නීතියරාජ්ය හා නීතිය

විශ්රාම වැටුප් පත් කිරීම: ක්රියා පටිපාටිය, විශේෂයෙන් ගණනය හා නීති

රුසියාවේ වැඩිහිටි විශාල වැදගත් විශ්රාම වැටුප් ඉටු කරයි. අද එය නිකුත් කවුරුන් සඳහා ද මෙය අවශ්ය බව ජනගහනයෙන් රාජ්ය සහයෝගය නීතිය ප්රමාණය තීරණය කිරීම සඳහා ආකාරය විස¹ ගැනීමට සිදු වනු ඇත. සිදු විශ්රාම වැටුප් යම් වෙනස්කම් විපාකවල. ඔවුන් ගැන අපි සෑම කෙනෙකුටම දන්නවා. මට ඒ දේ ලක්ෂණ සියලු අනාගත හා වත්මන් විශ්රාමිකයින් අවධානය යොමු කිරීමට සිදු වනු ඇත?

විශ්රාම වැටුප් - එය

උදාහරණයක් ලෙස, ප්රතිපත්තිමය විශ්රාම වැටුප් දේ. සෑම කෙනෙකුටම, ප්රශ්නයට රජය දක්වන සහයෝගය මොන වගේ දන්නවා.

විශ්රාම වැටුප් - යම් ප්රමාණයේ මාසික ගෙවීම්, මහජන ප්රතිපාදන ලෙස උපචිත. ඇප ගෙවීම්වලට වර්ග කිහිපයක් විය හැකිය. ඔවුන් විශේෂිත ලක්ෂණ සමග පිහිටුවා ඇත. ඔවුන් මත තවදුරටත් සාකච්ඡා කරනු ඇත.

විශ්රාම වැටුප් පත් ඔවුන් යම් යම් කොන්දේසි සපුරාලීමට නම් පමණක් සිදුවේ. බොහෝ ඇත. ඔවුන් සම්බන්ධ වී රාජ්ය සහාය කිනම් ආකාරයේ මත සෘජුවම රඳා පවතී.

විශ්රාම වැටුප් වර්ග

විශ්රාම වැටුප් ගෙවීම් මොනවාද? දිනය කිරීම සඳහා, පහත සඳහන් වෙනස රුසියාවේ විශ්රාම වැටුප් අතර සිදු වේ:

 • පැරණි වයස;
 • ආබාධිත;
 • ශ්රමය;
 • දිවි;
 • ජ්යෙෂ්ඨත්වය,
 • ගබඩා කිරීම;
 • පදනමක්.

බොහෝ විට කම්කරු විශ්රාම වැටුප් ගෙවීම් බවයි. ඔවුන් යම් ජ්යෙෂ්ඨත්වය ලබා ගන්නා සියලු පුරවැසියන් වෙත පවරා ඇත. කෙසේ වෙතත්, රජය දක්වන සහයෝගය අනෙකුත් සියලු පියවර ද අමතක කළ යුතු නොවේ.

වයස සහ අත්දැකීම්

කරන විට ඒ හා ඔබ එවැනි මූල්ය ආධාර සඳහා සුදුසුකම් කළ හැක්කේ කෙසේද? එහි ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මූලික කොන්දේසි වයස සහ කම්කරු අත්දැකීම් පුරවැසියෙක්. විශ්රාම වැටුප් සඳහා පුද්ගලයෙකු යම් වයස අවුරුදු ළඟා යුතු අතර වසර නිශ්චිත සංඛ්යාව වැඩ කිරීමට. ඒ කෙසේ වුවත්, ඕනෑම ජ්යෙෂ්ඨත්වය විශ්රාමිකයාගේ නොමැති ජීවනෝපායක් නොමැති ඉතිරි කළ නොහැකි වනු ඇත. ඔහු තවමත් විශ්රාම වැටුප් ගෙවනු ඇත. නමුත් ඉතා ඉහළ. මෙය පසුව සාකච්ඡා කරනු ඇත.

