පිහිටුවීමවිද්යාල හා විශ්ව විද්යාල

ආයතනයේ ශිෂ්ය රජය

ශිෂ්ය රජය - ක්රියාකාරී, ස්වාධීන, දැනුවත්, ඒකාබද්ධ ක්රියාකාරකම් එක් එක් සිසුන් ඉරණම කිසිදු තැකීමක් නැති නොවේ ඇත ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ විවිධ ගැටළු නිරාකරණය කිරීම සඳහා යොමු කර ඇත.

ශිෂ්ය රජය - ආයතනය, නගරය හා කලාපයේ ලස්සන ජීවිතයක් සිසුන් ක්රියාකාරකම්.

උසස් පාසල් ශිෂ්ය රජය ක්රියාත්මක කරයි. සිසුන් පෞද්ගලික වගකීම් ඉටු සුරක්ෂිත හා ඔවුන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට, එය එවැනි සංවිධායක, නායකයා ලෙස සිය කුසලතා ගොඩනැගීමට ප්රවර්ධනය - එය ඔහුගේ ඉලක්කය බව කිව යුතු ය. එය ශිෂ්ය නිදහස ශිෂ්ය පිරිසක්, ඇත්ත විශේෂත්වය, පීඨ විශ්ව විද්යාල වැසික සහ අනෙකුත් ප්රමාණය මත පැහැයට බව නොකියයි ව්යුහාත්මක අනුබෙදුම උසස් අධ්යාපන ආයතන.

සෙනේට් සභාවේ, පාර්ලිමේන්තුව, eldership, ශිෂ්ය සභා, deaneries, ආදිය - අවම වශයෙන් කියන්න, උසස් අධ්යාපනය සිටින ශිෂ්ය රජය, විවිධ ආකාර ගනු ශිෂ්ය ආණ්ඩුවේ ඉහළම collegial ශරීරය, ආයතනයේ සිසුන් මහා සභා රැස්වීම (සමුළුව) වේ. ඔවුන්ගේ තීරණ ස්වභාවය උපදේශක වේ.

ෙය ජනව ව සිසුන් අධ්යාපන ක්රියාවලිය සංවිධානය, එහි වැඩි දියුණු කිරීම ගැන තීරණ පමණක් සම්බන්ධ. නම් මේ තරම් නොවේ, නමුත් එය ගුණාත්මකභාවය, අධ්යාපනික කරුණු අදාළත්වය සහ එහි ඉගැන්වීම් මට්ටම මෙන්ම, අප ගොඩ නැගිය යුතු සිතන නිපුණතා හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ කරුණු, තීරනය ප්රයෝජනවත් හා ප්රයෝජනවත් නොවේ විය හැකි සිසුන් ලෙස. ආයතනය කටයුතු සඳහා සහභාගි වීමට සිසුන් පෙළඹවීම ඵලදායී යාන්ත්රණයක් එහි ම ක්රමානුකූල සමීක්ෂණය වේ. ඒ අතර ම, සිසුන් සහභාගී බොහෝ විට ඔවුන්ගේ සමගිය හා සාමූහික ඇත්ත "සතුන්ද" ක්රිකට් විධිමත් ඇත කළමනාකරණ ආයතන උසස් අධ්යාපන ආයතන හෝ ක්රියාකාරකම් වැදගත් වුවද මූලික නොවන කරුණු ආමන්ත්රණය කිරීමට සැපයීම, අපි කිව්වේ ලෙස, යම් ආයතන - වැසික දී, නවාතැන් පහසුකම්, විනෝද ක්රීඩා ආදිය

ආයතනයේ කළමනාකරණ පද්ධති නවීකරණය ප්රධාන කළමනාකරණ ආකෘතිය රාජ්ය-රාජ්ය එය ප්රජාතන්ත්රවාදී මෙන්, පිහිටුවීමට,,, මධ්යම මට්ටමේ කළමනාකරණ අවධානය යොමු හා සැලකිල්ලට කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා ප්රදේශ හා ස්වාධීනත්වය සහ ස්වයං-පාලන ආයතන වැඩෙන භූමිකාව ගන්න, සියලු දෙනාගේ ගුණාත්මක අධ්යාපනය වර්ධනය වන බලපෑම අදහස් - සිසුන් හා උපාධිධාරීන්, ගුරුවරුන් සහ සේවා යෝජකයන්, උසස් අධ්යාපනය කෙරෙහි අවධානය යොමු තරගකාරී අධ්යාපන සේවා ආරක්ෂාකාරී-tra නොවේ මෙම, විද්යාත්මක විශ්ලේෂණ හා අනාවැකි නඩත්තු කළමනාකරණ විසඳුම් මත පදනම් tional තරගය, සහ ශිෂ්ය නිර්මාණාත්මක සහ නව්ය සංවර්ධන, අධ්යාපන අවශ්යතා ලෙස අධීක්ෂණය, ඉගෙනුම්, ගුණාත්මක ඉදිරිපත් උසස් අධ්යාපන, වෘත්තීය ශ්රම වෙළෙඳපොළ තුළ වෘත්තිකයන් එහා ෙමහා යා ෙනොහැකි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.