම්, ගුවන් සාක්කු මඟහරවා ගත හැකිය. මීට අමතරව, සිසිලන පද්ධතිය සිට ගුවන් ඉවත් කිරීමට තරම් සරල, ඒ නිසා මෙම සේවාව යන්නේ නැහැ. සමහර විට මෙම පහත සඳහන් පරිදි මෙය සිදු කළ හැක. කුඩා කඳු දී ඉදිරිපස රෝද දී මෝටර් රථ ඇමතුම. මෙම තත්ත්වය තුළ එන්ජින් වේගය 2000-3000 මිනිත්තු කිහිපයක් නැගී සිටිමු. නීතියක් ලෙස, පසුව අතුරුදහන් විය ප්ලග්. නමුත් එම වැඩ කරන්නේ නැත්නම්, ඉන් පසුව අපි ඉහත විස්තර කරන ලද ක්රම භාවිතා කරන්න.

ශුද්ධ උණුසුම් රේඩියේටරය සිසිලන පද්ධතිය ගුවන් ප්රදර්ශනාගාරය හුදෙක් අවශ්ය නොවන බව සහතික වන බව එක් විටම අප මතක තබාගත යුතුයි. එම සාමාන්ය අදාළ මල්ලාවි සිසිලන පද්ධතිය. රෙදි සෝදන සරල ජලය හෝ විශේෂ රෙදි සෝදන කුඩු සමග සිදු කළ හැකිය. සමහර රියදුරන්, කොකා-කෝලා බීම භාවිතා ස්ප්රයිට්.

අවසාන කාල පරිච්ඡේදය වචන කිහිපයක්

අද, බොහෝ රථවාහන පදවන්නන් සිසිලන පද්ධතිය සිට ගුවන් එලවන්න ප්රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් උනන්දුවක් දක්වන, ඉහත සඳහන් කර ඇති පරිදි, ඇති හොඳම මඟ, නමුත් - මේ කාර් අඩවි කාලෝචිත වැළැක්වීම සහ ප්රවේශම් සත්කාර වේ. සමහර විට පැහැදිලිව ම කිසිදු වැදගම්මකට නැති කාන්දුවක් දොස්, එය වඩා, පාරජම්බුල බවෙන් හඳුනා ගැනීමට තරම් පහසු වන අතර, ඇත්ත වශයෙන්ම, වේ.

දුප්පත් තත්වයේ සිසිලන භාවිතා කරන ගුවන් සාක්කු පෙනුම සඳහා තවත් හේතුවක් නම්,. ඇය 100% ක් ඵලදායී ඔහුගේ රැකියාව කරන්නේ, සහ නාලිකා වැසීයාම දායක නොවේ. සමහර විට එය මේ සරල හේතුවක් නිසා වන අතර, නිවැරදිව සිසිලන පද්ධතියේ ගුවන් නෙරපීමට කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට අවශ්යතාවක් තිබෙනවා. සමහර අවස්ථාවල දී, එය හොඳින් පවා තරල ගුණාත්මක පහත සාමාන්ය වේ වැඩ කරන බව විශේෂ පෙරහන ස්ථාපනය කිරීමට තේරුමක්. නමුත් තවමත් අඩු දී මෙම පෙරහන ම වඩා හොඳ සිසිලන මිලදී ගැනීමට. වැඩි වැඩියෙන් එසේ එය වෙනස් කළ සෑම 3000-5000 ක් පමණ වනු ඇත නිසා.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.