හාදයන්ගෙවතු වගාව

විවෘත භූමිය තුළ ස්කොෂ් බීජ රෝපණය කරන ආකාරය

ස්කොෂ් වූ බුෂ් හෝ polukustovoy ස්වරූපයෙන් වර්ධනය බව ක වාර්ෂික සපුෂ්ප වේ. එය විශාල දෘඩ පත්රය ඇත. කහ වර්ණ සිත්තම් එහි තනි මල්. ඵල කාගේ වර්ණ විවිධ මත රඳා පවතී කොමඩු වේ. ආකෘති ද සීනුව-හැඩයේ, එය වැතිර සිටියේ විය හැක. ඒ කෙසේ ද, කවර බිම ස්කොෂ් වගා කිරීමට සලකා බලන්න.

මූලික වැඩ කටයුතු

ස්කොෂ් සිටුවීමට පෙර, වෙබ් අඩවියක් තෝරා ගැනීමට එය සූදානම් පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමට, බීජ සකස් කිරීමට එනම්, මූලික වැඩ කටයුතු මාලාවක් ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ්ය වේ.

වෙබ් අඩවිය තෝරා ගැනීම

ස්කොෂ් හොඳින් වර්ධනය හා chernozem හා විශිෂ්ට අස්වැන්න නිෂ්පාදනය ලෝම පස්. මෙම වෙබ් අඩවිය අනාගත බෝග මත ඍණාත්මක බලපෑම් සෙවනැල්ල ලෙස, අව්ව විය යුතුය. එය ටිකක් පිබිදුණු රජු බව හොඳය. තෝරන විට කොටසක් එවැනි තක්කාලි, ගෝවා, අර්තාපල්, කැරට් හෝ රනිල කුලයට අයත් බෝග ලෙස එම පෙර වගා එහිදී බෝග මනාප දෙන්න නිර්දේශ කර ඇත. බොහෝ එය zucchini සහ ස්කොෂ් ගණනාවක් ක්රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් තිබේද යන ප්රශ්නය ගැන උනන්දු ද? එසේ කිරීමෙන්, නිර්දේශ නොකරයි එය අනපේක්ෂිත අවස්ථා ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත ලෙස.

තෝරාගත් ප්රදේශයේ අග සරත් සෘතුවේ දී ආරම්භ සූදානම් වෙන්න. මෙම කාල සීමාව තුළ, පිරිසිදු හා ඉතිරි ශාක ගිනි. අඩවිය විසින් clods බිඳ දැමීමකින් තොරව, හාරා. තෝරාගත් ප්රදේශය නම් මංගල පස් පිඩැල්ල podzolic පස, යන්න ආලෝකය හෝ අධික පස මත රඳා පවතී ප්රමාණය වන පසුව කැණීම් එකතු කාබනික පොහොර,.

හිම දියවන පසු, පස ආදායමක් බොරු බැබලීමක් මාර්ගයෙන් ප්රදේශය තුළ එල්ල කර ඇත. ඉඩම් බීජ හෝ බීජ පැල වපුරන පෙර friable තත්ත්වය පවත්වාගෙන යනු ලැබේ සහ කිරිඳි නිතිපතා පිරිසිදු. රෝපණ සඳහා තෝරා දවසේ, පස නැවත හාරා, පොහොර, එය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

සිටුවීමට පෙර පොහොර

එම හෝ වෙනත් පොහොර එකතු පස් වර්ගය මත රඳා පවතී. එක් එක් වර්ග මත කාවාටියන් සිටුවීමට පෙර. පීට් පස මීටර් පොහොර හියුමස් 2 ක් හා 1 බාල්දිය දේශකයන් අළු අයදුම් කිරීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ. මීට අමතරව, මෙම superphosphate හා කැල්සියම් සල්ෆේට් අළු ලී පස අවශ්ය වේ. ඔවුන් 1 ෆොස්ෆේට් ගැනීම සඳහා ඔබට අවශ්ය 2 හැදි පිළිවෙළින්. තවත් 1 වර්ග අනුව පොහොර "Agrokola-5" හඳුන්වා දෙන ලදී. මීටර් විසඳුමක් ලීටර් 3. ඉහත සඳහන් සියලුම පස පොහොර ඇඳ චිත්රපට ආවරණය එකතු පසු. මෙම තෙතමනය වාෂ්පීකරණය අඩු හා දීර්ඝ කාලයක් සඳහා තාප රඳවා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වේ.

