සෞඛ්යඖෂධ

වෛද්යවරයා - අවසන් ඉහළ වෛද්ය අධ්යාපනය සමග විශේෂඥ: රැකියා විස්තරයක්, විචාර

වෛද්යවරයා - වෛද්ය ක්ෂේත්රයේ උසස් අධ්යාපනය නිම සමග වෘත්තීය. එවැනි විශේෂඥ බවට පත් කිරීමට ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වනු ඇත. ශිෂ්ය අධ්යාපනය විශ්ව විද්යාල වෛද්ය පීඨ භූමියේදී සිදු කෙරේ.

වෛද්ය විශේෂඥ - එය වෘත්තියක් හෝ වෘත්තිය ද?

හොඳම-in-ඇත්ත වීමට පෙර වෛද්යවරයා, බාධක ගොඩක් මුහුන දිය යුතුය. මෙම ප්රදේශයේ සූදානම් වහාම උසස් පාසල් වලින් පිටවන හා අවම වශයෙන් අවුරුදු 6 ක් සඳහා දිගින් දිගටම පසු ආරම්භ වේ.

දුෂ්කරතා පළමු වසරේ සිට මේ වන විටත් ආරම්භ: ඔබ අධ්යාපනික කරුණු ගොඩක් අවශෝෂණය කර ගැනීමට ඇති වීම, එය දේශනය මඟ තහනම් මෙන්ම අනාගතයේදී කිසිදු තොරතුරක් නොමැති ජීවිතයේ කෙනෙකු අහිමි විය හැක ඇත. මීට අමතරව, එය දිගු කාලීන දෙවන ස්ථානයට මිතුරන් හා පෞද්ගලිකත්වය ගමන් සඳහා අවශ්ය වේ.

වෛද්ය විද්යාලයක් තුළ අධ්යයනය සිසුන් ඉවසීම, අධිෂ්ඨානය, වගකීම හා කරුණාව උපරිම කිරීමට අවශ්ය වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය අන් අය misfortunes සීතල සහ බකින්හැම් කිරීමට එම වෛද්යවරයා විය හැක.

සමහර විට ඔවුන්ගේ විනෝදාංශ සහ සැලසුම් පූජා වෛද්යවරයා ඔහුගේ ම සෞඛ්ය තර්ජනයක් නොමැති විට පවා, '' මනුෂ්ය-උපකාර කිරීමට ඇත. විශේෂත්වය ඩොක්ටර් - ඒක විශේෂිත දැනුම, කුසලතා හා වැඩ ඉගෙන වඩා වැඩියි. එය මිනිස් තෑගි, මෙන්ම ජීවිතයේ වේ.

වෘත්තියෙන් විස්තරය

මිනිස් සිරුර වෛද්ය සේවකයෙක් ගවේෂණය ආබාධ එය ආරක්ෂා, ජනතාවගේ සෞඛ්ය ශක්තිමත්, ජීවත් වීමට හැකියාව වැඩි වේ. එය රෝහල්, සායන, පර්යේෂණ සහ ඉගැන්වීම, විශ්ව විද්යාල, සෞඛ්ය මධ්යස්ථාන, සායන, බෙහෙත් ශාලා හා සායන සරල වෛද්ය ආධාර සපයයි.

ආචාර්ය දිශානතිය කටයුතු විවිධ වේ - එය සියලු වෘත්තීය (ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්ය, ශල්ය වෛද්ය, අනරිය) සහ සේවා ස්ථාන (රෝහල, සායන) මත රඳා පවතී. මෙම සායන ජනතාව පළමු වරට අසනීප එන්න. රෝගීන් පරීක්ෂාකිරීම සඳහා සහභාගි වෛද්යවරයෙක් , රෝගියාගේ තත්වය විශ්ලේෂණය කිරීමට ඔහුගේ රෝග විනිශ්චය තහවුරු කිරීමට, කාර්යක්ෂමතාව සහ ප්රතිකාර ක්රම වල දර්ශකයන් හඳුනා ගැනීමට: කෙටි කාලයක් තුළ ගොඩක් හොයාගන්න වේ.

