ව්යාපාරිකකර්මාන්තය

ලෝහ සඳහා ඇඹරුම් යන්ත්රය. යන්ත උපකරණ රෝද ඇඹරුම්

ලෝහ මත ඇඹරුම් යන්ත්රය - උපකරණ විශේෂ ආකාරයේ භාවිතා වැඩ ෙකොටස්නංවා විවිධ වර්ගයේ නිමාව සඳහා. මෙම වර්ගයේ ඒකක වර්ග, ගණනාවක් තිබේ. මෙවලම් බොහෝ විට මෙම විශේෂ භාවිතා වේ ලෙස රෝද.

යන්ත්ර වර්ග

මේ වන විට, ව්යවසාය ලෝහ සඳහා ඇඹරුම් යන්ත පහත දැක්වෙන ආකාරයේ භාවිතා කරයි:

 1. Intragrinding. ඇතුළත හරහා සහ දෙපැත්තේ වැඩ ෙකොටස්නංවා සැකසීම සඳහා භාවිතා.

 2. අවිශ්වාසෙන් ඉන්නෙ. මේ වර්ගයේ යන්ත්ර ප්රධාන වශයෙන් වැඩ ෙකොටස්නංවා සිලින්ඩරාකාර ඛේතුකාර හැඩය නිම කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.

 3. මතුපිට. මෙම උපකරණ වඩාත් පොදු වර්ග වලින් එකකි. මෙම විශේෂ යන්ත්ර වැනි පැතලි ඇඹරුම් (මතුපිට සාමාන්ය) ලෙස මෙහෙයුම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.

 4. අත්පත් කරදීමට මෙහිදී. එවැනි යන්ත්ර වැඩ ෙකොටස්නංවා සඳහා කුඩා දීමනා (0.04-0.08 mm) ඉවත් කිරීම නිෂ්පාදනය.

 5. Bestsentroshlifovalnye. මෙවැනි ආකාරයේ උපකරණයක් ප්රධාන වශයෙන් විශාල කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගනු ලබයි. වැඩ ෙකොටස්නංවා බාහිර පෘෂ්ඨ යන්ත් රයට මෙම වර්ගය සඳහා අදහස් යන්ත්ර.

ලෝහ සඳහා ඇඹරුම් යන්ත්රයක් ලෙස උපකරණ පිළියෙල නිෂ්පාදන, එම කුඩු හා තලප, බාර්, හෝ හම් කොටස් භාවිතා නිෂ්පාදනය කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ විට විශේෂ ඇඹරුම් රෝද යටත් සුමට ලෝහමය මතුපිට විශේෂ දෙන්න.

intragrinding යන්ත්ර

මෙවැනි ආකාරයේ උපකරණයක්, කුඩා පරිමාණයේ හා මහා පරිමාන නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කළ හැක. මාන, බර, කාර්ය සාධනය, බලය සහ එය තැත්කලද ද වෙනස් වේ. මේ වර්ගයේ ඉදිකිරීම් ඒකක මෙන්ම, ලෝහ සඳහා වෙනත් කිසිදු ඇඹරුම් යන්ත, පහත සඳහන් මූලිකාංග ඇතුළත් වේ:

 • සියලු පුරුක් සවිකර ඇති මත රාමුව;

 • මෙම වැඩ ෙකොටස් සඳහා ශක්තිමත් ෙම්ස;

 • ඉද්ද;

 • ඉදිරිපස වැව;

 • ෙරෝදෙයහි වෙන්නේ.

ඇඳ මත ස්ථාවර සලකා ලිපි ද්රව්ය headstock තුල සකසන වැඩ ෙකොටස්නංවා සඳහා එවැනි ලෝහ සදහා ඇඹරුම් යන්ත්රයක් ලෙස ඉදිකිරීම් උපකරණ ප්රධානතම ලක්ෂණය. එය මේසය ව්යාපාරය විසින් එය ඉදිරියට සහ පසුපසට චලනය වේ. එවැනි යන්ත්ර ඉද්ද ප්රමාණ මෙවලම් විෂ්කම්භය මත රඳා පවතී.

සිලින්ඩරාකාර ඇඹරුම් යන්ත

මේ වර්ගයේ යන්ත්ර පහළ මත සවි කළ ලෝහ ඉහළ වගුව හැරෙමින්, ඇත. එය ඇඳ ඉදිරිපිට පිහිටා ඇත. කොටස් ප්රතිකාර අඩු වගුව කලින් තීරණය අපේක්ෂිත කෝණයකින් කැරකෙමින් හා විශේෂ කලම්ප විසින් එම තනතුරට දී අගුලු දමා ඇත කේතුකාකාර. තුළ ඇඳ පිටුපස සිලින්ඩරාකාර ඇඹරුම් යන්ත්රය මිත්තණිය සඳහා වේදිකාවක් වේ.