ස්කොෂ් සිටුවීමට පෙර මැටි පස් සඳහා, පොහොර, තවත් පිරිසක් හඳුන්වා දෙන ලදී. මේ අනුව, මෙම පස් පීට් දී, වර්ග 3 බැගින් කිලෝ ග්රෑම් හඳුන්වා දීම අවශ්ය වන අවශ්ය වේ. මීටර්. එය වඩා sawdust සහ හියුමස්, සහ 2 tbsp එකතු කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. ලී අළු සහ 1 tbsp ක හැදි. superphosphate පොහොර spoonful.

වැලි පස් වලට වර්ග අනුව 1 බාල්දිය විසින් කරන දේශකයන් පොහොර සහ පීට් ඉඩම් සඳහා සුදුසු වේ. මීටර්. මීට අමතරව, එය වර්ග 3 බැගින් කිලෝ ග්රෑම් එකතු කිරීමට හොඳ වනු ඇත. sawdust හා කොම්පෝස්ට් මීටර්. පොහොර, ඉතිරි මැටි පස එකතු අයට සමාන වේ.

ඇඳ ස්කොෂ් සිටුවීමට පෙර සාරවත් කළු පස පිහිටා ඇත නම් එය එක් එක් වර්ග සඳහා හඳුන්වා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. sawdust ක meter2 කිලෝ ග්රෑම් 1 tbsp. superphosphate සහ 2 හැදි ක spoonful. ලී අළු හැදි.

වෙනම ප්රවේශය කන්යාවක් ඉඩම් සැකසීමේ ඉටු විය යුතුය. එය සියලු මුල් හා කෘමි කීටයන් ඉවත් කරන්න, සහ එවකට එක් එක් වර්ග සඳහා අවශ්ය වන බැවින්. හියුමස් කිලෝ ග්රෑම් 3, හා පොහොර මීටර් හඳුන්වා එම හියුමස් සිදු අයට සමාන වේ. එවැනි ඉඩම් අවසානයේදී "ඇග්රිකෝලා 5" විසඳුමක් වත් වඩා හොඳ ය.

බීජ සකස් කිරීම

ස්කොෂ් බීජ රෝපණය කරන ආකාරය ගැන සිතා බලන්න. බීජ වපුරන සඳහා වසර තුනක් හෝ හතරක් පමණ පෙර එකතු වඩාත් සුදුසු ලෙස සලකනු ලැබේ. ස්කොෂ් බීජ සිටුවීමට පෙර, ඔවුන්ගේ පෙර රත්. බීජ ප්රරෝහණය උත්තේජනය කිරීම පිණිස, ඔවුන් ජලය 1 පෙළ එක් 20 මිලි ක අනුපාතයකින් සකස් කරන බෝරික් අම්ලය, විසඳුමක් පොඟවා ඇත. බීජ විසඳුමක් පැය 24 එවිට පිරිසිදු ජලයෙන් සෝදා ටිකක් වියළි ඉතුරුව. මෙම ප්රවේශය 20% කින් ඵලදායිතාව වැඩි කරයි.

භාවිතයේ දී, බොහෝ විට භාවිතා බීජ පදම්. පැය 18 ක කාලයක් ශුන්ය උෂ්ණත්වය සමඟ තරඟයක් ගෘහස්ථව - මේ තෙත්කළ බීජ පළමු 20 ° C තාප උෂ්ණත්වය සමඟ කාමරයේ, සහ පැය 6 පසු විය යුතුය.