: සාමාන්යයෙන් විශේෂඥ වැනි රෝග වැලැක්වීමේ ක්රියා පටිපාටි, සිදු

 • වෛද්ය පරීක්ෂණය
 • තක්සේරු ධාරිතාව;
 • එන්නත්;
 • බෙහෙත් ශාලාව පාලනය රෝගීන්;
 • අවශ නම් රෝහලට රෝගීන් යොමු වන්න.

රෝහල්, වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම දිනකම, රෝගීන් දුටු වියදම් නියම, සැත්කම් ඇතුළු ආණ්ඩුවේ විවිධ නිෂ්පාදනය, රැස්වීම් හා සාකච්ඡා සංවිධානය.

වෛද්යවරයා වෛද්ය කරන්නේ, වෛද්ය ආචාර ධර්ම වෛද්ය රාජකාරි අදහස ඇතුළු විය යුතුය. කිසිදු වෛද්ය වෛද්ය රහස් තබා ගත යුතු ය.

වෛද්ය වෘත්තිය කුමක්ද?

අද, ඖෂධ වේගයෙන් වර්ධනය වේ. නව රෝග, යුද්ධ, ව්යසනයන් ඉස්මතු, ස්වභාවික විපත් අග දින තීරණ සහ දුෂ්කරතා සමඟ කටයුතු කිරීමේ ක්රමයක් සොයන උනන්දු කළා. නව කුසලතා මෙම හැකියාව තුඩුවල සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ තිබිය යුතුය ප්රධාන ලක්ෂණ වේ.

වෘත්තියට ලක්ෂණ වෛද්ය දිශාව ඇති කර ගැනීමට හැකි විය යුතු ආකාරය විශේෂඥ මත රඳා පවතී. මෙම වෛද්ය රෝගීන් සමග සාධනීය සංවාදය සඳහා අවශ්ය වේ. ද වෛද්යවරයා, ඔහුට නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීම පිළිබඳ විශ්වාසය අවදි සියලු රෝගීන් සමග නිශ්චලව සහ විශ්වාස කතා කරන්න රෝගියා සමග සබඳතා ඇති කිරීමට මනෝ විය යුතුය. සාරය වෛද්ය වෘත්තියට එවැනි කැපවීම් සපයයි:

 • ආධාර සැපයීම, ව
 • රෝග නිර්ණයට සහ ප්රතිකාර;
 • රෝගය වැළැක්වීම
 • පුනරුත්ථාපන
 • රෝග හේතු තීරණය;
 • නව ඖෂධ හා රෝග විනිශ්චය ක්රම සංවර්ධනය හා භාවිතය.

වෛද්ය විෂය පථයක් තෝරා

පදිංචිය හෝ සීමාවාසික සිටියදී, ඔබ වෛද්ය විශේෂඥ දැනුම ගැන තීරණ ගැනීමට හැක. මෙම ප්රධාන වෛද්ය සුදුසුකම් විස්තර උපකාර කළ හැකි. සහ වෛද්යවරුන් දේ මත පදනම්ව, එහි හැකි අර්ථ දක්වන්න. එය විශේෂ තැනක් තෝරා විට වෛද්යවරුන් සමාලෝචන උදව් විය හැක.

ශල්ය වෛද්යවරයා

සිනා සීමට රෝග ප්රතිකාර ක්රමය - මෙහෙයුම. එවැනි විශේෂඥ කටයුතු සිදු කිරීමේ දී ද සංවර්ධන ක්රම, තාක්ෂණ සහ ශල්ය මැදිහත්වීම් නිෂ්පාදන ක්රම දක්නට ලැබේ. නවීන ශල්ය කර්මයකට භාජනය Specializations ඇත:

 • මෞත්රික;
 • traumatology;
 • ස්නායු ශල්ය;
 • pulmonology;
 • otolaryngology;
 • microsurgery;
 • අක්ෂි;
 • හෘද රෝග සැත්කම්
 • ප්ලාස්ටික් සැත්කම්
 • විකලාංග.