මතුපිට ඒකක

මේ වර්ගයේ ලෝහ යන්ත්රය නිෂ්පාදනය කළ හැක:

 • තිරස් ඉද්ද සමග, සංයෝගයක් විනිවිදකයක් හතරැස් ෙම්ස;

 • යනු පොදු කාර්ය වගුව සහ තිරස් ඉද්ද සමග;

 • සිරස් ඉද්ද සහ සර්පණ වගුව සමඟ;

 • අඛණ්ඩ මෙහෙයුම් සඳහා මේසයක් සමග;

 • එක් රාක්කය-සහ තීරු-දෙකේ කල්පවත්නා ඇඹරුම්;

 • තිරස් හෝ සිරස් ඉද්ද සමඟ ද්විපාර්ශ්වික tortseshlifovalnye.

(අ හතරැස් වගුව සමඟ) බොහෝ විට භාවිතා යන්ත්ර මෙවලම් මෙවලමක් නිෂ්පාදනය පළමු ආකාරයේ. මෙම ව්යුහාත්මක ලක්ෂණ ඉහළ සවි ෙනොෙවනස්ව ඉද්ද ෙබයාරිං, විවිධ සංකීර්ණයේ මග පෙන්වීමක් උපකරණ හා උපකරණ දෘඩ සහාය ඇතුළත් වේ. මෙම යන්ත්ර තාක්ෂණික හැකියාවන් ඇත්තටම පුළුල් වේ.

Bestsentroshlifovalnoe උපකරණ

ඇඹරුම් යන්ත්රයක් , මෙම වර්ගයේ ලෝහ සඳහා වැඩ ෙකොටස්නංවා උපරිම ගුණාත්මක, යන්ත ලබා ගත හැකි ය. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම ඒකක සිලින්ඩරාකාර ඇඹරීමට ආකෘති වැඩි දියුණු හා ඵලදායී දේ. ඔවුන් ඇරඹුම් උපාංගයන් සහ උපකරණ ක්රියාකාරී පාලනය හිස් ප්රමාණ ඕනෑම ආකාරයක සමන්විත විය හැකි අවශ්ය නම් පටන් බොහෝ විට ඔවුන්, ස්වයංක්රීය හුවමාරු මාර්ග නිෂ්පාදනය නිර්මාණය තුළ භාවිතා වේ.

උපකරණ වැනි centerless ඇඹරුම් යන්ත්රයක් ක්රියාත්මක කළ හැකි අතර බාහිර හා ලෝහ නිෂ්පාදන අභ්යන්තර වශයෙන්. කෙසේ වෙතත්, අවසාන මෙහෙයුම ඉතා දුර්ලභ ඔවුන් යොදා ගනිමින් සිදු කර ඇත. ඒ කෙසේ වුවත්, සියලු ඒකක වඩාත් පරිපූර්ණ වානේ, මිශ ෙලෝහ හා ඒ හා සමාන ඇඹරුම් සඳහා භාවිතා. ඩී

කරදීමට මෙහිදී උපකරණ

ඒකක මෙම වර්ගයේ භාවිතය, අවසන් ඇඹරුම් ලෝහ සමඟ. නිකුත් කර ඇත්තේ කරදීමට මෙහිදී යන්ත්ර තර්කූන් එකක් හෝ ඊට වැඩි සිරස් හෝ තිරස් සැකැස්ම සමග අභ්යන්තර හෝ බාහිර පෘෂ්ඨ සඳහා. එවැනි යන්ත්ර Headstock මගපෙන්වීම් තීරුව මත සවි කර ඇත. ඉද්ද විශේෂ අත්පත් කරදීමට මෙහිදී හිස අමුණා ඇත. මෙම විශේෂ ඒකක මත කොටස් සැකසීම ඔවුන්ගේ නිර්මාණ උපරිම සහිත නිරවද්යතාව සිදු කළ යුතු බැවින් contactless හෝ සම්බන්ධ මිනුම් ක්රම මත පදනම් ක්රියාකාරී පාලන පද්ධති විවිධ වර්ගයේ ඇතුළත් වේ.

සෑන්ඩර්: මිල

මෙවැනි ආකාරයේ උපකරණයක් සඳහා වියදම් කළ මුදල එහි බලය, කාර්ය සාධනය සහ ප්රමාණය මත රඳා පවතී. එසේම, යන්ත්ර මිල විශේෂ අනුව වෙනස් වනු ඇත. ඒ නිසා, කුඩා මතුපිට ආකෘති 300-400 දහසක් පරාසයක වියදම වැඩි කළ හැක. රූබල්. මේ වර්ගයේ වෘත්තීය ආදර්ශ ඉහළ කාර්ය සාධනය සඳහා රූබල් මිලියන 2 ගෙවන්න වෙනවා. කුඩා සිලින්ඩරාකාර ඇඹරුම් යන්ත 60-300 පමණ දහසක් වැය විය. රූබල්. මේ වර්ගයේ ත්රිමාණ ඉහළ කාර්ය උපකරණ මිල රූබල් 400-1500 දහසක් වේ.. කාර්ය සාධනය මත පදනම්ව Bestsentroshlifovalnoe උපකරණ රූබල් 300-2000 දහසක් මිල දී ගත හැකිය..