රුසියාව, අද මිනිසුන් සහ කාන්තාවන් විවිධ වයස් විශ්රාම. සමාජයේ ශක්තිමත් අර්ධ වසර 60 කට වරදට සුදුසු ඉතිරි ප්රවේශ වීමට අයිතියක් තිබෙනවා. කාන්තා තවමත් අවුරුදු 55 දී විශ්රාම. එම අවස්ථාවේ දී සිය වෘත්තීය ජීවිතය කරගෙන යාමට අවසර දුන්නා.

රුසියාවේ වැඩ පළපුරුද්ද - යම් කාලයක් සඳහා අගය දැන් නිරන්තරයෙන් වැඩි වෙමින් පවතී. 2016 දී, එය අවුරුදු 5 කට වඩා අඩු නොවන වැඩ කිරීමට අවශ්ය විය. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඔබ විශ්රාම වැටුප් සඳහා සුදුසුකම් හැක. 2017 දී අවම සේවා දිග වසර 7 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

දක්වා විශ්රාම වැටුප් සඳහා වන අවශ්යතා රැස් කිරීමේ ක්රමය රුසියාවේ 2025 දක්වා. එම සැලැස්ම වසර 15 ක අවම රැකියා පළපුරුද්ද වැඩි කළ යුතුයි. නමුත් එය වැඩ ලෙස ගණන් කරනු ලබන කම්කරු නොවන කාල පවතින බව සඳහන් කළ යුතු ය.

ඉපයූ කාල ගැන

කුමක්ද හරියටම අපි ගැන කතා කරන්නේ? නීති රීති අනුව, පුද්ගලයෙකු වැඩ සහ පළපුරුද්ද ලබා යුතුය සෑම විටම නොවේ. යම් නිශ්චිත තත්වයන් යටතේ, විධිමත් රැකියා නොමැතිකම මහලු වයසේ දී රාජ්ය සහයෝගය කාර්යය සඳහා අවශ්ය අවම ලබා බාධා කරන්නේ නැත.

කෘතියක් ලෙස සැලකේ කරනු ලබන ඉපයූ කාල විසින් ඇතුළත් වේ:

 • අලුත උපන් බලාගන්න;
 • අවුරුදු 80 ක් කට වඩා පැරණි ආබාධිත අයෙකු රැකබලා;
 • හමුදා සේවය,
 • ජනගහනයෙන් රැකියා ප්රශ්න කලාප තුළ මෙම සේවාව ඇය තම සැමියා සමඟ ඉන්න;
 • ලැබුණු කාලය තාවකාලික ආබාධිත හෝ විරැකියාව,
 • සමූහ 1 ආබාධිත අයෙකු රැකබලා;
 • බන්ධනාගාර නීති විරෝධී රැඳී;
 • විදේශ භාර්යාවන් / ස්වාමිපුරුෂයන් රාජ්යතාන්ත්රිකයන් හා කරන තානාපති කාලය නිවසේ.

ඒ අනුව, එය ජ්යෙෂ්ඨත්වය සඳහා ක්රියාකාරීව කාල සියලු භාවිතා කිරීමට හැකි ය. නමුත්, එක් එක් අයිතමය තමන්ගේ ම ලක්ෂණ ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, පුරවැසියකු මෙම කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව, ආබාධිත අයෙකු සඳහා රිදෙන්නේ ලෙස සැලසුම් කර තිබේ නම්, ඔහු නිල වශයෙන් වැඩ ගත යුතුයි. රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ පිටත ජීවත් වන සඳහා උපචිත රාජ්යතාන්ත්රිකයන් හා කරන තානාපති ජ්යෙෂ්ඨත්වය කලත්රයන්ට සඳහා වසර 5 ක් කට වැඩි නොවිය හැකිය. වසර 6 ක්, 1.5 වසර (දරුවන් 4 ක්) දක්වා දරුවන් රැක බලා ගැනීම සඳහා ලබා ගත හැකි වේ.

