පරිගණකපරිගණක ක්රීඩා

විදුලි බල "මෙම Witcher 3" ස්ථාන: රහස්, කේත, කාඩ් මතක

බොහෝ ක්රීඩා චරිතයක් අනෙත් අතට - ඔබ මේ කතාව තවත් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසා දෙන ප්රධාන වේ. ඒකක - පළමු මට්ටම මත රැඳී, සමස්ත තරගය සමත් සහ ඔවුන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කර ගත හැකි යම් ශිල්පීන්, නමුත් මෙම තිබේ. අවශ්ය තත්ත්වයක් - වැඩියෙන් සමාන බහුතරය සඳහා. ක්රීඩාව "යන Witcher 3" මට්ටම වැඩි කිරීම පිළිබඳ, පමණක් නොව, ඊනියා "සංඥා" සහ සමහර කුසලතා ශක්තිමත් කිරීම පමණක් නොව පදනම් වේ. මේ සඳහා වන අතර, බලය ස්ථාන වේ.

එකතූන්

බොහෝ අවස්ථා වලදී, හුදෙක් ශක්තිය ගල් සොයා ගන්න. "මෙම Witcher 3" එය ස්ථාන විවෘත වුවත් ඇත, නමුත් මෙම කරුණු සැලකිය යුතු ස්ථාන තුල පිහිටා ඇත. ඔබ දිගු labyrinths හා බිංගෙවල් හරහා බඩගාමින් එලියට ආවා නැහැ. අපහසුතා ස්ථාන කිහිපයක් පමණක් හේතු විය හැක.

එය කරන්නේ කුමක්ද? අමතර නිපුණතා ලකුණු අමතරව, බලය ක්රීඩාව තුළ සංචාරය, "මෙම Witcher 3" ස්ථාන ඔබේ දක්ෂතා වැඩි බව තාවකාලික තේරුම් ලබා දෙයි. ඔබ බලවත් සතුරකු පරාජයට පත් කිරීමට අවශ්ය නම් එය, පැය භාගයක් පමණක් පවතින අතර, නමුත් එය ඔබ විසින් සෑම විටම නැවත භාවිතා කළ හැක. එකම අනුකම්පා මෙම නැවත එකතු නිපුණතා ලකුණු නොවන බව යි.

ඔබ "වාෂ්ප" හරහා මිලදී ගන්නා ලද නම්, බලය "මෙම Witcher 3" ස්ථාන ජයග්රහණ ලබා ගැනීමට ඔබට ප්රයෝජනවත් වනු ඇත. මෙය සිදු කිරීම සඳහා ඔබ පරිපූර්ණ අසල්වැසි Velen ළඟා වනු ඇත. මෙම ස්ථානය චරිත වහාම සියළු වර්ග පිහිටා ඇත, ඒ නිසා ඔබ ඔවුන් සියලු ඉක්මනින් ක්රියාත්මක කළ හැකිය. නිසා එකවර buffs සියලු වර්ග, ඔබ ජයග්රහනය "ශ්රේෂ්ඨ ශක්තිය." ලැබෙනු ඇත

එය බලය ස්ථාන එහි කොපමණ කියන්න තරමක් අපහසු වේ. බොහෝ අවස්ථාවල දී, විස්තර සියලු විසි එක් ගල් සොයාගෙන ඇත. අපි ඔවුන් 25 ක් පමණ සොයා ගැනීමට කියන්න ගැනීමට හැකි විය.

සුදු උයන

මෙම ස්ථානය තුළ බලය ආසන හයක් පමණි. ඔවුන් ලබා ගන්න ඔවුන්ගේ සොයා ගැනීම ඕනෑම කටයුත්තක් හා කථා සාරයක් අඩන්ගු සමත් වෙන්න ඕනේ නැහැ පටන් අපහසු නැත. හුදෙක් අසල්වැසි පමණ මුළා.

 • Igni. මෙම ලකුණ පමණක් උතුරු දිශාව ඊතල මිල්ස් පිහිටා ඇති සුසාන භූමිය, කෙලින් පිහිටා ඇත. ඔහු අවතාරයක් විසින් ආරක්ෂා කරනු ඇත. ප්රධාන දෙයක් - ඔහුගේ ඝාතනය තවම කලබල වෙන්න එපා. මේ සතුරා ක්රමයෙන් සුරක්ෂිතාගාරය වෙත ගෙන ඔබට එය විවෘත කර ඇත. පසු ඔබට ආරක්ෂිතව මරන්න පුළුවන්. ඔබ කුසලාන ගොඩක් සොයා ඇතුළත. ඔබට පෙර අවතාරයක් ජයග්රාහීව අවසන් නම්, දී ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත.
 • Aard. මේ චරිතය ලබා ගැනීම සඳහා, පොදු සුසාන භූමිය හැර එය වටා යන්න. තවදුරටත් උතුරු පදවන්න. මත වනාන්තර අද්දර වූ ගල් කුළු අතර, ඔබ එය නිරීක්ෂණය කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත.
 • Axius - එය මෝල් ප්රදේශයේ පසුගිය චරිතයක්. එම දර්ශකය වෙත ආපසු හා මාර්ග බටහිර පහර දුන්නා. පාලමෙන් එගොඩ වෙන්න. මෙම දෙබලක දී, උතුරේ හා දකුණේ ධාවන, අතරමං දිගටම වනාන්තරය තුලට ගමන් නැහැ.

