සෞඛ්යරෝග සහ කොන්දේසි

උදර රෝග රෝගීන් උදර පීඩනය වෙනස්කම් හඳුනා රටා

වැඩි කන්නයක්-උදර පීඩනය (IAP) හේතුව රෝග, හා peritoneal ආවාට සහ retroperitoneal අවකාශයේ ව්යාධික කොන්දේසි විවිධ විය හැක. තුල පීඩනය විට උදර කුහරය අභ්යන්තර අවයව සඳහා සාමාන්ය රුධිර ප්රවාහය බාධා මට්ටම දක්වා ඉහළට, ඉන්ද්රිය අසාර්ථකත්වය ලක්ෂණ වැඩි පෙන්වා ඇති ඊනියා කන්නයක්-උදර අධි රුධිර පීඩනය රෝග ලක්ෂණ (උප පොලිස් පරීක්ෂක-එච්), වර්ධනය වේ.

අධ්යයනය ද්රව්යමය උදර කුහරය විවිධ උග්ර ශල්ය රෝග සහිත රෝගීන් කණ්ඩායම් 6 ක්. පාලනය පිරිසක් උග්ර ශල්ය වෛද්ය සයන නැහැ රෝගීන් සමන්විත විය. ධම්මික මට්ටමේ සහ එහි ගතිකයන් විසින් තක්සේරු කරන ලදී පීඩනය මනින මානව මුත්රාශයේ.

නිරීක්ෂණ පාලනය කණ්ඩායමේ (n = 15 පිරිමි - 53% ක්, කාන්තාවන් - 47% ක්) සාමාන්ය ධම්මික 2.4 ± 0.4 සෙ.මී. aq විය. කලා.

රෝගීන් තුළ සාමාන්ය අගය VBD උග්ර cholecystitis (මම කණ්ඩායමක්, n = 25, 17 - ක්රියාත්මක කර ඇත, 8 - සාම්ප්රදායික ලෙස ප්රතිකාර) ඇතුළත් වන සෙ.මී. aq 5.8 ± 0.6 විය. කලා. IAP පැය 7-8 මට්ටම සඳහා නොවන ක්රියාත්මක රෝගීන් පාලනය කණ්ඩායමේ වඩා වෙනස් නැත. මුල් පශ්චාත් ශල්ය කාලය තුළ ක්රියාත්මක රෝගීන් ධම්මික ඉහළ ගාස්තු දෙසට ප්රබල ප්රවණතාවයක් විසින් සිදු කරනු ලබයි.

උග්ර ාශදාහය (II කණ්ඩායම n = 25) සමග රෝගීන් IAP මට්ටම් රෝගය බරපතලකම මත පදනම්ව වෙනස් විය. මේ අනුව, මෘදු, හා 5 රෝගීන් 11 - ගුරුත්වය අගය ධම්මික ක සාමාන්ය උපාධියක් ප්රායෝගිකව සාමාන්ය සීමාවන් තුල රැඳී (6,8 ± 1,1 සෙ.මී. v aq ..). මම අද යමි-උදර අධි රුධිර පීඩනය (IAH) උපාධිය නිරීක්ෂණය දැඩි උග්ර ාශදාහය සමග unoperated රෝගීන් Y 3 (17,6 ± 0,5 සෙ.මී. aq. වී.) මෙම enzymatic peritonitis මත ක්රියාත්මක වූ 2 රෝගීන් දී, එම්එස්එෆ් උපාධිය දෙවන මෙහෙයුම පෙර ලියාපදිංචි කර ඇත. ශල්යකර්මයෙන් පසුව ධම්මික ක්රමයෙන් අඩු විය. අග්න්යාශයේ කුණු වීමේ රෝගීන් 4 ද ස්ථාපනය ධම්මික සමාන ගතිකත්වයන් තිබූ අතර එයින් 1 පැහැදිලි සංඥා පමණක් ශල්යකර්මයෙන් පසු සිදු කරන ලද Siaha විය තිබේ.

පහත සඳහන් ලෙස වෙනස් කෙරිණි ileus (III වන කාණ්ඩය n = 25) සමග IAP රෝගීන් මට්ටම: 6 රෝගීන් ධම්මික දර්ශක සැත්කම් කිරීමට පෙර සාමාන්ය පරාසය, 14 තුල රැඳී - II වන උපාධි එම්එස්එෆ් - නිරීක්ෂණය උපාධිය මම, y 5 වේ. ඒ අතර ම, ධම්මික ඉහල මට්ටමක පවතින රෝගීන් බඩවැල් බාධා පැහැදිලි එක්ස් කිරණ පින්තූරයක් විය. සැත්කම් පසු, ධම්මික දර්ශක සාමාන්ය විය.

hernia uschemlonnoy (IV පිරිසක්, n = 8), නමුත් පූර්ව හා පශ්චාත් ශල්ය කාලය තුළ කිසිදු දිරිය කුණු වීමේ රෝගීන් 6, ධම්මික සාමාන්ය පරාසය තුළ විය. බඩවැලේ කුණු වීමේ පුඩුවක් preoperatively වාර්තා මම උපාධි එම්එස්එෆ් සමග 1 දමන්නේ. ස්වයංසිද්ධ තැනකට පසු 1 රෝගියා ධම්මික අනුපාතික ඉහළ උදරීය hernias.

උග්ර එතුළින් සමග V 9 රෝගීන් සමීප සාමාන්ය අගයන් (7,8 ± 1,5 සෙ.මී. aq. වී) විවිධ උත්පත්ති, පූර්ව හා postoperatively ධම්මික මට්ටමේ peritonitis. රෝගීන් 4, මම උපාධිය සඳහා ශල්යකර්ම (15 ± 0,7 සෙ.මී. v aq ..) 2 දී - II වන උපාධි එම්එස්එෆ්. peritonitis යහලුවෙකුගේ පශ්චාත් ශල්ය රෝග ලක්ෂණ 1 රෝගියා, එම්එස්එෆ් Siaha පැහැදිලි සංඥා සමග, III මට්ටෙම් මට්ටමට වර්ධනය වී ඇත. පිහිටුවා relaparotomii ධම්මික තරමක් අඩු කළ පසු, cardiopulmonary හා වඳවීමේ තර්ජනයට දිගටම පැවතුණා.

VI පිරිසක් ක්ෂ්යානියකින් mesenteric ධමනි රෝගීන් 2 ඇතුළත් විය.

ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් මම උපාධි එම්එස්එෆ් පමණක් ශල්යකර්මයෙන් පසු නිරාකරණය කරන ලද, අනාවරණය කර ගෙන ඇත. මෙහෙයුම පෙර දෙවන රෝගියා පමණක් නොව ඇති ශ්රේණියේ දෙවන එම්එස්එෆ්, සවි කරන ලදී ප්රේරනය කාලය තුළ දිගින් දිගටම, නමුත් පැහැදිලි සායනික Siaha සංවර්ධනය සමග වර්ධනය විය. ධම්මික මට්ටමේ අභ්යන්තර ඉන්ද්රියයන් කාර්යයන් අදාළ සාමාන්ය සමග පමණක් relaparotomy පසු පහත වැටී ඇත.

මේ අනුව, හදිසි ශල්ය රෝග Siaha සංවර්ධනය වන තුරු, වැඩි ධම්මික හේතු විය හැක. මෙම බදු මත වෛද්යවරුන් හා ශල්ය වෛද්යවරුන් විසින් නිසාම මෙම සාපේක්ෂ සංවර්ධන ප්රවේශම් අවධියෙන් පාලනය අවශ්ය වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.