යන්ත උපකරණ රෝද ඇඹරුම්

බොහෝ විට වැඩ කිරීෙම් යන්ත භාවිතා උල්ෙල්ඛ ආයුධ මෙම විවිධ. ඔවුන් අදාළ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන වැඩ ඕනෑම ආකාරයේ ඉටු කිරීමට බොහෝ දුරට යන කරුණ මත ඔවුන් තෝරා ගන්න. රවුම වර්ගය යන්ත්රයේ ආදර්ශ මත රඳා පවතී. උදාහරණයක් ලෙස:

 1. සිලින්ඩරාකාර ඇඹරුම් යන්ත සඳහා පොදුවේ සරල කව කෙළින්ම පැතිකඩ භාවිතා වේ.

 2. එවැනි යන්ත්රයක් centerless ඇඹරුම් ලෙස උපකරණ සඳහා, බොහෝ විට කව ඒක පාක්ෂික විවේක සමඟ කෙළින්ම පැතිකඩ භාවිතා කරන්න.

 3. සමතලා හෝ මුහුණ ඇඹරුම් සඳහා චක්රලේඛය, කුසලාන හැඩැති, සිලින්ඩරාකාර හෝ කේතුකාකාර රෝද ඇතුළු භාවිතා කළ හැක.

 4. තියුනු වන මෙවලම් සාමාන්යයෙන් Belleville භාවිත කළා.

 5. භාවිතය shlifgolovki නිෂ්පාදන හරහා අභ්යන්තර සැකසුම් සඳහා.

බොහෝ අවස්ථාවල දී, ලෝහ ඔප ඉතා ශක්තිමත් corundum කව කාබනික ෙහෝ පිඟන් මැටි, බැඳුම්කර භාවිතා සිදු කෙරේ. ඕනෑම අවස්ථාවක, මේ වර්ගයේ උල්ෙල්ඛ වැඩ මෙවලමක් පහත අවශ්යතා සම්පූර්ණ කළ යුතුය:

 • කේන්ද්රාපසාරී බලය ඉහළ වන බැවින් එහි ඔරොත්තු කිරීම;

 • රළුබව කුඩාම උපාධිය සමග වැඩ ෙකොටස් සකසන;

 • වියළි හා තෙත් රාජ්ය දෙකේම ඉහළ ආනමන ශක්තිය ද ඇත;

 • ඒකකය කාලය අනුව චිප්ස් විශාල සංඛ්යාවක් හැකි තරම් වෙඩි තියන්න.

ධාන්ය වර්ග

බොහෝ විට ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් ධාන්ය සමඟ නිෂ්පාදන කවයන් තුල භාවිතා. ඔවුන් යකඩ, වානේ, යකඩ, සහ මිශ ෙලෝහ විවිධ ආකාරයේ පවා ප්රතිකාර සඳහා භාවිතා කළ හැක. ඇලුමිනා සහ සර්ෙකෝනියාවලින් - විශේෂයෙන් ම, මිශ්ර ධාන්ය වර්ගය සමග කව භාවිතා දුෂ්කර ද්රව්ය ඇඹරීමට. මෘදු ලෝහ (කොපර්, පිත්තල) ඇලුමිනා සහ සිලිකන් කාබයිඩ් ආලේප කව සමග ප්රතිකාර කළ හැක. ඇඹරුම් සඳහා විශාල ධාන්ය සමඟ මෙවලම් භාවිතා නොවේ. මතුපිට ඍජුවම පෙන්වා අනුව හොඳම ප්රතිඵල පමණක් කුඩා ඒවා සමඟ කව භාවිතය සමග ලබා ගත හැක.

ඔබ දැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි, නූතන ඇඹරුම් උපකරණ වෙනස් ඉදිකිරීම් ඇති විය හැකි අතර එහි ඇතුළත ද පිටත, ඕනෑම හැඩය කොටස් සැකසීම සඳහා නිර්මාණය කළ යුතු ය. මේ වර්ගයේ සහ කුඩා හා මධ්යම හා මහා ව්යාපාර මත මත ඒකක. ඔවුන්ගේ ඵලදායිතාව හා යකඩ ගුණාත්මකභාවය වැඩ උල්ෙල්ඛ ආයුධ, බොහොමයක් ද ඇත වර්ග නිවැරදි තේරීම ඇතුළු මත රඳා පවතී.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.