ඔවුන් නියමිත මට්ටමින් විශ්රාම වැටුප් සහතික වූ බව සහතික කිරීම සඳහා සෑම ඉපයූ කාල ක්රියාකාරීව භාවිතා කිරීමට රජය ජනගහනය ඉල්ලා සිටී.

කලින් විශ්රාම

යම් නිශ්චිත තත්වයන් යටතේ, මුල් විශ්රාමික බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ක්රියාව සිදු වන අතර ජනගහනය සක්රියව භාවිතා. දෙසැම්බර් 28, 2013 සිට ෆෙඩරල් නීති №400 මගින් නියාමනය විශ්රාම වැටුප් මුල් පත්වීම් අයිතිය. මොකද්ද ඒකෙන් කියන්නේ?

විශේෂ තත්වයන් යටතේ සමහර පුද්ගලයන් පුරවැසියන් ඉතිරි පෙර වරදට සුදුසු ඉතිරි කිරීමට අයිතියක් ඇත. අතර, පහත දැක්වෙන එම තත්ත්වයට හේතුව වේ:

 • භයානක හෝ බර වැඩ ඉටු;
 • රාජ්ය අංශයේ වැඩ කටයුතු (සෞඛ්ය, අධ්යාපනය, රාජ්ය සේවය);
 • ගුවන් නියමුවන් ලෙස කටයුතු හෝ සේවක කණ්ඩායමක් එම සහභාගීවූවන් අතර ඉන්න;
 • පුරවැසියෙකු විසින් එය සමාන, ඈත උතුරේ සහ අනෙකුත් ප්රදේශවල වැඩ අත්දැකීම් තිබේ නම්.

මේ පරිසමාප්ත ලැයිස්තුවක් නොවෙයි. නමුත් එය ප්රායෝගිකව, බොහෝ විට සිදුවේ කරන, ඔහු විය. එය විශ්රාම වැටුප් අරමුණ පුරවැසියෙකු අවම වශයෙන් 30 විශ්රාම වැටුප් ලකුණු ඉදිරියේ සිදුවන බව මතක තබා ගැනීම වැදගත් වේ. සමහර අවස්ථාවල දී, ඔබ රැකියා තවදුරටත් අඛන්ඩතාවය කිරීමට හෝ නිශ්චිත වයස් ළඟා කිරීමට අවශ්ය.

විශ්රාම වැටුප් සංරචක

මේ දක්වා, විශ්රාම වැටුප් ගෙවීම් ප්රධාන සංරචක 3 ඇතුළත් වේ. ඔවුන් අතර වේ:

 • පදනම කොටස;
 • අරමුදල්;
 • රක්ෂණ.

මෙම ගෙවීම් රාජ්ය ජනගහනය ප්රමාණය සහාය පිහිටුවා ඇත. ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් එක් එක් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

එම පදනම කොටසක් රජය විසින් තීරණය අරමුදල් ස්ථාවර ගෙවීම් ලෙස හැඳින්වේ. එය, ජනගහනයේ පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය වේ.

අරමුදල් කොටසක් - එය සේවායෝජකයා පුරවැසියකු සිදු කිරීමට දායක සඳහන් කල හැකිය. විශ්රාම වැටුප් අරමුදලට දායක. ඔහු අදාළ දායකත්වයන් ක්රියාත්මක කිරීමට අයිතියක් තිබෙනවා. විශ්රාම වැටුප් අරමුදලේ සමුච්චිත කොටසක් සියලු අඩු කිරීම් ප්රමාණය තීරණය වේ.

විශ්රාම වැටුප් රක්ෂණ කොටසක් - රුසියාව වැඩ හැසිරීම සඳහා වන්දි වර්ග කිරීම. එය ශ්රම කැඳවා ඇති බව. එය වන විට විශ්රාම වැටුප් විය ශ්රමය, දෙන ලද තනතුරට වැටුප් මෙන්ම, වයස අවුරුදු කාල සීමාව මත රඳා පවතී.