හදිසි වෛද්ය

මෙම වෛද්යවරුන් හදිසි වෛද්ය සේවා මෝටර් රථ වැඩ. ප්රධාන ඉලක්කය - නිවෙස් පාදක අභියෝග පිළිබඳව රෝගීන් පීඩාවට පත් ආධාර මෙන්ම, ලබා:

 • මෙම හෘද සහ මෝටර් පද්ධති පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන්;
 • අස්ථි රෝග,
 • තුවාල උදර හා උරස් විවරයන්;
 • ස්නායු පද්ධතියේ තුවාල සඳහා, ඇස්, නහය, මස්කියුෙලොස්ෙකලටල් පද්ධතිය, කන්, උගුර,
 • දැඩි intoxications;
 • තාප තුවාල;
 • ආසාදන හා මානසික රෝග,
 • ප්රසවීය හා නාරිෙව්ද ව්යාධිවේදය.

මනෝ වෛද්ය

එය මානසික රෝග විවිධ ප්රකාශන මාර්ග සහ රෝග ලක්ෂණ දන්නා විශේෂඥ සලකා බලන ලදී. වෛද්යවරයා එවැනි රෝග රෝගියා අනතුරු ඇඟවීමට කුසලතා ඇති කළ යුතුය. ඇත්තෙන්ම, කිසිදු වෛද්ය - මෙම මූලික වශයෙන් මනෝ වේ.

පෙරේරා මහත්මයාට ප්රතිකාර

පිළිකා ජාලය ප්රධාන ව්යුහාත්මක වෙන්වීම බෙහෙත් ශාලාව වේ. එහි ප්රධාන පරමාර්ථය:

 1. තනි තනි ප්රතිකාර සිදු කිරීම.
 2. ඔනකෙලොජිකල් රෝග කාලීන රෝග විනිශ්චය.
 3. රෝග විනිශ්චය එම වාර්තාව.
 4. පුනරුත්ථාපන පටිපාටි මෙන්ම, ආසාදන වැළැක්වීම.

එය දක්ෂතාව - ප්රමුඛ අවශ්යතාව නිසි පෙරේරා මහත්මයාට ප්රතිකාර වැඩ කිරීමයි. වෛද්යවරුන් රෝහල්වල රෝගීන් පිළිගැනීමේ සිදු බහු වැළැක්වීමේ විභාග සමග අනුකූල විය යුතුය. එය පිළිකා රෝග සැකය තිබෙනවා නම් ප්රවේශමෙන් ජනතාවගේ රෝග ලක්ෂණ සහ පරීක්ෂණ පරීක්ෂා කිරීම වැදගත් වේ.

ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්ය

ඔවුන්ගේ වෘත්තියෙන් වේ - ඉතා ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්ය. එවැනි යුතු පුද්ගලයෙකු, සියල්ලටමත් වඩා, ඔහුගේ වෛද්ය කටයුතු, ශරීරයේ ගුණ විශිෂ්ට දැනුම හා ළමා රෝග දරුවා සායනයේ දැනුවත් කිරීමට. මේ සියල්ල දරුවාගේ අනාගත ජීවිතය මගින් ඇති වූ පසු.

narcology පිළිබඳ විශේෂඥ

එවැනි වෛද්යවරයා රෝග ලක්ෂණ වර්ධනය සහ එහි ප්රතිවිපාක සෞඛ්යයට අහිතකර, එහි මානසික හා මත්ද්රව්ය ද්රව්ය මත පදනම්ව, හා වැළැක්වීම පවත්වයි, ප්රතිකාර උල්ලංඝනය.

neuropathist

මෙම වෛද්යවරයා, ස්නායු පද්ධතිය හා ඔවුන්ගේ හේතු ගොඩනැගීමට අධ්යයනය සමඟ කටයුතු. එවැනි විශේෂඥ එවැනි රෝග විනිශ්චය, නිවාරණය හා ප්රතිකාර කිරීම සඳහා ක්රමවේදයක් තිබිය යුතුය.

අක්ෂි වෛද්යවරයෙකු

ඇස් රෝග ලක්ෂණ තේරුම් ගැනීමට ඇති හැකියාව හා ඊට අමතරව, අක්ෂි වෛද්යවරයෙකු බොහෝ පොදු සෞඛ්ය ගැටලු සමග ගනුදෙනු කළ යුතුය. මෙම අක්ෂි රෝග බොහෝ විට විවිධ රෝග, උදාහරණයක් ලෙස, වකුගඩු නොමැතිවීමෙන් අධ්යාතතියෙන් පෙළෙන රෝග සහ වෙනත් අය ප්රකාශ සැලකේ නිසා. ගෙදර ඇමතුමක් මත වෛද්යවරයා වෘත්තියක් ප්රගුණ කර නැත.