ඊළඟ ස්ථාන දෙකක් ගමේ යන්න බලය අසල පිහිටා ඇත.

 • Irden වනාන්තරය තුළ දක්වා ඇති ස්ථානය නැගෙනහිර පිහිටා ඇත. හොඳ මඟ පෙන්වීමක් ඔබ කෑමට උත්සාහ කරනු ඇත ඇත වලසුන් සිටි.
 • Quen දුර ග්රිෆින් ක කූඩුව නොව, නිරිත දිග ගමේ පිහිටා ඇත. හෝ ඔබ කැඩුණු පාලම පිටතට ලබා ගැනීමට හා දකුණු සෘජුවම stomp හැක.

අවසන් අක්ෂරය - තවත් Quen.

 • giggles පාලම නැගෙනහිර සටන් බිමට පිටත්. එය දුෂ්කර වනු ඇත නොදැනේ.

Skellig

ක්රීඩාවේ දිවයින ස්ථානය "යන Witcher 3: වල් හන්ට්". මෙහි බලය ස්ථාන විශාල ප්රදේශයක් පුරා එම දූපත් කුඩා ප්රමාණයෙන් නිසා පැතිර, නමුත් ඔවුන් සොයා ගැනීමට පහසු වන අතර, ඇත. අපි ටිකක් "උපාංගයන්" ආරම්භ කරන්න.

 • Igni. මෙම ලකුණ බටහිර ගමේ බව Spikeroog දිවයින Svorlag කඳු මත පිහිටා ඇත. ඔබට නම් හුරුවක් නැති නම්, ඒ - උතුරු-බටහිර කලාපයක් දිවයින. ලකුණක් ලබා ගැනීමට, එම ගොඩනැගිල්ලේ ප්රධාන හා ඇතුළත ලබා ගත Aard සංකේතය භාවිතා සුන්බුන් හරහා ලබා ගන්න.
 • Quen. දිවයිනේ එක් Skelling පමණක් උතුරු මාර්ග අනුගමනය කරන්න. ලකුණක් කන්ද (ධාවන පථයේ ලකුණ අසල) මත පිහිටා ඇත.
 • Irden බලන්න Faro (ෆාරෝ දිවයින්) දූපතේ පිහිටා ඇත. Harvick අයිතිය ස්මාරකයක් දක්වා මාර්ගය සහ stomp වල බටහිර ගමේ නොකෙරේ. එහි ඔබට අවශ්ය චරිතය සොයා ඇත.

ඉවත්ව යාම Skelling - දැන් ගේ ප්රධාන දිවයින දෙස බලමු. ක්රීඩාව "යන Witcher 3" මාර්ග සංඥා අතර ගෙන යෑමට සෑහෙන වේගයෙන් ලබා දේ, ඔබ බලය සියලු ස්ථාන සොයා ගැනීමට යම් කාලයක් අවශ්ය විය හැක යන කාරනය තිබිය.

 • Quen. මෙම සංකේතය පමණක් ඔබ තමන්ගේ මත දිවයිනේ ගවේෂණය නම් මඟ හැරිය හැක. එය ගවේෂණයට "රාජකීය සූදුවෙහි" තුළ පමණක් ලබා ගත හැකි වේ. මංගල්යයට පසු, හා පහර දරයි ද Keris විමර්ශනය කිරීමට තෝරාගන්න. එය වයින් සෙලර් හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. එහි දී ඔබ පවුරක් එරෙහිව බැරල් තුනක් බිඳ ඡේදය විවෘත කිරීමට යන්න සිදු වනු ඇත. එහි යන්න තවත් අවස්ථාවක්, ඔබ නෑ.
 • Igni. මෙම සංකේතය ඔබ පමණක් ක්රීඩාවේ අවසන් සමීප ලබා ගත හැක. රැකියා කරන "ඉර ගල", ඔබ දිවයිනේ උතුරේ පැරණි ලෙන ඇති ස්ථානය සොයා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. පළමු විශාල කාමරයේ ඔබ සංකේතය සොයා ඇත.
 • Axius. හුදෙක් උතුරු Rannveyg ගමේ, මාර්ගය තුළ දෙබලක දකුණු-බටහිර වෙත යන්න. ලකුණක් වෙරළට (මෙම සයිරන් වන lair අසල) මත ය.
 • Aard. ගමේ Redgill උතුරින් Stomp. ඔබ නිවසක් Cyclops සොයා විට, හිමිකරු මරා හා දෙවන මහලේ සොයන්න.
 • Irden. මෙතෙක් එම ගමේ ම නොව Druid කඳවුරේ නැත. ඔහු ළඟ ඊළඟ චරිතය ක්රියාත්මක.
 • Axius. කඳුකරයට දකුණු ගමේ Fornhalla සිට ගමන්. සංකේතය සමත් මුදුනේ වනු ඇත.