වර්ධනය උනන්දු කරවීම සඳහා ද එවැනි "බද්ධ", "බලශක්ති" ලෙස සූදානම් කරන ලද නිෂ්පාදන, භාවිතා කළ හැකිය. ප්රවේශමෙන් පිරිසිදු ජලය සමග මිරිකා මෙම ඖෂධ බීජ, + හා 25 ° සී උෂ්ණත්වය දී තෙත් තුවා දී වයස අවුරුදු දින කිහිපයක් පිළිබඳ විසඳුම් ප්රතිකාර

බිම දී ස්කොෂ් බීජ රෝපණය කරන ආකාරය

පස ප්රමාණවත් තරම් මැයි අග පමණ, උණුසුම් වන විට, ඇඳන් සෙ.මී. 70 ක පමණ දුර සිට ලකුණින් බැහැරව භාවිතය සඳහා තබා සෙ.මී. 8, ගැඹුර ඇති සූදානම් ළිං මත සිදු කෙරේ. මෙම ස්කොෂ් දිරාපත්වීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්ය වේ. එක් එක් හොඳින් පොළොවට ආවරණය වන කිහිපයක් බීජ, තැන්පත් කර තිබේ. පස ස්ථරය විරූපණය වීමට නොහැකි නම්, එය ජල බිංදු සිදු කිරීමට හොඳම. මල් ඇඳ ඉස්මතු පෙර චිත්රපට ආවරණය වපුරන පසු. ඉතිරි ඉවත් කර ඇති අතර කුහරය තුළ germinating සිට විෂබීජ කිහිපයක්, ශක්තිමත්ම පිටත් විය.

වර්ධනය වන බීජ පැල

එහි මල් ඇඳ සැලසුම් ගොඩ පෙර දින 30 ක් සඳහා වගා කිරීමට ආරම්භ. මෙම හරිතාගාර හෝ hothouses දී සිදු කෙරේ. ස්කොෂ් බීජ පැල වගා කිරීමට ආකාරය ගැන සිතා බලන්න. මෙම අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා, බීජ sawdust, බඳුන් පස, ගංගා වැලි සමග කොටුව තුළ වපුරා ඇත ප්රරෝහණය. මෙම මනෝවිද්යා ඥයින් විසින් පස් මිශ්ර :. Sawdust, පීට් සහ ගෙවතු ඉඩම් සමග භාජන වල වැටුනි වෙඩි විට බීජ තවත් 3 කට වඩා සෙ.මී. ගැඹුරු විය යුතුය. මෙය ද එක් ඇමෝනියම් සල්ෆේට්, පොටෑසියම් සල්ෆේට්, දෙහි හා superphosphate.

ජලය බීජ පැල මධ්යස්ථ විය යුතුය. දැඩි සූදානම් seedbed බීජ පැල මත සැලසුම් ගොඩ පෙර දක්වා 5 දින තුළ. මේ සඳහා, ආවරණය ඉවත් හෝ හරිතාගාර ventilate දොරවල් විවෘත කරන්න. හුදෙක් 1:10 අනුපාතය සකස් කරන විසඳුමක් mullein සමග වතුර පෙවී පැළ සිටුවීමට පෙර. එය ඒ වෙනුවට mullein යූරියා විසඳුමක්, වතුර ලීටර් 10 ක් 10 ග්රෑම් අනුපාතයකින් සිදු කෙරෙන සකස් භාවිතා කිරීමට හැකි ය. බීජ පැල hypocotyl කෙටි තුනක් සැබෑ කොළ පෙනුම පසු වගා සඳහා සූදානම් සලකා බලන ලදී.