දරුවන් සඳහා වෛද්යවරයා

ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්ය - දරුවන් වෙනුවෙන් ප්රතිකාර සම්බන්ධ වෛද්යවරු ගැන වැඩි දුරට කතා කරමු. මෙම වෘත්තිය ගැන ලියවුණු, නමුත් ඉතා වගකිව යුතු වේ. විශේෂඥ වයස අවුරුදු 18 උපන් දා සිට ළමා සංවර්ධනයට පහත සඳහන්. එය ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්ය වීමේ සිහින සිසුන් පවා අන් අය සිට, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පුහුණු කළා. ඇත්තෙන්ම, ළමා සෞඛ්ය විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුව තිබේ.

සියළුම වයස් කාණ්ඩ වල ළමුන් තම ගොඩනැගෙමින් ලක්ෂණ හා ව්යාධික ක්රියාවලිය විවිධ ඉස්මතු වේ. ඇත්තෙන්ම, විශාල දෝෂයක් දරුවා වැඩිහිටියෙක් කුඩා පිටපතක් බව, ඒ නිසා ඔවුන් හා සමාන රෝගයක් ඇති අදහසක් ලෙස සැලකේ. තරුණ රෝගීන් සඳහා පමණක් psychomotor සංවර්ධනය, දියුණුව, මවා පෑමට ලක්ෂණයක් අඩංගුය.

ඔබේ දරුවාගේ වෛද්යවරයා යම් ගුණාංග තිබිය යුතු, එය සෑම විටම වෛද්යවරුන් දැඩි රෝගී භාවයයි ළමයි විසින් සංජානනය මානසික ආතතිය වේ. රෝස පැහැය තොරව සුදුමැලි තොල් දීප්තිමත් යුතු වඳ වී ඇස්, දුකක්, මුහුණේ ඉරියව්, දරුවන් සඳහා ආවේනික නොවන, සෑම ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්ය හදවත කිසිදු තැකීමක් නැති තබන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ළමා රෝග දී ගමනාන්ත එසේ රෝග නිවාරණය උපත ලෙස සැලකේ.

කිහිප දෙනකුගේ හොඳ වෘත්තියක්

වෛද්ය වෘත්තියට වාසි ගණනාවක් ඇත:

 • සෞඛ්ය සේවකයෙක්, අවශ්ය අය උදව් පවා ජීවිත ඉතිරි සමහර විට, ඔවුන්ගේ සෞඛ්ය ශක්තිමත් හා නොකරුණෙහිය;
 • වෛද්යවරයා - නියත වශයෙන්ම ඉතාමත් වෘත්තිය උදාර වෘත්තියක්;
 • රෝගීන් සෑම විටම ඔවුන්ගේ ජීවිත බේරා කරන (වෛද්යවරුන් සමාලෝචන බොහෝ රෝගීන්ට පමණක් ධන අසා ගත හැකි) විශේෂඥයන් වීම ගැන අපි සතුටු වෙනවා.

අවාසි

කෙසේ වෙතත්, මෙම විශේෂත්වය අවාසි තිබේ:

 • බර වැඩ සටහන (සමහර විට වෛද්යවරුන් රාත්රී වැඩ මුරය නිවාඩු දින රාජකාරි යන්න ඕනේ);
 • අඩු වැටුප්,
 • සමහර විට අනාරක්ෂිත ප්රදේශ (ස්වභාවික විපත් ප්රදේශවල උණුසුම් තැන්) වැඩ කිරීමට ද ඇත;
 • රෝගීන් සමග ආසාදනය වෛද්යවරුන් හැකියාව ඇති;
 • සංශෝධිත රෝගය සෑම විටම අවසන් නොවේ (රෝගියා මිය යා හැක, සහ වෛද්යවරයා සෑම කියවීමට අපහසු වේ).

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.