Velen අසල්වැසි

අග ස්ථානය ක්රීඩාව මහත් "මෙම Witcher 3". එසේ ඔවුන් කටයුතු හා දැඩි උත්සහයක් ඇති කිරීමට ලබා බලය ස්ථාන නම් කට, විශාල ප්රදේශයක් විසිරී.

 • Igni. මෙම ප්රපාතයකට මත ඡන්ද හිමි මාලිගය මළුවේ.
 • Axius. කඳු (උතුරු මැනර් Vegelbudov) මත.
 • Quen. තනි ගල් පාමුල බටහිර ස්ථානයක.
 • Irden. ස්ටීගර් (කඳු මුදුනේ වන) ගමේ උතුරු-බටහිර.
 • Igni. "නැවත වැරැදි හිල්" මහතාගේ උපදෙස් මත ලෙන් දොරකඩ.
 • Quen. ඕක් ගස යට හිස මුඩු මත කඳු. මෙහිදී ඔබට Caer Morhene දී වල් දඩයම සමග සටන පසු ලබා ගත හැක.
 • Aard. දකුණු නව සුසාන ඇති වගුරු බිම් පිහිටා ඇත.
 • Irden. සම්පූර්ණ කුමන්ත්රණයක් රැකියා "දඩයමක්." පසු ඔබ විමර්ශනයේදී "The Magic Lamp" ආරම්භ කරන්න. එය අනුව, ඔබ අවශ්ය elven නටබුන් ගෙන එනු ලැබේ.

මේ පිළිබඳව ඔබ ප්රසිද්ධ ගල් ශක්තිය විස්තර ඉවර කරන්න පුළුවන්. "මෙම Witcher 3" ආශාව තුළ ලබා ගත හැකි වන, සංඥා ක්රියාත්මක, ඒ නිසා ඉතා පරෙස්සම් විය සුලු අවස්ථාවක් ලබා දෙයි. ක්රීඩාව, ඔබ දෙවැනි අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත්, "මෙම Witcher 3" තබන රහස් කීපයක් තියෙනවා. විදුලිබල ස්ථාන (Velen), බොහෝ හැකියාවන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉඩ ලබා දෙනු ඇත, නමුත් ඔබ පූර්ණ ඔබේ චරිතය පොම්ප කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ නමුත්.

තනි තනි ලකුණු

අපි "මෙම Witcher 3" වෙන මොනවද ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේද? බලය ස්ථාන වෙනම ස්ථානවල හංගලා කළ හැක.

 • Igni. Kaer Morhene පිහිටා ඇත. ඔහු හුදෙක් ඔබ උපදෙස් මත ලබා ගැනීමට අවශ්ය වන පූජාසනය පහත සිටී "පසුගිය ටෙස්ට්." ඔහු Cyclops ක ගුහාවේ පිටවීමේ දී වවා ඒවා වනු ඇත.
 • Aard. ඔබ විමර්ශනයේදී සඳහා දුරගමනය මාලාවක් හරහා යන විට "කාලය හරහා ..." හා ගෑස් කැණීම් හි දෙවන එක්, ඔබට මෙම සංකේතය සොයා ගත හැකි වනු ඇත.

නිගමනය

පොදුවේ ගත් කල, අමාරුවෙන් විවිධ මට්ටම් ඉදිරියේ වුවද, ක්රීඩකයන් ක්රීඩාවේ සරල කරුණාවෙන්. අවශ්ය සියලු චරිත හා පොම්පය හැකියාව රැස් කිරීමෙන් පසු, ඔබට මට්ටම මත ඔබ ඉහත ශක්තිමත්ම සතුරන් පවා පරාජය කිරීමට හැකි වනු ඇත. බිළාල සහ කේත අවශ්යතාව සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරන බව ඒ නිසා. හා අවම වශයෙන් සමහර කාඩ් මතක සොයා ඒ නිසා ආරක්ෂිතව තරම් රැස් වූ ආරක්ෂණ පද්ධතිය, අපි සමත් වී නැත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.