විවෘත බිම් ස්කොෂ් දී සිටුවීමට විට? සති දෙකකට පෙර - චිත්රපටය ආවරණය, මැයි 25 වන දින සිට ජුනි මස 5 දක්වා කාලය තුළ දී - තුහින පසු රෝපණය 25-35 දින බීජ පැල.

විවෘත භූමිය තුළ ස්කොෂ් බීජ රෝපණය කරන ආකාරය: උෂ්ණත්වය පාලනය

ස්කොෂ් බීජ අංශක 16 ක උෂ්ණත්වයේ දී ප්රරෝහණය, එසේ ඔබ උයනේ ඔවුන් රෝපණය පෙර, එම උණුසුම් කාලගුණය වන බවට වග බලා ගන්න. ආවරණය කිරීම සඳහා බීජ චිත්රපටය දින කොටසක් ඒ කාලය නිර්දේශ කරනු ලැබේ එසේ රාත්රියේ දී උෂ්ණත්වය, අඩු වේ. චිත්රපටය කැටි ආරක්ෂාව අමතරව මෙම ශාකය වගා කිරීම සඳහා එසේ අවශ්ය වන, ආර්ද්රතාවය පවත්වා ඇත.

Patissons ශ්රේෂ්ඨතම වර්ධනය හා ගෙඩි අංශක 20 කට අධික උෂ්ණත්වය ස්ථාපිත තුළ සිදු වේ. ශාක තරම් වර්ධනය වී ඇති බව සහ දිගු සීතල තූළ තිබේ නම්, root හා කඳ කුණු විය හැක. කොළ පැහැති ආවරණය, කහ හැරී, සහ අවසානයේ මිය යනවා. මෙය සමහර ඩිම්බ කෝෂ සංඛ්යාව සැලකිය යුතු අඩු කිරීමට යොමු කරයි, සහ - සමස්ත ශාක මිය. විවෘත බිම් ස්කොෂ් බීජ පැල සිටුවීමේ? බීජ 10 සිට 25 දක්වා අප්රේල් සිට වපුරා ඇත.

සත්කාර: ජලය සහ hoeing

බීජ (ඉහත ස්කොෂ් බීජ විවෘත භූමිය තුළ රෝපණය ලෙස) පැළ පසු බීජ පැල සිටුවීමට හෝ පසුව, ශාක වතුර දැමීම කළ යුතුය. හොඳ අස්වැන්නක් අතිශයින්ම ඉහල වාරය පුරා ක්රියාත්මක කළ යුතු වෙන්න කියලා. එය ශාක කැටි වළක්වා ගැනීමට පමණක් උණුසුම් ජලය භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. ජලය දැමීම මෙම ක්රියාවලිය තුළ ජලය කුඩා මල් සහ කොළ මත වැටෙන බව එය බලන්න, root ක් ක්රියාත්මක කළ යුතුය.

වාරය පුරා ජලය අමතරව එය පස ලිහිල් කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. එය, මූල පද්ධතියට හානි ඇති කිරීමට වගබලා වීම, මතුපිට සිදු කිරීමට අවශ්ය වේ. බොහෝ විට එය වියළී වීමට හේතු විය හැක ලෙස ස්කොෂ් පමණ පස ලිහිල්, නුසුදුසු වේ අරගෙන. තෙතමනය සඳහා වසුන් පවත්වා ගැනීමට සරු බිම්, තණතිල්ල හියුමස් තට්ටුවක් යොදා ගනිමින් සිදු කර ඇත. පේළි අතර තෙතමනය රඳවා ගැනීමට sawdust හෝ සැපයුම අත්හිටුවන තෘණ ඔවුන් වසා දැමිය හැක. අග විකල්පය භාවිතා කරමින්, ඔබ තෘණ වල් බීජ නොවැටෙන එය බලන්න ඕනේ.