ඡන්ද ගණන් කිරීමේ නීති මත

, ප්රකාශ කර ඇති පරිදි කම්කරු වර්ගය ගෙවීම, ඉතා වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කරයි. විශ්රාම වැටුප් පත් - මෙය ඉතා වැදගත් nuance වේ. රුසියාවේ, ගෙවීම් කිරීමට මුල්ගල් ප්රමාණය ගණනය සරල ක්රමය විය.

පහත සඳහන් පරිදි රුසියාවේ විශ්රාම වැටුප් අරමුදල විසින් සපයන නවතම තොරතුරු අනුව, පුරවැසියන් ජනගහනයෙන් රාජ්ය සහාය ප්රමාණය සොයා ගත හැක: - ජීවිත කාලය පුරා තනි ලක්ෂ්ය වියදම සමග එකතු විශ්රාම වැටුප් ලකුණු සංඛ්යාව බොහෝ සෙයින් වැඩි. ඊළඟට, මූලික විශ්රාම වැටුප් එකතු කිරීමට එහි ප්රතිඵලයක් මුදලක්. අවසානයේ රාජ්ය විසින් පත් විශ්රාම වැටුප්, ලබා ගන්න.

ප්රධාන ගැටලුව පවතින ගණන් කිරීමට විශ්රාම වැටුප් ලකුණු, මෙන්ම ලකුණු වියදම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා. මෙම සියලු සංරචක වාර්ෂිකව වෙනස් කර ඇත. 2017 දී, එක් අවස්ථාවක 78 රූබල් 28 kopecks වටී. ඒ පදනම ගෙවීම් සමග 4805 රූබල් ශත 11 වේ. එවැනි දත්ත, 2017 පෙබරවාරි 1 අදාළ වේ.

ශක

රුසියාවේ විශ්රාම වැටුප් ඉතිරි වාර්ෂිකව සුචිගත කර ඇත. ශක්ය රාජ්ය ආබාධිත පුද්ගලයන් සහාය පියවරක් මේ ආකාරයේ. රීතියක් ලෙස, ශක වසරකට 2 වරක් සිදු කරනු ලබයි. විශ්රාම වැටුප් පත් සියලු eliminations ස්වයංක්රීයව බලාත්මක වනු ඇත බලපාන නීතියක් නොවේ.

2017 දී, indexation සිදු නොවේ. ඒ වෙනුවට විශ්රාමිකයන් රූබල් 5000 ප්රමාණය එකවර ගෙවීමේ සහතික. බලහත්කාරයෙන් එවැනි පියවරක්. එය අර්බුදය අපේ රටේ පවත්නා කොන්දේසි දී සම්මත කරන ලදී.

තවමත් සම්පූර්ණයෙන්ම indexation අහෝසි නොවේ. එය නැවත ගණන් කිරීමට හැකි ය. විශ්රාම වැටුප් ඇමතිධූරය රාජ්යය විසින් සිදු කරනු ලබයි. කළ යුතු නැද්ද, එය කළ හැකි ආකාරය ගැන සිතා බලන්න.

සමාජ විශ්රාම වැටුප්

විශ්රාම වැටුප් පැවරුම කොන්දේසි වෙනස්. සියලු පුරවැසියන් නොවන විශ්රාම යන වයස අවුරුදු අවශ්ය කටයුතු අත්දැකීම් ලබා ගත හැක. මේ අවස්ථාවේ දී, ඔවුන් සමාජ විශ්රාම වැටුප් මත විශ්වාසය තැබිය හැකි.

නමුත් එය සමහර සරල කොන්දේසි නිරීක්ෂණය කිරීම තවමත් අවශ්ය වේ. එනම්:

 1. එය, පුරවැසියා අවම වශයෙන් අවුරුදු 15 ක් සඳහා රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ජාතිකත්වය තිබිය යුතුය. හෝ එම කාලය, තමන්ට පෙර රට තුළ වාසය.
 2. නිශ්චිත වයස් ළඟා. සමාජ විශ්රාම වැටුප් සියලු පුරවැසියන් තබා ඇත, නමුත් එය පසුව වැඩ ගෙවනු ලැබේ. කාන්තා අවුරුදු 60 දී එය ලබා ගැනීම, සහ මිනිසුන් - 65 දී.

