නීතියරාජ්ය හා නීතිය

රාජ්ය බදු ගෙවීම: මෙම හොඳම කොහොමද කරන්නේ?

ඔබ රාජ්ය ගාස්තුවක් ගෙවීමට අවශ්ය වන විට බොහෝ විට ජීවිතයේ එහි තත්ත්වයන් විය හැක. බොහෝ අවස්ථාවල දී හේතුව, රජය මගින් සපයන සේවා සඳහා අවශ්ය ලෙස සේවය හෝ නඩු කටයුතු සඳහා සහභාගි විය. නමුත්, මම රාජ්ය බදු ගෙවීමට නැහැ හේතුව කුමක්ද? උනත්, එය සිදු කළ යුතු ය.

මෙය කළ හැකි ආකාර, කිහිපයක් ඇත. මෙම ක්රියාකරුවන් හරහා ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ සියලුම ශාඛා පැවති රාජ්ය ගාස්තු හා දඩ මුදල් ගෙවීම. මේ කටයුතු සඳහා ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව ස්වයං සේවාව උපාංග (පර්යන්ත) බැංකු අති විශාල පෝලිම් මගහරවා ගැනීමට හැකි වනු ඇත බව භාවිතා කල හැක.

ඔබ තැපැල් සේවාව භාවිතා කළ හැකිය. තැපැල් මගින් ලබා දෙන සේවා ලැයිස්තුව ඉතා පුළුල් වන අතර එය ද ගාස්තු ගෙවීම සඳහා, සපයයි. ගෙවීම් කිරීමට, ඔබට කුවිතාන්සියක් සටහන්කළ යුතු නම්, හෝ ඔබ විසින් ලබන්නා පිළිබඳ නිශ්චිත තොරතුරු දැන සිටිය යුතුය. නමුත් ගෙවීම් කිරීමට පෙර, වෙන් පාහේ සමාන සේවා බව තහවුරු කර ගන්න?

අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවීම - එය ඉතා පහසු වේ. බොහෝ විට තරුණ පිරිමි වඩා මෙම සේවාව භාවිතා, නමුත් එය වේගයෙන් අනෙකුත් වයස් කාණ්ඩ අතර ප්රචලිත වෙමින් ඇත. ඔබ ජාතික FNS වෙබ් අඩවිය වෙත හෝ ඔවුන්ගේ කලාපයේ අඩවිය වෙත ගොස් ඇති ගාස්තු ගෙවිය හැකිය. මෙහි, මෙම අමතරව, ගෙවිය යුතු කිසිදු බදු ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව තිබෙනවා.

ගේ වැඩි විස්තර අන්තර්ජාලය හරහා රාජ්ය ගාස්තු ගෙවීමක් නීති ගැන අපි දැන් සලකා බලමු. අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවා ගෙවීම් ලේඛනයක් ඇති, බදු බලය තමා අමතමින් තොරව, අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මෙම නව සේවාව OKATO හා දේශීය ආදායම් සේවයේ තීරණය කළ හැකි, මෙන්ම ලියාපදිංචි ගාස්තු හා ගෙවීම් ප්රමාණය වන ආකාරයේ ඇත.

පුරවා විට ස්වරූපයෙන් අනිවාර්ය වේ නිශ්චිතව දක්වා ඇත:

- ලබන්නා බදු ගෙවීමේ ලිපිනය කවෙර්ද;

- මෙම ගෙවන්නන් ගමන් බලපත්රය දත්ත;

- සේවා (දැක්ම ගාස්තු), ගෙවීම් සිදු කරන සඳහා;

- බැංකු තොරතුරු ලබන්නා යවන්නා වන (සම්පූර්ණ).

අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවීම එහි වාසි ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, රියදුරු බලපත්රයක් සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවීම, මේ ආකාරයෙන් සිදු වන මිල අර්ධ වනු ඇත. මීට අමතරව, එය පුද්ගලයෙකු තුළ ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව ශාඛා සංචාරයක අවශ්ය නොවේ.

එය රාජ්ය ගාස්තුවක් ගෙවීමට දේ මත පදනම්ව, වැටුප් රේඛා වෙනස් විය හැකිය. එය වෙනුවට හෝ ලේඛන මූලික කුවිතාන්සියක් එන නම්, ගෙවීම් ඒවා ලැබුණු කිරීමට පෙර සිදු කරනු ලබයි. ලිපි ලේඛන පමණක් ගෙවීම සඳහා රිසිට්පතක් සැපයීමේ දී නිකුත් කරනු ලැබේ.

අවශ්ය නම්, අධිකරණය දින නඩු විභාගය කාලය මත රඳා පවතී ම කටයුතු සඳහා ගෙවිය. මෙම ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා අධිකරණය නම්, එය නඩුවක් පෙර ගෙවීම් කිරීම, අවශ්ය වේ. පොදු වැදගත්කමක් අධිකරනය, මණ්ඩලයේ සැලකෙන මෙම නඩුව, විනිශ්චය, සැපයිම දිනය ද ඇතුළත් වන, දින 10 ක් තුළ පැවැත්විය යුතුය.

එය රාජ්ය ගාස්තු ගෙවීම් ක්රියා ස්ථානයේ දී සිදු කළ යුතු බව සඳහන් කළ යුතු ය. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ පිළිවෙළින්, මොස්කව් නගරයේ හා මොස්කව් කලාපයේ බේරුම්කරණයට අධිකරණය, සහ බදු ගෙවීමේ ලබන්නා අදාළ නම්, බදු පරීක්ෂා මොස්කව් වනු ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.