ශාක පොහොර

වාරය පුරා, එය අමතර පොහොර තුනක් සිදු කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. පළමු ස්ථර හතරකින් ඉස්මතු පසු සිදු කල යුතුය. මෙම කාල සීමාව තුළ, අමතර මුල් හා ඛනිජ පොහොර ගොඩනැගීමට අවශ්ය පහසුකම් සලසා පැවති ridging ගෙන ඇත. ශාක දුර්වල වර්ධනය සමග පෝෂ්ය පදාර්ථ වලින් නිමවා ඇත. සංවර්ධන හොඳින් යනවා නම්, පෝෂ්ය පදාර්ථ කළ, නමුත් පොටෑෂ් සහ පොස්පේට් නැත.

එහි මල් නිෂ්පාදනය කරන පැළ දෙවන ඉහළ රැවටිල්ලකි. 4 හෝ: මෙම අවස්ථාවේදී එවැනි 1 අනුපාත දී පොහොරමය කොටස ලෙස කාබනික පොහොර සාදා කුකුල් පොහොර 1:10. එය mullein භාවිතා කළ හැක. බලාගාරය තුළ 10 1 බාල්දිය විසඳුමක් පරිභෝජනය. එවැනි කොළ පොහොර පසුව පුළුස්සා ගැනිමට නැහැ, එය තවමත් පිරිසිදු ජලය සමග වතුර දැමීම ඉහළ බව.

සිසිලන දිගු කාලයක් තිබුනා නම්, උණුසුම් කාලගුණය පසුව, ඔබ තවත් පොහොර කරන්න පුළුවන්. විසඳුම අඩංගු විය යුතුය පොටෑසියම්, ලුණු, යූරියා, මැග්නීසියම්, බෝරික් අම්ලය හා ඇමෝනියම් molybdate. එය ක්රියාවලිය සවස සඳහා වඩාත්ම යෝග්ය කාලය ලෙස සැලකේ.

අස්වනු

ඵල පූර්ණ පරිණත වූ විට අස්වනු නෙලීම සිදු කරනු ලැබේ. තාම මෝරා බීජ නොවන - භාවිතය සඳහා පිටපත් වඩාත් සුදුසු. එය ටෙන්ඩර් සහ සියුම් සම තීරණය කළ හැක. එය රළු වේ නම්, පළතුරු පැළ වියළීම පසු ඉවත් කර ඇත. සඳහා සංරක්ෂණය කාවාටියන් විෂ්කම්භය 7 නොවේ සෙ.මී., තවත් වන විට ඉවත් කර ඇත.

ශාක රෝග

රෝගය ඇතිවීමට එක් - සීතල ජලය, තියුණු උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම හා පාංශු. මෙය සිදු වුණි නම්, ශාක මුල් කුණු සහ කෝණාකාර සමග ලෙඩ විය හැක. විට තෙතමනය ස්කොෂ් කුණුවීම සහ සුදු antrikoz බලපෑ හැකිය. මෙම රෝග ශාක අතරින් සිහින් කිරීම සඳහා අවශ්ය වන අතර, අදාළ ඖෂධ සැකසීමට විට.

වගා කිරීම සඳහා කුඩා රහස්

ගෙඩි ස්කොෂ් අඛණ්ඩව සිදු වන බැවින්, එය සෑම සිව්වන දිනය අස්වැන්න එකතු කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. මෙම නව පලතුරු ඉන් පසු මල් හා සැකසීමේ සීඝ්ර කිරීමට දායක වනු ඇත.

පස නයිට්රජන් අධික ප්රමාණයක් තිබේ නම්, පළතුරු මහා සමස්ත බෝග හානි වර්ධනය විය හැකිය. මෙය මඟහරවා ගැනීම සඳහා, අඩු කොළ පැල තුන මකන්න. ඒ මෙහෙයුම දින කිහිපයක් නැවත නැවත නැවතත් භාවිතා කළ යුතු ය පසු.

තැනීමට පියවර පළතුරු කුනුවෙන වැළැක්වීම සඳහා zamulchirovat වියළි තෘණ අවශ්යයි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.