එහි වැඩි අවශ්යතා නොමැත. ප්රමාණය සමාජ විශ්රාම වැටුප් ශ්රමය ගෙවීම් පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී මෙන් ඉහළ නොවේ.

පත්වීම පිළිබඳව

කුමක්ද ඔවුන් වියපත් රාජ්ය සහාය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වන්නේ? විශ්රාම වැටුප් ලබා දීම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය කුමක් ද? ඔබ විශ්රාම බවට පත් කිරීමට අයදුම් කිරීමට අවශ්ය කොහෙද?

පෙර සඳහන් කොන්දේසි වලට අනුකූලව සෑම පුරවැසියෙකුටම රුසියාව භෞමික විශ්රාම වැටුප් අරමුදල කිරීමට ඉදිරිපත් විය යුතුය, හා විශ්රාම වැටුප් පත්වීම පිළිබඳ ප්රකාශයක් ලිවීමට. ඔහු සමඟ ඔහු විසින් යම් යම් ලිපි ලේඛණ ගෙන එයි. ලැයිස්තුව පුරවැසියාගේ ප්රවර්ගය අනුව වෙනස් වේ.

බොහෝ විට අවශ්ය:

 • (එම ස්ථානයේ පිරී RPF ගෙන,) ඉල්ලුම් පත්රය;
 • හැඳුනුම්පත (විදේශ ගමන් බලපත්රය);
 • SNILS;
 • ඔබ මුදල් මාරු කිරීමට අවශ්ය ගිණුම පිළිබඳ විස්තර (ඊට වඩා, නමුත් අවශ්යයෙන්ම);
 • පවුලේ සංයුතිය සහතිකය (විකල්ප);
 • සියලුම දරුවන් සඳහා උප්පැන්න සහතික,
 • (මිනිසුන් සඳහා) හමුදා හැඳුනුම්පත;
 • වැඩ ලෙස සැලකිය කරනු ලබන යම් යම් කම්කරු නොවන කාල, පෙන්නුම් සහතිකයක්
 • වැඩ පොත
 • ව්යාපාර හැසිරීම (අවශ්ය නම් පමණක්) තහවුරු කරන ලියවිලි.

තවත් යොමු අවශ්ය වනු ඇත. පත් කිරීම සහ විශ්රාම වැටුප් ගෙවීම සඳහා ඇති කෙටිම මාර්ගය ඔස්සේ එය සිදු වේ. අවශ්ය ලියකියවිලි ලැයිස්තුව තත්ත්වය මත පදනම්ව වෙනස් වේ. බොහෝ විට එය ආබාධිත සහතිකය තබා අවශ්ය ය.

නිගමන

මෙතැන් සිට, එය ශ්රම විශ්රාම වැටුප් පත් සිදු හෝ කුමන ඇති ලෙස, පැහැදිලි ය. විශ්රාම වැටුප් ප්රතිලාභ ගණනය පද්ධති ද හැඳින්වේ. රුසියාව මෑත වසරවල දී ඉතා වැදගත් විශ්රාම වැටුප් සමුච්චිත කොටසක් ගොඩනැගීමට වේ. බොහෝ විට පුරවැසියන් සමහර මුදල් පිහිටුවන ලද අරමුදලින් ලබා ගැනීමට නම්, පෞද්ගලික විශ්රාම වැටුප් අරමුදලක් ස්වේච්ඡා දායකත්වය කළ යුතු බව ය.

රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ විශ්රාම වැටුප් ක්රමය - ජනගහනයෙන් ජීවිත ඉතා සංකීර්ණ ප්රදේශය. එය නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතී. ඒ නිසා, මෙම වෙනස්කම් සෑම පුරවැසියෙකුටම සහතික කළ යුතු ය. පත් , වැඩිහිටි, විශ්රාම වැටුප් , වෙනත් ඕනෑම ජන සමාජයට ගැටළු ඇති නොවනු ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.